Logo školy
Znak města

Český jazyk (DÚ, písemné práce ...)

 

Český jazyk v březnu

Každý týden píšeme diktátek, který neodborně nazýváme pravopisné cvičení. Je znát, že je skutečně tímto stylem menší chybovost - ve srovnání s doplňováním písmenek :-)  A v rámci diktátku (jedná se tak o 4 až 5 větiček) je pak jedna věta, ve které určujeme větné členy. Vcelku se daří. V tomto režimu to bude pokračovat i dále. 

Ukončili jsme vedlejší věty a vrhneme se dále...dle pracovního sešitu 2. díl. Do toho diktátku a větných členů budu dávat i větičky na určování druhu vedlejších vět. Zvládneme to, nebojím se...půjde to. 

 

Děťátka, zítra a celý týden mluvnice, ano? Děkuji. 

Co nás čeká v lednu?

Prosím... až se trošku zregenerujete, mrkněte do PS 1.díl na větné členy. Udělejte si ve vlastním zájmu cvičení, která jsme neudělali. Nemusíte všechny, ale poctivě!!! Já během prázdnin opravím ten testík na příslovečné určení a diktát č.2. V dalším týdnu po prázdninách musíme napsat slohovou práci, diktát č.3, písemnou práci na větné členy a pololetní písemnou práci s části mluvnice a literatury. Není toho málo, že? Základem je naučit se větné členy - poznávat ve větách. Super je web www.umimecesky.cz - procvičujte to také tam v oddíle Rozbory.

Slohová práce - téma: Vypravovaní, tj. jakákoliv příhoda, něco, co se jakoby událo, vystupují tam postavy, je v nějakém prostředí, něco se tam stalo, nějak to dopadlo, měla by tam být římá řeč, neopakovat slovesa či slova, členěno na odstavce, zajímavé, s vyvrcholením a rozuzlením :-)  Rozsah: alespoň 3/4 velké stránky. 

Co nás ještě čeká? 

17.12. diktát č.2 a písemná práce Příslovečné určení - druhy. V lednu slohová práce- info napíšu o Vánocích. V lednu pak dílčí písemné práce z mluvnice - větné členy. Přes prázdniny pořádně naučit, čerpejte z PS 1.díl. 

 

V týdnu od 10. do 14.12. budeme mít každou hodinu mluvnici. Téma: větné členy, noste prosím učebnici, pracovní sešit, sešit. :-)                                                                                  Díky

Kdo nebude mít pomůcky, sic bude o ucho kratší :-D 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

26.11.2018 se naše třída vydá na divadlení představení do Větrného Jeníkova. Odjezd bude od školy objednaným autobusem. Sraz před školou, ještě upřesním. Představení, tzv. Listování, bude vycházet z knihy Eden. Náš výlet bude na tři vyučovací hodiny, pak se normálně dále učíme. Cena 90 Kč (představení + autobus).  Vybíráme od pondělí. 

 

V úterý 23.10. test na opakování slovních druhů - viz opakování strana 18 a dále- pracovní sešit.

V úterý pravopisné cvičení. Pravopisná cvičení nedopadají příliš dobře, tentokrát z nich zprůměruji jednu známku. Nemá smysl vás negativně zahltit hned na úvod.

Nyní probíráme slovní druhy a začali jsme slovesný rod činný a trpný. Zítra zadám domácí úkol na pátek 19.10. Bude to pracovní list.

Sloh - návod, popis.

Literatura - dílny čtení, pohádky, bajka... 

DÚ na úterý, 9.10. PS 1.díl strana 5,6, cv.až 9.  V úterý píšeme pravopisné cvičení. probíráme zájmena. Bude to letem světem, učte se. :-)

 

DÚ na čtvrtek, PS 1.díl strana 3 a 4, zítra pravopisné cvičení

 

 

V úterý, 25.9. pravopisné cvičení, zadání DÚ, práce s pracovními sešity (1.díl). Nyní probíráme podstatná jména - skloňování, tvary, zeměpisné názvy, vlastní jména,... tento týden velká a malá písmena. Ve slohu - vypravování a rozepisovací lekce. Literární výchova - dílna čtení.  

DÚ na pátek 21.9. - pracovní list (dvě pravopisná cvičení).

V pátek dílna čtení- knihu na dílnu :-)   VE ČTVRTEK SI NAPÍŠEME PRAVOPISNÉ CVIČENÍ. (ZA DNEŠEK, KDY JSEM CHYBĚLA)

 

Vybíráme 72Kč na pracovní sešity. Noste, čím dříve, tím lépe. :-)

Domácí úkol na 14.9. napište doma na papír během 7-10 minut text na jakékoliv téma. Text nemusí mít závěr. Nechte volně plynout myšlenky. Jinak organizace čj i v sedmé třídě bude obdobná. :-)

Úterý - ml (pravopisná cvičení, zadání DÚ - na pracovním listě)

středa - sloh

čtvrtek - mluvnice

pátek - lv (noste knihu na dílnu čtení,  odevzdání DÚ)

 

DO 7. třídy - zvažuji o zakoupení pracovních sešitů na čj. Předpokládaná cena je (za oba díly) 82 Kč. Ještě napíši info.

Týden 18. - 22. 6. 2018

Budeme pracovat i nadále v tvorbě vlastních textů. Budu se snažit zajistit co nejvíce příležitostí k PC.

Uzavření klasifikace

Uvážila jsem...až zítra napíšeme srovnávací test - mluvnice, ohodnotím vám ještě práci v dílně čtení a psaní, pak vám uzavřu známky. Oceňuji vaši snahu a také to, že jste vcelku rozumní a hodní a podpořím vás v tom, abyste měli možnost a šanci vytáhnout a vylepšit další předměty. A že máme co vylepšovat :-)

Doufám, že vám alespoň trochu pomůžu. My v čj budeme dále procvičovat, pracovat na dílně psaní, rozvíjet čtení a vylepšovat své písemné projevy :-)

 

Písemné práce

29.5.2018 - slohová práce - encyklopedické heslo - osobnost (možná též domácí příprava)

30.5.2018 - pís.práce na podmět, přísudek, předmět (jen určování)

Srovnávací testy - diktát, literární část a mluvnická část (viz.lísteček, který žáci dostali dne 25.5.)

4.6.2018 diktát

5.6.2018 literární část

6.6. 2018 mluvnická část

ODEVZDÁNÍ REFERÁTŮ

Na začátku školního roku jsme si řekli, že v 1.pololetí bude požadován referát v ústní formě, v 2.pololetí 2 referáty písemné. Termín odevzdání je do konce května. (Někteří tedy na mne koukáte, jako kdybych říkala informaci, kterou slyšíte prvně!!!)

Takže: do 31.5. odevzdat DVA referáty.

Jak na to:

název knihy, autor

postavy, děj, závěr (to je, jak to dopadlo)

hodnocení knihy

obrázek (žádné umělecké dílo, prostě obrázek :-) )

!!!KDO BYL ZAPOJEN DO SOUTĚŽE SOUBOJ ČTENÁŘŮ, TOMU STAČÍ JEDNA KNIHA = JEDEN REFERÁT.  ZÁPISKY, KTERÉ SI POŘIZOVAL BĚHEM ČTENÍ KNIHY DO SOUTĚŽE MÍT N-E-M-U-S-Í !!! Jen mi řekne, jakou knihu četl(a).

 

Diktáty - obecně a vyjádření

Milé děti, milí rodiče...

jak jste si jistě všimli, diktáty obecně nedopadají příliš dobře. Chci Vás ale uklidnit, že jsem si touto skutečností vědoma, a proto nevyvozuji známku na vysvědčení z diktátu. Známka je komplexní, to znamená, že hodnotím jazyk - teorii, diktáty, aktivitu a snahu, pravopisná cvičení, orientaci v textu, referáty, čtenářské dílny, sloh, básničky atd.  Proto, milé děti, neztrácejte chuť do češtiny, pokud se vám nějaká část českého jazyka nedaří :-)  Pokud něčemu nerozumíte, víte, že za mnou můžete přijít, ráda to znovu vysvětlím.

DOUČOVÁNÍ ZÍTRA, TJ.V PÁTEK 18.5. KOLEM 7:15

 

Co nás čeká do konce roku?

2 diktáty - první v květnu, druhý začátkem června (před výletem)

srovnávací test - na úrovni pololetní písemné práce (červen)

dílčí pravopisná cvičení

dílčí písemné práce na probírané jevy

shrnující test větných členů (červen)

literární teorie - písemná práce (květen)

orientace v textu (průběžně)

výtah a výpisky (květen - druhá polovina)

ohodnocení práce ve čtenářské dílně

a na prázdniny vás vyšlu s úkoly, které odevzdáte v září

Týden 2.-4.5.2018

středa - písemná práce podmět a přísudek (druhy přísudku, druhy podmětu + jakým slovním druhem je vyjádřen), učit se z knihy 112 - 114 + PL

čtvrtek - mluvnice, pokračujeme ve skladbě

pátek - dílna čtení - přineste si knížku, kterou čtete

27.4. DOSTANE DALŠÍ PL + TEN, KTERÝ JSME SPOLEČNĚ OPRAVILI.

Týden 23.-27.4.2018 

pondělí - literatura - čítanka

úterý - sloh

středa - mluvnice

čtvrtek - mluvnice

pátek - dílna čtení

Zkouším básničku - poslední týden!!!

Co nás čeká dál?

Tento týden a další měsíc budeme probírat SKLADBU. To je přísudek, podmět a další větné členy. Představuji si to tak, že po každém větném členu si napíšeme testík z toho probíraného jevu. Pak vše budeme procvičovat a trénovat pořád dokola. Toto učivo (jako i učivo o slovních druzích) nás bude provázet až do 9.třídy a vás potom i na další škole. Věnujte tomu tedy patřičné úsilí, také přijímací zkoušky obsahují tuto učební látku. Budu se snažit, abyste vše pochopili, zároveň vyžadovat vaši aktivitu, soustředění, úsilí vše pochopit a klid na práci!!!    

 

   

Děti, v pondělí 16.dubna mluvnice, úterý také mluvnice, středa také, pátek Den Země.

V pondělí procvičíme mluvnické kategorie, které v úterý napíšeme jako testík. Nic hrozného.

Ve středu písemná práce na všechny slovní druhy - Určit slova ve větě, vypsat druhy zájmen, číslovek, atd. + příklady.

16. č. souboj čtenářů - vemte deníky z četby do školy + knížky na vrácení. Ještě na to mrkněte, prosím. Na místě se rozdělíme do skupin tak, jak jste četli knížky. Jeden bude zapisovat (Adam Lukáš) a ostatní budou mít PC a uvidí také otázky a domluvíte se, co tam napíšete. Ostatní mlčí. 

Sraz v 9:45 u PC (asi 2.st. upřesním). Začátek v 10:00 do 10:30. Asi 25 otázek.   

PŘIPOMÍNÁM! ZÍTRA, TJ. ČTVRTEK 12.4., PÍSEMNÁ PRÁCE NA SLOVESA- JEN TO TEORETICKÉ - CO JE V SEŠITĚ + PŘÍKLADY.   Otázky typu: napiš slovesné časy a uvěď příklad ke každému času. Napiš 3 možnosti sloves u budoucího času: být+ inf., sloveso samo o sobě- nakreslit, předpony po-, pů-  pojedu, půjdu......takže asi tak :-)

 

 

Co nás čeká?    

Po prázdninách, tj. v úterý 3.4. si napíšeme slohovou práci na téma: Vynález 20.století - popis předmětu. Můžeš si vybrat nějaký "vynález" a ten popsat. Doma mrkni na internet, poraď se s rodiči, ve škole napíšeme první verzi, pak přepíšeme. Žádné papíry s sebou mít nemůžete, jen to, co vymyslíte ve škole při hodině.

Báseň - připomínám!!! viz.spodní text.

Referáty z přečtených knih - noste, noste.  

Písemná práce, kterou jsme psali včera- někdo tedy velké zklamání. Řekla jsem vám dopředu cvičení, která tam budou. Času bylo dostatek. Mohli jste si to připravit doma. :-(   Musíte se to prostě naučit znovu, ti, kteří dostali špatnou známku, budou psát znovu.  

KONZULTACE: kdykoli dle domluvy!!!!!Stačí se ozvat!!!!! 

 

Literární výchova - učíme se o poezii, zápis ze sešitu budu zkoušet (až bude celý, včas oznámím). 

Báseň - str.242-243(celé, všechny 6.ročníky povinně, žáci se SPU jen str.242). Termín: do konce dubna (každou hodinu možno nechat se vyzkoušet).

Písemná práce - ve středu 28.3. pravopisné cvičení ze strany 72?, cv. 5a,b,c,d.  Vyberu vám dvě cvičení.

Domácí úkol 19.3. do 23.3. - zrušen!!!!

 

Plán na český jazyk - březen

Bojový úkol na prázdniny:  vypracovat pracovní list - Opakování na ředitelské volno a jarní prázdniny

TENTO LIST BUDETE ODEVZDÁVAT V PONDĚLÍ PO PRÁZDNINÁCH. BUDE NA ZNÁMKY. ASI 4 ZNÁMKY. PODPIS RODIČŮ!!!

Čtěte knihy - načíst dvě knihy, udělat na papír A4 zápis, tj. název, autor, ilustrátor, postavy, děj, závěr, hodnocení knihy, obrázek je na vás.  Referáty vybírám do konce května, ale pokud je napíšeš dříve, bude to lepší pro tebe.

Rozmýšlejte texty na čtení prckům a sled aktivit v té hodině...př. čtení, práce s pracovním listem, otázky, aktivity atd. pak to zkonzultujeme :-)

Úterý - 6.3. diktát číslo 4

V dalším týdnu po prázdninách Slohová práce č.2  Popis předmětu (nastudovat základní rysy).

Domácí úkol - do domácího sešitu vypracovat popis pracovního postupu.

Název, úvod, potřeby, postup, závěr...inspirace: recept, výrobek, atd. 

Písemná práce - středa, 14.2.2018  velká a malá písmena, zkoušení - zápis z dnešní hodiny, tj. učebnice str.60-61.

 

 

Co nás čeká v únoru?

Středa - 7.2. písemná práce na téma Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. Strana 56 - 57. Budou tři sloupečky, několik slov, slova budeme rozdělovat k patřičnému druhu.

Čteme prvňáčkům, druháčkům. 

Pro ty z vás, kteří by měli zájem..."projektová hodina". O co jde? Vytvoříme skupinky, každá skupinka bude mít pohádku. Pohádku přečteme malým dětem, pak se jich budeme ptát na otázky k textu (jako se vás ptám já) a dáme jim pracovním list (vytvoříme ho - něco jako v dílně čtení, jen tam budou hlavně malovat.) Pak nám svůj obrázek okomentují.

Vše budete šéfovat vy, řídit celou hodinu a komunikovat s dětmi.

 

 

Písemné práce na nové pololetí

v pondělí, 29.1., literární výchova - práce s textem. Zadaná ukázka pohádky, otázky k ukázce.

středa - 31.1. mluvnice - podstatná jména konkrétní a abtraktní (prosté určování u zadaných slov)

Leden - uzavření klasifikace

středa - 10.ledna diktát č.3

středa - 17.ledna pol.písemná práce - část mluvnická

doplň pravopis a napiš slovo základové

- utvoř příd.jména v mn. a j.čísle = názvy příslušníků státu a města, př. Praha - pražský, pražští

- doplň -d,dd/ z,zz/j,jj/m,mm

- doplň n,nn

- bě, pě, vě , mě/mně

- s,z jako předpony (lidé se sběhli, sjezd...)

- pravopis dle vyjm.slov (pravopisné cvičení)

 

18.ledna - čtvrtek  pol.písemná práce - část literární

- je to pro nás ńovější věc, ale jedná se spíše o to, co děláme i v hodinách (orientace v textu, viz.pohádka)

-bude zadán text, k němu 9 otázek

-téměř vše byste v textu měli vyhledat

-jedna otázka je teoretická = nauč se: "Co je pohádka, pověst, bája, bajka. Znaky těchto literárních útvarů."

KONZULTACE

8.1. nebudu ve škole celý den

9.1. -úterý 13:35 - 14:40 VI.B

11.1. -čtvrtek 7:15 - 7:50 VI.B

12.1. -pátek 13:35 - 14:00 VI.B

15.1. - pondělí 14:00 - 14:40 VI.B

16.1. - úterý 13:35 - 14:40 VI.B

Přijďte, budu se vám snažit maximálně pomoci, poradit, vysvětlit cokoli, co nechápete. yes

Plán na leden - do uzavření klasifikace

středa - 10.1. diktát č.3

do 10.1. referát na knihu (pokud jste knihu nevrátili do knihovny, mějte ji s sebou)

17.1. pololetní písemná práce (začněte se učit - pravopis, rozbory, blíže řeknu, až se ke mně text práce dostane)

 

!!! Sešity budu kontrolovat častěji. Zamýšlím se na vašimi názory, dotazy a otázkami "proč?"   Přemýšlela jsem, k čemu bych vás měla směřovat a čemu učit? Docházím k závěru a k myšlence, že byste měli pravidla, zápisy atd. dodržovat stále více a více. Ne s věkem upadat do toho, že si nebudu psát, nebudu dávat pozor...naopak...s věkem a tím, jak rostete, byste měli toto vše plnit o to více usilovněji...

 

Krásné Vánoce!

Milé děti, vážení rodiče, přeji Vám všem krásné Vánoce, alespoň jeden dáreček, který si přejete, pohodové prázdniny, nějaký ten snížek a hlavně hodně zdraví do Nového roku 2018.

Zároveň Vám moc děkuji za dárečky, které jsem od Vás dostala. Udělali jste mi velikou radost. Také děkuji moc Vašim rodičům.

Naberme sílu, odpočiňme si a 3.ledna se na vás všechny moc těším. Buďte opatrní při všem, co budete "podnikat", ať se "celí" shledáme :-) 

Děkuji blush 

 

V pondělí o literatuře budeme pracovat na téma Pohádka a orientace v textu. Bude to takový "testík". 

A co nás ještě čeká do pololetí? 

pondělí 18.12. - orientace v textu

středa 20.12. - pravopisné cvičení, sešity školní k hodnocení

leden - diktát č.3

do 10.1. referáty na knihu

leden - pololetní písemná práce (témata oznámím co nejdříve)

leden - dílčí písemné práce, hodnocení vaší práce ve čtenářské dílně, sloh - popis

​      Já vím, že je toho hodně, ale postupně se do zvládne. Pokud by měl někdo nějaký problém, přijde za mnou a domluvíme se na konzultacích. 

 

Básnička - ten, kdo chyběl v pátek na přednes básničky, bude zkoušen hned, jak přijde do školy. Jinak jsem ráda, že jste se ji tak hezky naučili. Moc vás VŠECHNY chválím. 

 

V pondělí vám vrátím sešity na ČJ. Je třeba dopsat to, co chybí. Ve středu si je vyberu k hodnocení.

Sešity na domácí úkoly - pokud někdo píšete na papíry apod. - nedělejte to. Máte sešit, a pokud jste ho ztratili, zničili, apod. musíte si koupit nový a tuto skutečnost oznámit. 

 

 

 

HODNOCENÍ 5. PÍSEMNÉ PRÁCE - Písemka dopadla docela pěkně. I přesto se však někomu příliš nepovedla - nebo si dovolím říci, že se na ni neučil.

Nespokojme se tedy s výsledkem 4. U takto "lehkého" tématu 4 netoleruji a vy také ne.

Takže pro ty, kdo mají horší než 3: vyzkouším vás znovu a budeme se snažit přijít na to, kde se stala chyba. :-)   

  

 

DOMÁCÍ ÚKOL UČ. STR.38/ 4A

Básnička - zadám v pátek - 8.12., zkouším v pátek - 15.12.

Písemná práce - středa, 13.12.,

Změny hlásek při odvozování - změna souhlásek, změna samohlásek.                                                 

Učíme se ze sešitu, z učebnice. Soustředíme se na praktické zvládnutí učiva. př. dar - dárek (dloužení),  Rus - ruský - ruš

Konzultace po domluvě. 

Budu vybírat sešit se zápiskami. Nikoho neomlouvám (ani když chyběl, vše bude dopsané!!!)

STŘEDA, 6.12. diktát č.2.   - DIKTÁT DOCELA HRŮZA!!! PROJDEME HO ZÍTRA. U NĚKOHO BY MI NESTAČILA ANI 6!!! Ale nevadí, my se to naučíme :-) 

  

(Písemná práce raději až po důslednějším procvičení.)  

 

 

   Moc chválím za písemnou práci. Napsali jste ji moc dobře. Je vidět, že vám není jedno, jaké budete mít výsledky. Děkuji za to.wink 

    Zítra, tj. 1.12. bude čtenářská dílna. Přineste si knížku. Neváhejte s referáty. 

​         PRÁVĚ PROBÍRÁME: Změna hlásek při odvozování. Literatura: Čteme bajky. Od prosince pohádky.  Sloh: Popis předmětu, Popis osoby. 

Domácí úkol na pátek (1.12.) Popis předmětu, téma: Můj pokojíček, popřípadě Můj vysněný pokojíček.

Popis píšeme v celých větách, dodržujeme odstavce....více máš v učebnici a v sešitě.

 

KONZULTACE NA PÍSEMNOU PRÁCI

úterý 7:30, úterý 14:00 (možno i od 13:35), středa 7:30

Domácí úkol

na pátek (24.11.) se skládá z několika částí,

učebnice

str.27/3a,b (prvních 5 slov), str.28/5 (5 slov), str.29/1 (5 slov), str.31/3 (5 dvojic), str.33/4 (6 slov)

Tento domácí úkol je zároveň příprava na písemnou práci.

Písemná práce ve středu, 29.11.2017

(učit se z učebnice, strana 26 - 33 + školní sešit).

Témata písemné práce - dle DÚ, pro upřesnění: odvozování, slovotvorný rozbor, příbuzná slova, morfematický rozbor.  Příbuzná slova i teoretická otázka, jinak prakticky zaměřeno.

Vycházej z DÚ, budou tam podobně zadané otázky.    wink  Kdyby cokoli nebylo jasné, řekni :-)

!!!Připomínám!!! 

Přečíst jednu knihu, zpracovat o ni referát, který se naučíte "zpaměti", tj. autor, název (přečtete z knihy), postavy, děj, co se mi nejvíce líbilo, popřípadě vybrat kousek a přečíst. Knihu s sebou. Přihlásit se můžeš během jakékoliv češtiny (ne v pátek, to je čtenářská dílna). Splnit tuto prezentaci je potřeba do cca.10.ledna! Ale čím dříve to učiníš, tím dříve budeš mít klid:-)  

Domácí úkol na pondělí 20.11.  Vypiš do domácího sešitu vyjmenovaná slova po B L M P S V Z.

 

 

Z důvodu příprav na písemné práce nebude tento týden domácí úkol. :-)

Slohová práce - út, 7.11.  téma: Vypravování (dle příběhu). 

Důležité: Práce musí mít úvod, stať a závěr = hlavu a patu. Použijte přímou řeč, dějová slovesa, neopakovat stále stejná slova, text členit na odstavce. Nadpis.  Dbát na gramatiku (k dispozici budou PČP).  

Středa, 8.11.  Kontrolní diktát č.1

 

POZOR!!! změna v rozvrhu ČJ

Pondělí - literatura, zadání úkolu

Úterý - sloh

Středa - mluvnice (pravopisné cvičení)

Čtvrtek - mluvnice

Pátek - literatura (čtenářská dílna), odevzdání úkolu

Domácí úkol na pátek 3.11. uč. str. 75/ cv.6 do sešitu!

 

Domácí úkol na 30.10.: str. 72/ cv.5 c) do sešitu

​V pondělí 30.10. píšeme písemnou práci. Téma: Zvuková stránka věty, tempo, pauzy, slovní přízvuk. Učíme se ze sešitu, učebnice.  

Probíráme učivo na téma Zvuková stánka věty, důraz, pauzy, tempo...po prázdninách budeme psát písemnou práci.

V pondělí píšeme pravopisné cvičení.

V pondělí, 23.10., doneste zbytek domácích úkolů! Úkoly jen v sešitě, žádné papíry apod.  

Jinak jsem s vámi spokojená. Jste šikulky :-)  

Jen u jednoho žáčka očekávám zlepšení chování a přístup k výuce. angel

 

 

Domácí úkol na pátek 20.10.2017

Do domácích sešitů: zvolit si z témat: Můj den, Moje zájmy, Film, Sestavit text ze slov banán, slon, autobus, opice.  Text do sešitu budeme psát po dobu 7 minut, pak dopíšeme větu. Text nemusí mít konec.

Pište do domácích sešitů. Jsou na okně v košíčku. Papíry už brát nebudu, bude to považováno za nesplněný domácí úkol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Literatura tak trochu jinak...zkusme to spolu

V rámci rozvoje Čtenářské gramotnosti (projekt, do kterého je naše škola zapojena) si každý žák přinese knihu, kterou čte, popřípadě knihu, kterou bude číst wink 

V pátek, 20.10., začne naše první Dílna čtení.

Na tento den je třeba knihu již mít ve škole.  

Písemná práce číslo 2, Zvuková stránka jazyka, pondělí 16.10.2017

Učit se dle sešitu, z učebnice ztr.18-20. Písemná práce se bude skládat ze dvou částí, teoretická: př. Co je to písmeno? Vyjmenuj párové souhlásky...  praktická: př. spodoba znělosti (slova ze strany 19), vyznač slovní přízvuk u slov, např. na lavici.

Žáci, kteří byli na závodech, si doplní učivo od spolužáků, popř.přijdou ve čtvrtek za mnou.  

Domácí úkol do 13.10.2017 - učebnice, strana 72/ cv.5 a, b,   - přepsat do domácího sešitu!!!

Probíráme zvukovou stránku češtiny a slovní přízvuk. (do strany 21). Písemnou práci napíšeme po probrání celé kapitoly.

 

 

Domácí úkol  - do pátku 6.10.  do domácího sešitu!!!

z učebnice str.16/ cv.2   rozdělit slova s dvoujhláskou a ou,au zvlášť  , str.17/ cv.3  napsat věty s uvedenými slovy

(obě cvičení jsme dělali ve škole ústně)

Český jazyk nemusí být jen obávaným předmětem,

můžeme se na něj i těšit a možná ho můžeme mít i docela rádi.

  Jen mu dejme šanci.wink

 • V pondělí, 2.10., píšeme pravopisné cvičení.
 • Ve středu, 4.10., píšeme písemnou práci - vše, co máme v sešitě, nebo učebnice do strany 15. Tj. národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, nadnářečí, příručky a znát dvě jména jazykovědců.
 • DÚ na pondělí 2.10., do domácích sešitů, slohové cvičení (vypravování), téma GO kurz. Kdo nebyl na
 • kurzu, zvolí si jiné téma sám. Rozsah alespoň jedna malá stránka.

 

V pondělí, tj.25. 9. 2017 píšeme pravopisné cvičení. U některých to první nedopadlo příliš dobře. Také bude zadán domácí úkol, ten přinesete v pondělí za týden. (Bude státní svátek a v pátek ŘV).

Na úvod několik informací:

 • v pondělí a ve středu máme mluvnici, nosíme tedy učebnici čj 6, sešit školní (domácí a diktáty máme ve škole)
 • v úterý máme sloh, nosíme učebnici čj 6, sešit máme ve škole
 • ve čtvrtek a v pátek máme literaturu, nosíme čítanku a sešit čtení  

Každé pondělí píšeme pravopisné cvičení. Začínáme již 11. 9. a budou tam ty nejjednodušší jevy. yes

Domácí úkoly:

 • ​domácí úkol bude zadán v pondělí ve větším rozsahu, cca.dva úkoly
 • ​odevzdáváme jej vypracovaný na určené místo do pátku, popř.do pondělí
 • !!! pokud budou prázdniny či jiné aktivity, úkol bude zadán následující den,
 • ​v případě nepřítomnosti žáka: žák úkol odevzdá po příchodu do školy
 • ​při delší absenci se individuálně domluvíme
 • !!!Pokud úkol žák neodevzdá ani v pondělí, bude z učební látky vyzkoušen!!!
 • ​Úkoly budou zvěřejňovány v této složce. 

 

Čtenářská gramotnost:

Naše škola se zapojila do rozvoje čtenářské gramotnosti. V naší třídě si "vytváříme" knihovničku.

Pokud máte doma knihu pro dětského čtenáře, kterou můžete postrádat, zapůjčte nám ji do naší knihovničky. Žáci tak budou mít možnost četby o přestávkách či volných chvílích při výuce.  Děkujeme za to. 

knihy


Přidáno 9. 9. 2017, autor: Ivona Krčilová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230