Logo školy
Znak města

Aktuality ŠD

 

NOVÉ INFORMACE

1. 9. 2020 bude školní družina otevřena od 5,45h do 14,00h, od 2. 9. již bude platit běžná provozní doba tj. 5,45 - 17,00.

 

 

 

Informace ze školní družiny

Žádáme rodiče nynějších 1. – 4. tříd, aby vyplnili přihlášky do školní družiny na příští školní rok.

Přihlášky lze stáhnout na stránkách školní družiny (odkaz zde)

Vyplněné přihlášky odevzdejte do schránky u hlavního vchodu ZŠ Hálkova do 15. 6.

Zároveň žádáme rodiče o navrácení klíčků od skříněk ŠD.

Obálku s klíčkem označenou jménem dítěte a číslem skříňky, vhoďte také do schránky u hlavního vchodu.

Děti, které přijdou od 25. 5. do školy, mohou klíček i přihlášku na příští rok přinést svému vyučujícímu.

 

                              Ingrid Červená, vedoucí školní družiny

 

 

 
VZOR PŘIHLÁŠKY:

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ HÁLKOVA V HUMPOLCI 

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK………2020/21……

 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA/YNĚ: …JABLOŇOVÁ JANA           TŘÍDA:1.A

 

RODNÉ ČÍSLO :        123456/00                             KÓDPOJIŠŤOVNY: VZP

 

BYDLIŠTĚ:    HUMPOLEC, U RENDLÍKU 00      

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY: ALERGIE NA….

PŘÍJMENÍ A JMÉNO OTCE:JABLOŇ JAN

KONTAKTNÍ TELEFON:   777777777 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO MATKY:   JABLOŇOVÁ JANA

KONTAKTNÍ TELEFON: 777111111

DATUM PŘIHLÁŠENÍ:    21.5.2020                  DATUM NÁSTUPU:  1.9.2020

ZÁZNAMY O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

(Veškeré změny docházky a kontaktního čísla podávejte pouze v písemné formě!) 

 

DEN

ŠD RÁNO/HOD.

ZÁJ. ČIN./HOD.

ZÁJ. ČIN./HOD.

ODCHOD ZE ŠD/HOD.

ODCHOD –SÁM

V DOPROVODU(KOHO)

PONDĚLÍ

ANO

 

 

 

DOPROVOD

ÚTERÝ

ANO

 

 

 

DOPROVOD

STŘEDA

NE

 

 

 

DOPROVOD

ČTVRTEK

ANO

 

 

 

SÁM- ČAS UPŘESNÍME

PÁTEK

NE

 

 

 

SÁM

         *** Pokud jste do výše uvedené tabulky uvedli jméno nezletilého sourozence žáka, vyplňte, prosím, toto prohlášení: Zmocnění k odvádění dítěte ve školní družině (§ 31 NOZ)  

V souladu s ustanovením hlavy II, pododdíl 3 - rodičovská odpovědnost, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.  

Pověřuji  

jméno pověřené osoby (osob)…………………………………………………………………  

vyzvedáváním mého syna, mé dcery (jméno) ……..…………………………………………  

ze školní družiny po dobu …………………………………………  

Jsem si vědom, že podle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

Při vyzvedávání žáka máme právo ověřit totožnost pověřené osoby (OP, Žákovská knížka). 

V případě zjištění požití alkoholu a omamných látek u zmocněné osoby je vychovatelka povinna informovat zákonného zástupce žáka.

 S tímto vnitřním řádem jsou rodiče seznámeni na přihlášce do ŠD a svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

 

 

V …HUMPOLCI…dne………21.5.2020…………………….             Podpis zákonného zástupce žáka

 

 

 

Vážení rodiče,

                 měsíční poplatek 120Kč za celý den a 60 Kč za pouze ráno se bude platit převodem. 1 200 Kč/ 600Kč se bude platit jednou ročně na číslo účtu 939261/0100 v termínu nejpozději do 20. 9. 2020, kde musí být uvedeno: třída+ ŠD, rodné číslo žáka, jméno a příjmení žáka.

Rodné číslo udejte do variabilního symbolu a třídu+ŠD, jméno a příjmení do zprávy pro příjemce.

 Děkuji za včasné poukázání této peněžní  částky.

                                                                                              Ingrid Červená

 

 

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

 

1. Provoz ŠD 5.45 – 8.00, 11.45 – 17,00

Družina s nachází ve II. patře školní jídelny.

 

Ráno – vždy v červené družině od 5,45 – 7,00,pak se děti rozdělí, konečná – po 15.00h – v modré družině

2. Vyplnění přihlášky –i ráno ( vyplnit přibližný čas příchodu).

Odchody – odpoledne – nejdříve ve 14.00. Když jdou děti v doprovodu (koho), sám (přesný čas)

Jakékoliv změny – na lístečku – odevzdat ráno do 8,00h ve ŠD nebo ve třídě.

Na telefonické zavolání děti neuvolňujeme.

Přihlášku odevzdat nejpozději první školní den a školné za 1.a 2.  pololetí zaplatit do 20.9., i kdyby dítě nastupovalo déle (v říjnu), kroužky v ZUŠ se doplní dodatečně (na lístečku)

Platba – 120Kč/60 měsíc, splatný 1x ročně (vždy nejpozději do 20. září), za 1. a 2. pololetí vybíráme 1 200 Kč – za celý den a 600Kč za pouze ráno. Při naplněné kapacitě oddělení se v průběhu roku další děti nepřijímají.

Zájmové kroužky při ŠD  -  omezená kapacita.  Na zájmové kroužky si vychovatelky děti přebírají v jednotlivých odděleních.

Důkladné přečtení řádu ŠD – seznámení s řádem na nástěnce ŠD.

Při opakovaném pozdním vyzvedávání dítěte (17.00) se škola obrátí na OSPOD.

3. Po skončení vyučování přebíráme děti ze tříd, odcházíme s nimi na oběd. Každé dítě musí mít čip na šňůrce na krku, ne karabinka (čip se zakoupí v kanceláři ŠJ), po obědě odpočinek, potom zájmová činnost. Starší oblečení a obuv na převlečení na ven podepsané, odpolední svačinka a pití nutné. .Obědy je třeba navolit dětem dopředu, spolupráce s vedoucí ŠJ.

4. Nenosit cenné předměty, mobilní telefony, tablety,větší obnos peněz, nezodpovídáme za případnou ztrátu.


Přidáno 27. 8. 2019, autor: Ingrid Červená

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230