Logo školy
Znak města

Hlášení školního rozhlasu - 2.9.2019

Milí žáci, žákyně a zaměstnanci školy,

dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal v tento první školní den v naší škole. Doufám, že jste si pořádně odpočinuli a načerpali dostatek sil na získávání nových vědomostí.

Zvláště vítám naše prvňáčky, protože dnešní den je pro ně opravdu jedinečný – poprvé vstupují v roli žáčků do základní školy. Přeji jim, aby byli spokojeni, aby se jim ve škole líbilo a aby domů nosili samé jedničky. A samozřejmě aby dělali svým rodičům i dalším blízkým jen samou radost.

Vítám mezi námi i nové pedagogické pracovníky – jsou jimi Marie Rusová a Karel Horký, kteří budou třídními učiteli na 1. stupniy, Tomáše Krčila, který bude učit na 2. stupni chemii a na 1. stupni tělesnou výchovu, Sylvu Rajdlíkovou, která bude učit hlavně přírodopis na 2. a na 1. stupni přírodovědu a Renatu Novotnou která bude vyučovat na 2. stupni český jazyk. Novými pracovníky jsou i asistentka pedagoga Kateřina Klofáčová a paní uklízečka Markéta Rochová. Věřím, že všichni budou pro školu přínosem a že budou ve škole spokojeni.

Určitě jste si všichni všimli, že vás vítají prostory, které byly v průběhu prázdnin rekonstruovány. Žáci 2. stupně budou využívat novou třídu, která vznikla z počítačové učebny. V místnosti, kde se dříve prodávala mlíčka, je nyní krásná třída pro nadané žáky. Prostory 2. stupně jsou a budou ještě nově vymalovány a všude na chodbách 2. stupně je nové osvětlení. Z 2 hřišť zmizely sítě a je zde vybudováno nové oplocení. V jídelně došlo k úpravě vzduchotechniky. Na škole nadále probíhá rozsáhlá rekonstrukce střechy.

Věřím, že se budete k budovám i vybavení školy chovat slušně, šetrně, ohleduplně, že nebudete svévolně poškozovat to, co má sloužit nám všem.

Další novinkou na naší škole je nový školní řád, se kterým vás budou seznamovat vaši třídní učitelé. Z hlavních změn bych zmínil především přísný zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školy.

Co se týče rekonstrukce střechy na 2. stupni, která se protáhne určitě o dva měsíce, je potřeba, abyste dbali na svou bezpečnost a dodržovali pokyny od třídních učitelů. Vstup do školy a odchod ze školy pro 2. stupeň je možný pouze vymezeným koridorem. Platí přísný zákaz vstupu do ohraničených prostor staveniště a chodeb. Je zakázáno otvírat okna ve třídách bez přítomnosti vyučujícího.

I přes tyto komplikace Vám, milí žáci, přeji do začínajícího školního roku hodně úspěchů, pohody, elánu a radostí z dobře vykonané práce.

 

Váš nový pan ředitel

 

 

 

 

 


Přidáno 6. 9. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230