Logo školy
Znak města

Historie školy

Když koncem 19. století s růstem města a soukenické výroby rostly i počty dětí, museli představitelé města Humpolce řešit i problém výstavby nové školy. Dlouho se šetřily a hledaly prostředky. Rozhodující roli při jejich získávání sehrál humpolecký rodák Arnošt Příborský, hospodářský správce u knížete Eszterházyho v Uhrách, a starosta města Filip Bečvář, říšský poslanec. Výstavba školy byla zahájena v roce 1907. Stavba byla radnicí přísně sledována, takže v listopadu 1909 byla odevzdána do užívání. Její prostorné učebny slouží dobře dodnes.

V roce 1929 se stala z měšťanky pokusná diferencovaná škola, pracující podle tehdy moderních vyučovacích a výchovných metod. Pro život výborně připravila stovky humpoleckých žáků. Od roku 1937 byly v budově umístěny i prvé třídy městské reálky, první střední školy v Humpolci. V lednu 1945 se stala budova školy kasárnami Technische Nothilfe a Wehrmachtu.

Největší proměnou škola prošla v 60. až 80. letech. Byla provedena generální oprava původní budovy, přistavěn 14-ti třídní pavilon, pavilon pro jídelnu a školní družinu a přístavba šaten. V 90. letech pak byla provedena nástavba šaten, generální oprava topení a rozvodů vody. Dále jsou zlepšovány podmínky pro výuku tím, že se budují a modernizují odborné učebny, zlepšuje se prostředí pro žáky i pro vyučující. V letech 1999 - 2003 byla provedena zásadní rekonstrukce školního hřiště, z kterého se tak stal moderní sportovní areál s umělým povrchem. Společně se školním pozemkem a vytápěným skleníkem je tak vytvořen komplexní školní areál, ve kterém se v současnosti vzdělává 670 žáků. Významnou investiční akcí v roce 2004 byla výměna oken a zateplení fasády pavilonu prvního stupně a generální rekonstrukce sociálního zařízení v budově druhého stupně. V roce 2005 byla provedena generální oprava budovy školní jídelny, kde je též umístěna školní družina a 1. třídy. Při této opravě byla vyměněna okna, zateplena fasáda, provedena rekonstrukce rozvodu elektřiny a úprava sociálního zařízení.

V roce 2006 byla v této budově provedena rekonstrukce šaten. Největší akcí v tomto roce byla instalace centrálního serveru a vybudování počítačové sítě bezdrátovou technologií v celém školním areálu. Dále byla vybudována na 2. stupni učebna cizích jazyků, která je vybavena moderní technologií.

V roce 2007 byla nejrozsáhlejší akcí výměna oken v budově 2. stupně a dále rekonstrukce bytu školníka, ze kterého vznikly prostory pro informační centrum, kabinet tělesné výchovy, šatna a sklad pro tělesnou výchovu a prostor pro umístění serveru.

V roce 2009 byla provedena generální rekonstrukce fasády hlavní budovy školy. Dále byla provedena kompletní výměna hromosvodů, rozsáhlá oprava střešní krytiny na hlavní budově a také zateplení stropů, západní a jižní stěny hlavní budovy. Z prací menšího rozsahu byly položeny nové dlažby na sociálním zařízení 1. stupně, výměna doplnění nábytku ve sborovně učitelů 1. stupně a obměna nábytkového vybavení v kabinetech matematiky a dějepisu. Celkové náklady na tyto práce činily cca 7 mil. Kč.


Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
Konzultace:
Sudé úterý: 7:30 - 14:00,
Sudé úterý:14:00 - 16:00 (pouze pro objednané) 
telefon: +420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

 


 

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230

Š