Logo školy
Znak města

Domácí úkoly a informace pro rodiče

 

Třídní schůzky a konzultační dny ve školním roce 2017/2018

Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018:

středa 13.9.2017 – úvodní informace – od 15.00  ve IV.D

středa15.11.2017 – informace k prospěchu a chování v 1. čtvrtletí – 15.00 – 17.00  ve IV.D

středa 18.4.2018 – informace k prospěchu a chování ve 3. čtvrtletí – 15.00 – 17.00  ve IV.D

 

Konzultační dny ve školním roce 2017/2018

             ​ Vždy první středu v měsíci od 14.30 - 16.00 h.

            středa 4.10.2017                                středa 7.3.2018

            středa 1.11.2017                                středa 4.4.2018

            středa 6.12.2017                                středa 2.5.2018

            středa 3.1.2018                                   středa 6.6.2018

            středa 7.2.2018

V rámci konzultačních hodin mohou rodiče hovořit s vyučujícími, kteří budou od 14.30 do 16.00 přítomni buď v učebně Hv na 2. stupni nebo ve sborovnách.

Vstup do budovy školy bude v této době možný pouze hlavním vchodem.

Jednání s vyučujícími mimo konzultační hodiny je třeba předem telefonicky domluvit (565 536 520 – kancelář školy).

 

Kontakty IV.D

Mgr. Radka Bernardová - třídní učitel

  • bernardova.radka@zshumpolec.cz
  • 739255945

Mgr. Vladimír Točík

       tocik.vladimir@zshumpolec.cz

Mgr. Kateřina Finková

       

 

Kancelář školy

  • Hálkova 591, 396 01 Humpolec
  • halkova@zshumpolec.cz
  • tel.   565 536 520

 

Prázdniny a ředitelská volna ve školním roce 2017/2018

Prázdniny ve školním roce 2017/2018:

            podzimní  26. a 27.10.2017

            vánoční  23.12.2016 – 2.1.2018

            pololetní 2.2.2018

            jarní  26.2. - 4. 3. 2018

            velikonoční 29.3. -  30.3.2018

            hlavní 2.7. – 31.8.2018

 

Ředitelská volna ve školním roce 2017/2018:

          29. 9. 2017

          30. 4. 2018

 Den otevřených dveří se koná v sobotu 17. 3. 2018 od 8.00 - 12.00 h.

           

 

Seznam žáků, čísla šatních skříněk

 Bartoška Jiří                          1

 Beánková Kateřina                2

 Beznosková Veronika            3

 Čeledová Barbora                  4

 Čuri Richard                          18

 Dvořák Lukáš                        5

 Eremiáš René                       19

Hadaštoková Kristýna           6

 Hellerová Kristýna                7

 Kynclová Anna                     11

 Leška Adam                         8

 Lipovská Adéla                     22

 Mooren Sam                         9

 Moravcová Melánie              10

 Petrov Radoslav                   12

 Pohanová Hana                   13

 Řáda Lukáš                          14

 Staňková Karolína                15

 Stejskal Jindřich                   16

 Šlapničková Kristýna            17

Organizace výuky v prvním týdnu školního roku 2017/2018                                                                              

                     Pondělí 4. 9. 2017 Třídnické práce - 2 vyučovací hodiny

                     Úterý 5. 9. 2017     Třídnické práce - 3 vyučovací hodiny

                     Středa 6. 9. 2017    Výuka dle rozvrhu, ale zkrácená do 11.50 h                     

                     Od čtvrtka 7. 9. 2017  Výuka dle rozvrhu bez zkracovíní  

Školní rok 2017-18

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

Pondělí

Tv

Čj

M

Čj

Vl

Úterý

M

Čj

Aj

Čj

Středa

Čj

M

Vv

Vv

Čtvrtek

Tv

M

Vl

Aj

Čj

Pátek

Aj

M

Čj

Hv

7. 9. 2017

Žáci si přinesou do konce týdne věci na Tv a Vv. ( školní potřeby mají zapsané v poznámkách )

13. 9. 2017 se koná - Třídní schůzka - od 15.00 h ve tídě IV.D

18. 9. 2017 - DOPRAVNÍ KURZ - 3 hodiny teorie + 2 hodiny praxe na dopravním hřišti ( s sebou cyklistickou helmu, pokud žáci nemají, bude jim zapůjčena )
 

Prosím rodiče, aby žáci co nejdříve zaplatili pracovní sešity 324 Kč + 2Kč ( podložka ), obalili si: sešity, učebnice a pracovní sešity

15. 9. 2017

V pondělí dopravní výchova!!!!! Vzít si batoh - penál, klíčky s čipem, svačinu, pití, cyklistickou helmu.

V úterý test z AJ na slovíčka z první a druhé lekce + abecedu.

Pro nemocné: doplnit Aj - WB - str. 6, 7

21. 9. 2017

9. 10. 2017 jdeme do kina na hudební představení, vybíráme 50Kč

4. 10. 2017 SBĚR PAPÍRU

Pro nemocné: Aj - opsat slovíčka z lekce 3 do slovníčku

¨                         - naučit se abecedu + PB str.8 číst a překládat

                        ČJ - str.8

                        M - procvičovat dělení se zbytkem str.12, 13

6. 10. 2017

Úkoly pro nemocné: Čj - učebnice str. 9, 10 - projít si ústně

                                      - pracovní sešit - str.8, 9 - celá, str. 10 - cv. 1 a 4

                                 M - učebnice str. 18, 19, 20 - projít si

                                    - do školního sešitu str. 19 /cv.14 bez odhadu, jenom vypočítej a str. 30 / cv.30 vyočítej + zkoušku

                                 Aj - PB - str. 10, 11 přečíst, přeložit - ústně

                                        WB - str. 8, 9, 10, 11 - cv.4, 5

                                      - do školního sešitu za D.Ú. nakresli svojí vlastní příšeru, ve škole si ji budeme popisovat

                                     - opsat slovíčka Unit 5 a naučit se na test čísla od 1 - 20

3. 11. 2017

15. 11. 2017 se konají Třídní schůzky ve IV. D od 15.00h

22.11. 2017 Vánoční focení - pokud se vaše dítě bude fotit, vybíráme 140Kč

8.12. 2017 Horácké divadlo, vybíráme 117Kč

15. 11. 2017

Čtvrtletní práce z ČJ - opakujte si: vyjmenovaná slova, předložky, předpony, slova citově zabarvená, slova souznačná, protikladná, diktát

Čtvrtletní práce z AJ - opakujte si: povely, abecedu, čísla, barvy, zápory, části těla

                                  - umět odpovídat na otázky: What is your name? How old are you? Have you got....?

- písemné práce budeme psát příští týden

24.11.2017 Informace a úkoly pro nemocné

Čj - pracovní sešit str. 23, 24, 25

M - Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem str. 44

  - Násobení a dělení zpaměti str.45 - projít si

Aj - napsat si slovíčka Unit 10 a dodělat pracovní sešit str. 20, 21

Čtvrtletní písemná práce z matematiky bude 29. 11. - zopakuj si: násobení a dělení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování na desítky a stovky, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, písemné dělení, převody jednotek + geometrie

        - doučování na písemnou práci bude 28. 11. od 13h - 13. 45h

18. 12. 2017 V pátek vánoční besídka - děti si mohou přinést vánoční cukroví, končíme v 11. 30h!!!

Po prázdninách přijdeme ve středu 3. 1. 2018.

Přeji Vám krásné Vánoce, v novém roce hodně stěstí, zdraví a lásky

5. 1. 2018
8. 1. Pololetní práce z ČJ  -​ ( vyjmenovaná slova, předpony roz-, bez-, slova -ě, -je, předložky a předpony, slovní druhy , hovorová, nespisévná slova nahradit spisovnými slovy)
9. 1. Pololetní práce z M
12. 1. Pololetní práce z Aj- abeceda, odpovídat na otázky, číslovky, zápor - Don´t, slovíčka 11. lekce, časování slovesa to be, ovoce a
  zelenina
 
29. 1. 2018
D. Ú.: Čj - učebnice str.47, 48 - projdi si, do domácího sešitu: vymysli si 5 podstatných jmen rodu středního podle vzoru město a 5 podstatných jmen rodu středního podle vzoru moře a použij je ve větách ( budeš mít napsaných 10 vět)
M - Geometrie str. 68, 75 - podívej se na to a opíšeš si potom od někoho ze třídy
Aj - Lekce 15 - čti a překládej článek, lekce 16 - napiš si slovíčka a Wb str. 33, 34, 35 - dopiš
Vl - Zemědělství a lesnictví
Př - str. 27 - 40 - test ve středu - doplňováňí
 
16. 2. 2018
Úkoly pro nemocné: Čj - učebnice str. 51, 52, 53 - projít si rod ženský - vzor žena, růže, píseň
                                      - pracovní sešit: str. 9, 10, 11
                                  M - opakujeme písemné násobení a dělení str. 86, 87
                                   Aj - WB - str. 36
                                       - PB - str. 37 - naučit se říkanku cv.2
 
20. 3. 2018
Úkoly pro nemocné: Čj - pracovní sešit - str.17,18 - vzor hrad, muž + učebnice - vše si projít
                                  M - procvičovat pamětné násobení a dělení, G - rýsujeme obdélník a čtverec
                                  Aj - lekce 19 -PB - str. 40- číst a překládat článek, str. 41 - umět číst a překládat článek
                                                      - ve čtvrtek test slovíčka 19. lekce
                                                      - WB - str. 40, 41
                                  Vl - přinést si 2. díl vlastivědy ( oranžová kniha ) - vlastivěda celý týden
                                  Př - str. 50 - 59 - test - středa 28. 3. 2018
        27. 3. 2018
D.Ú. z Aj na 3. 4. 2018  - 1. Napiš o svém zvířátku a doplň popis o obrázek, nebo zvířátko nakresli   
                  2. PB - str. 42/ cv. 3 - nauč se nazpaměť        
17. 4. 2018
20. 4. Písemné opakování z Aj ( 15 - 22 lekce) - opakuj si: str. 38/ cv.2, lekci 17, míchání barev, sloveso to have - časování, sloveso can, can´t
20. 4. Den Země - učíme se první dvě hodiny, potom program Den Země
                           - sportovní oblečení a s sebou kelímek nebo malý květináček 
 27. 4. 2018
Čj - pracovní sešit str.26, 27 - projít si slovesa
M - zlomky, geometrie - rýsujeme rovnoběžník, procvičovat počty
Aj - Unit 23. - slovíčka ve slovníčku mít napsané, WB - str. 48/ cv. 1, 2, PB - str. 48
           
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ​
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Přidáno 4. 9. 2015, autor: Radka Bernardová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230