Logo školy
Znak města

I.B

coolwinkVážení rodiče a milé děti, posílám další úkoly.

Omlouvám se, ale dnes se mi nedaří úkoly předat.

pondělí - 23.3.

PÍSANKA - str. 26

- prosím, dbejte na hygienu psaní / dostatek světla, sezení, držení pera, vzdálenost očí od sešitu/

- psaní písmene z - nácvik podle návodu z minulého týdne

- nejprve trénujte na papír nebo tabulku 

- předepsaný tvar několikrát obtáhni a napiš 3 řádky z

- do řádku s tužkou nadiktujte / po slabikách/ slova: laso, vana, síto

SLABIKÁŘ

1. procvičování paměti - přednes si některé známé básničky

2. jazykolam - několikrát za sebou říkej větu - Klára Králová hrála na klavír.

3. přemýšlej a odpovídej - Kam byste se mohli vypravit na výlet?

                                          S kým?  Jak?

4. článek U NÁS DOMA  

    - přečti si slova v barevném sloupečku - připomínám: v parku, v zámku, v zoo -  čteme dohromady

    - článek nejprve dětem přečtěte, děti poslouchají a sledují text, obloučkují těžší slabiky / stůl, hrad/, slovní spojení / ke stolu, .../

    - dítě čte hlasitě samo / po slabikách stále dopředu/

    - úkoly k článku / porozumění čtenému textu/ - 1. V našem kraji jsou:  A. hrady, zámky, parky

                                                                                                                      B. hrady, zámky, zoo

                                                                               2. Na výlet pojedeme:  A. v pátek

                                                                                                                      B. v sobotu

    - odpověď napiš do velkého sešitu - vzor: Sl - 56

                                                                        1. vyber A nebo B

                                                                         2. vyber.....

    - úkol pro zvídavé děti - Dokážeš najít zámek Velké Losiny v mapce vedle článku?

5. úkol PUZZLE - str. 56 - barevně vyznač vhodné dvojice

MATEMATIKA - str. 26

vymodeluj si číslo 18 z různých tvarů, knoflíků nebo figurek

- urči množství tvarů, knoflíků, které se vejdou do čísla 18

- pracovní sešit str. 26, cv. 3, 2

                                     cv. 4 - pozor na směr šipek

                                     cv. 5 - podobně jako cv. na str. 23, cv. 10

- úkol pro šikovné děti - PARKETY

   - prosím, vyrobte dětem 11parket podle předlohy v sešitu nebo spojujte vybranou parketu se zvoleným místem na podlaze

     / např. jako spojujeme plánek se stavbou/ - děti takto pokryjí celou podlahu podle zadání 

   - podobně str. 27, cv. 10

PRVOUKA - vyjděte si na procházku a pozoruj jarní přírodu - něco ze svého pozorování namaluj

Zadané úkoly vypracujte v úterý -  24.3. Děkuji. 

 

Dobrý den, je úterý 24. 3., připravila jsem úkoly na středu.

SLABIKÁŘ - str. 56, 57

1. připomeň si básničky - např. R, Au, H

2. přečti slova v barevném sloupečku

    - postup při čtení - stejný / viz. článek -  24.3./

    - vysvětlujte si významy slov

    - určete počet slabik ve slovech - obloučkujte

    - s některými slovy utvořte hezké věty 

3. - str. 57, modrý trojúhelník - barevně zakroužkuj

4. - str. 56, červené pero - tvoř slova s jiným písmenem na začátku, zkus sloupečky doplnit o další slova

5. - str. 57 , zvonek - přečti, vyhledej písmeno h a dvojhlásku ou - zakroužkuj

                               - úkol v dolní liště - zahraj si

                               - Čím jedeme na hrad? - nakresli do velkého sešitu

PÍSANKA 

- str. 26 - dopiš slabiky

- str. 27 - napiš 3 řádky slov

- prosím, dodržujte také správný sklon písma - táhneme šikmo zleva doprava, vracíme se k sobě s mírným tahem doleva a opět,          

  většinou obloučkem, doprava; písmena zbytečně neroztahujeme, píšeme od černé linky i písmena J, j, p, y , modré linky jsou

  pomocné

MATEMATIKA

str. 38,cv. 5 - cvičení procvičuj pouze ústně, nedoplňuj

- str. 27, cv. 8 - postupuj jako na str. 14, cv. 4 s tím rozdílem, že neházíš kostkou,ale příklady máš zadané

                      - můžeš si číslice v příkladech a přílušná políčka vybarvit červeně a modře

- str.27, cv. 9 - postav stavby - každou stavbu si prohlédni shora / jako letící pták či letadlo/, vidíš je stejně jako plánky

                        uprostřed - stavby pozoruj i zepředu - spojuj stavbu s jejím plánkem - každou stavbu podle plánku vybarvi

- nezapomeň si procvičovat sčítání a odčítání z listu

JÁ A MŮJ SVĚT - dnes si můžeš plnit úkoly na str. 46

Přeji všem hezký den, zítra se opět ozvu.

 

Dobrý den, je středa 25.3., posílám úkoly na čtvrtek. 

SLABIKÁŘ - str. 57

1. Přečti si SMS zprávu, je napsaná bez čárek a háčků. Dokážeš ji správně přečíst?

    VYLET JE VESELY, HRAD JE STARY A KRASNY. JEDEME DO ZOO.   

                                                                                   VAS VNUK SLAVEK

    - Kdo zprávu poslal? - Komu ji poslal?

2. - str. 57, úkol ? - podtrhávej:  v zoo /oranžově/, v lese /zeleně/

3. - str. 57, úkol žlutá tužka - LEV, SOVA, JELEN, SLON - tato slova správně zařaď a napiš tužkou pod sebe..

4. - najdi si obrázek nebo pohled nějakého zvířátka, rozstříhej ho na 7 dílů, díly zamíchej, otevři si velký sešit, obrázek slož

      a nalep do sešitu 

PÍSANKA 

nezapomeň na zásady správného psaní

- str. 27 - opiš 4 řádky slov

             - slova zelí, váza - přepiš 1x /od černé linky/

MATEMATIKA

str. 27, cv. 7 - doplň čísla NEPOSEDŮ do žlutých polí - začni součtovým trojúhelníkem, vyřež ho /1. rozlož číslo 4 na 3 a _ / - až                                    potom doplň čísla 3 a 1 do příkladu

                       - vedlejší příklad - dobrovolně

str. 28, cv. 1 - nakresli

- str. 28, cv.2 - prohlédni si peněženky, - urči počet mincí v každé peněžence - piš nad každou peněženku / 2, 3, 3, ..../,

                      - urči hodnotu jednotlivých mincí / v 1. p. jsou dvě pětikoruny, .../ - říkej, nepiš

                      - urči celkovou hodnotu mincí -  tu piš pod každou peněženku / v 1. p. je 10 korun - piš 10, ...../

                      - zahraj si na nakupování - vybírej si zboží, zaplať ho - spoj s peněženkou

- str. 28, cv. 3 - připrav si krokovací pás, polož si tužku na  č.18 - taška s pastelkami - pastelky stojí 12 Kč, dej si prst na č. 12 -

                      - Kolik roků do 18? - 6 kroků - tedy, mám jěště 6 korun na další nákup, vyberu zboží, nakreslím, ....

Vše, co se Ti povede, označ velkou červenou hvězdičkou, co se nepovede, vygumuj a zkus to znovu.

 

Dobrý den, je čtvrtek 26. 3., připravila jsem úkoly na pátek.

SLABIKÁŘ - str. 58

Začneme hádankou: Je malý domeček,

                                   má mnoho koleček

                                   a malý zvoneček.     Co je to?                                                    /  B_ _ _ K /

Jistě jsi uhodl/a. Na začátku uhádnutého slova najdeš písmenko, které se dnes naučíš poznávat i číst.

1. - prohlédni si obrázek na str. 58, hledej slova začínající písmenem B, - najdi alespoň 5 slov

2. - nasaď si KOUZELNÉ BRÝLE - hledej všechny věci, které začínají hláskou B

    - / odpověď na hádanku najdeš také ve spodní části kouz.brýlí/

3. - prohlédni si tiskací a psací podobu nového písmenka nahoře a dole stránky - vyber si pastelku - B - podtrhni, b - zakroužkuj

   - stejný úkol proveď i v básničce   / pokud jsi vyhledal/a všechna písmena - napiš si hvězdičku, pokud ne, zkus to znovu/

   - básničku se nauč zpaměti 

4. - DOMEČEK - str. 59 - procvičuj čtení slabik - čti řádky, sloupečky, různé slabiky - tvoř s nimi slova - co myslíš, jak se říká slovům,

      která utvoříš ze slabik s velkým písmenem na začátku?                                                                                                 / JMÉNA /

5. - jsme na str. 58 pod obrázkem - ze slabik tvoř slova - spojuj slabiku v 1. řádku s vhodnou slabikou v druhém řádku - slova si přečti

6. - máš před sebou poslední úkol: - připrav si pastelku na písmeno b a pastelku na písmeno d - zakroužkuj
    - abys to nespletl/a, poradím  - někteří dědové nosí před sebou větší bříško, - některé babičky mívají větší prdelku
    - slova si přečti
 
PÍSANKA - str. 28, opiš 4 řádky
    - dávej si POZOR při napojování k písm. P a V - vždy ze spodu -od černé linky
 
JÁ A MŮJ SVĚT - str. 46 
    - Už víš, které měsíce patří k jaru? - vyjmenuj je - pokud jsi zapomněl/a, Ája ti napoví na str. 46 v domečku 
    - podívej se na obrázky znázorňující počasí - podívej se z okna, pozoruj oblohu, pohyb stromů, trávu,...... - vezmi si pastelku
    - zakružkuj obrázky dnešního počasí
 
MATEMATIKA - str.28
- dnes si připomeneme rozdíl mezi počtem mincí 
                                                        a hodnotou mincí
- budeme porovávat - vyber si dvě 2 peněženky/ např. 3. a 4. peněženka/ - Ve které p. máme více korun? - někdo odpoví bez

  rozmyslu - ve třetí / vidí ale počet/, kdo si úkol promyslí - odpoví  - ve čtvrté, i když je tam 1 mince - správně, vnímáš hodnotu mince

  Proč? - ve 3. peněž. jsou dvě korunové mince a 1 dvoukoruna - 1 + 1 + 2 = 4 koruny

             - ve 4. peněž. je jedna pětikoruna - 5korun            5 korun je více než 4 koruny

- učivo procvičuj na jiných peněženkách

- str., cv. 4 - prohlédni si tabulku, zkus ji vyplnit

              - mohl/a bys zaplatit i jinými mincemi? - dobrovolný úkol -  Šikulky i šikulkové to jiště zvládnou.

              - jiné mince zaznamenej tužkou

- Dnes si za matematiku zasloužíš velkou hvězdičku i dobrý bonbon. Mějte se krásně, opět se ozvu...

 

Dobrý den, je pátek 27. 3., zdravím všechny děti i rodiče.

Máme před sebou zasloužený víkend, dopřejme si trochu odpočinku.

Dnes nezadávám žádné úkoly, píšu pouze odkazy na procvičování, které můžete využívat kdykoliv si nebudete vědět rady, k lepšímu

pochopení učiva či pouhému zabavení / = samostatné učení/ Vašich dětí.

 

odkazy na procvičování:

https://www.matika.in/cs

www.skolakov.eu

https://www.ceskatelevize.cz/ucitelka/12772    - pro 1. třídy  - od 9,00h do 9,30h

www.skolasnadhledem.cz - tento odkaz najdete na vnitřní straně zadní obálky pracovního sešitu naší matematiky - vysvětlen postup -

                                            určeno k procvičování učiva na příslušné stránce sešitu 

Přeji všem krásný a ničím nerušený víkend.Užívejte si dnes a zítra sluníčko, pak se zatáhne, ochladí a znovu se přihlásím s novými úkoly. smiley

 

Dobrý den, je pondělí 30. 3., připravila jsem další úkoly.

SLABIKÁŘ - str. 58, 59

1. V úvodu dnešního vyučování si přednes báseň k písmenku B.

2.- str. 58,  slova v 1. řádku pod obrázkem rozděl na slabiky / př.: bo/ by, ba/ to/ le,.../ - svislou čarou - tužkou - pomoz si tleskáním

3.- str. 59, cv. ? - Prohlédni si obrázky. -  Najdi si 2. obrázek nahoře.  - Přečti slovo. - Vyjadřuje obrázek? - Ne? -  Zkus zaměnit slabiky. 

   - Správně. - Máš první slovo. - Pokračuj......         dobrovolný úkol: slova můžeš napsat tiskace pod obr.

4. - str. 58 - článek

    - prohlédni si text - vyhledej slovní spojení / na louce, na sebe, na noc/ - vyznač obloučkem - čteme dohromady - článek hlasitě

      přečti

   - odpovídej na otázky: Kdo je na louce? - Co je to za zvířátka? - Kolik jich je? - Kde bydlí? - Jak na sebe volají? - Koho se nebojí?

5. - str. 58, cv. žlutá tužka - doplň větu tiskacím písmem

    - Které / psacím písmem/ napsané slovo najdeš v článku? - barevně vyznač

6. - otevři si velký sešit - odpověz na otázku: Jak se jmenují králíci z klobouku?

                                                                          Sl. - 58    - vyber A nebo B

                                                                          1. A. Bolek a Lolek

                                                                              B. Bob a Bobek

    - nakresli

PÍSANKA - str. 28, 29

str. 28 - dopiš 3 řádky - u slova motel, pozor na napojování ot - vysvětlete, prosím, význam - pro děti to bude, nejspíš, neznámé slovo

str. 29 - napiš 1. řádek - dej si pozor na napojení ov

MATEMATIKA - str. 29

Připravte si krokovací pás, budete ho, pro dnešní počítání, potřebovat.

- str. 29, cv. 5 - použij krokovací pás

- str. 29, cv. 8 - příklady vypočítej - výsledky vyhledej ve žlutém poli - připiš pod ně písmena - najdeš je za každým příkladem - přečti 

  šifru - můžeš nakreslit

- str. 29, cv. 7 - obtížnější slovní úloha - doporučuji znázornit - připrav si 18 tvarů / knoflíků, .../ - polož je před sebe do řady - 

   1. věta je důležitá - 1 jízda = 6 korun  - větu v sešitu barevně podtrni - pokud dítě pochopí - snadno tvary rozdělí na hromádky

    smileysmileysmileysmileysmileysmiley/smileysmileysmileysmileysmileysmiley/smileysmileysmileysmileysmileysmiley

- str. 29, cv. 6 - pracuj stejně jako ve cv. 4, str. 28

- str. 29, cv. 9 - prohlédni si obrázek - promysli, jak budeš počítat - počítej - větu uprav - pochlub se mamce, taťkovi, .... se svým 

  postupem / vidění určitého počtu hvězdiček, koleček/

- HRA - potřebuješ tvary a misku - vezmi 11 tvarů - z toho např. 3 polož vedle misky - ostatní ukryj pod misku - Kolik tvarů je pod 

  miskou? - čísla vedle misky měň 4, 1, 5, 6, 2 , 10, ... - další den si zahraj s jiným číslem - tento týden 11, 12, 13

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 47

 - str. 47, cv. hvězdička - a/ - dopiš chybějící písmena

                                        b/ -  Poznáš  název rostliny? - vymaluj si ji - nastříhej kartičky  s názvy částí rostliny - nalep je

___________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 31. 3.

SLABIKÁŘ - str. 59

1. - říkanka k procvičení výslovnosti

    Duben

    Až bude duben,

    u dubu budem,

    pod dubem, u dubu

    zpívat si budem:

    Pod dubem, za dubem ....                        = písničku si můžete zazpívat / třeba s youtube/

2. - str. 59 -  připomeň a přečti si slabiky v domečku - se slabikami tvoř slova

3. - str. 59 - přečti si slova v barevném sloupečku - slova rozděl na slabiky / tleskáním/ , slova ve žlutém poli rozděl na slabiky svislou

    čarou - DRÁTEK, DRÁPEK -  slova obtížnější na čtení

4. - str. 59, úkol sova - odděl od sebe jména dětí - svislou čarou

                                   - vzpomeň si na další jméno s písmenem B,b - na začátku, uprostřed či na konci jména

                                   - Jestlipak víš, jaké písmeno píšeme na začátku všech jmen?   - velké?  nebo   -malé?

5. - str. 59, úkol zvoneček - vezmi si pastelku - vyhledej písmenka B, b - velké B - podtrhni, malé b - zakroužkuj

                                    - zahraj si zvoneček v dolní liště

6. -str. 59, úkol žlutá tužka - doplň chybějící písmena

7. - str. 59,úkol modrý trojúhelník - dobrovolně - barevně

PÍSANKA - str. 29

    - přepiš slova: mýval / - vysvětlete si význam slova, pokud mu dítě nebude rozumět/,sysel, salát, jetel - slova napiš 1x

    - str. 28, tužka - diktát písmen - y, U, n, v, N, z, V

    - str. 29 - slova motýl, jelen, topol - NEPIŠTE

    - KDYŽ VÁM DOJDE ZÁSOBA NÁPLNÍ DO PERA, PIŠTE TUŽKOU č. 2

    - NEPIŠTE PROPISOVACÍ TUŽKOU ANI TORNÁDEM  - NEVHODNÉ PSACÍ POTŘEBY

 

MATEMATIKA - str. 30

Na úvod dnešní výuky trochu opakování.

           - vyjmenuj všechny -  dny v týdnu, - pracovní dny, - volné dny

- cv. 2 - doplň chybějící dny v kalendáři 

           - odpověz na otázku v šedé bublině v dolní části sešitu

- cv. 3 - doplň čísla do součtových trojúhelníků - v tomto cv. jsou trojúhelníky rozšířené o 1 řádek - postup počítání je stejný

           - pro jistotu přidávám výsledky: - modrý - 16        - žlutý - 12

                                                               - zelený - 16        - růžový - 18

cv. 1 - vymodeluj si číslici 19 - k modelování použij tvary/ knoflíky, modelínu, drátek, ..../

           - do řady polož tolik tvarů, kolik se jich vejde do čísla 19

           - zkus tvary uspořádat jinak, přehledněji

           - spočítej rychle vajíčka ve cv. 1

HRA - parkety

           - pokryj podlahu přiloženými parketami - Jak to provedeš?

           - prázdnou podlahu vybarvi - použij žlutou a červenou pastelku, nahradí parkety / -  musíš zachovat tvar parket/

           - Najdeš i jiné řešení?

Všem svým dětem přeji hodně úspěchů při řešení úkolů, nezapomeňte na červené HVĚZDIČKY a odpolední pohyb na čerstvém vzduchu, nejlépe v lese.

Rodiče prosím o trpělivý přístup k výuce, pomáhejte svým dětem, vydržte, vrátí Vám to. Děkuji. wink

___________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 1. 4.  a  čtvrtek, 2. 4., můžeš si vybrat den, nebo si úkoly rozložit na oba dny.

SLABIKÁŘ - str. 60

Dnes začneme jazykolamem: Před Kubou buky, za Kubou buky a Kuba kakabus kuk na kluky!

větu několikrát po sobě opakuj

- zahraj si na MARŤANY - marťansky vyslov / vyhláskuj/ slovo kakabus                                                   / K - A - K - A - B - U - S /

- Kdo je kakabus? - zjisti to

1. - str. 60, úkol červené pero - přečti si obě hádanky, jistě je snadno vyluštíš

2. - str. 60, úkol sova - slova vyluštěte, napište tiskacím písmem

3. - str. 60, úkol A/N - odpovídej ano /A/ nebo ne /N/

4. - str.60, úkol b, d, p - vybarvuj písmena v tabulce podle barevného zadání

5. - str. 60,úkol Ty a já... - přečti všechna psací písmena

                                        - Vzpomeneš si na básničky k písmenkům L, S a Z? - připomeň si je

                                        - velká písmena L, S, Z - obtáhni pastelkou, zapamatuj si jejich tvary - často se dětem pletou


PÍSANKA - str. 30, 4 řádky

   - pozor na napojení op - shora - slova zatopí, zaveze - piš pouze jednou, dvakrát by se nevešla

   - na papír si zkus trénovat písmenko d - začni slzičkou jako písmenko a , slzičku protáhni, napíšeš anténku, po ní se vrátíš zpátky  

     až těsně k černé lince, nad linkou obloučkem doprava a končíš důlkem u první modré linky 

MATEMATIKA - str. 31

 Najdi si svůj krokovací pás, budeš ho opět potřebovat.

- str. 31, cv. 8 - pozor! - v této úloze si sám/a zvolíš počet kroků dozadu

                                     - zkus měnit počet kroků dozadu několikrát

                                     - jedno řešení zapiš do sešitu

- str. 31, cv. 7 - najdi a oprav chybu - piš výsledky vpravo i vlevo nad příklady, upravuj porovnávací znaménka

- str. 31, cv. 6 - u žlutých trojúhelníků postupuj od výsledků / 18, 12/ směrem nahoru rozkladem / 18 = 8 + 10; 12 = 7 + 5 - použij

                         krokovací pás

                      - u zelených troj. -  směrem dolů                                                                                  / 17, 13/

- str. 31, cv. 9 - prohlédni si obě stavby - postav levou stavbu - přesuň 1 kostku tak, abys vytvořil/a pravou stavbu / - Víš, kterou kostku                                přesuneš a kam?/ - tuto kostku u obou staveb vybarvi - podívej se shora - nakresli základ  plánku levé stavby / pokud

                        si nevíš rady, postavenou stavbu obkresli na papír a na něm uvidíš základ stavby, tužkou rozděl na jednotlivé krychle/ -                           - to zvládneš - podobně nakresli plánek pravé stavby - nyní se podívej na každou stavbu zepředu - tečkami zapiš počet 

                         podlaží -  Hurá! A máš hotovo, jsi šikulka. Nakresli si velkou hvězdičku.

Dobrovolný úkol z pracovní činnosti - vyrob si záložku - dokážeš to - podobnou jsme stříhali na str. 12

Přeji hezkou zábavu. Ozvu se v pátek. laugh

___________________________________________

Dobrý den, je čtvrtek 2. 4. , připravila jsem úkoly na pátek 3. 4.

SLABIKÁŘ- str. 62

1. Dnes se naučíme nové písmenko. Začneme hádankou.

    Má to hlavu jako kocour, má to nohy jako kocour,

   má to ocas jako kocour, mňouká to jako kocour

   a není to kocour. 

   Co je to? 

   Jistě jste, děti, hádanku snadno vyřešily. Jaké písmenko se ukrývá uprostřed  uhádnutého slova? Dokážeš ho přečíst? 

   Ano, jsi šikulka. Ne, nevadí, písmenko se dneska naučíš. Požádej mamku nebo taťku, písmenko ti přečtou.

2. -  str. 62 - prohlédni si písmenko Č, č ve žlutém poli nahoře i dole - velká písm. podtrhni, malá písm. zakroužkuj - ukaž tiskací písmena - ukaž 

       psací písmena - zapamatuj si je

3. - str. 62 - nasaď si kouzelné brýle - uvidíš věci, které začínají písmenkem Č, č - zakroužkuj je  

4. - str. 62 - najdi básničku k Č, č - prohlédni si ji - vyhledej písm. Č - podtrhni, vyhledej písm. č - zakroužkuj - básničku se nauč zpaměti

5. - str. 63 - DOMEČEK - procvič si čtení slabik - čti řádky, sloupečky, různě

6. - str. 62 - ze slabik pod obrázkem tvoř slova - slabiky v 1. řádku spojuj s vhodnou slabikou v 2. řádku - vytvoříš 7 slov

7. - str. 62, úkol žluté pero - vyber slovo, doplň ho do věty - větu si přečti

8. - Tento úkol můžeš splnit během víkendu.

    - str. 62 - přečti si otázky - obrázky vpravo ti pomohou k výběru správné odpovědi

                  - úkol červené pero -  otázka: Čím zamykáme zámek?

                                                    - odpověď: 1 klíčem

9. dobrovoný úkol: - vyhledej a vybarvi několik věcí, které začínají písm. Č,č

PÍSANKA - str. 31 - napiš 4 řádky

MATEMATIKA - str. 32

I dnes budeš potřebovat krokovací pás, připrav si ho.

-  str.32, cv. 1 - slovní úloha - je o trochu obtížnější, než na str. 31 - určitě na to přijdeš - zamysli se

                      - nápověda: - začni od konce                                                                                                             / 7 /

 - str. 32, cv. 3 - co nejrychleji vypočítej - vysvětli, jak jsi postupoval/a

 - str. 32, cv. 2 - nápověda: Děti by měly rozumět slovu SOUSED, SOUSEDNÍ - uvádějte příklady ze svého okolí

                       - v 1. sloupečku - stačí dopočítat do 6 - dostaneš neznámé číslo

                       - v 2. sloupečku - odděl první tři pole - dopočítej do 6 -  vypočítáš neznámé číslo -  nyní se posuň o jedno pole doprava / nula na     

                       začátku  0 3 _ /  - dopočítej do 6 - hotovo   

- str. 32, cv. 4 - nápověda:  4 šipky dopředu, 2 šipky dozadu = 2 šipky dopředu

                                                        4             -             2           =            2                                       / výsledky: 4 šipky dopředu; začni vpravo - 1 šipka dopředu/

- str. 32, cv. 5 - nápověda: - začni hadem - dopočítej / 2 + _ = 3/ - doplň číslo do 1. žlutého čtverečku - zapiš stejné číslo do žlutého čtverce 

                                             v příkladu - dopočítej příklad - číslo zapiš do příkladu - toto číslo doplň do 2. čtverce hada - dopočítej - hotovo

                                            -  2. hada vyřešíš podobně

- str. 32, cv. 6, 7 - dobrovolný úkol

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 48 

    - Také pomáháš mamce a taťkovi na zahradě jako Ája? Podívej se na obrázky nahoře stránky a povídejte si doma, co Ája s babičkou dělá.

    - podle zadání vypracuj úkoly

Přeji všem krásný víkend, pokud možno na sluníčku v přírodě a v pondělí na shledanou.winkwinkwink

 

Dobrý den, je pondělí 6. 4., posílám další úkoly.

SLABIKÁŘ - str. 63

Dnešní den začneme básničkou k písmenku Č, naučíme se ji zpaměti.

1. - znovu si přečteme slabiky v domečku - s některými slabikami tvořte slova

2. nová stavba slov - čtěte slova v barevném sloupečku - nejprve spolu s dětmi pomalu po slabikách - slabiky obloučkujte / čís - lo, há - ček,

    prač - ka, su - šič - ka, u - čí - me se, cvi - čí - me, po - lič - ka, la - vič - ka/ - čti jěště jednou - sám/a  po slabikách plynule  - slabiky neopakuj

   - najdi slovo s největším počtem slabik - počet slabik zapiš číslem - za slovem

3. - str. 63, úkol modrý trojúhelník a úkol ? - vyber slovo, které patří k obrázku

4. - přečtěte si článek - odpovězte na otázku celou větou

   - Máte doma jěště jiného domácího pomocníka? Jak vám pomáhá? - nakresli nebo napiš do velkého sešitu

5.  - str. 63, úkol žlutá tužka - tiskacím písmem dopiš slova podle rýmů - kočku podle popisu dokresli

6. - dobrovolný úkol - přečti si smiley

PÍSANKA - str. 31 - dopiš 2 řádky

                 - str. 32 - nové písmenko S - trénuj nejprve na papír - začínáme u horní modré linky - táhneme zprava doleva obloučkem - 

                              - důlek - zaoblujeme doprava k modré lince - klička doleva - dolů - mírně stáčíme doleva - nad černou linkou

                              obloučkem doleva - končíme hůlkou - napiš 3 řádky do sešitu

MATEMATIKA - str. 33

- procvičte si číselnou řadu 0 - 20 vzestupně i sestupně / tam i zpět/

- nastříhejte malé lístečky - děti na ně napíší čísla 0 - 20 - zamíchejte - děti sestaví číselnou řadu - z řady odeberte několik čísel

  - děti řadu opět doplní - ptejte se, které číslo je - hned za...číslem

                                                                                - hned před...číslem

                                                                                - mezi čísly

-  str. 33, cv. 11 - dokresli dresy, doplň čísla

- str. 33, cv. 9 - doplň podobně jako na str. 27, cv.7

                      - dobrovolný úkol: cv.9, v dolní liště 

- str. 33,cv. 10 - oprav porovnávací znaménko

- str. 33, cv. 12 - vyřeš podobně jako na str.29, cv.8

- str. 33,cv. 13 - hodiny - procvičujte celou hodinu na papírových hodinách

                                      - nové učivo: půl hodina - velká ručička je na 6

                                                                               - malá ručička je mezi dvěma čísly / např: - velká na 6 - půl, malá mezi 2 a 3

                                                                                - čteme číslo 3 - půl třetí/ - vždy čteme větší číslo

                                                                                - Pozor: půl jedné - poledne 12 h; odpoledne 1 h = 13 h   

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 48,52

- semínka sejeme

- sazenice sázíme   

- říkej, co sejeme, co sázíme: ředkvičky, brambory,mrkev, salát, jahody,fazole, hrách, kedluben,...

- str. 52 - vyprávějte, co děláte v přírodě na jaře - popiš hry a sporty na obrázcích - vybarvi si oblíbený sport a hru nebo nakresli svůj 

               obrázek 

INFORMACE PRO RODIČE

Připravila jsem pro děti další sešity, pomůcky a materiály k výuce. K vyzvednutí budou v úterý, 7. 4. ve třídě 1. B

mezi 14 - 16 h. Děkuji.

_____________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý 7.4.

SLABIKÁŘ - str. 63, 64

- str. 63 - přečti slova - vytvoř podobná - tyč - 2 tyč _ _, míč - ....., zvon - ......, klíč - .......

- str. 64 - Děti, dnes se naučíme číst a poznávat nové písmenko. Které to bude? Napoví vám hádanka.

  Princeznička na blátě v zelenavém kabátě. 

- podívej se na obrázek - najdi uhádnuté slovo  - vymaluj 

- Jakým písmenem začíná slovo žába? Ano, je to Ž, ž. To je to naše písmeno.

- vezmi si pastelku - ve žlutém rámečku nahoře i dole - podtrhni tiskací a psací - Ž

                                                                                      - zakroužkuj - ž

str. 64 - nasadíme si kouzelné brýle - hledáme všechny věci které začínají písmenem ž - vymýšlejte další slova

- str. 64 - básnička - děti si báseň poslechnou - říkají slova s písm. ž, která v básničce  slyší

                                                                          - vyhledají písm. Ž - podtrhnou - ž - zakroužkují

             - básničku se nauč - obrázek ti pomůže

- str. 64 - čti slabiky v domečku

- str. 64 - článek JEŽEK - text dětem nejprve přečtěte -  dále čtěte společně pomalu po slabikách - obloučkujte - ve dne, v noci, do klubíčka - 

               - čteme dohromady - těžší slova: když, jab - líč - ka, blí - ží, ne - bez - pe - čí, klu - bíč - ka, bod - li - ny - text přečti sám/a 

               - otázky: 1. Čím se ježek živí?                                          2. Co dělá, když se blíží nebezpečí?                                       

                                   A. hmyzem, hady, žábami                                   A. naježí bodliny a zaútočí

                                   B. hmyzem, jablky, žábami                                  B. stočí se do klubíčka a naježí bodliny

               - odpověď napiš do velkého sešitu - SL - 64

                                                                           1. A nebo B

                                                                            2. A nebo B

- str. 64, úkol žlutá pastelka - přečti si otázku, doplň větu - Které slovo / pod zeleným proužkem/ nenajdeš v článku? - podtrhni

PÍSANKA - str. 32  - dopiš 3 řádky - do řádku s tužkou přepiš slova Simona, Sylva

MATEMATIKA - str. 34

- str. 34 - čteme číslo 20 - povídáme si o různých způsobech vyjádření tohoto čísla i jeho výskytu v běžném životě - např. 20 korunová mince,

               20°C, 20 modrých koleček na krok. pásu, každý/?/ člověk má celkem 20 prstů, večerní hodina - 20h, .....

             - číslo je na obrázcích rozloženo: - modré puntíky: 5 řádek po 4, nebo 4 sloupce po 5

                                                                  - modré kostky: 4 kostky, na každé 5 teček

                                                                  - červené kostky: 5 kostek, na každé 4 tečky

            - otázky k modrým puntíkům/ obr. 1/: Kolik puntíků je v jednom slouci? / stejně se ptáme - ve 2, 3, 4 sloupcích?/ - Kolik je polovina z 20?

                         k modrým kostkám / obr. 2/: Kolik teček je na jedné, dvou, třech a čtyřech m. kostkách?

            - podobně se ptáme i na červené kostky

- str. 34, cv. 2 - slovní úloha - úloha poskytuje prostor pro vlastní tvorbu - dítě si samo zvolí a doplní číslo / např. 2 / do žlutého čtverečku

                         a úlohu vyřeší

                         POZOR! slovo starší je zde matoucí, napovídá, že k číslu 7 musíme přičíst zvolené číslo - chyba

                       DŮLEŽITÉ je znázornění situace  - zjistíme správnou odpověď: 7 - 2 = _         Vilmě je _ let.

                       - o odpovědi diskutujte - děti odpovídají na otázky: Kdo je starší, Vilma, nebo Jan?

                                                                                                          Kdo je mladší, Vilma, nebo Jan?

                                                                                                          O kolik let je Vilma mladší než Jan?

                      - podobně vypočítejte i věk Libora - děti nechte pracovat, přemýšlet samotné -  uvidíte, kam se dostanou - až potom

                        jim pomozte

- str. 34, cv. 4 - postup děti znají

- str. 34,cv. 3 - jako na str. 28, 29, - 4. řádek - zde si kup něco hezkého velikonočního podle sebe 

- str. 34, cv. 5 - Postav ze tří různých krychlí ještě alespoň 2 jiné stavby než ty, které vidíš na obrázku. - zapiš jejich plánky - dodrž 

                       barevné pořadí teček v plánku / viz. obrázky staveb a plánků/

Rodičům přeji hodně sil v práci se svými dětmi. Vím, je to náročné, ale vydržme. Hezký den. Odpoledne se uvidíme.

_____________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 8. 4.

SLABIKÁŘ - str. 64, 65

1. - procvič si básničky k písmenku Ž, Č, B

2. - hádanka: Nohy dlouhé jako chůdy, vysokánský krk,

                     vidí domů oknem půdy, přes zelený smrk.

    - Jaké zvíře se ukrývá v hádance? Je to přece ............... . Obrázek zvířete vyhledej na str. 64  a zakroužkuj oranžovou pastelkou. 

3. - str. 64, úkol červené pero - nejprve slož slova z písmenkové abecedy - potom dopiš slova do rámečků - slova přečti - vysvětlete významy                                slov - nejlépe ve větách

4. - ze slabik pod obrázkem slož slova - slova od sebe barevně odliš  

5. - str. 65 - článek UŽOVKA - těžší slova vyznač obloučkem - pla - zí, u - žov - ka, zmi - je, hmyz, po - znáš,...... - poze - mi - čti dohromady

                        přečti vázaně po slabikách 

                        - Najdi větu, ve které se píše, čím se užovka živí.

                        - Pověz někomu z rodiny: Co už o užovce víš? - Co je pro tebe naopak nové?

                        - Víš, jak vypadá užovka a zmije? - prohlédni si obrázky - vyhledej jejich názvy v článku - slovo s obrázkem spoj

6. - str. 65, úkol modrý trojúhelník - vyber vhodné slovo

PÍSANKA - str. 33

    - str. 29 - opiš slova  - motýl, jelen, topol - pozor na napojování ot, op

    - str. 33 - nácvik písmenka k / podle návodu - list/ - nejprve piš na papír - potom napiš 2 řádky do sešitu

- pracovní list - seřaď kostky cvičení nalep do velkého sešitu

MATEMATIKA - str. 35

 - připrav si tvary a misku - procvič si rozklad čísel 14, 15 - postupuj stejně jako minulý týden

 - cv. 6 - doplň čísla do trojúhelníků - nápověda: zelený trojúh. - začni u čísla 5 / 5 = 1 + _ /, dále směrem dolů

                                                                              žlutý trojúh. - začni číslem 19 / 19 = 11 + _ /, dále směrem nahoru

                                                                               modrý trojúh. - začni u čísla / 9 = 4 + _ /, dále 10, dokonči 1. řádek, nezapomeň na výsledek

- cv. 8 - připrav si papírové hodiny - procvičuj -  celou hodinu / velká ručička -  na 12 /

                                                                        -  půl hodinu / velká ručička  - na 6 /

         - do ciferníků popiš chybějící čísla - dokresli ručičky do druhého ciferníku tak, aby ukazovaly 11 hodin

- cv. 10 - připrav si krokovací pás a příklady s jeho pomocí vypočítej

- cv. 7 - postav alespoň tři stavby - zaznamenej jejich plánky

- cv. 9 - Budeš potřebovat červené čtverečky ze sáčku. - Kolik si jich připravíš? - Kolik dětí je na obrázku? - Přemýšlej. -  Začni rozdělovat. - 

            - Hotovo? - Kolik kostiček čokolády dostane každé dítě? - počet kostiček napiš nad každé dítě

            - DOBROVOLNÝ ÚKOL: cv. 9 - v liště / použij papírové mince ze sáčku/

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 52, cv. M - rytmus barev

Krásný densurprise

_____________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 9. 4.

SLABIKÁŘ 

str. 64 - obrázek - vyhledej ježka a užovku - podle obrázku přednes básničku k písmenku Ž 

str. 65 - přečti si slova v barevném sloupečku - slova rozděl na slabiky / vytleskáním/ - těžší slabiky obloučkuj - Bla - že - na, žem - le, žid - le, 

               nůž - ky, tuž - ky, žra - lok - vysvětlete význam slova žemle - utvořte větu

- str. 65 - přečti si článek Žába -  odpověz na otázku - nakresli / úkol červená tužka/

str. 61, úkol pusa - přečti si Velikonoce u nás 

              Umíš nějakou velikonoční koledu? Jestli ne, nauč se třeba koledu Hody, hody, doprovody,........

- str.61, úkol míček, - úkol červená tužka - DOBROVOLNÝ

str.66, úkol srdíčko, - žlutá tužka

PÍSANKA - str. 33 - napiš 5 řádků - napojování písmen ke k - stejné jako k l - od černé linky

sešit MYŠKY - nadiktujte slova - veze, dáme, vane

MATEMATIKA - str.36

- cv. 1 - doplň číselnou řadu

- cv. 2 - v růžovém a bílém poli: - 1. trojice sous. čísel  - první, druhé a třetí číslo

                                                     2. trojice                    - druhé, třetí a čtvrté číslo

         - modrá pole: začni vlevo od 1

- cv. 3  - podobně jako na str. 26, cv. 5

- cv. 4 - trojúhelníky zvládneš sám/a

- cv. 5 - Poznáš z obrázku bez počítání, zda je zelených a modrých tvarů stejně, nebo je více zelených než modrých či naopak? - vysvětli

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 51

          - Víš, jak se nazývají svátky jara? Co na Velikonoce chystáme, co děláme? - přečti si věty - vyber správný obrázek - doplň

            chybějící písmenka do slov - povídejte si o velikonočních zvycích - obrázky vám napoví - vybarvi si vajíčko

 

Přeji prosluněné velikonoční svátky, plné pohody a klidu, hlavně ve zdraví.

Děkuji rodičům za spolupráci, trpělivost a porozumění, dětem za výdrž a pracovitost při plnění úkolů. Odpočiňte si, zasloužíte si to.

Tento týden je to vše, přihlásím se v úterý. Na shledanousmileywinklaugh

_______________________________________________________

 

Dobrý den, opět se hlásím z naší školičky. Přichystala jsem nové úkoly na úterý, 14. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 66

Tak jaké byly svátky jara u vás doma? Přečtěte si článek na str. 66, uvidíte, že u vás byly Velikonoce podobné jako u Katky a možná, že i o trochu veselejší a krásnější. 

- úkol červená tužka - podle textu dokreslete mašle na pomlázky a obarvená vajíčka

- úkol tulipán - přečti si hezké povídání o jaru

                       - prohlédni si obrázek - urči roční období

                                                          - zopakuj si, co všechno pozoruješ teď v přírodě - pověz to někomu

                                                          - pověz, které další květiny právě kvetou na zahrádkách

                                                          - vzpomeň si, kteří ptáci se k nám vracejí z jihu

                                                          - proč jsou včely pro přírodu důležité

úkol puzzle - skládej slova ze slabik, políčka vybarvi podle vzoru

                    - čtyři slova slož z písmenek skládací abecedy / slun....., trá......, ptá......, vče...../

PÍSANKA - str. 34 - procvičte si napojování - os, - ov, -ok 

                              - pište od třetího řádku k tužce / celkem 5 řádků/

PRACOVNÍ LIST - cvičení 1 - cv. vystříhni - nalep do velkého sešitu - nakresli obrázek

 

MATEMATIKA - str. 37

- cv. 8 - krokuj, uvažuj - nepoužívej prsty

cv. 9 - modrý: -  začni trojúhelníkem - rozlož číslo 4 - dopočítej příklad - dořeš trojúhelník                         

          - žlutý: - začni u malého trojúhelníku vlevo nahoře - nezapomeň kontrolovat příklad  _ + _ = 6        / 2 2 3; 4 5; 9/

Komu se podaří vyřešit oba trojúhelníky bez pomoci, zaslouží si 2 velké hvězdičky a pochvalu k tomu.

- cv. 7- použij papírové mince

- cv. 10 

- počítej si příklady z listu

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 44 

- Které jarní květiny jste viděli o Velikonocích? Kde rostly? Poznáte je na fotografiích? Pojmenujte je.

Přeji hezký den.

_____________________________________________

 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 15. 4.

SLABIKÁŘ - str. 60, 67

- str. 60, ​papoušek - básničku si přečtěte - vyhledejte a zakroužkujte písmenka č ž - písmenka barevně odliš

                                -  najděte slova, která se rýmují - Dokážete to?

                                - příklad: pes - les, ven - den, zajíček - vajíček, .......

                                -  každou dvojici rýmů - podtrhněte pastelkou

                                - nakresli oblíbenou jarní květinu

- str. 67, sova - vyluštěte květinové rébusy - slova spojte s obrázky

- str. 67, míček - přečtěte pozorně věty - ke každé tiskací větě najděte psací větu / - jména vám napoví/  - barevně vyznačte

                         - odpovídejte na otázky skládáním z písmenek 

                           Kdo hází míčkem?     - příklad odpovědi: Katka hází.

                           Kdo vozí kočárek?

                           Kdo jede na kole?

                           Kdo skáče panáka?

                         - zkuste vymyslet podobné otázky, ptejte se rodičů, sourozenců

 - str. 67, pusa - vyprávějte, jak si hrajete venku - utvořte několik vět

- str. 67, článek Kuličky - pozorně přečtěte - dokreslete do pytlíčků kuličky

PÍSANKA  - str. 34, - 1. a 2. řádek

                  - str. 35, - om, - on, - ot - napojujeme od zobáčku

                                - 2., 3., 4. řádek - každé slovo napište jednou

 

MATEMATIKA - str. 38

- cv. 5 - sestavte si číselnou řadu - cvičení lehce zvládnete 

- cv. 2 - použijte krokovací pás 

          - modrá pole: - udělej 7 kroků dopředu a ještě 5 kroků dopředu, začni teď

                                   - udělej 8 kroků dopředu a 3 kroky dozadu, začni teď

           - oranžová pole - udělej 9 kroků dopředu - Kolik kroků musíš udělat do 11? Kterým směrem?

                                    - udělej 6 kroků dopředu - Kolik kroků musíš udělat, abys stál/a na 3? Kterým směrem?

- cv. 3 - najdi stavby a vyplň tabulku

 - cv. 4 - první, druhé, třetí číslo = sousední čísla = 8

           - druhé, třetí, čtvrté číslo = sousední čísla = 8

           - třetí, ........ - vždy se posouváme o jedno pole, - čtvrté.....

- cv. 6 - parkety - vystříhni si nové parkety - označené - str. 38 - zelené a modré L a žluté I - otoč je - napiš na každou číslo 38 - pokryj parketami

             podlahu - zkus více řešení - jedno řešení nakresli do sešitu - parkety ulož do sáčku

- dobrovolný úkol - cv. 4 - v dolní liště

Dnes je to vše, zítra na shledanou.

________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 16. 4.

SLABIKÁŘ - str. 67, 68, 69

 - dnešní vyučování zahájíme rozpočítáváním - U/ po/to/ka ros/te/ kví/tí/, ří/ka/jí/ mu/ pe/tr/klíč. ......  - jistě ho všichni znáte - najdete ho

  na str. 67, zvonek - v rozpočítadle je ukryto nové písmenko - Jestlipak ho objevite a správně přečtete? - toto písmenko je vyjímečné,

 

                   najdete ho pouze v české abecedě - ano, je to písmeno Ř, ř

  - str. 68 -  připravte si pastelku - ve žlutém rámečku podtrhněte velké tiskací i psací Ř, malá písmena zakroužkujte 

 - str. 68 -  kouzelné brýle - prohlédněte si obrázky - dejte do oválku všechny obr. začínající písmenem ř nebo mající ř uvnitř slova, 

                  vymyslete další, hezky slova vyslovujte

str. 69 - domeček - čtěte slabiky v řádku - ve sloupečku - různě  - dávejte si pozor na výslovnost

str. 68 - v básničce vyhledejte písmeno ř

             - Ř - podtrhněte

             - ř - zakroužkujte

            - můžeš najít i rýmy: Řehoříčku - ...........         smiley

                                              na polena - ...........           laugh

- str. 68 - čtěte slova - můžete obloučkovat slabiky, pokud potřebujete

- str. 68, článek - U řeky Ohře - prohlédni si textk řece - v moři -  u vás - v řece - čteme dohromady - obloučkujte - pozorně 

              přečtěte

- str. 68, žlutá tužka - dopište větu podle textu - tiskace

                                 - z psacích slov pod zeleným proužkem vyberte to, které se objevilo v článku

PÍSANKA - str. 35 - přepis slov - Nákup - celkem 4 řádky

 

MATEMATIKA - str. 39

- cv. 7 - nejprve si slovní úlohu přečti - sám/a rozhodni, o kolik roků bude Jan mladší než David - do žlutého čtverečku zapiš své číslo

- cv. 8 - vrať čísla NEPOSEDŮ zpátky do příkladů

- cv. 9 - potřebné údaje k řešení najdeš na str. 19, cv. 10

- cv. 10 - toto cvičení je obtížnější - přesto nechte děti nejprve pracovat samotné - metodou POKUS - OMYL - soustřeď se na první 

               oranžový příklad  - prohlédni si ho - rozhodni, čím začneš - Hadem, příkladem, hadem i příkladem současně? - soustřeď se

               / v hadovi nám napoví číslo 1, před 1 i za 1 máme neznámá čísla, která se rovnají číslu 13, tzn., že první neznámé číslo je o 1 menší než druhé neznámé číslo a naopak a = 13

                     / 6, 7/ - když si opravdu nebudete vědět rady

              - modrý příklad - obdoba oranžového příkladu

- cv. 11 - Kolik je hodin? - to jiště zvládneš sám/a - Víš, co znamenají údaje pod hodinami? - napiš tiskace pod každé hodiny jedním slovem

             - dobrovolný příklad v dolní liště -  údaj zapiš tužkou v liště

- cv. 12  - přemýšlej - doplň místa

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 45 - prohlédni si obrázky - pojmenuj zvířecí rodiny - rodinu rozšiř i o samce / tatínky/

             - zasaď si semínko hrachu / fazole, ..../ - pozoruj, jak roste, postupně popisuj části rostlinky/

             - na procházce také pozoruj rostliny, poznávej jejich názvy, popisuj části rostlin

Přeji sluníčkový den. wink

_________________________________

 

Dobrý den připravila jsem úkoly na pátek, 17. 4.

SLABIKÁŘ - str. 68, 69

- báseň k písmenku Ř - nauč se zpaměti - připomeň si i báseň k písmenku Ž

- jazykolam - KMOTŘE PETŘE, NEPŘEPEPŘETE TOHO VEPŘE. - opakujte větu několikrát

- str. 69 - čtěte slova v barevném sloupečku po slabikách - slova v modrém poli rozdělte na slabiky svislou čarou / u/va/ří,..../

  - ve žlutém poli přidejte ke slovům činnost / - ptejte se např.: Co dělá kuchař? Kuchař vaří./ - děti tvoří jednoduché věty

- str. 68 - pod obrázkem - složte slova ze slabik - slova barevně odlište

- str. 69 - článek Táta vaří

  - nejprve text dětem přečtěte - děti,pozorně poslouchejte a sledujte věty očima - obloučkujte těžší slova / při - pra - vil, bram - bo - ry,

  při - ne - sl, říz - ky, Bo - řek, na - kle - pe, o - lou - pe ( ou - čti dohromady), hrn - ce, pří - bory, ....- podle potřeby/ + na řízky, 

  s Jiřinou, do hrnce, na stůl - čteme dohromady

- článek si přečtěte - můžeš si čtení rozdělit na dva dny - podle svých možností a chuti dále pracovat

  - otázky k textu: 1. Kdo připravil talíře a příbory?

                              2. Kdo uvařil brambory?

                              3. Kdo usmažil řízky?

  - odpovědi napiš do velkého sešitu - odpovídej jedním slovem 

     SL: - 69 1. ........

                  2. .........

                  3. .........

 - str. 69, žlutá tužka - vyluštěte název pohádky - zapište do zeleného proužku

PÍSANKA - str. 36 - napiš te 5 řádků

    - písmeno š - píšeme stejně jako písmeno s - a nad špičku psacího s připíšeme háček 

 

MATEMATIKA - str. 40

- cv. 1 - urči pořadí hlemýžďů - nejprve si prohlédni obrázek - přečti čísla na ulitách jednotlivých hlemýžďů - odpověz na první otázku -

             - nakresli chybějící h. - odpověz na následující otázky

- cv. 2 - doplň součtové trojúhelníky - ty snadno zvládneš wink

- cv. 3 - velmi rychlé cvičení - číslo napiš za otazník

- cv. 4 - pomůže chytrá hlavička nebo krokovací pás - nepoužívej prsty - stejně by Ti nestačily laugh

- cv. 5 - odměnou Ti bude HRA S DŘÍVKY 

Přeji pohodový víkend a bystrou mysl - v pondělí na shledanou. Vydržímeangel.

_________________________________________________________________________

 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 20. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 71

1. - připomňte si básničky k písmenku Ř, Ž, Č - snažte se o hezký přednes

2. - článek BUDKA - nejprve dětem text přečtěte - děti, poslouchejte, sledujte očima věty - obloučkujte těžší slova / bud - ka, do - ská - 

    - kal, bou - do, byd - lí, Hra - bal - ka, Kvá - kal - ka, U - šá - ček, byd -let/, z bud - ky, s vá - mi čteme dohromady - článek pozorně

    přečtěte  - očíslujte si obrázky shora dolů / 1, 2, 3, 4, 5/ -  Víte, kam napíšete pětku?

    - najděte názvy zvířátek v textu a očíslujte je stejně jako obrázky/ např.: myška - 1, obrázek s myškou - 1/  Která zvířátka v textu 

    nenajdeš? 

   - Proč? -  vraťte se na začátek pohádky - podle obrázkové osnovy vyprávějte a pohádku dovyprávějte

3. - úkol modrý trojúhelník - přečtěte a najděte chyby - správné dvojice podtrhněte pastelkou

    - připomeňte si zvířecí rodiny ke koze, k ovci,ke kravičce a ke slepici

4. - úkol mobil - pohrajte si  a doplňte háčky a čárky správně do slov - vyluštěte hádanku  - nakreslete nebo vystříhtěte a nalepte 

    obrázek

PÍSANKA 

- str. 37 - každé slovo opiš jednou, - POZOR na napojování -oš ve slovech ke, kík

 

MATEMATIKA - str. 41

- cv. 6 - pokračuj v hlemýždích závodech - doplň tabulku - Jak?

                                                                                          - do prvního řádku dokresli chybějící hlemýždě - na ulity napiš jejich číslo                                                                                                    - do druhého řádku přiřazuj hlemýžďům čísla podle toho, jak dolezli do cíle

          - obrázek na str. 40, cv. 1 - pomůže

- cv. 7 - 1. trojice sousedních čísel:  2, 1, 5 = 8      nápověda     2  1  5

             2.   - " -         - " -         - " - : 1, 5, 2 = 8                            5      2

             3.                                       :  5, 2, 1= 8                            1      1 

             4.                                        : 2, 1, 5= 8                            2      5

             - posouváme se vždy o 1 pole dopředu - stejně pokračuj u ostatních úloh

- cv. 8 - nakupuj - hledej více možností platby

          - např.: 7 Kč = 1 Kč +1Kč + 5 Kč = 1 Kč + 2 Kč + 2 Kč + 2 Kč = 5 Kč + 2 Kč = 1 Kč + 1 Kč + 1 Kč + 2 Kč + 2 Kč = 1 Kč + ...........

- cv. 9 - Hra s dřívky - když budeš trpělivý/á a soustředěný/á snadno to zvládneš sám/a

          - za každé samostatně vyřešené cvičení s lehkým postrčením či malou chybou si zasloužíš velikánskou hvězdičku a na jazyk

          dobrůtkuheart

          Hezké odpoledne.

________________________________________________________

 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 21. 4.

SLABIKÁŘ - str. 70

Co jsem si pro Vás dneska připravila? Hádej, hádej, hadači ...

papoušek - pozorně si přečtěte hádanku - vyluštěte

                    - vyjmenuj činnosti, které kuchař vykonává při přípravě jídel

                    - prohlédněte si obrázek vedle hádanky - Slabikář přivřete - jmenujte potraviny, které má kuchař před sebou

modrý trojúhelník - pastelkou podtrhněte potřeby kuchaře - nakreslete vedle slov

- str. 69, červené pero - přečtěte červená slova - napište je do růžových polí přečtěte nová slova - vysvětlete význam slov ve větách

- dolní papoušek - přečtěte a vyluštěte hádanku - vyluštěné slovo složte z písmenkové abecedy - slovo skládejte po slabikách

sova - vyluštěte názvy povolání - pište tiskace - říkejte, co potřebují při práci

Ty a já ... - str. 3 - připomeňte si říkanku - ukazujte různě na písmenka - čtěte je - přikládejte vedle tiskací písmena ze skládací

   abecedy - ke každému písmenku vymyslete název povolání / např.: Č, č - číšník/ 

- povídejte si s rodiči o jejich povolání

PÍSANKA - str. 37 - přepis věty - důležité: - na začátku věty píšeme vždy velké písmeno / červenou pastelkou zakroužkujte/

                                                                     -na konci věty píšeme nejčastěji tečku / tečku dejte do červeného kroužku/ - viz. str. 17

                 - str. 39 - přepište 3., 4. a 5. řádek

MATEMATIKA - str. 42

- cv. 1 - HODINY - dopiš chybějící čísla do ciferníků

                           - opakování - celá hodina - velká ručička je na ......

                                               - půl hodina - velká ručička je na ........

                           - přěčti čas na prvních hodinách - zapiš slovy pod hodiny

                           - na druhých hodinách nastav 11 hodin - na třetích hodinách - půl třetí / 14:30 h/ - na čtvrtých hodinách - 6 hodin 

- cv. 11, str. 43 - Jak dlouho byla maminka na nákupu? - pro šikulky - úkol v liště

- cv. 2 - vyřeš šifru - postupuj jako na str. 33, cv. 12 

- cv. 3 - připomenutí učiva: - při sčítání můžeme čísla mezi sebou zaměňovat např.: 3 + 2 + 5 = 5 + 3 + 2 = 2 + 3 + 5 = ...... = 10

          - najdi si nejvýhodnější záměnu čísel a příklady co nejrychleji vypočítej - napište si podobné příklady a s někým si zasoutěž

- cv.4 - součtové trojúhelníky promýšlej - když to nepůjde, postupuj metodou POKUS - OMYL

         - nápověda: začni rozhladem čísla 7- zkus doplnit příklad a dokončit vedlejší malý součtový trojúhelníktak

                                                                                               4 3 2

                                                                                                     7 5

                                                                                                     12

                                                                                                 2 + 5 = 7

- cv. 5 - Hra s dřívky - pozorně se dívej - A máš to vyřešené.

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 50, cv. domeček

Buďte velmi úspěšní v práci a zítra na shledanou.

______________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 22. 4.

SLABIKÁŘ - str. 72

Děti, dnes se naučíme nové písmenko. Které to bude? Stačí, když si vzpomenete na něco legračního a od srdce se zasmějete: chacha, chichi,..... a radostí zavýskáte: ejchuchu, juchuchu, .... - Ano, jsem písmeno CH, ch.

- prohlédneme si písmenko ve žlutém rámečku nahoře a dole - vídíme dvě písmena blízko sebe - c a h - jejich spojením dostáváme nové 

  písmenko CH, ch - pastelkou velké podtrhněte, malé zakroužkujte - nahoře i dole

- prohlédněte si obrázek - vidíte na něm slony - ti mají dlouhé nosy - říkáme jim ch - - - - -   - vyslovte nahlas - Co slyšíte na začátku 

  slova? 

- nasaďte si kouzelné brýle - pojmenujte obrázky - zakroužkujte všechny začínající písmenem ch

- v básničce vyhledejte nové písmenko - malé zakroužkujte - velké podtrhněte

- str. 73 - domeček - čtěte slabiky - řádky - sloupečky - různě - tvořte se slabikami slova s písmenem Ch, ch

- přečtěte slova pod obrázkem - rozdělte je na slabiky svislou čarou - s některými tvořte věty 

- úkol červená tužka - přečtěte pozorně věty - doplňte chybějící slovo z nabídky - rámečky vybarvěte stejnou barvou

- úkol žlutá tužka - doplňte větu podle textu 

                             - ze slov pod zeleným rámečkem vyberte a podtrhněte to, které najdete v nabídce slov

LIST - cv. 2 - vyberte správné slovo

PÍSANKA - str. 39 - přepište pozorně 6., 7. a 8. řádek - zakroužkujte písmeno na začátku věty - musí být vždy velké

                                                                                      - zakroužkujte konec věty - nejčastěji tečka, ale i otazník či vykřičník

 

MATEMATIKA - str. 43 

- cv. 6 - vypočítej levou stranu příkladu - nadepiš výsledek - totéž na pravé straně příkladu - porovnej výsledky levé a pravé strany -  

             -  případně oprav porovnávací znaménko

- cv. 9 - krokovací šipky přepiš na čísla - utvoř příklad - viz. str. 37, cv. 8

- cv. 8  - postupuj stejně jako na str. 36, cv. 3 

           - hlídej si výsledné číslo 12

           - hlídej si barvu - červená, žlutá, modrá

- cv. 10 - Jak položíš parkety? - vystříhni si nové parkety, označené str. 43

           - podlahu můžeš překreslit na čtverečkovaný list - vyzkoušet různé možnosti pokládky - jednu si překresli do sešitu

- cv. 7 - pro děti obtížné cvičení - některé budou potřebovat značnou pomoc

          - úkol: - dokresli druhou polovinu obrázku

                      - než začneš - prohlédni si první obrázek - je hotový - stačí ho vybarvit

                      - všimni si - přesně půlkou domu prochází svislá čára /osa/ - od osy měříme všechny části /body/  levé i pravé strany 

                        domu - musí být ve stejné vzdálenosti - např.: okno vlevo je od osy stejně daleko jako okno vpravo

                     - tvým dnešním úkolem bude dokreslit druhou půlku stromu - pomůže ti zrcátko - přilož ho ke svislé čáře stromu 

                        / ose/ - druhou polovinu stromu hned uvidíš - vyznač si důležité body ve čtvercové síti - dávej si pozor na vzdálenost

                        bodu od osy - musí být stejná jako body první půlky stromu - body spoj - hotovo - vybarvi

Ať se nový úkol podaří, když ne dnes, zadaří se určitě zítra. Buď trpělivý/á, hvězdičku si nakreslíš později. Hezký den všem.

___________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 23. 4.

SLABIKÁŘ - str. 73

1. - básnička k písmenku Ch, ch - nauč se zpaměti

    - jazykolam: Byl jeden mnich, měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich. -  Proč mnich nevěděl, co je v knihách?

                        - jazykolam několikrát po sobě opakuj

2. - str. 73 - přečti si slova v barevném sloupečku - obloučkuj slabiky/ chat - ka, chyt - rý, pla - chý, chlad - ný, rych - lý, chlá - dek, 

                   chvá - tá, chvá - lí, bou - chá, chut - ná 

                   POZOR: vzduch, prach - jednoslabičná slova

                   - do následujících vět doplň slovo z barevného sloupečku - vyhledané slovo podtrhni a větu přečti, nepiš

                      Chléb s medem nám ......

                      Maminka nás za pomoc ........

                      Když dlouho neprší, je .....

                      Na horách je čerstvý ......

                      Malá chata je ......

                      Opak slova hloupý je ......

3. - úkol modrý trojúhelník - vyber vhodné slovo

4. - úkol žlutá tužka - vyber správné písmeno a doplň ho do rámečku

      - 1. a 2. řádek slov slož ze skládací abecedy

5. - úkol smajlík - přečti - prohlédni si obrázky - pojmenuj je -  slova vyhledej v textu - spoj je s obrázkem

6. - str.72 - ze slabik pod obrázkem skládej slova - slova barevně odliš

 

PÍSANKA - str. 38 

    - napiš 4 řádky - písmenko Š píšeme stejně jako písmeno S, pouze připíšeš háček nad důlek - viz. list

    - sešit MYŠKY - vynechte řádek - diktát slov: motel, jelen, veze, dáma, koš - pozor na napojování -ot, -oš

 

MATEMATIKA - str. 44

- cv. 1 - doplň správná čísla - do prázdného rámečku můžeš kreslit nebo znázorňovat nohy zvířat pouhými čárkami

- cv. 2 - přemýšlej, typuj, zkoušej - pracuj, pokud možno, samostatně

          - zelený trojúhelník má více řešení - můžeš použít čtvercovou síť na další trojúhelníky - šikulkové jistě nezklamou a předvedou se

- cv. 5 - posouvejte se vždy o 1 pole dopředu                    - nápověda: 3 2 1 3 2 , zelený je podobný, hnědý proužek je těžší: 3  3 ........   pokus - omyl

- cv. 6 - hra - slovní úlohu si znázorni - použij papírové mince

          - v liště - 5 mincí = 10 Kč

- cv. 4 - postav, přesuň, doplň - prohlédni si vzorové řešení - 4 krychle v základu - stavba má 1 podlaží - postav si tuto stavbu - podívej se na 

             vedlejší plánek - něco se změnilo - vezmi 1 kostku ze stavby a přelož ji tak, aby tvá stavba odpovídala červenému plánku - ještě jednou 

            zkontroluj - hotovo

          - další úkol - 2 krychle v základu - stavba má 2 podlaží - pracuj obdobně jako ve vzorové úloze

          - úkol v mřížce - prohlédni si plánek stavby - postav stavbu - jednu krychli přesuň - zakresli do mřížky nový plánek -

            zkontroluj stavbu a plánek - hotovo

Posílám wink, zítra na shledanou. Ať se daří.

____________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 24. 4.

Slabikář - str. 73, 76

1. - přednes si báseň k písmenku Ch a Ř

2. - str. 76 - prohlédni si obrázky - přečti slova pod nimi - každé slovo rozděl vytleskáním na slabiky - přečti samostatně modré slabiky

                 - slova kapr, cukr, hadr, svetr - dětem hláskujte - k - a - p - r, s - v- e - t - r, ...... - děti slova složí z písmenkové abecedy

3. - přečtěte dětem neúplné věty - dítě doplní chybějící slovo - věty přečte

      Do čaje dáme .......

      Fouká silný ...........

      Růže má ostré .....

      Krejčí potřebuje ...

      Šupiny má ...........

      Kdo nemluví, ten ..

      /nápověda: trny mlčí, vítr, metr, cukr, kapr/

4. - přečti si slova v barevném sloupečku - slova rozděl svislou čarou na slabiky - ještě jednou přečti

5. - úkol ? - Které slovo patří k obrázku? - rámeček vybarvi

    - úkol modrý trojúhelník - vyber vhodné slovo a spoj je čarou s větou

6. - str. 73 - čtení na víkend - Naše chata - text dětem nejprve přečtěte - sleduj - obloučkuj těžší slova / Or - lic - kých, dře - va, scho - 

      dy, stře - chu, na - tře .ná, o - ře - šák, pod - zim, ros - te, před, vr - cho - ly/, čteme dohromady - v Orlických, ze dřeva, do chaty,

      z plechu, za chatou, na podzim, před chatou - přečti celý článek - chatu si můžeš vybarvit

 

Písanka - str. 38 - přepiš 2 řádky -  nezapomeň - jména píšeme s velkým písmenem na začátku slova - písmeno červeně zakroužkuj

               - str. 39 - přepiš tiskací písmena na psací

               - str. 1 - nová písanka - opiš 4 řádky

               Dopsanou Ps 2 mohu zkontrolovat, stačí ji zabalit, označit jménem učitelky či třídou a vhodit do poštovní schránky

               na dveřích školy u hlavního vchodu.

                

Já a můj svět - str. 50, cv. kašpárek

 

Vzkaz pro rodiče

Vážení rodiče, prosím, sdělte mi, zda pošlete syna/dceru do školy od 25. 5. Odpovídejte SMS, telefonem, mailem, do středy, 29. 4. Děkuji.

Přeji všem krásný víkend.

______________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 27. 4.

Slabikář - str. 76, 77

1. - říkanka k procvičení výslovnosti - čtěte po verších / verš = řádek/ - dítě verš opakuje- prosím, dbejte na správnou výslovnost

      Cvrkám, cvrkám, cvrky, cvrky,

       na pasece mezi smrky.

       Cvrky cvrky, cvrliky,

       já jsem takhle veliký.

2. - úkol papoušek - básničku si přečti - ve slovech krček, cvrká, cvrček, cvrky, cvrk, krk - zakroužkuj 1. slabiku - slabiky přečti,

                                  pěkně vyslovuj - k obrázkům přiřaď slova /pojmenování obr. / z básničky

3.  - str. 77, úkol sova - hledej jména dětí - odděl je svislou čarou

4. - úkol kouzelník - Rýmy - šprýmy - předčítejte dětem po verších - dítě opakuje -snadněji  slyší rýmy - vyhledej je - podtrhni dvojici

                                 stejnou pastelkou / např.: vrká - hrká/ - u rýmů zakroužkuj 1. slabiku - přečti ji - u poslední dvojice kroužkuj

                                 2. slabiku - přečti je - celé Rýmy - šprýmy přečti ještě jednou - třeba během dne - pozor na výslovnost

                                 otázky: Co dělá Petr?            - odpovědi: - piš do velkého sešitu jedním slovem - SL: - str. 76  1.

                                               Jaký byl Pavel?                                                                                                                 2.

                                               Co dostal Olda?                                                                                                                3.

Písanka - str. 1 - dopiš 4 řádky

               - nácvik malého r - nejprve na papír nebo tabulku

               - od černé linky šikmo zleva doprava k modré lince, úzká korunka / důlek/, dolů k sobě s mírným tahem doleva, těsně 

                 nad černou linkou zatoč doprava /důlek/ a šikmo k modré lince

               - str. 2 - napiš 3 řádky

Matematika - str. 43

- cv. 8 - připrav si papírové hodiny - ukazuj: 7 hodin ráno, 9 hodin dopoledne, 12 hodin poledne, 3 hodiny odpoledne, 8 hodin večer,

                                                                      půl jedné, půl páté, půl jedenácté, půl čtvrté

          - vyřeš slovní úlohu - údaj zakresli do ciferníku hodin

- cv. 10 - připomeň si porovnávací znaménka - doplň správně chybějící čísla

- cv. 11 - vyřeš hady - přemýšlej, sleduj zároveň příklad i žlutá kolečka a šipky v hadovi - využívej metodu pokus - omyl - určitě

            cvičení správně vyřešíš                               nápověda: zkus číslo o 1 menší než 10

- cv. 7 - pozorně si prohlédni obrázek - Co všechno vidíš? - říkej - teprve pak zapiš čísla do věty

- cv. 9 - pracuj s tabulkou - eviduj počty čepic, kabátů a bot / ne párů/ do tabulky - př: k 5 kabátům patří 5 čepic a 10 bot

          - dobrovolný úkol: - urči v tabulce počet párů bot - můžeš zapsat pod tabulku / pod jednotlivá políčka bot/

                                           - poslední 3 sloupečky můžeš doplnít podle sebe

- správně vyřešená cvičení si označte velkou hvězdičkou

Já a můj svět - str. 53

          - cv. 3 - pozoruj ptáčky - jejich chování - Jakou činností se na jaře zabývají? - Kteří další ptáci se k nám vracejí z teplých krajin?

          - cv. 4 - opět si připomeň zvířecí rodiny - Kdo k sobě patří? -  stejnou barvou vybarvi pozadí obrázků jedné zvířecí rodiny

Přeji úspěšné splnění úkolu a hezký den.wink

____________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 28. 4.

Slabikář - str. 76, 77

- str. 76, papoušek - básničku se nauč zpaměti

                                - dobrovolný úkol: vyhledej slova, která se rýmují - pastelkou je podtrhni

- str. 77, úkol puzzle - hlasitě čti slabiky v 1. řádku - slož je z písmenek skládací abecedy - pokládej je do prázdných políček tak, abys 

                                    slovům rozuměl/a - potom slabiku napiš do volného pole - slova hlasitě přečti - s některými tvoř pěkné věty

- úkol žlutá tužka - do neúplných vět dopiš / psacím písmem/ vhodná slova - vybírej je ze sloupečku vpravo

- úkol tulipán  - článek Cesta do Brna - přečtěte - dítě poslouchá , sleduje text - obloučkuj slovní spojení - za tetou, do Brna, ve 

                                   vlaku, v kupé, k oknu, v Olomouci, za ruku, na nádraží - nezapomeň, čteme dohromady - text hlasitě přečti

                                   - vysvětli mamce nebo taťkovi slovo kupé - pokud mu nerozumíš, zjisti jeho význam

                                   - otázky: 1. Kam Luboš cestoval?

                                                   2. Čím jel?

                                                   3. Kdo na Luboše čekal?

                                   - odpovědi: SL - str. 77 - 1.

                                                                            2.

                                                                            3.

                                   - piš do velkého sešitu - odpovídej slovy

                                   Za co Luboše lidé pochválili? - správnou odpověď najdi v textu, větu podtrhni a zapamatuj si ji

Písanka -str. 2 - dopiš stránku - nezapomeň, písmenko r nosí malou korunku

 Myšky - do sešitu přepiš větu: Vašek jede sám na kole.

             - zakroužkuj začátek a konec věty

Matematika - str. 46

- cv. 3 - číselná řada - doplňuj čísla hned za 14

                                                                 před 9

                                                                 za 2

                                                                 před 14

                                                                 za 9

                                  - doplň zbývající čísla do číselné řady

- cv. 2 - vrať čísla neposedů zpět

- cv. 4 - vypočítej příklady zpaměti nebo pomocí krokovacího pásu

- cv. 1 - Pavučiny - nový typ úlohy

          - úkolem bude správně doplnit chybějící čísla, šipky, jejich barvy a správný směr šipek

          - jde o propletená "vlákna" s barevnými šipkami

          - šipky stejné barvy mají stejnou hodnotu

          - šipky různých barev mají různou hodnotu

         - levá pavučina: - známe všech 8 čísel a 2 šipky - máme vytečkováno 11 šipek - chybějí jim čísla, barvy i směr - např. mezi čísla 

                                       7 a 6 doplním šipku s hodnotou 1, protože 7 - 6 = 1 - tedy žlutou šipku - směr šipky vede od čísla 6 k číslu 7

                                       od menšího čísla k většímu / můžeš také dopočítat do většího čísla 6 + kolik = 7 a 1

                                     - šipka s číslem 2 je modrá, s číslem 3 je červená

                                     - stejně vyřešíš další šipky

         - pravá pavučina - zde máš doplnit 7 čísel do kroužků a 2 tečkované šipky

                                      - v této pavučině má červená šipka hodnotu 1, žlutá šipka hodnotu 2 a modrá šipka hodnotu 3

                                      - číslo v kroužku máme jediné

                                      - k šipkám si můžeš, ale nemusíš, zapsat jejich hodnotu / např: od čísla 6 vede červená šipka k zelenému 

                                        kroužku - nad šipku napíšeš 1 a počítáš 6 + 1 = 7, číslo 7 doplníš do zeleného kroužku, směr šípky - 

                                        k většímu číslu - 7

                                      - takto vyřešíš i ostatní čísla, ta pomohou i k určení barvy, hodnoty a směru tečkovaných šipek

                                      - přeji hodně zábavy při řešení nové úlohy

cv. 5 - hra s dřívky - pozorně si prohlédni obrázek - spočítej, kolik vidíš čtverců - teď už je to snadné 

Na shledanou zítra.

______________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 29. 4. 

Slabikář - str. 78, 79

- dnes se naučíme další písmeno, začneme hádankou

  Bez nohou a bez rukou,

  a přece na tyč vyleze.

- Co je to? - Napovím slovem ELOZAF. 

                  - Nerozumíš? - Zkus jinak poskládat slabiky. - Jakým písmenem slovo začíná? Ano, je to F, f.

 - str. 78 - prohlédni si žluté rámečky - v horním najdeš tiskací písmena - v dolním psací písmena - pastelkou velká podtrhni, malá

                zakroužkuj 

- úkol kouzelné brýle - zakroužkuj všechny věci, které začínají hláskou f

- v básničce vyhledej F - podtrhni,

                      vyhledej f -  zakroužkuj 

- str. 79, domeček - čti slabiky - tvoř s nimi slova

- str. 78, obrázek - říkej, co vidíš na obrázku - vymaluj to, co začíná písmenem F,f

- čti slova pod obrázkem - rozděl je tleskáním na slabiky - podtrhni slova trojslabičná - čti hlasitě

  pozor: slovo fiala - takto píšeme

                       fijala - takto čteme

- přečti následující článek - čti hlasitě - obloučkuj od Filipa, na každého, o oba - čteme dohromady - pracuj s hlasem

- vymysli název příběhu - napiš ho nad článek

- úkol žlutá tužka - doplň větu podle textu

- úkol pusa - slova přečti - pastelkou podtrhni jméno kocoura

Písanka - str. 3 - opiš 7 řádků

               - pozor: ok, or - opět napojujeme od zobáčku

 

Matematika - str. 47

- výsledky pavučin - str. 46, cv. 1 

  - levá pavučina - v síti se nachází 5 žlutých, 4 modré a 4 červené šipky - směřují k většímu číslu

  - pravá pavučina - horní levé číslo je 8 - horní pravé číslo je 5 - dolní levé číslo je 9 - dolní pravé číslo je 7 - kratší šikmá šipka vlevo je

    červená - delší svislá šipka vpravo je žlutá - obě šipky směřují dolů

 

- cv. 6 - slovní úloha na odčítání - některé děti mohou mít s pochopením tohoto typu úlohy problémy - pomůže názorná slovní úloha

             V sáčku mám několik bonbónů, 1 bonbón přidám a vím, že teď jsou v sáčku 4 bonbóny. Kolik bonbónů tam bylo předtím?

             - podobné úkoly se skrytým číslem zadávejte dětem častěji - děti, které chápou - nemusí trénovat s názorem - pracují pouze s

             čísly              

- cv. 7 - hoď - zakresli šipky do modrého a červeného rámečku - zachovej jejich směr - je vyznačen pod modrou a červenou kostkou- 

             - vypočítej - zapiš výsledek

- cv. 8 - počítej příklady - výsledky najdi v tabulce - příslušné pole vybarvi - přečti slovo

          - Jak na to? - př.: 1. řádek:  5 - 4 = 1   - přejdu do tabulky - vyhledám 1 - vybarvím pole pod 1 v prvním řádku - počítam další př. 

                                                       v řádku - vyhledám výsledky - vybarvím je

                                       3. řádek: 4 + 2 = 6   - postup stejný - pouze vybarvuj pole ve třetím řádku - a tak dále

-cv. 9 - pavučina - vypočítej hodnoty šipek - odčítáním 11 - 9 = _  nebo dopočítáváním 9 + _ = 11   

            - výsledky napíšu příště

- cv. 10 - hra s dřívky - sestav - dívej se - přemýšlej - odeber - popřípadě zkoušej -určitě to dokážeš - více možností

 

Já a můj svět - str. 53

- cv 1 - poznávej rostliny na obrázcích - doplň chybějící písmena do jejich názvů

Krásný den

_____________________________________________________________________

 

Dobrý den, je čtvrtek, 30. 4., poslední pracovní den tohoto týdne.

Slabikář - str. 79

- báseň  k písmenku f - uč se zpaměti

- jazykolam: Vítr venku fouká, Fafejtovi fajfku sfouk. - říkej 5x

- slova v barevném sloupečku čti hlasitě - pomozte dětem vysvětlit význam některých  méně známých slov - frak, fara, fůra, harfa, ...

- úkol modrý trojúhelník - vyber vhodné slovo - vybarvi rámeček

- článek U Fialů / čti Fijalů - písmenko j si můžeš vepsat tužkou přímo do slov Fijalů, Fijalovi/ - v Chebu, za domem, na záhon, 

                                             k fazolím - obloučkuj a čti dohromady - text přečti nahlas - pracuj s hlasem - na konci věty klesni

                                             hlasem s malinkou pomlkou a pokračuj ve čtení další věty

- otázky k textu: Kde bydlí Fialovi?

                           Kolik mají dětí?

                           Jak se děti jmenují?

                           Co si na zahradě upravili?

                           Jaká semena si koupili ?

                           Proč je pozorují?

                           Co s nimi později udělají?

- odpovídej ústně

- úkol: -pokus se vypěstovat nějakou rostlinku ze semínka a pochlub se s ní - třeba fotkou

- dobrovolný úkol na prodloužený víkend - str. 80, tulipán + červená tužka

Písanka - str. 3 a 4 - přepiš poslední dva řádky slov s obrázky

List s obrázky - cv. 4 - zakroužkuj F a E....

                         - cv. 5 - Barunčina bačkůrka

Matematika - str. 48

- cv. 1 - orientujeme se v čase - připomeň si počet dnů v týdnu - vyjmenuj je - počet a názvy pracovních dnů - víkendové dny

           - doplň slova do vět

- cv. 4 - doplň chybějící čísla - zachovej porovnávací znaménka

- cv. 3 - pavučiny - vyřeš levou pavučinu - začni u čísla 3 - jdi po modrých šipkách k číslu 5 - na této cestě leží prázdné kolečko - 

             když zapřemýšlíš, snadno doplníš chybějící číslo - zjisti hodnotu modré šipky rozdílem / odečtením dvou čísel, která 

             ohraničují modrou šipku/ - dokonči cestu po modrých šipkách - doplň číslo - doplň horní levé číslo - doplň horní prostřední 

             číslo - doplň hodnotu žluté šipky vpravo dole - dopiš hodnoty nad šipky pod pavučinou - zkontroluj hodnoty šipek a čísla

             v pavučině

           - pravá pavučina - dobrovolný úkol pro zvídavé děti - nápověda: začni u 2 - pokračuj po žluté cestě - ....

- cv 5 - postav si stavbu podle hnědooranžového plánku - přesuv jednu krychli tak, aby tvá stavba odpovídala prvnímu červenému 

            plánku - přesuň další krychli opět tak, aby plán tebou vytvořené stavby odpovídal druhému červenému plánku

         - samostatný úkol - postav stavbu podle žlutého plánku  - přesuň jednu krychli - nakresli plánek - přesuň další krychli -

           a nakresli druhý plánek - hotovo - zkontroluj si úkol

         - modrá stavba - dobrovolný úkol pro šikulky

- str 47, cv. 6 - v liště

- výsledky pavučin - str. 47, cv. 9 - první pavučina - červená šipka 2 - žlutá šipka 1 - modrá šipka 3

                                                       - druhá pavučina / vedle/ - červená šipka 3 - žlutá šipka 1 - modrá šipka 2

                                                       - třetí pavučina / pod/ - červená šipka 1 - žlutá šipka - 2 modrá šipka - 3

- výsledek myšleného čísla -str. 47, cv. 6 - je to číslo 3 

- výsledek cv. 8 - LET

- Určitě si všichni zasloužíte jedničku s hvězdičkou a pochvalou k tomu. wink

Tento týden máte splněno, užijte si sluncem prohřátý májový víkend a holky, neuleťte mi na koštěti. laugh

________________________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 4. 5.

Slabikář - str. 78, 80, 81

- str. 80, Ty a já ... -  připomeňme si některá písmena říkankou ze str. 3 - najdi  a pastelkou zakroužkuj písmeno D,d / modře/ - H, h 

                                   / zeleně/ - F, f - / fialově/ - Ch, ch - / červeně/

- str. 80, papoušek - v básničce vyhledej písmeno ch - velké Ch - podtrhni, malé ch - zakroužkuj 

                                  znovu připomínám - písmeno ch je složeno z písmen c a h - vyslovujeme dohromady  jako jedno písmeno ch

 - str. 80, Hádej, ... - uhádni slovo - zakroužkuj písmeno v rámečku a zvolený obrázek stejnou pastelkou - zkus vymyslet podobnou

                                 hádanku - napiš ji a nakresli  do velkého sešitu - úkol pro šikulky

str. 78, slabiky pod obrázkem - skládej slova ze slabik - slabiku v 1. řádku spoj s vhodnou slabikou v 2. řádku - slova barevně  

                           odliš - přečti je - s některými tvoř hezké věty

                           Víš, co je fena? - vysvětli - utvoř zvířecí rodinu / stačí ústně/

- str. 81, tulipán - pohádku nejprve dětem přečtěte - dítě poslouchá, sleduje text - obloučkuj: v jedné, se sovou, na jahody, o jídlo,

                                 ode mne, na stůl, na to, na stůl, s mámou - čti dohromady

                                 - obloučkujte také těžší a delší slova pro usnadnění četby - vdo - va, dce - ra, pot - ka - la, sta - rou, sta - řen - 

                                 - ka, po - pro - si - la, kra - jíc, chle - ba, řek - la, když, do - sta -neš, hlad, po - stav, hr - neč - ku, vař, .....

                         - pracuj s hlasem: - čti hlasitě, - větu s vykřičníkem / ! / čti důrazně - za dvojtečkou / : / se malinko odmlč a pokračuj dál

                                 - za tečkou poklesni hlasem a také se malinko odmlč a pokračuj ve čtení

                         - ve  čtení se můžeš s někým střídat - pokud  budeš uvavený/á

                         - Víš , jak pohádka pokračuje dál? - podle obrázků vyprávěj a dovyprávěj - pokud pohádku neznáš - hledej 

                            na youtube - poslechni si ji

- str. 81 - žlutá tužka - podle textu dopište slova do vět

Písanka - str. 3 - dopiš stránku - pozor na napojování  - ok, or - ze zobáčku

- sešit Myšky -  přepište, prosím, dětem věty  tiskace na papír, aby je dobře viděly a mohly správně přepsat: Jana maluje dům.

                          Máma myje okna. -  vynech 1 řádek za posledním cvičením - přepiš věty - pokud se věta nevejde na jeden řádek,

                          pokračuj na dalším řádku - pozor - psací písmena J, j, y - piš kličku pod silnější linku / táhni ji pod řádek, na kterém 

                          zrovna píšeš/

Matematika -str. 49

- cv. 6 - pracuj podobně jako ve cv. 6, na str. 47 

- cv. 7 - sleduj zadaná čísla v polích - posouvej se vždy o 1 pole - zkoušej doplnit čísla - součet každých tří sousedních čísel je 5

           - nápověda:  (1/ 1)                                                      - pro modrý a hnědý pruh napovím příště - zkus experimentovat pokus - omyl

                                         ( 3 /1 1) 3/           3  1  1  3

- cv. 8 - orientuj se v čase - přichystej si papírové hodiny - do ciferníku dokresli ručičky, aby ukazovaly správný čas

- cv. 9 - doplň čísla do součtových trojúhelníků

- cv. 11 - postav stavbu podle 1. plánku  - přesuň 1 krychli - nakresli plánek - přesuň další krychli - opět nakresli plánek -  hotovo

            - Šikulové si mohou postavit vlastní stavbu a přesouvat krychle podle návodu, plánky můžete nakreslit do čtvercové sítě 

- cv. 10, HRA - sleduj polohu hodinových ručiček v zrcadle - připrav si malé zrcátko

            - Jak se pohybuje malá ručička na skutečných hodinách a jak na hodinách v zrcadle?

            - Jak se pohybuje velká ručička na skutečných hodinách a jak na hodinách v zrcadle?

- cv. 3, str. 48 výsledky pavučin

            - levá pavučina: čísla - horní levé 5 - horní prostřední 3 - dolní pravé 6 - dolní prostřední 4 

                                        šipky - modrá 1 - žlutá 2

            - pravá pavučina: čísla - horní levé 3 - horní pravé 2 - dolní pravé 3

                                        šipky - žlutá 3 - červená 1 - modrá 2

 

Já a můj svět - str. 49 

            - na procházce jarní přírodou pozoruj rozkvetlé stromy a keře - všímej si, že květy ovocných stromů mají různou barvu 

            - str. 49, obrázek s Ájou - zkus podle barvy květů na stromech říct, jaký by to mohl být ovocný strom 

                         - prohlédni si obrázky větviček - zakroužkuj pouze jarní větvičky

Přeji hezkou procházku.

_________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 5. 5.

Slabikář - str. 82

- Dnes na vás na stránce Slabikáře netrpělivě čeká další nové písmenko. Jaké to tentokrát bude, se dozvíte, jak jinak než z hádanky.

  Je z rodu velkých koček,

  nosívá župan s pruhy

  a z ostražitých oček,

  mu srší blesky v barvě duhy.    Co je to?  _ _ _ _   - nové písmeno najdeš na třetím místě, přečti ho nebo někoho požádej

- str. 82, kouzelné brýle -  pojmenuj obrázky a zakroužkuj ty, které začínají novým písmenem Gg - přemýšlej - tvoř další slova

              žluté rámečky - vyber si pastelku pro písmeno g - velké G podtrhni - malé g zakroužkuj - prohlédni si dobře tiskací i psací

                                         podobu písmene

              básnička - pomalu čti - hledej písmena G, g - velké podtrhni - malé kroužkuj

- str. 83, domeček - čti slabiky - tvoř s nimi slova

- str. 82, slova přečti - rozděl svislou čarou na slabiky, pomoz si tleskáním - slova v prvním a druhém sloupečku slož z písmen 

                                    skládací abecedy - vysvětlete význam neznámých slov - tvořte s nimi věty

                                    Jakým písmenem všechna tato slova začínají?  Víš proč? - začáteční písmena slov zakroužkuj

              článek - prohlédni věty - obloučkuj - z lega, s Kryštofem, k vláčku - čti dohromady 

                                                                        - A - gá - ta, gu - mo - vým, I - gor, ba - gr, Ol - ga, gló - bus, Gus - ta, Kryš - to - fem,

                                                                        golf, při - po - ju - je, va - gon, ... -  věty přečti pozorně a hlasitě

                              otázky: - Kdo gumuje novou gumou? - Kdo hraje golf? - Kdo připojuje vagon k vláčku?

                              odpovědi : SL - str. 82 - 1. 

                                                                      2.

                                                                      3.                  

              žlutá tužka - dopiš větu podle textu - přečti jména pod zeleným rámečkem - vyhledej je v článku - stejná jména kroužkuj 

                                    jednou pastelkou

 

Písanka - str. 4 - 7 řádků - zapamatuj si: -  jména píšeme s velkým písmenem na začátku - velké písmeno zakroužkuj pastelkou

List - cv. 3 - škrtni písmeno, které do slov nepatří

 

Matematika - str. 50

- cv. 1 pavučina - sleduj cestu po modrých šipkách - začni u čísla 2 - jdi nahoru nebo vpravo k číslu 4 - na cestě máš jedno prázdné 

                              kolečko - uvažuj, které číslo doplníš / 2  _  4 /  - vypočítej hodnotu modré šipky dopočítáním nebo odečtením čísel 

                              ohraničující modrou šipku - doplň dolní pravé nebo horní levé číslo v prázdném kolečku - doplň číslo uprostřed

                              pavučiny dokončením cesty po modrých šipkách - urči hodnotu žluté a červené šipky - dopiš hodnoty nad šipky 

                              vedle pavučiny - postup pro rodiče - Děti nechte přemýšlet, zkoušet a počítat samotné, když to nepůjde, poraďte.

- cv. 2 - vypočítej - můžeš použít krokovací pás

- cv. 3  - nakupuj za 7 korun - použij vždy jiné mince  - těžké cvičení - Nechte dítě pracovat samostatně, případně později poraďte.

- cv. 4 - spojuj podobně jako na str. 43, cv. 8

- cv. 5 - spočítej, kolik korun je v jednotlivých peněženkách - zapiš vedle každé peněženky

- cv. 6 - hra - vystříhni si nové parkety označené str. 50 - pokryj podlahu - Jaké máš možnosti? - použij čtvercovou síť - jednu vyber a 

             nakresli do pracovního sešitu

- procvičuj číselnou řadu do 20 - sčítej a odčítej - budeš šikovný/ á smiley

- Výsledky: -str. 49, cv. 7 - hnědý pruh   0  2  3  0  2  3  0       - modrý pruh   2  1  2  2  2

                                 cv. 9 - žlutý: 20   - zelený: 20   - modrý: 16   - hnědý: 20

                                 cv. 6 -  4;     cv. 8 - v 5 hodin / 17h/ odpoledne

                                 Za každé správně vyřešené cvičení si zasloužíš hvězdu.

Zítra na shledanou

__________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 6. 5.

Slabikář -str. 82, 83

říkanka k procvičování výslovnosti 

  Gorila se v Kongu

  těší na hlas gongu.

  Když se v Kongu ozve gong,

  chodí s tygrem na ping - pong.       - nauč se říkanku nebo básničku k písmenku g - zpaměti

- str. 82, slabiky pod obrázkem - ze slabik v prvním a druhém řádku tvoř slova - každé slovo vyznač jinou pastelkou

- str. 83, barevný sloupeček - slova dětem nejprve přečtěte - pak slova rozděl na slabiky / ge - pard, ja - gu - ár, mag - net, pro - gram,

                                                  le - gra - ce, rag - by, golf, .../ - slova hlasitě přečti - vysvětlete významy slov  - tvořte věty

                                                - zvířata si prohlédněte na fotografiích

                                                - sporty a vše kolem vysvětlí rád taťka

- str. 83, tulipán - článek dětem pomalu přečtěte - poslouchej - prohlížej si fotky - po přečtení obloučkuj: v našem, z Afriky, na fotkách, 

                            na jedné, na dalších, v Asii, na srsti, s malými, na souši - čti dohromady

                            -  obloučkujte pro snazší čtení těžší slova: fo - to -gra - fi -í / čti poslední slabiku - jí/,  go - ri - lí,  ty - gr,  A - si - i

                           / čti - ji/,  pru - ho - va - nou,  ja - gu - ár,  u - pro - střed,  ge - pard,  nej - rych - lej - ší,  skvr - na - mi, ....

                            -  pozorně a hlasitě přečti

                            - orientace v textu: - vyhledej zvířata žijící v Africe - najdi v textu všechny šelmy - najdi, co dělá gorilí táta - najdi, kde

                            žije tygr - vyhledej, kreré zvíře je nejrychlejší na souši

                            - pojmenuj zvířata na fotografiích

dobrovolný úkol - do velkého sešitu si nalep nebo nakresli některé zvíře z článku - napiš o něm hezkou větu

Písanka - str. 5 - opis slova - pozor na napojování - vr, - vl - napojuj ze zobáčku

 

Matematika -  str. 51, 52

- str. 51, cv. 9 -  hra podobná sudoku - součet tří sousedních čísel v každém řádku a sloupečku se rovná 7

                    - v zeleném čtverci si zvol 4 čísla sám /a  nebo  zapiš toto rozložení čísel:     _  4   0

                                                                                                                                             3   _   _ 

                                                                                                                                             _   1   _

 - str. 51, cv.10 - nakresli

- str. 51, cv. 11 - polož parkety - Máš více možností pokrytí podlahy?

- str. 52, cv 1 - vypočítej myšlené číslo

- str. 52, cv. 2 - doplň chybějící čísla v prvním sloupečku

- str. 52, cv. 3 - seřaď obrázky - zapiš pořadová čísla do žlutých koleček - vyprávěj někomu svůj rozvrh dne

Výsledky: - str. 50, cv. 1 - horní levé číslo 3, prostřední číslo 5, dolní pravé číslo 3; hodnota modré šipky 1, žluté šipky 2, červené 3

                                cv. 6 - 4 možnosti

                                cv. 3  - 6 řešení - 7 = 5 + 2; 1 + 1 + 5;1 + 2 + 2 + 2; 1 + 1 + 1 + 2 + 2; 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2; 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Já a můj svět - str. 49

- cv. domeček - doplň písmena do neúplných slov - prohlédni si obrázky - zapamatuj si části stromu a části keře - zjisti, kterou část

                          nemají keře, ale mají ji stromy

Krásný den.

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 7. 5.

Slabikář - str. 74, 75

- str. 74, Hledání - přečti si básničku - Komu ji básník věnoval?    -   _ _ _ _ _ _ _

- str. 75, barevný sloupeček - čti slova - následující slova vyhledej a očísluj: 1. srdce, 2. chvála, 3. láska, 4. kvítek, 5. veselí, 6. dárek

              - zakroužkuj písmena: ve slově:  srdce - 1. písmeno, chvála - 2. p., láska - 2. p., kvítek - 4. p., veselí - 2. p., dárek - 5. p.

              - vylušti tajenku / piš za sebou označená písmena ze slov 1 až 6 - zachovej pořadí slov/

              - sešit Myšky -  přepiš tuto větu: Moje maminka má  _ _ _ _ _ _ . - dopiš slovo z tajenky

- str. 74, tulipán - přečti mamince článek  - čti pěkně hlasitě - jak nejlépe umíš - pracuj s hlasem / čárka za slovem - malinká pomlka/

- str. 74, pusa - odpovídej celou větou

              červená tužka - nakresli svoji maminku 

              žlutá tužka - napiš maminčino jméno - i tiskace

- str. 74, 75 papoušek - vyber si některou básničku - nauč se ji do neděle - přednes ji mamince - přidej i kytičku z louky, ze zahrádky

                                       nebo květinu nakresli

- str. 75, srdíčko - dobrovolný úkol - doplň chybějící písmena - jména přečti

              žlutá tužka - dopiš zdrobnělinu / citově zabarvenou podobu / svého jména - zvládneš to 

                                 - napovím: maminka, tatínek, Anička, Pepíček, .....

Písanka - str. 6 - naučíme se nové písmeno - je to velké R - začínáme stejně jako velké písmeno P - začni u horní pomocné linky -

                            táhni k sobě s mírným tahem doleva- nad černou linkou zatoč vlevo - úzký důlek - nahoru dokonči slzu - přetáhni -

                            hlavička - na krčku zavaž kličku - vytáhni - šikmo s mírným obloučkem dolů - tah směřuje vpravo - nad černou 

                            linkou důlek - táhni šikmo doprava - tah ukonči na první pomocné lince

                         - písmeno vyzkoušej nejprve na papír / tabulku/ -  sešit: písmenko otáhni - napiš celou stránku

List - cv. 4  - doplň chybějící písmena - cvičení vystříhni a nalep do velkého sešitu

 

Matematika - str. 52, 53

 - str. 52, cv. 4 - doplň údaje do vět

- str. 52, cv. 5 - vystříhni si parkety označené str. 52 - polož je na podlahu - Kolik máš možností? - jedno pokrytí nakresli

- str. 53, cv. 6 - vypočítej myšlené číslo

- str. 53, cv. 7 - doplň čísla do koleček i k šipkám - levá pavučina: - prohlédni si pavučinu - zaměr se na cestu od čísla 3 k číslu 5 -

                      - vede po 2 červených šipkách  - vypočítej  číslo v prostředním dolním kolečku - urči hodnotu červené šipky - 

                        pak dokonči cestu před číslem 3 - zapiš číslo vlevo dole - urči hodnotu žluté šipky - vypočítej horní prostřední a horní

                        pravé číslo - urči hodnotu modré šipky - zkontroluj cvičení - doplň hodnoty šipek pod pavučinou

                      - pravá pavučina: - je vlastně opakováním levé pavučiny - tu zvládneš sám/a

                      - úkol pro šikulky: - přečti a vyřeš úkol v dolní liště

výsledky: - str. 51, cv. 9    5  1  1             4  3  0              3  4  0

                                             0  4  3             1  3  3              3  2  2

                                             2  2  3             2  1  4              1  1  5

                                  cv. 11 - 2 řešení

                                  cv. 10 - ž  m  z  č auto

                     - str. 52, cv. 1 -  6 - 2 = 4

 

Já a můj svět - str. 49

                       - vystříhni si kartičky na boku stránky - sestav z nich obrázek - nalep ho do velkého sešitu - sestav jeho název - nalep 

                         pod obrázek - připomeň si jeho části

                       - str. 62, cv.domeček - úkol b/ a c/

Přeji všem dětem bystrou mysl a opět sluncem prohřátý pohodový prodloužený víkend. Maminkám přeji zdravé, šikovné a  samozřejmě nej ..... děti. Mějte se krásně.heart

___________________________________________________________________________________________________________

 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 11. 5. 

Slabikář - str. 84

-  připomeň si básničky k písmenku ch, f a g

- dnes se naučíme hned tři nová písmenka najednou

  - jsou to tři písmenkoví bratři - ze třídy víme, že sourozenci si bývají podobní - Čím jsou si podobní naši písmenkoví bratři?

  - ano, všichni mají háček - stejně jako má každý člověk své jméno i naše písmenka se nějak jmenují - Jak? - Hádej!

  - jméno 1. bratra je ukryto v 1. obrázku - slovo vyhláskuj -  l - o - ď - k - a

  - jméno 2. bratra je ukryto v 2. obrázku - slovo vyhláskuj -  s - í - ť - k - a 

  - jméno 3. bratra je ukryto v 3. obrázku - slovo vyhláskuj -  s - á - ň - k - y

- zakroužkuj písmenka uvnitř slov: ď - červeně, ť - modře, ň - zeleně -  teď už s jistotou pojmenuješ naše nová písmenka

- jako všechny děti, mají i naši bratři spoustu kamarádů - barevný sloupeček - přečti jména - zakroužkuj písmena ď, ť, ň - stejnými

  pastelkami - Kolik kamarádů má bratr ď, kolik bratr ť a kolik bratr ň? - Dokážeš je spočítat? Co ti napoví?

- děti si rády spolu hrají a volají na sebe - Jak? - napoví ti druhý řádek - ďo   Naďo! - zavolej na všechny kamarády našich písmenek 

  v barevném sloupečku / stačí zaměnit poslední písmenko za písmenko o/

- při hrách si dávají různé pokyny -  přečti slova v paprscích  vpravo nahoře - opět vyhledej nová písmenka ď, ť, ň a zakroužkuj je 

  stejnou pastelkou

- navečer požádá písmenková maminka tatínka, aby zavolal ďu, ťu, ňu k večeři -  čti jména v barevném sloupečku podobně

  / zaměň písmenko a za písmenko u/ - Jak? - napoví ti třetí řádek - ďu   Naďu .....

přečti si věty pod obrázky -  každá věta končí stejným znaménkem - Jak se nazývá?  - ano, je to _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  / - věty s vykřičníkem čteme důrazně/

- otázky k textu: Co má udělat Láďa?

                           Jaký pokyn dostala Káťa? 

                           Co má udělat Soňa?  - vyhledej a podtrhni činnosti ve větách - tvoř podobné věty

- úkol žlutá tužka - doplň neúplnou větu - přečti písmenka pod zeleným proužkem - přečti obrázek -  přiřaď k obrázku písmeno, které

  slyšíš na jeho konci

dobrovolný úkol  - červená tužka - nakresli nebo vystříhni a nalep

Písanka - str. 7 - slova opiš 1x, - pozor: - jména - s velkým písmenem na začátku - zakroužkuj je - slabiku drá - opiš 2x 

                         - slova pod obrázky přepiš 1x

sešit Myšky - Olda, Marek, Jarka, Sylva, Petr - prosím, nadiktujte - nezapomeň vynechat řádek, než začneš psát - předem zopakujte

                       psaní jmen - ve slově Sylva upozorněte na tvrdé y, písmeno J - má kličku pod silnou linkou

 

Matematika - str. 53

- cv. 8 - hoď kostkou - zakresli šipky do modrého rámečku / šipky směřují doprava  + / - opět hoď kostkou - zakresli šipky do červeného

             rámečku / šipky směřují doleva - /  - vyřeš - např. 5 + 2 = 7; 7 - 4 = 3     - výsledky zaeviduj do tabulky

          - tabulkou vytvoříme přehled o tom, která čísla nejčastěji vycházela

          - ve škole si pak vytvoříme celkový přehled o číslech

- cv. 9 - doplň čísla do hadů - cvičení si prohlédni - zamysli se - není zcela jednoduché -pomohou ti rozklady čísel 19  a  5

           5 = 0 + 5; 1 + 4; 2 + 3; 3 + 2; 4 + 1; 5 + 0  - zkoušej - vylučuj dvojice čísel - jedna z nich to bude - podobně rozkládej číslo 19

- cv 10 - zkus vyřešit sám/a bez pomoci 

          - návod pro rodiče: - toto cvičení je podobné cv. 9, na str. 51 - zde jsou však čtverce propojeny - přechází se z 1. do 2. čtverce

             v dolní části čtverců a z 2. do 3. čtverce v horní části čtverců - řeší se stejně jako na str. 51 - součet každých tří sousedních

             čísel = 6  - v řádcích i sloupečcích - vyřeš 1. čtverec - do 2. čtverce se přejdeš snadno přes 3. řádek - tvoří dlouhý pruh - 

             začíná číslem  2 _ 1 _ _ _ _   - první trojici znáš -   2  3  1  - další vypočítáš  posunutím o jedno pole dopředu 3  1  _ - takto se 

             budeš posouvat na konec 3. řádku druhého čtverce -  najdi zbývající trojice 2. čtverce - do 3. čtverce se dostaneš přes 1. řádek

             - dále postujuj stejně jako v 1. a 2. čtverci - nakonec zkontroluj všechny trojice v každém řádku a sloupečku - musí = 6

- cv. 11 - parkety - připrav si nové parkety - označené str. 53 - pokryj  jimi podlahu - zkoušej různé možnosti / počet napiš vedle podl./

            - jedno pokrytí nakresli do sešitu    

 - str. 52, cv. 2 - 2. sloupeček - doplň chybějící čísla

Výsledky: - str. 52, cv. 4 

                      1. ř.: 5 , Z, E, B, R, A

                      2. ř.: B

                      3. ř.: Z a B

                      4. ř.:  3, Z, E, B

                      5. ř.:  2,  R, A

                      6. ř.: R

                      7. ř.: B

                      8. Z a B

                      9. ř.: A

- str. 53, cv. 6 -  7 - 2 = 5

- str. 53, cv. 7 - čísla: horní prostřední 6 / 7/, horní pravé 7 / 8/, dolní levé 2 / 3/, dolní prostřední 4 /5/ - v závorce čísla 2. pavučiny

                      - hodnoty šipek. modrá 3, červená 1, žlutá 2 - hodnoty stejné pro obě pavučiny

Zítra na shledanou.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 12. 5. 

Slabikář - str. 84, 85

- říkanka k výslovnosti

  Ťukám

   Kuky - kuky kukám,

   ťuky - ťuky ťukám.

   Kouk - kouky koukám,

   mňouky - mňouky mňoukám.    - hlasitě a pěkně vyslovuj

- str. 84 - přečti slova pod obrázky - vyhledej a zakroužkuj písmena ď, ť, ň - červenou, modrou a zelenou pastelkou

             - utvoř se slovy věty

- str. 85 - barevný sloupeček - slova hlasitě přečti - tleskáním rozděl na slabiky - vyhledej a zakroužkuj písmena ď, ť, ň

             - článek U babičky v Dubňanech

               - nejprve dětem text přečtěte - dítě poslouchá, sleduje 

               - obloučkuj: na dvoře, kolem domu, na cizí, u své, se žlutými

               - obloučkuj i slova obtížnější na čtení: ba - bič - ka, zví - řá - tek, ňa - fá, vr - čí, ko - ťa - ta, mňou - ka - jí, dr - ží, Ká - ťa,

                                                                            ko - ťa - tům, kach - ňa - ty, Lá - ďa, kach - ňa - tům, kop - ři - vy, jeh - ňa - tům,

                                                                            mlá - ďa - ta, roz - to - mi - lá, ....

               - článek čti pěkně hlasitě, pozorně, pracuj s hlasem - věty končí tečkou - jdi hlasem dolů

               - přivři si Slabikář - vyjmenuj všechna zvířátka, která jsou u babičky na dvoře

                                            - pokud vyjmenuješ všechna mládˇata, nakresli si hvězdičku

               - otázky: Jak se jmenuje pejsek?

                              Kolik má kočka Míca koťat?

                              Co nese Láďa kachňatům?

                              Jaká jsou všechna mláďata?     - odpovídej celou větou

- úkol modrý trojúhelník - přiřaď správně mláďátko jeho mamince - každou dvojici jinou pastelkou

                                         - prohlédni si obrázky mláďat - zakroužkuj je různými pastelkami - vyber a stejně kroužkuj jejich maminky 

                                           / slova ve cvičení modrý trojúhelnik/

- barevný sloupeček - najdi: Co dělá stěně, kotě, house? - slova barevně podtrhni - použij stejnou pastelku jako na mláďata

dobrovolný úkol - zazpívej si píseň - Když jsem já sloužil ....... , nebo si ji poslechni na youtube

Písanka - str. 8 - pozor na napojování op, ol, ot, oj - od zobáčku

                             j má kličku pod černou linkou - nezapomeň

                             každé slovo piš 2x i slova pod obrázky - neškrtej - slovo znovu napiš 

List - cv. č. 5 - vystříhni, nalep, nakresli

 

Matematika -str. 54

- cv. 1 - vrať neposedy

- cv. 2 - toto cvičení upravíme pro domácí prostředí

          - porovnej svou ruku se sourozencem / kdo nemá sourozence, porovná s někým z rodiny/

         - místo ve třídě - v rodině

         - s posledním úkolem si poraď sám/a

- cv. 3 - autobus si pouze prohlédni - vyřešíme ho až ve škole

- cv. 4 - Jdeš nakupovat. - Kupuješ za 8 Kč. Jakými mincemi můžeš zaplatit? 

- cv. 5 - příklady vypočítej - pravá strana = levé straně

- cv. 6 - Jak si poradíš s touto hrou? - sám/a se zamysli - Jakou pomůcku použiješ?

           - jsou to sportovci, stojí na stupních vítězů - napiš na stupně 1., 2. a 3. místo

           - nad hlavy sportovců napiš -  V - nejvyšší, S - prostřední, N - nejnižší

            - nápověda  - stačí proužek papíru

Výsledky: str. 53

- cv. 9 - had: 6  +  3  =  9     9  +  1  =  10                     6  -  4  =    +  1  =  3

                     9  +  10  =  19                                          2  +  3  =  5

          

 - cv. 10     3  2  1      3  1  2  3  1  2  3

                 1  1  4       0  4  2      0

                 2  3  1  2   3  1  2      0  3  3

- cv. 11 - 4 možnosti

- za správná řešení si zasloužíš hvězdičky - malá chyba se odpouští

- bezchybné cvičení - hvězdička s pochvalou   

- pokud se nedařilo - nebuď smutný/á - projdi si cvičení ještě jednou - příště budeš chytřejší

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, 

naposledy jsme se setkali před velikonočními svátky. Od té doby uběhl další kalendářní měsíc, chtěla bych si s Vámi všemi

popovídat, neboť 25. 5. některé děti nastoupí zpátky do školy. Také jsem dětem připravila výkresy, pracovní listy a další věci

k odnesení domů. Budeme též vyklízet šatní skříňky a odevzdávat klíče. Vezměte si s sebou igelitovou tašku na úbory, .....

Nezapomeňte, co nejdříve, odeslat či odevzdat žádost  p. řediteli a včas přihlásit dětem obědy. Poslala jsem email.

třída I. B - úterý, středa, čtvrtek - 8.30 - 11h / 12.5. - 14. 5./

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

 

 

_______________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 13. 5. 

Slabikář - str. 86

- připomeň si básničku k písmenku g

- vyslov hlasitě písmena ď, ť, ň - vymýšlej  s nimi různé činnosti - paprsky sluníčka na str. 84 - napoví

- písmena ď, ť, ň - umíme přečíst -  dnes se naučíme číst jejich slabiky - vidíte je na str. 86 ve žlutém rámečku 

                            - nahoře tiskací a dole psací slabiky - zakroužkuj je - - červeně, - modře, - zeleně

- připrav si 4 kartičky z papíru - na jednu napiš ď, na druhou ť, na třetí ň, na čtvrtou e - první tři kartičky si polož  před sebe

                           do sloupečku - ď   -  střídavě ke každé přikládej kartičku s e - nejprve hláskuj - ď - e - přečti dohromady - 

                                                    ť   -  postupuj stejně

                                                    ň   - i zde 

                           na druhou stranu kartičky s ď napiš tiskace DĚ - všimni si, že se háček posunul nad E - takto slabiku píšeme

                           stejně napiš i ostatní slabiky - nezapomeň posunout háčky - kartičky si ulož - nevyhazuj je

- Pokud ti čtení slabik nepůjde, požádej mamku nebo taťku, oni ti jistě pomohou. 

- báseň Děda - vyhledej slova s : Dě - podtrhni červeně, dě - zakroužkuj červeně

                       - básničku přečti - vyhledej v obrázku slova s - vybarvi

- čti slova ve sloupečcích pod obrázkem - mají modře vyznačené slabiky - opět vyhledej a barevně kroužkuj slabiku - červeně,

                         slabiku tě - modře a slabiku ně - zeleně - vysvětlete významy slov někdo, někam, nějak - nejlépe ve větě

                       - k obrázkům vyhledej slovo - spoj

- članek V hřebčíně

  - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej, sleduj věty

  - obloučkuj: s Matějem, v neděli, na výletě, do Napajedel, v Napajedlech, s koňmi, na soutěže - čti dohromady

  - obloučkuj i těžší slova: za - ve - zl, Na - pa - je - del, hřeb - čín, tré - nu - jí, cho - va - jí, lí - bi - li, hně - dá - ci, cho - va - te - lé,

                                         koň - mi, sou - tě - že, vždy, když, ně - kte - rý, zví - tě - zí, po - dě - ko - va - li, .....

  - článek hlasitě přečti

  - otázky: Kam jel děda s chlapci?      - odpovídej celou větou

                  Kam je zavezl?

                  Co známého navštívili?

                  Co tam chovají?

                  Co se chlapcům nejvíce líbilo?

                  Co jim chovatelé ukázali?

                  Jakým kouzelným slůvkem dědu potěšili?

hádanky - Tříbarevné klubíčko,

                     dostalo chuť na mlíčko.     - Co je to?  _ _ _ _  

 

                     V louce chomáček,

                     nohatý obláček.

                     Po mámě pláče,

                     hned zase skáče.     - Uhádneš i tuto hádanku?  _ _ _ _ _

  - slova napiš do velkého sešitu - hádanky můžeš i nakreslit - přitom si zazpívej nějakou píseň o zvířatech

Písanka - str. 9 - dvojhláska au - opiš 1., 2. a 3. řádek

               - str. 10 - dvojhláska ou - opiš 1., 2. a 3. řádek

               - str. 11 - dvojhláska eu - opiš 1., 2. a 3. řádek

Já a můj svět - str. 62, cv. Ps a/  - v liště

                                                      - zopakuj si části stromu 

                                       cv. domeček - opakuj úkol b/, c/

Matematika -str. 55

- cv. 7 - v úloze jsou dvě čísla, která musíš dopsat a jedno slovo, které je třeba škrtnout

           - např. - škrtneš slovo výše, a jedno číslo si zvolíš / v 2. řádku/ -  druhé vypočítáš / v posledním řádku/ 

                         Jak to uděláš?   - A když si zvolíš místo prvního čísla druhé, jak vypočítáš první?

           - zvol si sám/a, které slovo škrtneš, a které číslo zvolíš -  přemýšlej, vypočítej, kombinuj - ve škole si úlohu ukážeme

- cv. 8 - vypočítej součtové trojúhelníky 

- cv. 9 - postupuj podobně jako ve cv. 10, na str. 53 - zvládneš to sám/a - 

- cv. 10  - připrav si papírové hodiny - připomeň si: - celá hodina - velká ručička na 12, malá ukazuje danou hodinu

                                                                                   např.: 1 hodina = 1:00 - velká ručička ukazuje na 12, malá ručička na 1

                                                                                 - půl hodiny - velká ručička na 6, malá mezi dvěma čísly

                                                                                   např.: půl osmé - 7:30 - velká ručička ukazuje na 6, malá ukazuje mezi 7 a 8

                                                                                 - digitální čas - nový pojem: postupně bude zaváděn 

                                                                                    - čas: 10:30 - čteme: deset třicet 

                                                                                                4:00 - čteme: čtyři hodiny - pro zvídavé dítě - ranní čas - 4 h 

                                                                                              16:00 - čteme: šestnáct hodin - odpolední čas - 4 h odpoledne

               - přečti údaje pod hodinami - doplň chybějící čísla - nakresli ručičky do ciferníků

- cv. 11 - porovnáváme výšky 

            - zatím bez přesného měření - pomocí proužku papíru

            - zjisti, kdo z dětí je vyšší 

                       kdo je naopak menší

            - vysvětli

            - zkuste si v rodině zaznamenat svoji výšku na rámu dveří - výšky porovnejte 

Prosím, nezapomeňte odeslat žádost k zařazení žáka do skupiny p. řediteli a přečíst si v aktualitách na webových stránkách školy bližší informace k výuce na 1. stupni od 25. 5. - do 18. 5.

Na shledanou zítra.

____________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 14. 5. 

Slabikář - str. 87

- začneme říkankou s pohybem - říkanku, dětem, čtěte po verších - děti opakují a přitom napodobují trhání a ukládání ovoce 

  do košíku  

  Až si třešně natrhám,

  do koše je všechny dám.

  Také zralých jablíček,

  chci mít plný košíček.

- přečti slova v barevném sloupečku - vyhledej slabiky , ,  zakroužkuj 

                                                             - s některými slovy tvoř hezké věty

- článek V ovocném sadu

  - článek dětem přečtěte - poslouchej - sleduj text 

  - obloučkuj: pro stromky, ke každému, za několik - čti dohromady

  - obloučkuj těžší a delší slova: dě - de - ček, za - klá - dá, strom - ků, vnou - ča - ta, chtě - jí, spo - leč - ně, jab - lo - ně, hru - ně,

                                                    třeš - ně, viš - ně, me - ruň - ky, švest - ky, sklí - zet, ú - ro - du, ....

  - věty hlasitě a pozorně přečti

  - vyhledej v textu a podtrhni - Jaké stromky koupil děda do sadu?

                                                  Které stromky vysázeli?

                                                  Co dali ke každému stromku?

                                                  Proč?

- úkol žlutá tužka - doplň do slov správné slovo - obrázky se slovy v horní části stránky napoví - můžeš psát psacím písmem

                               - písmena umíš psát - nezapomeň doplnit na správné místo háčky a tečku

- úkol ? - vylušti a vyznač správné řešení hádanek modře a žlutě

- úkol červená tužka - namaluj ovoce, které není na obrázcích

Písanka - str. 9 - opiš 6., 7. a 8. řádek

               - str. 10 - opiš 6. 7. řádek, 8. řádek -přepiš

sešit Myšky - vynech 1 řádek a přepiš věty: Adéla ráda modeluje. Mourek se stále toulá.

Matematika - str. 56

- cv. 1 - doplň čísla a hodnoty šipek do pavučiny

          - zkus řešit sám/a - pokud si nebudeš vědět rady, zaměř na cestu po červených šipkách stejného směru

- cv. 2 - pokus se vyřešit slovní úlohy

          - pomůcky: provázek, papírové hodiny

         - přemýšlej, uvažuj, znázorňuj si

- cv. 3 - vypočítej - nechte dítě pracovat samo - všímejte si postupu výpočtu - napíšte, prosím, jaký postup si zvolilo, zda zda počítalo 

           snadno a rychle nebo naopak, co dítěti nešlo, s čím s nedokázalo poradit - diskutujte

- cv. 4 - spoj tři čísla tak, aby se jejich součet rovnal 12

          - hlídej si barvy koleček 

- cv. 6 - hru vyřeš - a popovídejte si o turistice  

To je pro dnešek vše, na shledanou.

___________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 15. 5. 

Slabikář - str. 88

- připomeň si báseň ke slabice dě - Děda ......

- dnes se naučíme vyslovovat a číst další slabiky - prohlédni si je na str. 88, ve žlutých rámečcích nahoře i dole 

- připrav si kartičky z papíru - tentokrát 5 - na první napiš ď, na druhou ť, na třetí ň, na čtvrtou i a na pátou í

- první tři kartičky polož před sebe do sloupečku - ke každé přikládej nejprve kartu s i, potom ji vyměň za í 

vyslovuj: ď - i dohromady di        ď - í  dohromady dí  - slabiky vyslovuj měkce, zpěvavým hlasem, vzpomeň si šipka nahoru

                  ť - i                    ti         ť - í                     

                  ň - i                   ni        ň - í                     

- slabiky di/dí, ti/tí, ni/ní - opiš na opačnou stranu kartiček s ď, ť a ň - když si je pozorně prohlédneš, zjistíš,že jim něco schází

- Co? - Je to _ _ _ _ _.   - pokud ještě nevíš, otoč kartičku

- slabiky píšeme bez háčku - ten se schovává v měkkém i 

- báseň Budík - vyhledej a zakroužkuj  slabiky di,dí a ti

- úkol pusa - opět vyhledej a zakroužkuj slabiky di, dí, ti, tí, ni, ní

                   - slova se nauč pěkně číst

                   - vysvětlete dětem významy slov, kterým nebudou rozumět - např.: hledí, kladina, patník, ....

                  - pojmenuj obrázky - najdi slova a podtrhni je

- barevný sloupeček - slova přečtěte - s některými slovy tvoř věty

Písanka - str. 12 - nácvik nového písmene c - napiš 5 řádků

                            - vyzkoušej písmeno na papír nebo na tabulku

                            - v sešitu si písmeno nejprve obtáhni

                            - začni pod druhou / v 2. řádku pod první/ pomocnou linkou - táhni nahoru k lince - zatoč doleva - pokračuj šikmo

                            - stále táhni doleva - nad černou linkou stáčej doprava - úzký důlek - šikmo doprava - k 2. / 1./ pomocné lince

 

Já a můj svět 

- str. 62, cv. domeček - a/  dobrovolný úkol

                                    - zopakuj si: - název naší vlasti, - vlajku a její barvy 

- str. 66, cv. domeček - a/, b/

Informace na příští týden 

V pondělí / 18. 5./ a v úterý /19. 5./ budu k dispozici rodičům, kteří zatím neměli čas přijít do školy a vyzvednout si nepotřebné školní věci dětí ze třídy a šatní stříňky. Prosím i rodiče žáků, kteří nastoupí do školy 25. 5.

pondělí: 8.30 - 11.00; 14.30 - 16.00 h

úterý:     8.30 - 11.00 h

Děkuji za pochopení.

To je tento týden vše, přeji všem krásný víkend.

_____________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 18. 5.

Slabikář - str. 88, 89

- str. 88,  říkanka Budík - připomeň si ji hezkým přednesem a doplň pohybem

  1. verš - hlava se pohybuje v rytmu nahoru a dolů

  2. verš - hlava se pohybuje v rytmu do stran

  3. verš - tleskej do rytmu

  4. verš - dupej dorytmu / střídej nohy/, ťukej do stolu

- slabiky di/dí, ti/tí, ni/ní již umíš přečíst / vyslovujeme je měkce/ - připrav si kartičky se slabikami - přečti je - ke každé slabice vymysli

  slovo - zahraj si s mamkou - Co myslíš, kdo bude rychlejší?

- opět si připrav 5 čistých kartiček - na 1. napiš d - na druhou t - na třetí n, na čtvrtou y a na poslední ý

-  polož si je před sebe do sloupečku - postupně jako minule přikládej kartu s y, pak s ý

   -  d -  y/ý - vyslovíme dy/dý    - slabiky vyslovuj tvrdě, hlubším hlasem

   -  t  -  y/ý -        "          ty/tý

   - n  -  y/ý -        "          ny/ný

   - slabiky napiš na opačnou stranu - dy/dý, ty/tý, ny/ný

- str. 89, pusa - čti slova se slabikami dy/dý, ty/tý a ny/ný - slabiky barevně zakroužkuj

                       - k obrázkům najdi slova, která je vyjadřují - tvoř s nimi věty - jednu větu můžeš napsat do velkého sešitu i s obrázkem

                       - vysvětlete dětem významy neznámých či méně známých slov 

- str. 90 - tvoř slovní spojení a hezky dvojici slov přečti - vyber si řádek a slož slova ze skládací abecedy 

- str. 90, sova - odděl jména dětí čarou  

Písanka - str. 11 - opiš 5. - 8. řádek - každé slovo jednou

              - str. 12 - opiš 6. a 7. řádek - pozor na napojení - íc ve slově více, 8. řádek přepiš

Matematika

str. 56, cv. 5 - stavba

  - postup: - postav stavbu podle plánku

                 - přesuň 1 krychli 

                 - nakresli plán 

                 - přesuň další krychli

                 - doplň plánek  

  - str, 57, cv. 8 - vyřeš hady - rozkládej: - u prvního hada součet 10 / 10 = 9 + 1; 8 + 2; 7+ 3; ...../

                                                                - u druhého hada součet 14 / 10 + 4; 9 + 5; 8 + 6; 7 + ......./

                                              - zaroveň si zkoušej dosazovat rozklady čísla 10 / 14/ do hada

                                              - přijdeš na to, uvidíš - příště budeš zase o krok šikovnější

                                              - za správně vyřešeného hada si nakresli velkou hvězdičku 

                                              - výsledky napíšu později - zatím se snaž sám/a

- str. 57, cv. 9 - postupuj stejně jako ve cv. 8, str. 47 

                      - zde je řešením obrázek nikoliv slovo

                      - Podle kterého sloupečku bude obrázek souměrný? / napoví cv. 7, str. 43/

- str. 43, cv. 7 - dobrovolný úkol - dokresli druhou polovinu 3. obrázku / pro dítě těžké/

- str. 57, cv. 7 - vyřešíme ve škole - náročná úloha, ale můžeš se zamyslet a zkusit úkol vyřešit - budu se těšit na tvé výsledky 

                         a jejich odůvodnění

                      - pomůže znázornit dům a jeho podlaží na podlaze / listu papíru/ v podobě  přímky/ čáry - pro děti/ s body / podlažími/

                      - nebo proveďte dramatizaci náročného stěhování / podobně jako ve filmu " Kulový blesk"laugh/

Já a můj svět 

str. 66, cv. - úkol v liště

- str. 71, cv. 1 - úkol v liště

Nezapomeňte se dnes nebo zítra za mnou zastavit. / viz. Info - 12. 5. a 15. 5./

Na shledanou.

_____________________________________________

Dobrý den, připravil jsem úkoly na úterý, 19. 5.

Slabikář - str. 89, 90

- připomeň si říkanku Budík s pohybem

- zahraj si na hodiny - napodobuj jejich zvuk - několikrát za sebou říkej: TIK - TAK; TIKY - TAK; TIKY - TAKY; TIKY - TAKY; TIKY - TAK

- str. 89 - procvičuj čtení slov se slabikou dí - dy   hodí - hody

                                                                  tí - ty     letí - lety

                                                                  ní - ny   honí - hony

             - vysvětlujte si významy slov - nejlépe pomocí vět

             - stačí zaměnit ve slabice měkké i za tvrdé y a slova mají hned jiný význam

- str. 90, úkol ? - přečti vždy dvě věty - přemýšlej o významu dvojic červeně vyznačených slov - pokus se o jejich vysvětlení

                         mamka nebo taťka tě pochválí nebo malinko opraví - za každé správné vysvětlení si zasloužíš hvězdičku - nakresli si ji 

                         vedle vysvětlené dvojice 

                        - Kterou dvojici slov obrázky znázorňují? - vyhledej - spoj

- str. 90, úkol Štika - přečti si text - vyhledej a zakroužkuj slabiky di/dí / růžovou/, ti/tí / zelenou/, ni/ní / oranžovou/ 

                         - otázky: Kde žije štika?

                                        Čím se živí?

                                        Je trpělivá? Proč?

                         - odpovídej celou větou

                         - přečti si ještě jednou poslední větu, zamysli se a vysvětli ji

                         - dobrovolný úkol: své vysvětlení nakresli nebo napiš slovem / do modrého sešitu/

Písanka - str. 13 -  pozor na napojování  -ic / lavice, police, opice/, op, oc - opiš 6 řádků

sešit Myšky - nadiktujte slova: korále, vlaky, stopa, auto - vynechte 1 řádek - na další piš - když se slova nevejdou do jednoho 

                      řádku, pokračuj na druhém - diktujte po slabikách -  po dopsání si nezapomeň slova přečíst 

Matematika 

str. 57, cv. 11 - doplň sousední čísla tak, aby se součet každých tří sousedních čísel rovnal 6 

- str. 58, cv. 1 - vypočítej  

                      - Najdeš mezi příklady nějaké souvislosti? - barevně vyznač

- str. 58, cv. 3 - nové prostředí - VÝSTAVIŠTĚ

                      - tvým úkolem je projít všechny haly výstaviště- žádnou halu nesmíš vynechat - nesmíš se ani 

                        vracet - během procházení smíš navštívit každou halu pouze jednou - prohlédni si první výstaviště - je vyřešeno

                      - šipka směřující do výstaviště / číslo 1/ = vchod

                      - šipka směřující z výstaviště / číslo 6/ = východ

                      - projdi zelené, modré a poslední výstaviště podle návodu - vyznač čísla a nakresli cestu

                      - přeji hezkou zábavu 

- str. 58, cv. 4 - odhadni polovinu - připrav si provázek - bez měření zkus odhadnout polovinu provázku - místo odhadu poloviny

                        si označ nebo přidrž dvěma prsty - a přeložením provázku na půlku svůj odhad zkontroluj

Přeji hezký den.

____________________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 20. 5.

Dnes začnu sdělením pro rodiče dětí, které přijdou do školy 25. 5.

Prosím, pozorně si přečtěte informace od pana ředitele na úvodních webových stránkách: Výuka na 1. stupni od pondělí 25. 5.

/ NOVÉ INFORMACE/. Děkuji.

Slabikář - 89, 91

- říkanka Vodník 

               Na lodi je lodník

               a ve vodě vodník.

               Lodník hledá vodníka,

               ale vodník utíká.

  - říkanku se nauč zpaměti - snadno se pamatuje

- str. 89 - slova v barevném sloupečku - vyhledej, zakroužkuj slabiky / růžovou/

                                                                                                                tí / zelenou/

                                                                                                               / oranžovou/

             - slova hlasitě přečti - vysvětlete významy slov / např.rozdíl rovný - rovník, .../

             - pojmenuj zvíře pod sloupečkem - dívá se na tebe - vrať se na stranu 83 - vyhledej v textu, kde zvíře žije - jakou má srst a 

               najdi ho na fotografii - podtrhni, zakroužkuj

- str. 91 - přečti hlasitě článek Honzík .... - text je trochu jiný než jsme doposud četli - některá slova jsou nahrazena obrázky - tzv.

               malované čtení - prohlédni si všechny obrázky - zavři Slabikář - vyjmenuj ovoce, které chutná Honzíkovi - jestli to zvládneš,

               nakresli si hvězdičku / 1 chyba nevadí/ - třeba vedle babičky

- úkol, červená pastelka - do rámečku nakresli ovoce, které máš rád/a

Písanka - str. 13 - dopiš 3 řádky - pozor na napojování písmen  -ot, -ec 

               - str. 15 - opis 4 řádky - slovní spojení u pece

                                                                            v peci

                                                                            za pecí - píšeme zvlášť - čteme dohromady

Matematika - str. 59

- cv. 5 - doplň chybějící čísla - postupuj podobně jako na str. 42, cv. 4 - pomohou rozklady čísel 16 a 17 - zároveň si hlídej trojúhelníky

- cv. 6 - postupuj podobně jako na str. 56, cv. 5 - postav stavbu / v základu 4 krychle, 1 podlaží/ - přelož 1 krychli - nakresli plánek      

           v horní části čtvercové sítě - šipka ti napoví - přelož další krychli tak, aby odpovídala nakreslenému plánku v základu - dokresli

           plánek

          - úkol proveď ještě jednou, ale přelož jinou krychli - nakresli plánek vdolní části sítě - šipka ti opět napoví - přelož další krychli -

          dokresli plánek

- cv. 7 - krokuj - vyřeš - přepiš

          - první příklad vyřešen - zakryj si číselnou část listem papíru - vypočítej - zkontroluj si 

          - teď už to zvládneš

 

Já a můj svět - str. 65

- cv. Ája - vyprávěj rodičům, co děláš rád/a ve volném čase / sportuješ, hraješ na hudební nástroj, rád/a maluješ nebo tančíš, zpíváš../

              - říkej, co dělají děti na obrázcích

              - jeden obrázek si vymaluj 

Tak a teď se jdi proběhnout.   

_______________________________________________________________________________ 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 21. 5.      

Slabikář - str. 92

- prohlédni si nové slabiky ve žlutých rámečcích nahoře a dole - dnes se je naučíš číst

- hra na MARŤANY - každou slabiku vyslovíme po hláskách: b - j - e    přečteme bje    - píšeme ale

                                                                                                 p - j - e    přečteme pje     - píšeme pě

                                                                                                 v - j - e    přečteme vje      - píšeme

  - vyslovované j nepíšeme, schovává se v háčku

  - slabiky v rámečcích zakroužkuj pastelkou: - červenou, - modrou, - zelenou 

- přečti si říkanku pod žlutými rámečky - jestli najdeš některou ze slabik bě, pě, vě - zakroužkuj 

- přečti slova s novými slabikami - vyhledej je a zakroužkuj - vysvětlete dětem významy některých slov - tvořte s nimi věty

Bělásek

  - článek dětem přečtěte - pozorně poslouchej a sleduj text 

  - obloučkuj: z květů, na listy, z nich, za nějakou, z kukly - věty hlasitě přečti

  - vyhledej následující slova v textu a podtrhni je: vajíčka, housenky, kukly, motýl

  - ke každému slovu najdi obrázek a spoj

  - zopakuj si vývoj motýla podle obrázků

  - Jak se nazývá motýl na obrázku? 

dobrovolný úkol: - nakresli motýla do modrého sešitu a připiš hezkou větu

Písanka

- str. 14 - nácvik velkého písmene C - píšeme stejně jako malé c, akorát velké C má navíc ulitku

  ulitka - začni kousek pod linkou - tah doprava - maličký důlek - zatoč nahoru - malinko větší důlek a dále stejně jako u malého c

- napiš 5 řádků - nezapomeň, jména píšeme s velkým písmenem na začátku slova

- str. 15 - přepiš větu: Cyril maluje dům.

             - pastelkou zakroužkuj začátek / velké písmeno/ a konec věty / tečku/ 

Matemetika - str. 59

- cv. 8 - doplň čísla a šipky do pavučiny - zkus to sám/a bez nápovědy - dokážeš to

- cv. 9 - vrať neposedy zpátky do trojúhelníku

- cv. 10 - HRA - najdi střed proužku - připrav si pruh papíru - odhadni polovinu - tu vyznač tužkou - pak proužek přelož přesně na půlku

            - pruh rozlož - zjistíš, jak jsi byl/a úspěšný/á

Dnešní úkoly máš splněné, můžeš se zabývat tím, co Tě baví. Hezký den.

____________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 22. 5.

Slabikář - str. 93

Jazykolam: Pět a dvě a dvě je devět, pověděl pěnkavě medvěd.

                   Mám medvěda u oběda - on obědvá a mně nedá.

říkej několikrát za sebou

- str. 93 - barevný sloupeček - přečti slova - vyhledej a zakroužkuj slabiky , a

             - podtrhni slova, která říkají, co můžeme dělat na zahradě 

             - do oválku dej nářadí a pomůcky, které potřebujeme na zahradě

Na zahradě - text si pozorně a hlasitě přečti - obloučkuj: u domu, o záhony, pro jejich - čti dohromady

             - otázky: Proč pěstujeme zeleninu?

                            Proč pěstujeme květiny?

                            Umíš pojmenovat květiny na obrázcích?                      /  pivoňka, kopretina, růže, kosatec/

- úkol žlutá tužka - spoj obrázek se správným slovem

Smajlík - čtení na víkend

Písanka - str. 14 - dopiš 3 řádky - pozor na napojování op ve slově Copak? 

               - str. 15 - přepiš slova - kocour, zajíc, opice - pozor na napojování op, - ic

- sešit Myšky - diktát vět - před psaním zopakujte psaní vět - velké písmeno na začátku věty - na konci nejčastěji tečka / otazník či 

               vykřičník/ - diktujte větu: Ruda píše úkol. / upozorněte na čárku nad ú/ - slova říkejte po slabikách;

               Iva jde do školy. / upozorněte na tvrdé y / - věty přečtete - dítě kontroluje - zakroužkuje začátek a konec věty pastelkou - 

               ještě jednou si věty přečte sám/a 

 Já a můj svět - zopakuj si části rostlin, stromů a keřů

Přeji všem krásný víkend a hodně sluníčka.cool S některými dětmi se uvidím již v pondělí, moc se těším. Na shledanou.

Nejpozději do soboty pošlu email rodičům, kteří povedou děti v pondělí do školy.

___________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 25. 5. a úterý 26. 5.  jen pro děti, které se vyučují doma.

Slabikář - str. 94

- procvič si čtení malých psacích písmen

- připomeň si jazykolam: Pět a dvě a dvě je .....

- barevný sloupeček - slova přečti - zakroužkuj slabiky bě, pě, vě - barevně je odliš - rozděl slova na slabiky svislou čarou

- článek Pěnkava - nejprve dětem přečtěte - poslouchej a pozorně sleduj text - obloučkuj: v zahradě, v parku, v koruně, v něm,

                               z hnízda, na pěšině, pod lípou, za chvíli, s Bětou, na oběd, do hnízda, v bezpečí, z hnízda

                               - hlasitě a s porozuměním přečti celý článek

                               - otázky: Kdo hnízdí v koruně lípy?

                                               Kolik mláďat je v hnízdě?

                                               Kolik ptáčat z hnízda vyletělo?

                                               Kde se usadilo?

                                               Koho nebo čeho se polekalo?

                                               Jak to dopadlo?

                                - odpovídej celou větou

- úkol Smajlík - přečti, vyhledej a podtrhni slovo kos a holub - vyber ke slovům správný obrázek - ke každému slovu utvoř větu

- úkol modrý trojúhelník - vyber vhodné slovo

- úkol ? - Jak se kdo ozývá? - podtrhni levý a správný pravý řádek stejnou barvou

Písanka - str. 16 - celá - každé slovo napiš jednou

List č. 6 - co se nehodí škrtni

Matematika - str. 60

- Pracuj samostatně, neboj se, zvládneš to.

- cv. 1 - doplň číslo

- cv. 2 - projdi výstaviště - musíš projít všemi místnostmi výstaviště - nesmíš se vracet - každou místností smíš projít pouze jednou

                                       - šipka směřující dovnitř - vstup

                                       - šipka směřující ven - výstup

                                       - doplň chybějící čísla místností

- cv. 3 - vytvoř stavbu z 8 krychlí - žlutý plánek napoví - stavby postav - dokresli plánky

To je pro dnešek vše, pokud nebude pršet crying, jdi se proběhnout nebo se zabav tím, co Tě zajímá a baví.

Zítra na shledanou.

_______________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 27. 5.

Slabikář - str. 95

- dnes se naučíte číst novou a zároveň poslední slabiku

- prohlédni si ji v horní části stránky  - přečti ji po hláskách / písmenkách/ - m - ň - e /  - zkus ji přečíst dohromady - mňe - 

- píšeme však mě / m, e s háčkem/ - písmenko ň se schovává v háčku

báseň - vyhledej a podtrhni slabiku mě 

              - básničku přečti a nauč se

- úkol puzzle - vyhledej a zakroužkuj slabiku

              - slova přečti - vysvětlete význam slov

- úkol žlutá tužka - doplň chybějící slabiky - slova přečti

- úkol - pojmenuj obrázky - zakroužkuj slabiky a - slova a slovní spojení pod obr. přečti - s některými spojeními tvoř věty

Písanka - str. 17

- nové písmenko Z - napište celou stránku

- začínáme vlnkou u horní černé nebo horní pomocné linky zleva doprava - klička - šikmá čára směřující doleva až na černou linku

  - opět klička až na linku - důlek - dotáhneme šikmo doprava k první pomocné lince

Matematika - pracuj samostatně

str. 60 - cv. 4 - vypočítej příklady - vyřeš tajenku

             - cv. 5 - nakupuj za 11 korun - v každém řádku jiným způsobem - jiným složením mincí

- str. 61 - cv. 7 - vyřeš slovní úlohy

Já a můj svět - str. 50, cv. kašpárek  - opakování - pojmenuj zvířátka na obr. - doplň zvířecí rodiny / viz. úkol domeček/

Dnes máš splněno, odpočiň si, a protože je ošlivé počasí, něco hezkého si namaluj. smiley

________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 28. 5.

Slabikář - str. 96

báseň ke slabice mě - nauč se zpaměti

barevný sloupeček - vyhledej a zakroužkuj slabiku bě, pě, vě,

                                    - slova hlasitě přečti - vysvětlete význam některých slov - utvoř se slovy věty

                                    - rozděl slova na slabiky - slabiky vytleskej

- článek Návštěva - přečtěte dětem text - poslouchej a sleduj věty - obloučkuj: ve městě, s rodiči, v pěkném, v obchůdku, 

                                se suvenýry,  na něm, z hradeb, u Mělníka, do řeky

                              - hlasitě přečti

                              - otázky: 1. Ve kterém městě žije Květa?

                                              2. Jak se nazývají řeky, o kterých jsi v textu četl/a?

                                              3. Co vidíš na obrázku?

                              - odpovědi: SL - 96   1.            - odpovídej slovně do modrého sešitu

                                                                 2.

                                                                 3.

                              - Co vidíš na obrázku vpravo dole? - vyhledej a podtrhni v textu

- úkol srdíčko - vylušti tajenku - se slovem z tajenky utvoř větu

- úkol žlutá tužka - napiš své jméno psace nebo tiskace, jak umíš

Písanka - str. 18 - celá str.

- nové písmenko h - vlaštovka - šikmo zleva doprava- klička - táhni k sobě s mírným tahem doleva - vrať se pod kličku - kopeček

                              - důlek a šikmo doprava k první pomocné lince 

Matematika - str. 61

- cv. 9 - vypočítej

- cv. 10 - vrať čísla neposedů do příkladů

- cv. 11 - vyřeš součtové trojúhelníky

Vv - něco hezkého nakresli do modrého sešitu

Zítra na shledanou.

_____________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 29. 5.

Slabikář - str. 97

- připomeň si básničku ke slabice a

- zopakuj si jazykolam: Pět a dva a dva je devět .......

- báseň Jak by bylo smutno

  - hlasitě přečti - prohlédni si obrázky - povídej, co obrázky vyjadřují

  - slova: pes, žabička, děti, domy, ptáci, brouček - vyhledej v textu - spoj je se správným obrázkem

  - Které  písmeno ze skupiny písmen ď, ť, ň se objevilo v textu? - vyhledej, podtrhni

  - vyhledej slabiky dě, tě, ně - zakroužkuj - Najdeš všechny?

- úkol srdíčko - piš slova opačného významu / př: den - noc; černý - bílý; malý - velký; .../ - vylušti tajenku

- úkol žlutá tužka - napiš řešení tajenky

Písanka - str. 19 - přepiš slova pod obrázky, včetně velkých písmen

sešit Myšky - opiš věty - Zita hází míčem. Roman hraje hokej.

                    - věty dětem přepište psacím písmem na papír, aby je mohly opsat

                    - vynech jeden řádek - napiš 1. větu, na další řádek piš 2. větu

                    - před psaním si připomeňte: - na začátku věty píšeme vždy velké písmeno - červeně zakroužkuj

                                                                   - na konci věty píšeme nejčastěji tečku - červeně zakroužkuj

Matematika - str. 61

- cv. 12 - doplň šipky - převeď na číselný zápis - viz. str. 59, cv. 7

- cv. 13 - vyřeš hady

Já a můj svět - str. 67

- cv. domeček - a/ zeptej se rodičů, jaké mají povolání, popovídejte si o jejich zaměstnání; b/ -  doplňte 4 horní obrázky / úkol v liště/

Tak nám končí další týden, před sebou máme volné dny, užijte si je všichni dostatečně v klidu a pohodě.  

Ozvu se opět v pondělí. Na shledanou.

___________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 1. 6.

Slabikář - str. 98

- procvičujte čtení velkých psacích a tiskacích písmen

- čtení slov ve sloupečku - jsou uspořádaná po čtyřech - za každá 4 správně přečtená slova si vybarvi proužek vedle sloupečku

- článek Žáby ve škole

  - text dětem přečtěte - pozorně poslouchej , sleduj věty - obloučkuj: v noci, na to, nad močálem, z čápa - čti dohromady

  - článek hlasitě přečti

  - prohlédni si obrázky - vyhledej větu, která obrázky popisuje - podtrhni ji

- vylušti tajenku - s vyluštěným slovem utvoř větu - napiš ji do modrého sešitu

- dobrovolný úkol - slovo z tajenky nakresli vedle napsané věty

- tvoř slova se slabikou bě, pě, vě, mě

Písanka - str. 20

- nácvik nového písmene - velké psací H

- skládá se z velkého psacího písmene  J a malého psacího l - klička u velkého J leží mezi linkami, ne pod linkou

- zkoušej nejprve na tabulku nebo papír, pak teprve do sešitu - napiš 5 řádků

List - obrázkový -  úkol č. 5 - vybarvi políčka s písmenem D, d; B, b a P, p - obrázek vystříhni a nalep do modrého sešitu 

K dnešnímu svátku posílám papírový dort - na ten opravdový si zajděte s rodiči do příjemné a vámi oblíbené cukrárny wink.

Já a můj svět - str. 67   

- úkol domeček - b/ 2. řádek obrázků - o jednotlivých povoláních si povídejte

- úkol kašpárek - zahrajte si   

Matematika - str. 62

- cv. 1 - doplň čísla

- cv. 3 - doplň porovnávací znaménka

- cv. 5 - nakupuj

- cv. 5 v liště - dobrovolný úkol 

- procvičuj + a - do 20        

Hezký den dětí a zítra na shledanou.

______________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 2. 6. 

Slabikář - str. 99

hádanky: Ráno vychází,               Večer vychází,

                   večer zachází,               ráno zachází,

                   celý den se prochází.    celou noc se prochází.       - řešení mamaluj do modrého sešitu

- procvičuj čtení a psaní psacích písmen

- sešit Myšky - diktát písmen: r, L, d, š, U, c, z, A, v O

- slovní kopaná - vymýšlej slova tak, aby další slovo začínalo poslední slabikou předchozího slova 

                       - příklad: běží - žížala - lavice - cena - naše - šedý - dýchá - chápe - .....

- báseň Co komu patří

  - hlasitě přečti - vyhledej rýmy / např: velice - slepice, zlost - Kost, ...../

  - otázky: Která zvířata obsadila Kokořín?

                  Kde se usadili psi?

                  Jak se jmenuje koza?

                  Komu patří Kocourkov?

                  Zjisti, co je Kozí Hrádek a kdo tam přebývá.

  - odpovídej celou větou

  - prohlédni si obrázky zvířat - Kdo chybí?

- úkol: Nakrm zvířata - vyber vhodné slovo - vybarvi pozadí rámečku

List - úkol č. 7 - doplň chybějící písmena - vystříhni a nalep do modrého sešitu

Písanka - str. 21

nacvik nového písmene T -  začneme hůlkou od horní černé / od 2. řádku druhé pomocné/ linky - táhneme shora dolů s mírným

  esovitým prohnutím - nad spodní linkou zatočíme doleva  - malý důlek - ještě přidáme stříšku nad hůlku - začneme ulitkou pod horní 

  linkou  - táhni k sobě  - krátká čárka - zatoč doleva - toč nahoru k lince - napoj vlnku jako u písmene Z

- napiš 5 řádků

Matematika - str. 62, 63

- pracuj samostatně, opět to zvládneš sám/a - budeš mít větší radost a chuť do další práce

- cv. 4 - vypočítej

- cv. 6 - doplň chybějící čísla

- cv. 8 - jdi nakupovat 

Dnes je to opravdu vše, jdi se proskočit ven, je hezky.

_________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 3. 6.

Slabikář - str. 102

- Do divadla pojedeme, 

  svátečně se oblečeme.

  - přečti si říkanku a dozvíš se, o čem si dnes budeme povídat, číst, prohlížet, .......

  - připrav si zároveň i pracovní sešit Já a můj svět

  - Byl/a jsi už někdy v divadle? 

  - otevři si prac. sešit Já a můj .......- str. 64 - prohlédni si obrázky a říkej / někomu/, co vidíš - doplň neúplné názvy

  - vezmi si pastelku a orámuj obrázek, na kterém se hraje divadelní představení - Poznáš, co zrovna hrají? / - někomu to pověz

  - sešit odlož stranou - otevři si Slabikář - str. 102

  - z článku se dozvíš, jak se máme v divadle chovat, co si máme obléknout, co s sebou do divadla nenosit, ......

  -  posaď se a pozorně poslouchej - přečtěte dětem část textu až k obrázkům

  - obloučkuj: do divadla,  s Martinem, v divadle, u pokladny na svá, v divadle

  - teď tuto část textu hlasitě přečti

  - otázka: Co všechno se v divadle nesmí?   - odpovídej celou větou - obrázky ti napoví

  - přečtěte dětem další část textu - pozorně poslouchej

  - obloučkuj: v sobotu, O vodníkovi, v rybníce, v noci, na vodní, na ně, nad vodní, na vrbě, do sucha, do vodičky - čti dohromady

  - opět hlasitě přečti

  - otázky: Jakou pohádku v divadle hráli?

                 Kde bydlel vodník?

                 Na co se rád díval?

                 Jak se víly jmenovaly?

                 Kde vodník rád sedával?

                 O čem si zpíval?

- úkol žlutá tužka - nakresli, co se líbilo tobě

- soutěž: Kolik slov dokážeš přečíst bez chyby? - vybarvuj si proužky vedle sloupečku

- v celém sloupečku najdi nejdelší slovo - rozděl ho svislou čarou na slabiky

Písanka 

str. 20 - procvičování písmene H - dopiš stránku - 3 řádky

- str. 21 - procvičování písmene T - dopiš stránku - 3 řádky

Matematika - str. 63

- cv. 7 - krokování

- cv. 9 - vrať neposedy zpět

- cv. 10 - vyřeš a přepiš

- procvičuj si učivo, které ti zatím moc nejde surprise, určitě nějaká cvičení objevíš

Přeji hezké odpoledne, odpočiň si, zasportuj si.

___________________________________________________ 

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 4. 6.

Slabikář - str. 98, 103

- procvičujte čtení a psaní psacích písmen

- str. 98, sloupeček - slova rozděl na slabiky - vytleskej je

- str. 103 - O zlaté sekyře - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej

                  - obloučkuj slovní spojení: do vody, z vody, k řece, do vody, na břeh,do vody, po ní, se sekyrou

                  - hlasitě přečti - čti po slabikách stále dopředu - neopakuj slabiky ani slova - ukončuj věty - nejčastěji poklesem hlasu / u . /

                   - jdeme hlasem nahoru / ? / - větu přečteme důrazně / ! /

                  - otázky: - Kdo šel kolem řeky?

                                 - Co tesaři spadlo do vody?

                                 - Kdo mu pomohl?

                                 - Co mu vodník nabízel?

                                 - Co si tesař odnesl zpátky domů?

                                 - Zachoval se soused stejně jako tesař?

                                 - Jak to se sousedem dopadlo?

                   - odpovídej celou větou

                   - najdi v textu tyto věty a podtrhni je pastelkou:  Ulekl se a plakal. 

                                                                                               Je to tvá sekyra?

                                                                                                Ta je má!

                   - Čím věty končí? - správně je přečti

 - úkol pod textem - vyber vhodné slovo 

 - úkol: Víš, co jsi četl/a? -   příběh, pohádku nebo říkanku

 - zazpívej si písničku -  "Já do lesa nepojedu."

Písanka 

- str. 21 - dopiš tři řádky

- str. 22 - opiš první tři řádky

- sešit Myšky - přepiš věty: Zita hází míčem. Roman hraje na housle. 

                       - nazapomeň vynechat jeden řádek - připomeň si pravidlo: - na začátku věty píšeme velké písmeno - na konci nejčastěji

                         tečku - věty dětem přepište na papír nebo je dětem nadiktujte po slabikách

Já a můj svět - str. 71

- cv. 2 - úkol v liště

- cv. 3 - úkol v liště

Matematika - str. 63

- cv. 11 - hoď kostkou - nakresli šipky - znovu hoď - nakresli šipky - vyřeš příklad - / směr šipek je vyznačen pod kostkami/

- cv. 12 - spoj tři číslatak, aby se rovnala 11 - barvy čísel musí být různé

- cv. 13 - vytvoř 4 stavby podle  nakreslených plánků

- procvičujte PAVUČINY - můžete si přijít pro matematické karty s příklady - předem, prosím, volejte

Mějte se hezky, zítra se opět ohlásím.

________________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 5. 6.

Slabikář

 - str. 101

- báseň Čmelák - přečti - vyhledej rýmy / např. čmeláci - na práci/ - hledej na koncích veršů / řádků/

                           - nauč se zpaměti

- barevný sloupeček - vyhledej slabiky di/dí, ti/tí, ni/ní - zakroužkuj je - slova přečti

                           - najdi nejdelší slovo - rozděl slovo na slabiky - napiš počet slabik vedle

                           - vyhledej následující slova: čtvrtý, bodláky, divila se, vyletí - přečti slova "marťanskou řečí"- vyhláskuj / vyslovuj

                             po písmenech

- článek Písničková - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej

                           - obloučkuj: na to, od chaloupky, o ně, u dveří, v lupení, na růžový - čti dohromady

                           - hlasitě přečti - text si můžeš rozdělit na pátek, sobotu, popř. i neděli wink

                          - otázky: Jak se čmeláčí kluci jmenují?

                                          V čem mezi sebou soutěžili?

                                          Který z kluků vyhrál?

                                          Jakou odměnu dostali od maminky?

                          - odpovídej celou větou

                          - čmeláčky nakresli do modrého sešitu

                          - dobrovolný úkol: dvě odpovědi napiš do modrého sešitu 

- písnička " Poslali čmeláka ....." - vyhledejte dětem na youtube - poslechni si a zazpívej si ji

Písanka 

str. 22 - přepiš tři slova a dvě věty

Já a můj svět 

str. 74 - Léto a jeho proměny

  - cv. domeček - a/ Zavři oči, povídej, co si představíš, když se řekne léto.

                             b/ Vybarvi obrázky v lahvi. Jak tyto obrázky souvisí s létem? - povídej

  - cv. Pč - pracovní činnosti - úkol si přečti v dolní liště

               - Ať se Ti veselé sluníčko coolpovede.

Přeji všem pohodový víkend, vyjděte si do přírody, rozhlížejte se kolem sebe a všímejte si letních proměnsurprise.

V pondělí na shledanou.

_________________________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 8. 6.

Slabikář - str. 104

- báseň Čmelák - připomeň si básničku a pěkně ji přednes

- sloupeček slov - slova přečti hlasitě - najdi 3 jednoslabičná, 3 dvojslabičná a 3 trojslabičná slova - tleskáním svoji volbu zkontroluj

Popletená básnička - nejprve text dětem přečtěte - pozorně poslouchej - hlasitě čti / můžeš se s někým ve čtení střídat/

                           - uprav básničku tak, aby byla pravdivá - napoví ti slova ve sloupečku      / Ovečka nám vejce snáší,                        slepice

                                            - barevně vyznač nebo tužkou nadepiš nad chybné slovo  

                             - vyhledej 5 rýmů - např.: snáší - vznáší; v koši - hroši; .....    - každou dvojici rýmů podtrhni a  barevně odliš od ostatních dvojic

                             - otázky: Kdo snáší vejce?

                                            Kdo má plno řečí?

                                            Kdo na Karkulku čeká?

                                            Kdo má uzdu?

                                            Kdo se vrtá v hlíně?   - přidejte další otázky  - důležité pro porozumění čtení / některé děti neví, o čem čtou/   

- úkol nota - přečti písničku

- úkol žlutá tužka  - modřě vyznačená slova nahraď správnými  - napiš je na jednotlivé linky / př. Skákal les přes obec,          pes, oves  / piš psace/

                                                                                                                                                          přes zelenou mouku.           louku  

- úkol červená tužka - nakresli obrázek k písničce - dobrovolný 

- úkol ? hra - s někým si zahraj - podtrhni, co létá

Já a můj svět - str. 74 

- úkol domeček - cvičení c/ a d/   

                          - opakujte a procvičujte: - kalendářní měsíce - roční doby  a jejich měsíce - dny v týdnu - najdete ve Slabikáři - str. 118 

- str. 72 -  prohlédni si obrázky rostlin - pojmenuj je / maminka ti ráda poradí / - vyjděte si do přírody, nejlépe na louku - pokus se některou z lučních

                květin najít - pozorně si každou prohlédni - netrhej je

Matematika 

- vyřeš a dopočítej cvičení, která jsi ještě nestihl/a

- procvičuj prostředí, která potřebuješ ještě potrénovat

- můžete si vyzvednout matematické karty s příklady - po předchozí domluvě - ozvěte se mi

- my již z karet ve škole počítáme

To je pro dnešek vše, přeji hezký den.

_____________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 9. 6.

Slabikář - str. 104, 105

- str. 104 - sloupeček - čti hlasitě a správně slova - za bezchybné čtení části 1 si vybarvi proužek vedle sloupečku - stejně postupuj i u části 2

- str. 105 - O Budulínkovi - část pohádky dětem přečtěte - pozorně poslouchej 

                                    - obloučkuj: O Budulínkovi, u lesa, v chaloupce, s babičkou, do lesa, na dříví, s babičkou, k chaloupce, na ocásku,

                                                        s hráškem

                                    - přečti pohádku sám/a - pěkně hlasitě

                                   - otázky: Kde stála chaloupka?

                                                   Kdo žil v chaloupce?

                                                   Kam odešla babička s dědečkem?

                                                   Co babička uvařila?

                                                   Co přikázal dědeček Budulínkovi?

                                                   Kdo přišel k chaloupce?

-                                                  Co Budulínkovi slibovala?

                                                   Poslechl Budulínek dědečka?   - odpovídej celou větou - důležité pro porozumění čteného textu

                                     - Víš, jak to bylo dál? - pohádku dovyprávěj - podívej se na pohádku na youtube

              - úkol červená tužka - dobrovolný úkol - nakresli osnovu k pohádce

                                               - nebo nakresli jeden obrázek / můžete vytisknout omalovánku O Budulínkovi/

             - úkol žlutá tužka - dopiš chybějící slova do vět - vyhledej je v textu

Písanka str. 25, celá 

- nácvik nového písmene - b - napiš vlaštovku - začni na černé lince - šikmý tah zleva doprava k horní černé / od 2. řádku k pomocné/

                                                 lince - klička doleva - táhni k sobě s mírným tahem doleva - u černé linky zatoč doprava - úzký důlek

                                                 k první pomocné lince - zavaž malou kličku / jako u písmenka v/ - dotáhni malý oblouček

Matematika - opakuj a procvičuj prostředí, kterým zcela nerozumíš - jsou vyobrazena na straně 64 nahoře

                     - procvičuj příklady + a - do 20

                     - dopočítej příklady z matematických pracovních listů

                     - vyzvedněte si nové pracovní listy

Tak a teď si odpočiň - jdi se proběhnout - projeď se na kole - pohraj si - ...........

Na shledanou a hezký den.

_________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 10. 6.

Slabikář 

- str. 107

- Letí, letí ptáček, .... - přečti si básničku - z ní se dozvíš, o čem si dnes budeme číst, povídat, vyprávět, hádat,  .....

                                  - vyhledej rým

- úkol modrý trojúhelník - prohlédni si obrázky dětských knížek - přečti jejich názvy - pokud znáš hlavní postavy / zvířátka/, jistě budeš

                                  při hádání názvu knížky úšpěšný/á - hezky se posaď a poslouchej - mamky čtou úryvky z knížek - bílé trojúhelníky

                                  - po přečtení ukázky, doplň číslo knížky do bílého trojúhelníku u úryvku - odměň se hvězdičkou za úspěšné řešení

- úkol puzzle - slova ve sloupečku přečti - vyhledej pohádkové dvojice - každou dvojici vyznač jinou barvou

- str. 106 - Červená Karkulka - veršovanou pohádku dětem přečtěte - pozorně  poslouchej - přečti sám/a nebo se s někým ve čtení

                                  střídej - můžete si veršovanou pohádku zahrát jako my ve škole / dramatizace/ - vyznačte si role / V, K / 

                                  před jednotlivými verši / řádky/ - tedy, co říká vlk, a co říká Karkulka - a můžeš hrát ve dvojici - přeji hezký zážitek

úkol žlutá tužka - nakresli, co nesla Karkulka babičce v košíčku

- poslech pohádky na youtube - operetka Červená Karkulka 

Písanka - str. 24 - celá stránka 

sešit Myšky - přepiš věty

                       V sobotu pojedeme na hory.

                       Tomáš hraje kopanou.

                     - nezapomeň vynechat 1 řádek a na pravidla o větě- až věty napíšeš, přečti si je po slabikách 

Matematika - procvičujeme a počítáme z matematických karet - jsou k vyzvednutí

Já a můj svět - str. 75

Léto na zahradě

- úkol domeček - a/ a b/

Na shledanou zítra laugh.

__________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 11. 6.

Slabikář - str. 108

- popovídejte si o cestě do školy - Jak, čím a s kým se dopravuješ?

- úvodní básnička - přečti si ji - doplň tajenku - můžeš vyhledat i rýmy

                             - Vysvětlíme si, proč si nemůžeme na ulici hrát!

sloupeček slov - slova hlasitě přečti - najdi nejdelší slovo - spočítej písmenka - napiš počet písmen číslicí za slovo

                            - soutěž v bezchybném čtení slov - vybarvi si proužek 1, 2 a 3

- Dokážeš pojmenovat dopravní značky pod článkem? - pokud ano - nakresli si hvězdičku

                                                                                            pokud ne - vyhledej si, poraď se

- článek Ve městě - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej - obloučkuj: na řemínku, na návštěvě, k tetě, na druhé, na řemínku,

                              k tetě, na návštěvu

                              - text hlasitě přečti

                              - otázky: - Kam jde Martínek?

                                             - Koho vede Martínek na řemínku?

                                             - Koho jde navštívit?

                                             - Kde stojí tetin dům?

                                             - Mohl Martin přejít ulici hned? Proč?

                                             - Jaké světlo svítilo na semaforu? 

                                             - Koho Martínek potkal?

                                             - Kdy mohli ulici přejít?

- hádanka - přečti si ji - Co je to? - napiš do modrého sešitu, můžeš  i nakreslit

Písanka 

-str. 27 - nácvik nového písmene B

            - piš jako písmenko velké P, pod hlavičkou zavaž malou kličku a připiš pěkně kulaté bříško

            - napiš celou stránku

Já a můj svět

opakujte zvířecí rodiny

- str. 72 - opět si prohlédněte fotografie polních a lučních rostlin - zkuste je pojmenovat

- str. 75 - úkol kašpárek - a/ a b/

Matematika - opakujeme, procvičujeme učivo z matematických karet

 Kapánek sluníčka by neuškodilo, že laugh? Vydržme.

________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 12. 6.

Slabikář - str. 109

- připomeň si oblíbenou básničku - pěkně ji někomu z rodiny přednes

- blíží se čas prázdnin, budete více cestovat, někdo rád po naší vlasti, někdo zamíří do zahraničí - je spoutu míst, která chceme 

  navštívit, vidět, poznávat, prozkoumávat, nebo si jen tak odpočinout, ... - popovídej si s rodiči

- sloupeček slov - hlasitě přečti - vysvětlete si významy jednotlivých slov - zasoutěž si v bezchybném čtení - vymaluj si proužek

- článek Praha - nejprve přečtěte dětem - pozorně poslouchej

                         - obloučkuj: na výlet, do Prahy, o Praze, ze všech, po ní, od Národního, na Hradčany, na královský, přes Karlův,

                                            na Prahu, z Petřínské, na Petřín, s orlojem, na Vyšehrad

                         - text hlasitě přečti po jednotlivých odstavcích - po přečtení odstavce si vyhledej obrázek, prohlédni si ho, můžete si

                           o památce popovídat - až dočteš, vyhledej názvy památek v textu - barevně podtrhni název pod obrázkem i v textu 

Písanka

str. 26 - opiš slova 

             - v posledním řádku přepiš  malá písmena 

List - cvičení č. 8 - nakresli les, pod stromy ....... - do modrého sešitu

Matematika - procvičuj sčítání a odčítání do 20

                     - dopočítej cvičení v pracovním sešitě - můžeš přinést ke kontrole - volejte

                     -  matematické karty - počítej 

                     - procvičujeme a vysvětlujeme si řešení slovních úloh o několik více, starší o ...., o několik méně, mladší o ......

 To je tento týden vše, mějte hezký víkend wink.

__________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 15. 6.

Slabikář 

- připomeň si básničku Ze všeho mám nejraději, .....

- str. 111

- báseň Doma - přečtěte dětem 1. sloku - popovídejte si o svém domově / kde, jak, s kým, .... bydlíš/

- str. 110

-sloupeček slov - slova pěkně hlasitě přečti - vyhledej a podtrhni nejdelší a nejkratší slovo - barevně je odliš - přečti je marťanskou

                              řečí  / čti je po písmenech - vyhláskuj/ - vyber 5 slov, která ti nejvíce připomínají domov

- článek Domov - text nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej 

                             obloučkuj: před sebou, v tatíncích, ve škole, na nic, o pěkné, o pochvale, ve škole, u stolu

                             - hlasitě text přečti / můžeš se s někým ve čtení střídat/ - vyhledej a podtrhni: Co je domov.

                             - Pověz / vlastními slovy/ mamce a taťkovi, co pro tebe znamená domov.

- úkol červené pero - Na co se nejvíc těšíš, když se odněkud vracíš domů? - doplň větu

- str. 111

- úkol žlutá tužka - věty si přečti - vyhledej písmena d, b a p - barevně zakroužkuj / červenou, modrou a zelenou pastelkou/

- báseň papoušek - přečti si 2. sloku - zjistíš, kde mají svůj domov některá zvířátka

                              - najdi domov dalším zvířátkům v nakreslených domech

Písanka 

- str. 28 - nácvik nového písmene malé č

             - piš stejně jako písmenko malé c a nad c nezapomeň připsat háček - č

             - napiš celou stránku

Matematika - procvičuj si cvičení, kterým jsi ještě úplně neporozuměl/a - pavučiny, hady, výstaviště, neposedy, krokovací šipky,

               stavby, parkety, kostky, součtové trojúhelníky - vyber si surprise

Hezký den, zítra na shledanou. Jdi se proběhnout.

__________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 16. 6.

Slabikář

- str. 112

- dnes začneme hádankami - přečti si první hádanku - Co je to? -  vylušti ji

                                              - přečti si i druhou hádanku - Coje to? - vylušti i tuto hádanku

- sloupeček slov - slova přečti - slova rozděl na slabiky svislou čarou - podtrhni slovo/a s největším počtem slabik - zapiš počet tužkou

                               za dané slovo - slova přečti ještě jednou - pokud přečteš skupinu slov bez chyby,  vybarvi si proužek

- článek Petr a Lena - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej - obloučkuj: se mnou, do školy, do školy, v ní, přes ulici

                               - text hlasitě přečti 

                               - otázky: Kdo je školák, Petr nebo Lena?

                                              Kam vzal Petr Lenu?

                                              Co všechno si nese Petr ve školní tašce?

                                              Proč musí dávat na cestě do školy pozor?

                                              Jak se máme správně rozhlížet při  přecházení ulice?

                               - odpovídej celou větou - poslední odpověď si zapamatuj 

                               - pojmenuj obrázky

- sešit Myšky - opiš 2 věty

                       - Kolik vět dokážeš přepsat bez chyby? - dobrovolný úkol

Písanka 

- str. - nácvik nového písmene Č

         - piš stejně jako velké psací písmenko C a nad C nezapomeň připsat háček -  Č

         - celá stránka

Já a můj svět 

str. 75

- cv. domeček - úkol b/

                        - Které ovoce ti nejvíce chutná? - zakroužkuj 3 druhy

Matematika

dokonči cvičení v pracovním sešitu - procvičuj učivo z matematických karet 

- Kdo jěště nemá karty s příklady, volejte.

Pokud máš úkoly hotové, jdi se proběhnout. hezký den.

_________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 17. 6.

Slabikář - str. 113

- Louka - báseň dětem předneste - čtěte znovu pomalu po verších / řádcích/ - dítě opakuje - nauč se zpaměti

              - dobrovolný úkol: vyhledej slova, která se rýmují - př. parádnice - čím dál více

- sloupeček slov - hlasitě přečti - za bezchybné přečtení 1., 2. a 3. části si vybarvi proužek vedle sloupečku - vyhledej a podtrhni

              čtyřslabičná slova

- článek Louka - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej

              - obloučkuj: na ní, v trávě, po listech, na loukách - text pěkně hlasitě přečti

              - otázky a úkoly: - Vyjmenuj alespoň 3 luční květiny, o kterých jsi četl/a

                                         - Koho lákají květy na louce? - obrázek ti napoví

                                         - Koho můžeme na louce zaslechnout?

- báseň Kopretina - přečti si ji - hezky ji přednes - třeba mamce, ...

              - přepiš 1. a 2. řádek do sešitu Myšky

 

Písanka - str. 30

- nácvik malého psacího písmene ž - píšeme stejně jako písmenko z, pouze připíšeme háček - ž 

  - piš celou stránku

- na papír nebo na tabulku zkus psát velké písmeno K

  - začni velkým psacím písmenem I - to již umíš - nyní si posuń pero kousek pod horní černou linku - kousek dál od I - táhni nahoru k 

  lince jako u malého c - u linky zatoč doleva - maličký důlek - pak se přibližuj šikmo s mírným prohnutím ke středu písmene I - protáhni

  a  zavaž kličku - od středu se zdaluj opět šikmo doprava - u dolní černé linky důlek - dotáhni šikmo doprava doprostřed řádku

 

Matematika - opakování a procvičování jednotlivých cvičení z matematických karet

Já a můj svět - str. 76

- úkol domeček

úkol kašpárek

Je čas na proběhnutí venku nebo malé lenošení před obědem. Vyber si smiley.

________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na čtvrtek, 18. 6.

Slabikář -str. 114

- včera jsme si povídali a četli o louce, dnes se přesuneme do lesa

- přečtěte dětem cvičení 19 - Les - povídejte si o lese

- sloupeček slov - přečti - vyhledej čtyřslabičná slova - vyslov je marťanskou řečí - po hláskách / písmenech/     

                             - čti ještě jednou - za každou bezchybně přečtenou část sloupečku si vybarvi proužek

- úkol sova - doplň chybějící slabiky, najdi názvy lesních plodů - vybarvi je

- básnička Malina - přečti si - zkus vyhledat rýmy

- básnička Muchomůrka - přečti si i tuto hezkou básničku

- úkol žlutá tužka - nakresli muchomůrku červenou

Já a můj svět - str. 79

- cv. 1 - úkol v dolní liště

sešit Myšky - nadiktujte dětem slova - beran opice kluk hrášek louka

Písanka 

- str. 31 - nácvik písmene Ž

             - piš stejně jako velké psací Z a nezapomeň připsat háček - Ž

             - piš celou stránku

- procvičuj si písmenko psací K - na papír 

Matematika - opakuj si a procvičuj si cvičení, která ti ještě moc nejdou

Mějte hezký den. wink

_________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pátek, 19. 6.

Slabikář - str. 115

- přečti si hádanky v horní části stránky - vylušti je - k obrázkům napiš názvy zvířat

- úkol puzzle - najdi názvy zvířat a barevně je vyznač

- článek Lesní školka - nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej 

                       - obloučkuj: na mýtině, před zvoněním, k tabuli

                       - text hlasitě přečti - vylušti, co rak přečetl

                       - otázky: Kde měla zvířátka svou školu?

                                      Kdo zvířátka vyučoval?

                                      Koho učitelka vyvolala k tabuli?

                                      Kolik slov zvířátka napsala?

                                      Kdo přečetl větu?

                                      Přečetl ji rak správně?

- úkol modrý trojúhelník - Víte, která zvířátka žijí v lese? - složte názvy zvířat - rozhodněte, jestli žijí v lese

- úkol sova - vylušti rébusy - piš do sešitu Myšky - prostřední slovo vynech - neumíme psát písmeno f / zkusit můžeš/

                                      - radím: pod každý obrázek si napiš název zvířátka - půjde ti to snadněji

Písanka - str. 35

- nácvik písmene ř - piš stejně jako písmeno r a nezapomeň připsat háček - ř

- opisuj a přepisuj celou stránku

Matematika - dnes vypočítej 20 příkladů na sčítání a odčítání do 20 

Přeji pohodový víkend, odpočiňte si, ještě se ozvu.

Vysvědčení budu předávat v úterý, 30. června od 8 hodin, těším se na všechny své děti. smiley

_______________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na pondělí, 22. 6.

Slabikář - str. 116

- přečtěte dětem hádanku - řešení napiš za ....se kácí.  _______

- Víš co je les? - povídejte si chvilku o lese - využijte učivo z prvouky na str. 76

                        - Víš, jaké stromy rostou v lese? - obrázky stromů ti napoví

                        - Čím jsou porostlé větve jehličnatých stromů?

                        - Co roste na jehličnatých stromech?

- úkol modrý trojúhelník - Na kterých stromech rostou šišky?

- článek Z výšky rovnou na nos lišky

  - text nejprve dětem přečtěte - pozorně poslouchej - obloučkuj: na nos, ze stromu, na nos, z jedle, na strom, po stromech

  - báseň hlasitě přečti - v textu vyhledej názvy stromů k obrázkům vedle básně - spoj je pastelkou

  - prohlédni si šišky jednotlivých stromů - všimni si, jakým směrem roste smrková šiška a jakým směrem roste jedlová šiška 

  - dobrovolný úkol - zahraj si s někým na lišku a šišku, budeš potřebovat i vypravěče

- úkol sova - najdi dva ukryté názvy jehličnatých stromů

- vyjděte si za příznivého počasí do přírody, prohlédni si jehlice a listy stromů z úkolu modrý trojúhelník

Písanka - str. 38

- nové písmeno K - je na psaní obtížnější - vyzkoušej nejprve na papír, jestli již, písmenko, zvládneš

                             - návod najdeš v úkolech ze středy, 17.6.

- sešit Myšky - nadiktujte dětem věty:  Bára skáče panáka. Petra vozí kočárek.

                       - nejprve si připomeňte pravidlo pro správné psaní vět 

Matematika - procvičuj si prostředí, kterým ještě moc nerozumíš - najdeš je na stránce 64

Já a můj svět - str. 79, cv. 1, 2

Hezký den. 

_________________________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 23. 6. 

Slabikář - 117

- přečti si báseň Duha - vyhledej a podtrhni rýmy

- Víš, co je nakresleno na obrázku? - Ano? - přesto si přečti hádanky  - vylušti je

- přečti si článek 21 - v něm se dozvíš, jak duha vzniká a jaké barvy se v duze střídají

- úkol modrý trojúhelník - přečti si slova - vyhledej stromy - jejich názvy vyznač zeleně

- úkol žlutá tužka - zbylá slova vypiš na linky - piš psacím písmem - vysvětli, co tato slova znamenají

Písanka - str. 36

- nové písmenko Ř - nebude obtížné na psaní

- piš stejně jako velké písmeno R - nezapomeň připsat háček

- opisuj a přepisuj celou stránku

Já a můj svět

- str. 78 - cv. holčička Ája - a/ a b/

             - cv. kašpárek 

str. 79, cv. 3 - opakování

Matematika - vypočítej 20 příkladů na sčítání a odčítání s přechodem přes 10

                     - můžeš si s někým z rodiny zasoutěžit, kdo bude rychlejší v počítání

- Tak a teď se jdi proběhnout. wink

_______________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 24. 6.

Slabikář 

- str. 118

- úkol zelená tužka - přečti si básničky - urči roční období - domaluj ke každému obrázek / obr. v úkolu žlutá tužka napoví/

                                - zakroužkuj to roční období, ve kterém máš letní prázdniny

- str. 119

- přečti si básničku Prázdninový vítr - vyhledej rým ke slovu kluk

- úkol pusa - vyprávěj někomu, co bys chtěl/a o prázdninách prožít, kam by ses chtěl/a podívat, co bys chtěl/a dělat, ....

úkol srdíčko - vylušti tajenku

- a jsme na konci Slabikáře, rozloučíme se s ním básničkou Na shledanou, první třído - přečti si ji - můžeš se ji naučit zpaměti

Písanka - str. 39

- nové písmenko E - je to poslední písmeno v této písance, které se ještě naučíme

- je těžké - proto ho zkoušejte nejprve na papír nebo na tabulku

- začni ulitkou jako u písmene velké C - písmenko pod horní pomocnou linkou doplníme malou kličkou - zavážeme a pokračujeme

 s rovnými zády k černé lince - u linky důlek a dotáhneme šikmo doprava k první pomocné lince

- dnes napiš 3 řádky

- str. 32 - přepiš slova pod obrázky

Já a můj svět

- str. 77, cv. kašpárek

- str. 79, cv. 4 

Matematika

- zopakuj si a procvič:

- str. 26, cv. 4

- str. 32, cv. 4

- str. 32, cv. 5

- str. 37, cv. 8

- str. 40, cv. 2 

- str. 50, cv. 1 a 2

- str. 58, cv. 3

- Prosím, vracejte se k jednotlivým prostředím, procvičujte je, některé děti nemají učivo ještě dostatečně zažité. Děkuji.

Přeji hezký den.

__________________________________________________________

Dobrý den, připravila jsem poslední úkoly -  čtvrtek, 25. 6.

Písanka

- str. 39 - stránku jsme ve škole dopsali - opiš a přepiš jména

- str. 37 - přepiš věty: Jiří smaží. Bořek vaří. - zakroužkuj začátek a konec věty

- zbývající stránky / Žába a str. 40/ můžeš dopsat poslední týden v srpnu v rámci připomenutí psacího písma

-  o prázdninách si přečti hezkou knížku - doporučení: Čti každý den.

Já a můj svět - str. 80 - závěrečné opakování

Všem rodičům velice děkuji za spolupráci, vstřícné jednání, ochotu a pochopení v nelehké době pandemie. Přeji Vám i dětem sluncem prozářené léto, klid a pohodu, odpočiňte si, všichni si to zásloužíte. 

Doufám, že se s většinou svých dětí uvidím na předávání vysvědčení v úterý, 30.6. v 8 hodin. Přines si desky na vysvědčení, aby se nezmačkalo.

Na shledanou. wink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

 

             

 

             

 

 

 

 

                       

 

       

                         

                                     

 

 

  

 

 

                 

 

 

 

            

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

              

        

                  

 

                         

                         

 

               

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                       

               

   

 

                        

 

             

 

                                   

                                  

                                    

 

 

              

   

 

               

      

 

 

.

 

                  

                

 

 

 

    

   

 

    

 

 

                - 

               

 

          

              

 

                        

 

 

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

12.50 – 13.35

pondělí

Čj

M

Prv

Čj

-

-

úterý

Čj

M

Tv

Čj

-

-

středa

Čj

M

Prv

Hv

-

-

čtvrtek

Čj

Tv

Vv

Čj

-

-

pátek

Čj

M

Čj

-

-

 

  • Mgr. Lenka Sedláková - třídní učitelka - sedlakova.lenka@zshumpolec.cz
  • Jana Kašparová - vychovatelka školní družiny kasparova.jana@zshumpolec.cz

Přidáno 15. 8. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230