Logo školy
Znak města

Halloween a Dušičky ve škole

31. října 2019 jsme ve 3. B připravili projektový den na téma Halloween/Dušičky. Děti se na tento den s pomocí rodičů velmi dobře připravily. Ráno do školních lavic zasedli čarodějnice, černokněžníci, kostlivci a do některých lavic se dokonce přikulily dýně.

Projektový den jsme zahájili výukovou prezentací o původu těchto svátků („našich“ Dušiček i Anglosaského svátku Halloween), na kterou pak navazovala další prezentace o tradičním průběhu oslav v současnosti. Prací ve skupinách jsme si nabyté znalosti ověřili, procvičili si angličtinu, matematiku i náš mateřský jazyk.