Logo školy
Znak města

Distanční výuka

Pátek 27. 11. 2020
Český jazyk

Učebnice str. 33 – opakování s vodníkem- online

Cvičení 1- ústně doplníme neúplná slova, odůvodníme. Vymýšlíme co nejvíce příbuzných slov ke slovu plynout a myslit. Vytvoříme věty se slovy být-bít, zbýt-zbít, nabýt- nabít. Věty napíšeme. U podržených slov ústně určíme stavbu slova- předponu, kořen, příponu…

Cvičení 2- Text dělíme na věty- ústně

Cvičení 3- Vybíráme správné slovo ze závorky. Věty píšeme do sešitu.

Pracovní sešit str. 31 - cvičení 1

 

Matematika

Učebnice str. 35  

Cvičení 20 –Slovní úloha. Odpověď píšeme do sešitu.

Cvičení 21 – Šipkové grafy o čtyřech číslech- dvě operace na násobení, dvě na sčítání a) b) c) d) e) f) (g, h není povinné)

Cvičení 22 –vynechat

 

Anglický jazyk

Učebnice str. 22- Colin in Computerland

Slovní zásoba

Spiders- pavouci

Rope- provaz

Catch this! Chyť tohle!

Climb up! Vylez nahoru!

Stop! Zastav!

Don´t look down! Nedívej se dolů!

Don´t eat it! Nejez to!

You can do it! Dokážeš to!

Over there…tamhle

Everywhere- všude

I´m hungry. Mám hlad.

Připomeneme si minulý příběh o Colinovi, co se o něm dozvěděli.

Poslech č. 30 Happy street 2 CD1

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

Přečteme a přeložíme si příběh

Pracovní sešit str. 25- Cvičení 1- přiřazujeme správný text k postavám, které ho říkají

                                        Cvičení 2- Přečteme věty pod obrázky a zakroužkujeme tu správnou

Čtvrtek 26. 11. 2020
Český jazyk

Učebnice str. 32- Vyjmenovaná slova po Z

Cvičení 3- Šifra- abeceda- písemně do sešitu nebo na papír

Cvičení 4- doplňujeme i/y, odůvodňujeme pravopis-ústně, vysvětlujeme věty

Cvičení 5- vyzkoušet diktát- dobrovolné (všechny diktáty si ve škole zkusíme „načisto“)

Pracovní sešit str. 31 - cvičení 3, 4

 

Matematika

Učebnice str. 35 - online

Růžový rámeček-Vasil představuje svoji teorii na rozpůlení trojúhelníka

Cvičení 16 – Rýsujeme do kostičkovaného sešitu- 3 trojúhelníky podle šipkového zápisu, na každé straně AB vyznačíme střed této strany bodem D. Spojíme bod C s bodem D.

Cvičení 17 – Stále se vracíme k tvrzení od Vasila

Cvičení 18 – Určujeme podle zlomku části hodiny. Doporučuji si hodiny nakreslit.

Cvičení 19 – znázorňujeme obrázkem a počítáme

 

Přírodověda

Učebnice str. 27, 28, 29- pročíst -online

Pracovní sešit str. 16, 17

 

Středa 25. 11. 2020
Český jazyk

Učebnice str. 32- Vyjmenovaná slova po Z

Cvičení 1- doplňujeme i/y do slov a doplňovaná slova napíšeme do sešitu

Rozlišujeme-pravidla a odlišnosti psaní vybraných slov

Cvičení 2- doplňujeme i/y, odůvodňujeme pravopis-ústně

 

Pracovní sešit str. 31 - cvičení 1, 2

 

Matematika

Učebnice str. 34- čtyřúhelník

Růžový rámeček-objasnění, co je rovnoběžník-úhlopříčky se vzájemně půlí. Protilehlé strany jsou rovnoběžné.

Cvičení 13 – Rýsujeme do kostičkovaného sešitu-rovnoběžník ABCD (začínáme uhlopříčkami)

Objasnění rovnoběžnosti-co je rovnoběžné

Cvičení 14 – Rovnoběžník-rozdělen na 4 trojúhelníky. Rozhodujeme, zda jsou obsahy trojúhelníků stejné.

Cvičení 15 – Slovní úloha-chleby-zkoušíme dosazováním čísel.

 

Pracovní sešit str. 23 cvičení 10- písemné počítání pod sebou, hledání poloviny a čtvrtiny

                                                          výsledku

                                      cvičení 11- slovní úloha

 

Anglický jazyk

Učebnice str. 21- What do people have for breakfast?

Slovní zásoba

Always-vždy

Sometimes- někdy

Never- nikdy

Toast- topinka

Next door- sousední

In a hurry – ve spěchu

Přečteme si texty o jednotlivých postavách, zkusíme přeložit- kdo co snídá, co nejí, co má rád.

Pracovní sešit str. 24 – cvičení 1 – do prvního sloupce doplňujeme slova sometimes, always, never o sobě-co máme k snídani někdy, vždy, nikdy. Do druhého sloupce si vybereme někoho z rodiny a doplňujeme slova o něm.

Cvičení 2 – doplňujeme text o sobě ( I have…) , ve druhém sloupci o někom z rodiny (He/she has…)

 

Úterý 24. 11. 2020
Český jazyk

Pracovní sešit str. 30 - vyjmenovaná slova po P, S, V opakování - online

 

Matematika

Učebnice str. 34

Cvičení 11 – Přerýsujeme obrázek do kostičkovaného sešitu, vybarvujeme polovinu každého útvaru žlutě, čtvrtinu zeleně, čtvrtinu modře.

Cvičení 12 – Přerýsujeme obrázek z cvičení 11 ještě jednou a vybarvujeme polovinu žlutě, třetinu zeleně a šestinu modře.

 

Pracovní sešit str. 23 cvičení 8- tabulka se zlomky

                                      cvičení 9- vybarvujeme útvary podle zlomku

 

Anglický jazyk

Učebnice str. 20- cross curricular links: Healthy eating- Zdravá výživa

Slovní zásoba

Healthy- zdraví prospěšný

Smoothie- nápoj z ovoce

They keep me healthy and they taste good too! Udržují mě v dobrém zdraví a jsou také chutné!

Portions- porce

Prohlédneme si obrázky na stránce. Je tam Lenny, který je velmi zdravý. Lenny si připravuje oběd. Bude jeho jídlo zdravé a proč?

Poslech č. 29 Happy street 2 CD1

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

Odpovíme na otázky pod obrázky.

Pracovní sešit str. 23- Vybarvujeme a pojmenováváme obrázky, kreslíme zdravý oběd, popíšeme anglicky ovoce a zeleninu v pokrmu.

 

Pondělí  23. 11. 2020
Český jazyk

Učebnice str. 31 Vyjmenovaná slova po V

Cvičení 4- Doplňujeme ústně i/y s odůvodňováním. Písemně seřadíme první řádek jmen podle abecedy.

Cvičení 5- Písemně do sešitu

 

Pracovní sešit str. 29 cvičení 3, 4, diktát je dobrovolný

 

Matematika

Učebnice str. 33- online

Cvičení 7 – rozdělujeme obrazce na polovinu

Cvičení 8 – Slovní úloha-autobusy, motorky a auta

Cvičení 9 – Tabulka- určujeme části podle zlomku

Cvičení 10 – Slovní úloha- nakupování

 

Pracovní sešit str. 22 cvičení 6- Autobus

                                      cvičení 7- Slovní úloha

 

Přírodověda

Pracovní sešit str. 15- opakování

 


Přidáno 14. 10. 2020, autor: Tereza Včelová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: 
+420 565 536 520
mobil:   +420 777 658 522
e-mail:zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon:
+420 565 532 159
mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz