Logo školy
Znak města

Domácí úkoly I.D

 

 

23.3.

Přeji všem příjemný nový týden.

Nejprve informace - na ČT 2 běží každé ráno od 9 hodin výuka pro 1. třídy. |Pro zpestření a opakování je to velice pěkný program.

Na You Tube běží výuka online pro žáky 1. tříd s Milošem Novotným. Je to pořad, který zavedlo nakladatelství Nová škola s. r. o.

Na tento pořad se jde dívat zpětně - můžete si ho kdykoli najít sami.

 

A teď už k našim úkolům:

Slabikář str. 51 - červená tužka - Přečti si větu a nakresli, co Ti věta říká vedle na linku

                        - modrý trojúhelník - vybarvi, vo se pije a co se jí

                        - zelená tužka - vybarvi ovoce

Matematika velká str. 31 / 2, 5 - dopiš výsledky + př. 6 vypočítej ústně

Matematika modrá str. 20 / 3 - Rozlož číslo 9 - postupuj, jako ve škole. Ukaž si na prstech 9 a říkej, číslo 9 rozložíme na 6 a ....., 6 prstů schovej, kolik Ti zbyde?

Písanka str. 28 dopiš celé + u tužky popros dospělého o diktát slov - zima, veze, zívá

 

24.3.

Slabikář str. 52 - čtení slov nahoře - Slávek...Komu čtení nepůjde, doporučuji obloučkem označit slabiky ve slově (v každé slabice budou 3 písmenka)

                         - modrý trojúhelník - vylušti názvy zvířátek a na linku jejich správné názvy napiš velkým tiskacím písmenem

Velká matematika - str. 32 / 1 - dopočítej a výsledek napiš (1 + - = 10, mám 1 prst, kolik musím přidat do 10?)

                             - str. 32 / 2, 3 - písemné sčítání - nezapomeň, že začínáme počítat od spodního čísla 7 + 2 = 9, číslo 9 musíš napsat pod čísla. Pokud je výsledek 10, pod čísla napíšeš 0 (řády jednotek) a číslo 1 napíšeš před 0 - řády desítek)

Modrá matematika str. 21 / 1 - pracuj podle návodu u příkladu. Každý hráč má jinou barvu figurky. Pája hodil 6 + 2 = 8, stejnou barvou, jako máš figurku, vybarvi políčko na plánku. (Můžete si v této hře zasoutěžit s některým dospělým nebo se sourozencem)smiley

Písanka str. 29 celá strana. U slov mýval, sysel, salát, jetel - napiš psace. Kdko si netroufne psát rovnou do písanky, napíše si nejdřív slovo na papír. \nezapomeň, že každé slovo musí ležet na řerné lince, i když začíná slovo na j nebo p.

Přeji hodně zdaru při plnění úkolů.

Prosím paní Loskotovou a paní Kovalcuk o zaslání telefonního čísla - do mailu, SMS nebo mi prosím zavolejte. Děkuji.K.

 

25.3.

Přeji všem sluníčkové jarní ráno.

Slabikář - str. 52 - čtení slov u hvězdičky - říkej, co je malé a co je velké, slova přečti. 

                            Popros dospělého, ať si s Tebou zahraje hru se slovy - dospělý řekne STŮL, Ty řekneš S -T - Ů - L (rozklad).

                                                                                                                  - dospělý řekne S - T - Ů - L, Ty řekneš STŮL

Velká matematika str. 32 / 4, 5 - slovní úlohy. Pozorně si úlohu přečti, červeně podtrhni otázku, znázorni (kolečka), vypočítej (napiš příklad), napiš odpověď - ZŮSTALO - .

                                         CELKEM - .

Modrá matematika - str. 21 / 3 - rozkládej čísla 9 a 10. (např. číslo 10 rozložíme na 3 a 2 a 5 - dokresli tečky).

                                 str. 22 / 1

Písanka str. 30 celá - slovo si nejprve přečti, pozorně prohlídni - pozor na napojení malého o

                                  Dvojslabičná slova napiš 2 krát, trojslabičná slova stačí 1 krát, ať se Ti slova nemačkají dohromady.

Užijte si příjemný den. Moc se na Vás, děti, těším.yes Děkuji všem, že pilně plníte všechny úkoly. Jste šikulky.

 

26.3.

https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-do-10 

http://www.nns.cz/blog/category/1-trida/

Milí rodiče a děti, zasílám Vám ještě nějaké odkazy na procvičování, pokud se budete nudit laugh.

První odkaz je na procvičování matematiky formou her (děti zvládnou samy).

Dnešní úkoly:

Slabikář str. 52 - tulipán 2 - přečti si článek

                         Odpověz na otázky: - Kolik má vyprávění vět?

                                                           Kde stojí novinový stánek?

                                                           Co si ve stánku kupuje Slávek?

                                                           Jak se jmenuje kamarád Slávka?

                                                           Koho vede Slávek za ruku?

                                                           Kdo nese plyšáka?

                                                           Co dala teta Klárce?

Dospělí mohou vymysle spoustu dalších otázek. Odpovídáme vždy celou větou. Nakonec zkus říst sám(a), co ses dozvěděl(a).

Podtrhni jména dětí, o kterých jsi četl(a).

Do zeleného rámečku napiš jméno, které by se Ti líbilo pro králíčka. Napiš velkým tiskacím písmenem.

 

Matematika velká - str. 32 / 6 - vypracuj slovní úlohu stejně, jako slovní úlohu včera

                               str. 32 / 7 - vypočítej

Matematika modrá - str. 22 / 2 přečti si a vyřeš

                                 str. 22 / 3 - pracuj podle zadání

 

Písanka str. 31 - 4 řádky - nové písmenko d - podívej se nejprve na jeho velikost. Je to malé písmeno, ale stejně vysoké, jako malé l, t.

                           Začneš kapičkou, jako písmenko a nebo o, jen kapičku protáhneš, napíšeš stožár, po stožáru se vrátíš zpět k černé lince a dopíšeš kornoutek.

Přeji hodně zdaru!!!

 

27. 3.

Slabikář str. 53 - úkol nahoře (tužky) - napiš pod obrázky, co Milena namalovala - velkým tiskacím písmenem

                        - modrý trojúhelník - přečti si věty, vyber správnou možnost a tu barevně vyznač

                        - červestr. ná tužka - nakresli obrázky k napsaným slovům 

                        - puzzle - vyznač barevně slova, která k sobě patří

Matematika velká - str. 32 / 8 - přečti si příklad a zku vymyslet slovní úlohu na tento příklad. Ten pak vypočíteja řekni odpověď.

                           Např. 7 - 3      Maminka ni dala 7 korun. Koupil jsem rohlík za 3 koruny. Kolik korun mi zbylo?

                                                  7 - 3 = 4              Zbyly mi 4 koruny.

Matematika modrá - str. 23 / 1 - přečti si zadání. Spočítej, kolik jaké dítě použilo kostiček a na linky napiš nerovnosti.

                                     např. 1. obrázek    chlapec    -      děvče

                                                                       9       JE VÍC NEŽ    7

Písanka str. 31 dopiš celou. U tužky si napište doktát písmen - z V v N n U y P I j

             str. 32 - nové písmenko S - 3 řádky - začneš u horní linky, napíšeš mističku, kličku k "oknu", hůlčičku. Zkus nejdřív potrénovat na papír.

Přeji Vám všem krásný víkend. Pokud to půjde, užijte si přírody a sluníčka.

 

30.3.

Dobré ráno, přeji všem hezký týden a pustíme se rovnou do práce.

Slabikář - čeká nás nové písmenko H, h.

             str. 54 - zkus si společně s dospělým přečíst básničku pod novým písmenkem H, h

                       - červeně v této básničce vyznač naše nová písmenka

                       - podívej se na obrázek nahoře a pověz, pěkně ve větách, co na něm vidíš (např. U rybníka stojí husa s housaty.)

                      - podívej se do "brejliček", pojmenuj věci a řekni, kde slyšíš H (na začátku nebo uprostřed), podívej se kolem sebe, najdeš další věci, ve kterých se ukrývá H?

                      - čtení slabik pod obrázkem, vyhledej slova a barevně je označ ( jedna slabika z prvního řádku + jedna slabika ze druhého řádku = celé slovo, mapř. Ha na)

 

Modrá matematika - str. 23 / 2 - dopočítávej (mám 6 prstů, kolik musím přidat, abych měla 10? Přidám 4, dopíšu 4.)

                                 str. 23 / 3 - přečti si zadání. Doporučuji vybarvit každá tělesa (válce, krychle, kvádry) jinou barvou.

                                                   Najdi příklad, kterým spočítáš, kolik těles má Jirka dohromady a rámeček s příkladem také vybarvi.

Napiš si na papír číselnou řadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a zopakuj si - Které číslo leží hned před..., hned za.... před....za....

                            (např. hned před 3 leží číslo 2, ale před 3 leží čísla 2, 1, 0

                                     hned z číslem 4 leží číslo 5, ale za číslem 5 leží čísla 6, 7, 8, 9, 10)

 

Písanka str. 32 dopiš celou. U tužky dole napiš jména Silva, Slávek, Simon - nezapomeň, že všechna jména píšeme s velkým písmenem na začátku.yes

 

31.1.

Slabikář str. 54 čtení slov - přečti a vyhledávej slova (např. najdi a přečti druhé slovo ve třetím sloupečku = houpá a vytvoř s ním větu - 

                                                                                     Amálka se houpá na houpačce.)

                        Přečti si článek. Kolik má vět? Jak se jmenují děti, které se vydaly do lesa? Kdo z nich nese košík? Co budou děti v                                              lese   dělat? Kdo hází nejlépe? Nezapomeň odpovídat celou větou. Napiš jeho jméno do zeleného rámečku                                            velkým tiskacím písmem. 

Matematika modrá - str. 24 - cv. 1 vynecháte, 

                              - str. 24 / 2 - nejdříve vybarvi všechna políčka s rámečky, ve kterých je výsledek 10. Potom podle vybarvených políček a šipek najdi klíč k pokladu a spočítej, kolik jsi cestou sebral mincí (to jsou ta vybarvená políčka)

Opakuj si vztahy větší, menší, rovná se - dívej se kolem sebe, kolik čeho vidíš? Já např. vidím 4 židle a 6 hrnečků. Vidím tedy o 2 hrnečky více. můžeš si takto hrát i v přírodě nebo na zahradě...

 

Písanka str. 33 - dnes nás čeká nové písmenko k. Je také malé a vysoké, jako l, t, d

                         - doporučuji natrénovat na papíře

                        - nezapomeň na správné sezenísmiley

                       - začneme na silné lince vlaštovičkou, pak se vrátíš po ocásku k místu překřížení a napíšeš smyčku a kornoutek

                         (pamatuj si, že písmenko k je "zamotaný kornoutek"

                       - píšeme dnes 4 řádky

Milé děti, přeji Vám hodně zdaru při plnění úkolů. heart

 

1. 4.

Slabikář str. 55 - domeček - přečti slabiky

                        - ke každé slabice vymysli slovo (např. Ha     Hana)

             str. 55 - čti barevná slova (tři slabiky - komu to nepůjde, společně s dospělým si naznač nejprve slabiky). Zkus ke každému slovu vymyslet větu. (např. hraje se        Na ledě se hraje hokej.)

 

Matematika modrá str. 25 / 1 - splň úkol podle zadání ( zatvař se jako smajlíci, vzpoměň si, jak jsme se smáli nebo šklebili ve třídě)smileysad 

                               str. 25 / 2 - dokresli do domina tolik teček, aby jich bylo v prvním sloupečku 9 a ve druhém sloupečku 8.

                                                 př. Mám 4 tečky, dokreslím 5 teček, aby jich bylo 9. Na linku pak napiš příklad na mínus (odčítání).

                                                 Nezapomeň, že musíš začít největším číslem, které Ti říká, kolik teček je v dominové kartě celkem.

                                                 9 - 4 = 5

 

Písanka str. 33 - dopsat poslední 3 řádky

              str. 34 - napiš 2 řádky

Opakujte probraná písmena, popros dospělého, ať Ti některá nadiktuje do malého sešitku do ČJ - pozor - píšeme na silnější černou linku. Malé tvary písmen píšeme k první lince, vysoké tvary písmen ke druhé pomocné lince. Písmena j, p - sedí na silné lince!

Stačí diktát na 2 řádky. Která písmena děti umí, poznáte podle písanky.

Děkuji všem za vzorné plnění zadaných úloh. Hezký den.laugh

 

2.4.

Slabikář str. 55 čtení smajlík - přečti si a podtrhni modře větu, kterou říká Honza a červeně věty, které říká Heda.

              str. 55 - tulipán 3 - přečti se vyprávění a spočítej, kolik řádků má. Dej do kroužku všechna jména dětí (Hynek, Ruda, Hana, Hela). S kým budou chlapci hrát zápas? Zkus vymyslet, jak to všechno mohlo dopadnout a celý příběh převyprávěj svými slovy.

 

Matematika modrá str. 25 / 3 - najdi příklad, který odpovídá obrázkům 

                                               - u deštníků sleduj, kolik jich je celkem, kolik je otevřených, kolik je zavřených

                                               - u hraček sleduj, kolik je panenek a kolik je medvídků

 

Písanka str. 34 celá dopiš - pozor na napojení písmen s malým o (napojujeme od očka)

                                         - k tužce napiš slava kost, oves, kolo oko

Zkus ke každému napsanému slovu vymyslet větu.

 

Zopakuj si: jaké znáš podzimní měsíce (začneš měsícem, kdy jsi přišel (přišla) do 1. třídy a měsíce jsou 3). Vymysli slova, která se k podzimu hodí, která k podzimu patří, např. vítr, déšť, mlha, drak, barevné listí, škola, čepice, teplé boty, bunda, jablíčka, hrušky.....)

Přeji pěkný, jarní den.smiley

 

 

                                    

              

                                        

                  


                              

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                      

 

 


Přidáno 28. 8. 2019, autor: Alžběta Kuchařová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230