Logo školy
Znak města

Český jazyk (DÚ, písemné práce ...)

Domácí úkol - do domácího sešitu vypracovat popis pracovního postupu.

Název, úvod, potřeby, postup, závěr...inspirace: recept, výrobek, atd. 

Písemná práce - středa, 14.2.2018  velká a malá písmena, zkoušení - zápis z dnešní hodiny, tj. učebnice str.60-61.

 

Co nás čeká v únoru?

Středa - 7.2. písemná práce na téma Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. Strana 56 - 57. Budou tři sloupečky, několik slov, slova budeme rozdělovat k patřičnému druhu.

Čteme prvňáčkům, druháčkům. 

Pro ty z vás, kteří by měli zájem..."projektová hodina". O co jde? Vytvoříme skupinky, každá skupinka bude mít pohádku. Pohádku přečteme malým dětem, pak se jich budeme ptát na otázky k textu (jako se vás ptám já) a dáme jim pracovním list (vytvoříme ho - něco jako v dílně čtení, jen tam budou hlavně malovat.) Pak nám svůj obrázek okomentují.

Vše budete šéfovat vy, řídit celou hodinu a komunikovat s dětmi.

Hlásit se můžete od pondělí, vytvoříme skupinky a blíže se domluvíme.  

 

Písemné práce na nové pololetí

v pondělí, 29.1., literární výchova - práce s textem. Zadaná ukázka pohádky, otázky k ukázce.

středa - 31.1. mluvnice - podstatná jména konkrétní a abtraktní (prosté určování u zadabých slov)

 

leden - uzavření klasifikace

středa - 10.ledna diktát č.3

středa - 17.ledna pol.písemná práce - část mluvnická

doplň pravopis a napiš slovo základové

- utvoř příd.jména v mn. a j.čísle = názvy příslušníků státu a města, př. Praha - pražský, pražští

- doplň -d,dd/ z,zz/j,jj/m,mm

- doplň n,nn

- bě, pě, vě , mě/mně

- s,z jako předpony (lidé se sběhli, sjezd...)

- pravopis dle vyjm.slov (pravopisné cvičení)

 

16.ledna - úterý  pol.písemná práce - část literární

- je to pro nás ńovější věc, ale jedná se spíše o to, co děláme i v hodinách (orientace v textu, viz.pohádka)

-bude zadán text, k němu 9 otázek

-téměř vše byste v textu měli vyhledat

-jedna otázka je teoretická = nauč se: "Co je pohádka, pověst, bája, bajka. Znaky těchto literárních útvarů."

KONZULTACE

8.1. nebudu ve škole celý den

9.1. (nebude čj), ale budu ve škole

9.1. -úterý 13:35 - 14:40 VI.B

11.1. -čtvrtek 7:15 - 7:50 VI.B

12.1. -pátek 13:35 - 14:00 VI.B

15.1. - pondělí 14:00 - 14:40 VI.B

16.1. - úterý 13:35 - 14:40 VI.B

Přijďte, budu se vám snažit maximálně pomoci, poradit, vysvětlit cokoli, co nechápete. yes

 

 

 

   

Plán na leden - do uzavření klasifikace

středa - 10.1. diktát č.3

do 10.1. referát na knihu (pokud jste knihu nevrátili do knihovny, mějte ji s sebou) - 8.,9. nebude ČJ. Jinak vyzkouším kdykoliv.

17.1. pololetní písemná práce (začněte se učit - pravopis, rozbory, blíže řeknu, až se ke mně text práce dostane)

 

 

V pondělí o literatuře budeme pracovat na téma Pohádka a orientace v textu. Bude to takový "testík". 

A co nás ještě čeká do pololetí? 

pondělí 18.12. - orientace v textu

středa 20.12. - pravopisné cvičení, sešity školní k hodnocení

leden - diktát č.3

do 10.1. referáty na knihu

leden - pololetní písemná práce (témata oznámím co nejdříve)

leden - dílčí písemné práce, hodnocení vaší práce ve čtenářské dílně, sloh - popis

​      Já vím, že je toho hodně, ale postupně se do zvládne. Pokud by měl někdo nějaký problém, přijde za mnou a domluvíme se na konzultacích. 

 

 

 

 

 

 

Básnička - ten, kdo chyběl v pátek na přednes básničky, bude zkoušen hned, jak přijde do školy. Jinak jsem ráda, že jste se ji tak hezky naučili. Moc vás VŠECHNY chválím. 

 

V pondělí vám vrátím sešity na ČJ. Je třeba dopsat to, co chybí. Ve středu si je vyberu k hodnocení.

Sešity na domácí úkoly - pokud někdo píšete na papíry apod. - nedělejte to. Máte sešit, a pokud jste ho ztratili, zničili, apod. musíte si koupit nový a tuto skutečnost oznámit. 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 5. PÍSEMNÉ PRÁCE - Písemka dopadla docela pěkně. I přesto se však někomu příliš nepovedla - nebo si dovolím říci, že se na ni neučil.

Nespokojme se tedy s výsledkem 4. U takto "lehkého" tématu 4 netoleruji a vy také ne.

Takže pro ty, kdo mají horší než 3: vyzkouším vás znovu a budeme se snažit přijít na to, kde se stala chyba. :-)   

DOMÁCÍ ÚKOL UČ. STR.38/ 4A

 

Domácí úkol na pátek (15.12.)zadám zítra, tj.v úterý.

Básnička - zadám v pátek - 8.12., zkouším v pátek - 15.12., popřípadě i dříve. Neberu ohledy na ztrátu básničky. 

Písemná práce - středa, 13.12. =

Změny hlásek při odvozování - změna souhlásek, změna samohlásek.                                                 

Učíme se ze sešitu, z učebnice. Soustředíme se na praktické zvládnutí učiva. př. dar - dárek (dloužení)...,  Rus - ruský - ruš

Konzultace po domluvě. 

Budu vybírat sešit se zápiskami. Nikoho neomlouvám (ani když chyběl, vše bude dopsané!!!)

 

Ve středu, 6.12., diktát č.2 

Moc chválím za písemnou práci. Napsali jste ji moc dobře. Je vidět, že vám není jedno, jaké budete mít výsledky. Děkuji za to.wink 

    Zítra, tj. 1.12. bude čtenářská dílna. Přineste si knížku. Neváhejte s referáty. 

​         PRÁVĚ PROBÍRÁME: Změna hlásek při odvozování. Literatura: Čteme bajky. Od prosince pohádky.  Sloh: Popis předmětu, Popis osoby. 

Domácí úkol na pátek (1.12.) Popis předmětu, téma: Můj pokojíček, popřípadě Můj vysněný pokojíček.

Popis píšeme v celých větách, dodržujeme odstavce....více máš v učebnici a v sešitě.

 

KONZULTACE NA PÍSEMNOU PRÁCI

úterý 7:30, úterý 14:00 (možno i od 13:35), středa 7:30

 

 

Domácí úkol

na pátek (24.11.) se skládá z několika částí,

učebnice

str.27/3a,b (prvních 5 slov), str.28/5 (5 slov), str.29/1 (5 slov), str.31/3 (5 dvojic), str.33/4 (6 slov)

Tento domácí úkol je zároveň příprava na písemnou práci.

Písemná práce ve středu, 29.11.2017

(učit se z učebnice, strana 26 - 33 + školní sešit).

Témata písemné práce - dle DÚ, pro upřesnění: odvozování, slovotvorný rozbor, příbuzná slova, morfematický rozbor.  Příbuzná slova i teoretická otázka, jinak prakticky zaměřeno.

Vycházej z DÚ, budou tam podobně zadané otázky.    wink  Kdyby cokoli nebylo jasné, řekni :-)

 

 

 

 

 

 

!!!Připomínám!!! 

Přečíst jednu knihu, zpracovat o ni referát, který se naučíte "zpaměti", tj. autor, název (přečtete z knihy), postavy, děj, co se mi nejvíce líbilo, popřípadě vybrat kousek a přečíst. Knihu s sebou. Přihlásit se můžeš během jakékoliv češtiny (ne v pátek, to je čtenářská dílna). Splnit tuto prezentaci je potřeba do cca.10.ledna! Ale čím dříve to učiníš, tím dříve budeš mít klid:-)  

 

Domácí úkol na pondělí 20.11.  Vypiš do domácího sešitu vyjmenovaná slova po B L M P S V Z.

 

 

Z důvodu příprav na písemné práce nebude tento týden domácí úkol. :-)

Slohová práce - út, 7.11.  téma: Vypravování (dle příběhu). 

Důležité: Práce musí mít úvod, stať a závěr = hlavu a patu. Použijte přímou řeč, dějová slovesa, neopakovat stále stejná slova, text členit na odstavce. Odstavce nastudovat doma. (Ve škole to některé moc nezajímá!!!) Nadpis.  Dbát na gramatiku (k dispozici budou PČP).  

Středa, 8.11.  Kontrolní diktát č.1

 

 

POZOR!!! změna v rozvrhu ČJ

Pondělí - literatura, zadání úkolu

Úterý - sloh

Středa - mluvnice (pravopisné cvičení)

Středa - mluvnice

Čtvrtek - hodina není

Pátek - literatura (čtenářská dílna), odevzdání úkolu

Domácí úkol na pátek 3.11. uč. str. 75/ cv.6 do sešitu!

Chválím, úkoly byly v pořádku a v sešitech. Pokud máte s úkolem problém, poproste rodiče, ať vám pomohou. :-)  

Domácí úkol na 30.10.: str. 72/ cv.5 c) do sešitu

​V pondělí 30.10. píšeme písemnou práci. Téma: Zvuková stránka věty, tempo, pauzy, slovní přízvuk. Učíme se ze sešitu, učebnice.  

 

Probíráme učivo na téma Zvuková stánka věty, důraz, pauzy, tempo...po prázdninách budeme psát písemnou práci.

Na středu - 25.10. přineste knížky. Bude dílna čtení. Jinak moc chválím, byli jste šikovní :-)  

V pondělí píšeme pravopisné cvičení.

V pondělí, 23.10., doneste zbytek domácích úkolů! Úkoly jen v sešitě, žádné papíry apod. 

 

Domácí úkol na pátek 20.10.2017

Do domácích sešitů: zvolit si z témat: Můj den, Moje zájmy, Film, Sestavit text ze slov banán, slon, autobus, opice.  Text do sešitu budeme psát po dobu 7 minut, pak dopíšeme větu. Text nemusí mít konec.

Pište do domácích sešitů. Jsou na okně v košíčku. Papíry už brát nebudu, bude to považováno za nesplněný domácí úkol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Literatura tak trochu jinak...zkusme to spolu

V rámci rozvoje Čtenářské gramotnosti (projekt, do kterého je naše škola zapojena) si každý žák přinese knihu, kterou čte, popřípadě knihu, kterou bude číst wink 

V pátek, 20.10., začne naše první Dílna čtení.

Na tento den je třeba knihu již mít ve škole.  

Písemná práce číslo 2, Zvuková stránka jazyka, pondělí 16.10.2017

Učit se dle sešitu, z učebnice ztr.18-20. Písemná práce se bude skládat ze dvou částí, teoretická: př. Co je to písmeno? Vyjmenuj párové souhlásky...  praktická: př. spodoba znělosti (slova ze strany 19), vyznač slovní přízvuk u slov, např. na lavici.

Žáci, kteří byli na závodech, si doplní učivo od spolužáků, popř.přijdou ve čtvrtek za mnou.   

Domácí úkol do 13.10.2017 - učebnice, strana 72/ cv.5 a, b,   - přepsat do domácího sešitu!!!

Probíráme zvukovou stránku češtiny a slovní přízvuk. (do strany 21). Písemnou práci napíšeme po probrání celé kapitoly.  

 

 

Domácí úkol  - do pátku 6.10.  do domácího sešitu!!!

z učebnice str.16/ cv.2   rozdělit slova s dvoujhláskou a ou,au zvlášť  , str.17/ cv.3  napsat věty s uvedenými slovy

(obě cvičení jsme dělali ve škole ústně)

 

Český jazyk nemusí být jen obávaným předmětem,

můžeme se na něj i těšit a možná ho můžeme mít i docela rádi.

  Jen mu dejme šanci.wink

 

 

 

 

 • V pondělí, 2.10., píšeme pravopisné cvičení.
 • Ve středu, 4.10., píšeme písemnou práci - vše, co máme v sešitě, nebo učebnice do strany 15. Tj. národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, nadnářečí, příručky a znát dvě jména jazykovědců.
 • DÚ na pondělí 2.10., do domácích sešitů, slohové cvičení (vypravování), téma GO kurz. Kdo nebyl na
 • kurzu, zvolí si jiné téma sám. Rozsah alespoň jedna malá stránka.

 

 

V pondělí, tj.25. 9. 2017 píšeme pravopisné cvičení. U některých to první nedopadlo příliš dobře. Také bude zadán domácí úkol, ten přinesete v pondělí za týden. (Bude státní svátek a v pátek ŘV).

Na úvod několik informací:

 • v pondělí máme mluvnici, nosíme tedy učebnici čj 6, sešit školní (domácí a diktáty máme ve škole)
 • ​ve středu máme mluvnici a literaturu, nosíme učebnici čj 6, čítanku, sešit školní a čtení
 • v úterý máme sloh, nosíme učebnici čj 6, sešit máme ve škole
 • v pátek máme literaturu, nosíme čítanku a sešit čtení  

Každé pondělí píšeme pravopisné cvičení. Začínáme již 11. 9. a budou tam ty nejjednodušší jevy. yes

Domácí úkoly:

 • ​domácí úkol bude zadán v pondělí ve větším rozsahu, cca.dva úkoly
 • ​odevzdáváme jej vypracovaný na určené místo do pátku, popř.do pondělí
 • !!! pokud budou prázdniny či jiné aktivity, úkol bude zadán následující den,
 • ​v případě nepřítomnosti žáka: žák úkol odevzdá po příchodu do školy
 • ​při delší absenci se individuálně domluvíme
 • !!!Pokud úkol žák neodevzdá ani v pondělí, bude z učební látky vyzkoušen!!!
 • ​Úkoly budou zvěřejňovány v této složce. 

 

Čtenářská gramotnost:

Naše škola se zapojila do rozvoje čtenářské gramotnosti. V naší třídě si "vytváříme" knihovničku = Čtenářský koutek.

Pokud máte doma knihu pro dětského čtenáře, kterou můžete postrádat, zapůjčte nám ji do naší knihovničky. Žáci tak budou mít možnost četby o přestávkách či volných chvílích při výuce.  Děkujeme za to. 

knihy

 

 

 

 


Přidáno 9. 9. 2017, autor: Helena Kahounová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230