Logo školy
Znak města

I.A

Pátek 3. dubna

Dobrý den,

opět nám končí celý pracovní týden a všichni se budeme těšit alespoň na víkendový omezený pohyb venku. Doufejme, že za pěkného počasí.

PÍSANKA str. 11 celá - pozor, písmenko P psát jedním tahem a končit "hlavičkou"

                Do sešitu MYŠKY začít střídavě psát diktáty písmen malých i velkých ( 7-8), slabik ( 4-5) a nyní už i slov  - psát maximálně 2 - 3 slova. Využít slov z Písanky, ta jsou natrénovaná.

MATEMATIKA  str. 31, cv. 2 - vypočítat

                      cv. 3, 4 - samostatně přečíst a říct, jestli jsou slovní úlohy na sčítání nebo odčítání, znázornění (červená + modrá), příklad, odpověď napsat velkými tiskacími písmeny opět s pomocí rodičů a nezapomeň, že je to věta

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ str. 3 -  3. sloupek

ZVÍŘÁTKA str. 12, cv. 1 - pastelkou dokreslit kolečka = koláče do 7, potom 7 podle vzoru znázornění rozložit a napsat

                 cv. 2 - u každého robota spočítat určené geometrické tvary, zapsat a porovnat. Porovnání hlasitě číst vždy zleva .

ODŘÍKEJ řadu čísel od 0 do 20 a zpět.

UČÍME SE ČÍST str. 71 "Začátek a konec"  1. přečti celý článek sám/a             

                                                                2. popros a střídej se ve čtení po řádcích s maminkou, tatínkem,......

                                                                3. vyměňte si čtení řádků                    4. Co se Ti četlo nejlépe?

ČÍTANKA  str.21, 22  " Překvapení v garáži"

        -  moc hezky a plynule čti, pozor na klesání hlasu na konci vět s tečkou, jemné zvolání s vykřičníkem a ptát se s otazníkem

1. Kde sedí Anička a co má v ruce?                            2. Co sleduje Andulka v televizi?

3. Je Anička a Andulka jedna holčička? Vysvětli.         4. Co dělá raději Kuba?

5. Kde má tatínek překvapení?                                   6. Co to bylo za překvapení?

7. Co znamená slovo BÍGL?                                       8. Znáš i jiné rasy psů než je doga a bígl?

9. Pokud máš pejska, jaké je rasy?                          10. Jestli chceš, můžeš si svého pejska namalovat.

                                           JAKÉ PŘEKVAPENÍ JSI ZAŽIL/A TY?

                      - nezapomeň odpovídat celou větou

PRVOUKA       Na procházce hledej a zkus pojmenovat jarní květiny. Pozoruj, jestli neuvidíš i nějaká zvířátka. Dokážeš už sám/a říct pět celých rodin domácích zvířat?

       ÁJA str. 47 - s doplněním názvů květin může pomoci str.44

                       - kartičky s částmi rostliny vystřihni a nalep k černobílé květině. Víš, jak se jmenuje? Jestli chceš, květinu si můžeš vybarvit

      Pokud se vám povede venku nějakou rostlinku vyrýpnout, zkontroluj, jestli má všechny 4 části.

                           - " Malované čtení" na této straně určitě lehce zvládneš.

 

Vzkaz pro rodiče

Budu moc ráda, když se sejdeme v úterý 7.4. 2020 ve třídě 1. A mezi 14. až 16. hodinou. Budou připraveny nové sešity a materiály k výuce pro vaše děti. Za veškerou spolupráci moc děkuji a budu se na Vás těšit. Moc se těším i na děti, ale zatím si musíme všichni počkat.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

   Středa 1. dubna

Dobrý den,

naše situace se pořád nedá nazvat "aprílovou", ale děti by určitě nějaký aprílový kousek na dnešní den připravený měly. Třeba Vás doma "aprílem" vyvedou nebo Vy je a společně se tak pobavíte.

PÍSANKA str. 10 - dopsat celou, k tužce napsat všechna velká písmena, která už umíš

                         - dotrénovat psaní velkého písmene P

ZVÍŘÁTKA str. 11, cv. 1 - na znázornění použít červenou, modrou + zelenou pastelku, příklad = 3 sčítance

                cv. 2 - vypočítat                        cv. 3 - použít 4 barvy = 4 výsledky

                cv. 4 - řetězec - zapisuj do robotů mezivýsledky

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ str. 33 - 2. sloupeček

MATEMATIKA str. 31, cv. 1 - dítě přečte samo, znázornění červenou + modrou, odpověď velkými tiskacími písmeny opět s pomocí rodičů

UMÍŠ UŽ VYJMENOVAT ŘADU ČÍSEL OD 0 DO 20 I ZPĚT? Pokud zvládneš, začni i se čtením čísel 11 - 20.

UČÍME SE ČÍST str. 68 " Napipi a zmrzlina"

                         - přečti, vyprávěj článek, všechna slova zmrzlina fialově podtrhni

                         - Jak se ohříváš Ty, když je Ti zima?

TV - Vzpomeneš si na naši rozcvičku při tělocviku? Cviky si zopakuj a přidej i další, ať se pěkně protáhneš.

POKUD DNEŠNÍ ÚKOLY SPLNÍŠ, BUDEŠ MÍT SE SVÝMI RODIČI ZÍTRA VOLNO.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Pondělí 30. března

Dobrý den,

zdravím všechny rodiče i děti v dalším společném týdnu netradičního vyučování a všem přeji hodně sil a trpělivosti.

Pokud jste ještě společně nevyužili vysílání ČT 2 Učí Telka, každý všední den od 9.00 hod. je program pro prvňáčky, můžete televizní vysílání vyzkoušet.

PÍSANKA str. 9 - dopsat celou

               str. 10 - napsat 4 řádky

               - začít trénovat psaní velkého P

MATEMATIKA str. 30, cv. 3 - můžete použít i názorné pomůcky ( pastelky, kostičky..) 6+1=7 a 7+2=9 a potom 9 rozložím na 6+1+2

                     cv. 4,5 - slovní úlohy - dítě samo přečte, řekne, jestli je na sčítání nebo odčítání a proč, znázornění ( červená a modrá), příklad, odpovědi opět napsat velkými tiskacími písmeny postupovat jako ve cv. 2

                       cv. 6 - vypočítat

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ str. 32 - 4. sloupeček - pokud máš všechny čtyři sloupečky bez chyby, rodiče zapíší jednu velkou jedničku s hvězdičkou

                                     str. 33 - 1. sloupeček

ZVÍŘÁTKA str. 9, cv. 1 - Na robotu Kamilovi spočítej všechny znázorněné obrazce, ke každému vybarvi správný počet čtverečků a perem zapiš číslici.

                 cv. 2 - podle vzoru zapiš, porovnávej a hlasitě čti  " 6 je více než 4"......- vždy čteme zleva

                 str. 10, cv. 1,2,4 - podle zadání

                 cv. 3 - červeně a modře vybarvi příklady i cestičky a nakonec i správné nářadí 

UMÍŠ VYJMENOVAT ČÍSLA OD 0 DO 20 I ZPĚT? Pokud si nejsi úplně jistý/á,poctivě natrénuj.

Zopakuj si řadu čísel 0 - 10 a zpět i anglicky.

UČÍME SE ČÍST str. 68 " Jak Napipi vyplatilo Broka"

                        - přečti si nadpis - Kdo je asi Napipi a kdo je Brok?

                        - článek přečti a potom ho vyprávěj

                       - pdtrhni všechna jména Napipi oranžově a Brok zeleně

                       - Jak na konci příběhu asi vypadal Brok?

                         str. 69 - " Lež na lež" - pozorně 2x přečti. Co určitě není pravda a proč? Vysvětli.

                                   - " Kašpárkovy hádanky" - hádanku spoj se správným obrázkem ( 4 barvy)

Pokud vše zvládneš, čti si svou knihu.

 

V případě, že už doma nebudete mít náhradní náplně do pera ( bombičky), dejte svým dětem místo pera obyčejnou ořezanou tužku ( pokud to půjde NE číslo 3 - je na rýsování a na psaní je příliš tvrdá). Nevhodná jsou pera s jednorázovou náplní nebo propisovací tužky ( propisky ).

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Pátek 27. března

PSANÍ - Děti ať píší diktáty písmen, slabik a za chvíli i slov do sešitu "Myšky". Do tohoto sešitu ať si trénují i všechna nová písmena.

PÍSANKA str. 8 - dopsat celou, k tužce napiš 6 různých malých písmen, která umíš napsat nejlépe

               str. 9 - napsat 4 řádky

               - začít trénovat psaní spojů ol, oj 

NA STRÁNKÁCH, které už máme celé napsané, si můžeš vybarvit všechny obrázky tak, jak to děláme ve škole.

ZVÍŘÁTKA str. 8, cv 1 - v zápisu všech příkladů se musí všude objevit jen čísla z krtin ( 3+3=6, 4+2=6, 2+4=6.........)

                          cv. 2 - příklady vybarvi a stejnou barvou připoj ke správné zelenině ( 6 barev)

                          cv. 3 - " řetězce" - do konviček a hrnečků si zapisuj " mezivýsledky"

                          cv. 4 - zapiš jen výsledek, ale odpověď řekni celou větou

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ str. 32 - 2. a 3. sloupeček

MATEMATIKA str. 30, cv. 1 - podle zadání + doplnit

                                  cv. 2 - zadání přečte dítě samo, klidně i 2x nebo 3x, znázornění ( červená + modrá barva), příklad, odpověď - dítě samo sestaví odpověď a rodiče pomohou s napsaním odpovědi = psát velkými tikacími písmeny ( děti opíší odpověď od rodičů, kteří ji napsali na papír ). Pozor je to věta. Jak ji ukončíme?

HRAJEME SI VE ŠKOLE str. 17 - otázky + kapky. Kapky a šikmé čáry dělej tužkou nebo modrou pastelkou a deštník si můžeš vybarvit.

ČÍTANKA str. 19 - 20 - čti co nejplynuleji a hezky hlasitě a potom odpovídej na otázky:

              1. Jak se jmenovali zajíčci?   2. Kdo si hrál s chrpou?   3. Co je to chrpa?   4. Jak maminka svolávala zajíčky do školy?   

              5. Co nového se ve škole naučili?   6. Kdo nedával pozor?   7. Co dělal?    8.  Kam zajíčci utekli?   9. Co tam dělali?

Opět odpovídej celou větou. Můžeš si hledat v článku. Naučíš se zaječí básničku úplně sám/a ?

 

Středa 25. března

PÍSANKA str. 8 - 4 řádky krásného psaní

                       - na papír začít trénovat psaní velkého J

MATEMATIKA str. 29, cv. 5 - opakovaně a rychle počítat (10 - 4, 5 - 4, 6 - 4......)

                                 cv. 6 - sčítání se třemi sčítanci ještě nemáme tolik natrénováno, proto dodržovat postup:

                      A: 3 ozdoby vybarvím červeně, 4 modře, 3 zeleně - potom počítám 3 + 4 = 7 a 7 + 3 = 10 ( výsledek napíšu)

                      B: Když škrtám ubírám. Co se mohlo s ozdobami stát? ( rozbily se, spadly, dal jsem je někomu...) Mám 10 ozdob, jednu škrtnu červeně, 3 modře (od konce) - potom počítám 10 - 1 = 9 a 9 - 3 = 6 ( výsledek napíšu)

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ str. 32 - 1. sloupeček - Zvládneš ho rychle a bez chyby?

VEZMI SI 10 PASTELEK ( kostiček....) a rozděluj je postupně na dvě hromádky. Jak je můžeš rozdělit? Ŕíkej rozklady čísla 10. Desítku rozložím na 1 + 9, 9 + 1, 2 + 8, 8 + 2 ............ 

ČTENÍ - " Vrať se k článku, který Ti dělal při čtení problém a docvič si jeho čtení nebo si čti svou vlastní knihu."

PRVOUKA str. 44 - zopakuj si květiny, které už známe. Viděl/a jsi je někde?

                 str. 45 - úkol dole + " Víš, kdo v těchto zvířecích rodinách chybí? Umíš třetího člena zvířecí rodiny pojmenovat?

                                         Jestli máš doma knihu o domácích zvířatech, můžeš si v ní listovat a najít i další rodiny domácích zvířat.

Pokud jsi dnes už všechno zvládl/a, budeš zítra bez úkolu a rodiče budou mít zaslouženou školní pauzu.

 

 

 Pondělí 23. března

Dobrý den,

již týden pracujeme ve zvláštním režimu. Doufám, že školní práci se svými dětmi zvládáte dobře, a já Vám přeji dostatek trpělivosti i do dalších dnů. Pokud by se vyskytl nějaký problém, napište mi na školní email, budu se Vám snažit odpovědět k Vaší spokojenosti.

MATEMATIKA str. 29, cv. 1,2, - děti pod dohledem rodičů slovní úlohy přečtou, řeknou, jestli jsou na sčítání nebo odčítání. Při znázorňování použijí vždy jen jednu barvu (červenou nebo modrou),kolečka škrtají vždy od konce tužkou, napíšou příklad, přečtou a doplní odpověď

                         cv. 3 - vždy počítáme zdola nohoru ( děti by Vám to měly říct) a výsledky zapisujeme pod čísla. Pokud je výsledek 10 (ještě jsme tento případ s dětmi neřešili),  0 píšeme pod čísla a 1 ( = jednu desítku) píšeme pod +

                           cv. 4 - opakovaně a rychle

ZVÍŘÁTKA  str. 7 - celá, cv. 1, 3 - podle zadání

                                       cv. 2 - tužkou dokončit rozklady knedlíků na midky, potom zapsat čísla a porovnat

                                        cv. 4 - perem zapsat příklad se třemi sčítanci a odpověď říct ústně

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ str. 34 - dokreslit tužkou nebo pastelkou srdíčka, kruhy i čtverce do 10

PSANÍ - natrénovat psaní malého j, potom bych poprosila rodiče předepsat v sešitě " Myšky" dva řádky s písmenem j - po vzoru písmene p - jen nepsat špičku nad první pomocnou linku, ale jen k lince. Děti upozornit, že musí sjet pod linku a zase jen k prní pomocné lince

Písanka str. 7 - celá

UČÍME SE ČÍST str. 67 - " U Litonyšle" - plynule přečíst, bříško písmene b vybarvit oranžově, bříško písmene vybarvit zeleně

                                      - " Nespokojený vláček" - přečíst a doplnit slova, která se rýmují ( rýmy jsou na konci řádků = veršů) - ptáček, rybičky, dnes, ty, měsíček, kráva, ptáčkem

                                          - najít a přečíst věci, zvířata, osoby

                                          - " Čím bys chtěl/a být, kdybys nebyl/a dítětem?" - můžeš si namalovat obrázek

Opakovaně se vracet již k přečteným textům, číst vlastní knihu.

 

 

 

Pátek 20. března

PÍSANKA str. 5 - celá - psát do konce řádků

                 - k tužce - vybrat si a napsat 2 slova z této strany

                 - pod tužku - vybrat si a napsat z této strany 3 slabiky

NACVIČIT na papír psaní velkého I

PÍSANKA str. 6 celá - pozor na vykřičník - " Kdo je Ila?"

                 - k tužce - střídat psaní I, i

MATEMATIKA str. 27 - nahoře vymyslet slovní úlohy, sestavit otázky a odpovědi ( celou větou), vypočítat příklady

                        cv. 1 - tužkou škrtáme modré tečky od konce, potom vypočítat příklad. Postupujeme po řádcích tečky-příklad.................

                        cv. 2 - vypočítat                  cv.3 - opakovaně, ústně a rychle

                     str. 28 - cv.1,3 - dítě přečte pod dozorem rodičů slovní úlohy, znázorní je červenou a modrou pastelkou, sestaví a vypočítá příklady, přečte a doplní odpovědi

M - ZVÍŘÁTKA - str. 6 celá - rodiče pomohou s přečtením zadání jednotlivých úkolů, vybarvovat libovolnou pastelkou, příklady psát  perem, u cv. 3 pozor na otázku KOŤAT?   CELKEM KOČEK?

M- MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ- str. 39 - nahoře - " pyramidy" - počítáme podle vzoru první, nechte děti, jestli přijdou, jak na to. Potom postupně sčítají a vybarvují kolečko s posledním výsledkem.

                                             - vypočítat 3 šedé sloupce s příklady ( ústně mohou děti dokončit)

UČÍME SE ČÍST str. 65 " Vítek v Praze" - přečíst a vysvětlit neznámá slova

                           - odpovídat na otázky celými větami 1. S kým šel Vítek na procházku?   2. Co všechno viděl?   3. Co ho zajímalo nejvíce?   4. Co se dozvěděl o prezidentské vlajce?   5. Co je Vltava?   6. Už jsi byl/a v Praze ? Co jsi tam viděl/a nebo co se Ti líbilo nejvíce?                   - podtrhnout v textu nejméně 6 věcí

                            str. 66 - " O veliké řepě" - pohádku přečíst a samostatně vyprávět

                                         " Bylo jedno povidlo" - přečíst, Co je to " povidlo"?

                                                                           - Dokážeš si kousek básničky zapamatovat?

ČÍTANKA str. 17 - 18 " Kozel a vlk" - přečíst a odpovídat na otázky celou větou  1. Kdo koho napálil?   2. Jak to udělal?   3. Co jsou chrpy?   4. Kdo dělal BRUM, BRUM?          Děti mohou hledat v textu.

 

 

Středa 18. března                                                                                                                                                                                           HRAJEME SI VE ŠKOLE str. 15 - vytvořit svůj obrázek ze čtverečků                                                                                                             AJ - anglicky opakovat řadu čísel 0 - 10 tam i zpět

Umíme napsat tato písmena: e, l, m, i, u, a, s, o, p, A, M, O                                                                                                                                                                                        

 

Až do odvolání současného stavu budou úkoly zadávány vždy v pondělí, ve středu a v pátek.

 

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

12.50 – 13.35

pondělí

Čj

M

Vv

Čj

-

-

úterý

Čj

M

Čj

-

-

středa

Čj

Tv

Prv

Čj

-

-

čtvrtek

Čj

M

Čj

Hv

-

-

pátek

Čj

M

Prv

Tv

-

-

 

  • Mgr. Helena Merunková - třídní učitelka - merunkova.helena@zshumpolec.cz
  • Lenka Krbcová - vychovatelka školní družiny krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Přidáno 15. 8. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230