Logo školy
Znak města

Den otevřených dveří

Budova školní jídelny, školní družina a 1. třídy

ŠD:        Informace k provozu ŠD

I. A:      Ukázka výuky Čj, M, jarní tvoření

I. B:      Projektový den „Perníková chaloupka“

I. C:      Projektový den „Sněhurka a 7 trpaslíků, ukázka M podle Hejného  

             metody, Čj, divadlo

Přípravná třída:        Pracovní činnosti

 

Budova prvního stupně

II. A:     Ukázková hodina+tvoření

II. B:     Ukázka výuky matematiky Hejného metodou, hry v infocentru

II. C:     Práce ve skupinách, tvořivá dílna

II. D:     Výuka Čj a M, výtvarná dílna

III. A:      Tvořivá dílna s rodiči

III. B:      Tvořivá dílna-velikonoční dekorace

III. C:      Práce s interaktivní tabulí, velikonoční tvoření

III. D:      Velikonoc-povídání, čtení, tvoření                            

IV. A:      Ukázka výuky matematiky Hejného metodou, tvoření

IV. D:      Matematika, velikonoční tvoření

(Třídy IV. B , C jsou v budově 2. stupně v přízemí)

V. A:      Výuka v PC3 učebně, Tv, výtvarná dílna

V. B:      Výuka v PC3 učebně, výtvarná dílna

V. C:      Výuka v PC3 učebně, plakát, ukázky prezentací

V. D:      Výuka v PC3 učebně, Alfabox                                 

Učebna PC 3:      Ukázky výuky 5. tříd

Jazyková učebna:        Historická dílna

Dolní chodba:  Výstavka učebnic 1. stupeň, informace k zápisu

 

Budova druhého stupně

PŘÍZEMÍ:

Kuchyňka:    Příprava občerstvení žáky 9. tříd

IV. B:      IT-ukázka výuky matematiky, Čj, Hv, dílna-pavučina, stromeček

IV. C:      Velikonoce-tradice, tvoření

VI. B:      Dílničky s výrobky-i pro veřejnost, školní časopis

Infocentrum:        Hry (2. B)

Hlavní vchod:      Informace ke Dni otevřených dveří, průvodci.

Velká tělocvična:     Hry a soutěže  (třída 7. C a 5. A )

Keramická dílna (sklep):   Ukázky práce s hlínou

Učebna hudební výchovy (mezipatro):   Zpěv (třída 7. C – 1. a 2. hodinu)

PC 1(mezipatro):      Výukové programy na PC (6. A)

1. POSCHODÍ:

Třída VII. A:            Tvoření pro veřejnost (část 6. C)

Třída VII. B:             Hry, kvízy, drobné vyrábění pro veřejnost

Jazyková učebna:     Nj-hry, video, currywurst (7. A)

Učebna chemie:        Srdce s láskou darované, chemické pokusy

                                   (6. D. a  vybraní deváťáci).

Dílna:                         Práce se stavebnicí TEIFOC (vybraní žáci 8. a 9. tříd)

Učebna zeměpisu (mezipatro):  NP Evropy (8. B)

Učebna fyziky (mezipatro):        Páka-sestavení a využití (část 8. A)

2. POSCHODÍ:

Třída VII. C:             Školní parlament - velikonoční prodejní stánek,   

                                     prvorepubliková kavárnička

Třída VI. C:               Historická výstava

Učebna přírodopisu:   Informace o účasti naší školy v projektu

                                      Čtenářské školy

Učebna dějepisu:         Holokaust (9. A)

Učebna výtvarné výchovy (podkroví):   Výrobky na výstavu (část 8. A)