Logo školy
Znak města

I.B

winkVážení rodiče a milé děti, posílám další úkoly.

Omlouvám se, ale dnes se mi nedaří úkoly předat.

pondělí - 23.3.

PÍSANKA - str. 26

- prosím, dbejte na hygienu psaní / dostatek světla, sezení, držení pera, vzdálenost očí od sešitu/

- psaní písmene z - nácvik podle návodu z minulého týdne

- nejprve trénujte na papír nebo tabulku 

- předepsaný tvar několikrát obtáhni a napiš 3 řádky z

- do řádku s tužkou nadiktujte / po slabikách/ slova: laso, vana, síto

SLABIKÁŘ

1. procvičování paměti - přednes si některé známé básničky

2. jazykolam - několikrát za sebou říkej větu - Klára Králová hrála na klavír.

3. přemýšlej a odpovídej - Kam byste se mohli vypravit na výlet?

                                          S kým?  Jak?

4. článek U NÁS DOMA  

    - přečti si slova v barevném sloupečku - připomínám: v parku, v zámku, v zoo -  čteme dohromady

    - článek nejprve dětem přečtěte, děti poslouchají a sledují text, obloučkují těžší slabiky / stůl, hrad/, slovní spojení / ke stolu, .../

    - dítě čte hlasitě samo / po slabikách stále dopředu/

    - úkoly k článku / porozumění čtenému textu/ - 1. V našem kraji jsou:  A. hrady, zámky, parky

                                                                                                                      B. hrady, zámky, zoo

                                                                               2. Na výlet pojedeme:  A. v pátek

                                                                                                                      B. v sobotu

    - odpověď napiš do velkého sešitu - vzor: Sl - 56

                                                                        1. vyber A nebo B

                                                                         2. vyber.....

    - úkol pro zvídavé děti - Dokážeš najít zámek Velké Losiny v mapce vedle článku?

5. úkol PUZZLE - str. 56 - barevně vyznač vhodné dvojice

MATEMATIKA - str. 26

vymodeluj si číslo 18 z různých tvarů, knoflíků nebo figurek

- urči množství tvarů, knoflíků, které se vejdou do čísla 18

- pracovní sešit str. 26, cv. 3, 2

                                     cv. 4 - pozor na směr šipek

                                     cv. 5 - podobně jako cv. na str. 23, cv. 10

- úkol pro šikovné děti - PARKETY

   - prosím, vyrobte dětem 11parket podle předlohy v sešitu nebo spojujte vybranou parketu se zvoleným místem na podlaze

     / např. jako spojujeme plánek se stavbou/ - děti takto pokryjí celou podlahu podle zadání 

   - podobně str. 27, cv. 10

PRVOUKA - vyjděte si na procházku a pozoruj jarní přírodu - něco ze svého pozorování namaluj

Zadané úkoly vypracujte v úterý -  24.3. Děkuji. 

 

Dobrý den, je úterý 24. 3., připravila jsem úkoly na středu.

SLABIKÁŘ - str. 56, 57

1. připomeň si básničky - např. R, Au, H

2. přečti slova v barevném sloupečku

    - postup při čtení - stejný / viz. článek -  24.3./

    - vysvětlujte si významy slov

    - určete počet slabik ve slovech - obloučkujte

    - s některými slovy utvořte hezké věty 

3. - str. 57, modrý trojúhelník - barevně zakroužkuj

4. - str. 56, červené pero - tvoř slova s jiným písmenem na začátku, zkus sloupečky doplnit o další slova

5. - str. 57 , zvonek - přečti, vyhledej písmeno h a dvojhlásku ou - zakroužkuj

                               - úkol v dolní liště - zahraj si

                               - Čím jedeme na hrad? - nakresli do velkého sešitu

PÍSANKA 

- str. 26 - dopiš slabiky

- str. 27 - napiš 3 řádky slov

- prosím, dodržujte také správný sklon písma - táhneme šikmo zleva doprava, vracíme se k sobě s mírným tahem doleva a opět,          

  většinou obloučkem, doprava; písmena zbytečně neroztahujeme, píšeme od černé linky i písmena J, j, p, y , modré linky jsou

  pomocné

MATEMATIKA

str. 38,cv. 5 - cvičení procvičuj pouze ústně, nedoplňuj

- str. 27, cv. 8 - postupuj jako na str. 14, cv. 4 s tím rozdílem, že neházíš kostkou,ale příklady máš zadané

                      - můžeš si číslice v příkladech a přílušná políčka vybarvit červeně a modře

- str.27, cv. 9 - postav stavby - každou stavbu si prohlédni shora / jako letící pták či letadlo/, vidíš je stejně jako plánky

                        uprostřed - stavby pozoruj i zepředu - spojuj stavbu s jejím plánkem - každou stavbu podle plánku vybarvi

- nezapomeň si procvičovat sčítání a odčítání z listu

JÁ A MŮJ SVĚT - dnes si můžeš plnit úkoly na str. 46

Přeji všem hezký den, zítra se opět ozvu.

 

Dobrý den, je středa 25.3., posílám úkoly na čtvrtek. 

SLABIKÁŘ - str. 57

1. Přečti si SMS zprávu, je napsaná bez čárek a háčků. Dokážeš ji správně přečíst?

    VYLET JE VESELY, HRAD JE STARY A KRASNY. JEDEME DO ZOO.   

                                                                                   VAS VNUK SLAVEK

    - Kdo zprávu poslal? - Komu ji poslal?

2. - str. 57, úkol ? - podtrhávej:  v zoo /oranžově/, v lese /zeleně/

3. - str. 57, úkol žlutá tužka - LEV, SOVA, JELEN, SLON - tato slova správně zařaď a napiš tužkou pod sebe..

4. - najdi si obrázek nebo pohled nějakého zvířátka, rozstříhej ho na 7 dílů, díly zamíchej, otevři si velký sešit, obrázek slož

      a nalep do sešitu 

PÍSANKA 

nezapomeň na zásady správného psaní

- str. 27 - opiš 4 řádky slov

             - slova zelí, váza - přepiš 1x /od černé linky/

MATEMATIKA

str. 27, cv. 7 - doplň čísla NEPOSEDŮ do žlutých polí - začni součtovým trojúhelníkem, vyřež ho /1. rozlož číslo 4 na 3 a _ / - až                                    potom doplň čísla 3 a 1 do příkladu

                       - vedlejší příklad - dobrovolně

str. 28, cv. 1 - nakresli

- str. 28, cv.2 - prohlédni si peněženky, - urči počet mincí v každé peněžence - piš nad každou peněženku / 2, 3, 3, ..../,

                      - urči hodnotu jednotlivých mincí / v 1. p. jsou dvě pětikoruny, .../ - říkej, nepiš

                      - urči celkovou hodnotu mincí -  tu piš pod každou peněženku / v 1. p. je 10 korun - piš 10, ...../

                      - zahraj si na nakupování - vybírej si zboží, zaplať ho - spoj s peněženkou

- str. 28, cv. 3 - připrav si krokovací pás, polož si tužku na  č.18 - taška s pastelkami - pastelky stojí 12 Kč, dej si prst na č. 12 -

                      - Kolik roků do 18? - 6 kroků - tedy, mám jěště 6 korun na další nákup, vyberu zboží, nakreslím, ....

Vše, co se Ti povede, označ velkou červenou hvězdičkou, co se nepovede, vygumuj a zkus to znovu.

 

Dobrý den, je čtvrtek 26. 3., připravila jsem úkoly na pátek.

SLABIKÁŘ - str. 58

Začneme hádankou: Je malý domeček,

                                   má mnoho koleček

                                   a malý zvoneček.     Co je to?                                                    /  B_ _ _ K /

Jistě jsi uhodl/a. Na začátku uhádnutého slova najdeš písmenko, které se dnes naučíš poznávat i číst.

1. - prohlédni si obrázek na str. 58, hledej slova začínající písmenem B, - najdi alespoň 5 slov

2. - nasaď si KOUZELNÉ BRÝLE - hledej všechny věci, které začínají hláskou B

    - / odpověď na hádanku najdeš také ve spodní části kouz.brýlí/

3. - prohlédni si tiskací a psací podobu nového písmenka nahoře a dole stránky - vyber si pastelku - B - podtrhni, b - zakroužkuj

   - stejný úkol proveď i v básničce   / pokud jsi vyhledal/a všechna písmena - napiš si hvězdičku, pokud ne, zkus to znovu/

   - básničku se nauč zpaměti 

4. - DOMEČEK - str. 59 - procvičuj čtení slabik - čti řádky, sloupečky, různé slabiky - tvoř s nimi slova - co myslíš, jak se říká slovům,

      která utvoříš ze slabik s velkým písmenem na začátku?                                                                                                 / JMÉNA /

5. - jsme na str. 58 pod obrázkem - ze slabik tvoř slova - spojuj slabiku v 1. řádku s vhodnou slabikou v druhém řádku - slova si přečti

6. - máš před sebou poslední úkol: - připrav si pastelku na písmeno b a pastelku na písmeno d - zakroužkuj
    - abys to nespletl/a, poradím  - někteří dědové nosí před sebou větší bříško, - některé babičky mívají větší prdelku
    - slova si přečti
 
PÍSANKA - str. 28, opiš 4 řádky
    - dávej si POZOR při napojování k písm. P a V - vždy ze spodu -od černé linky
 
JÁ A MŮJ SVĚT - str. 46 
    - Už víš, které měsíce patří k jaru? - vyjmenuj je - pokud jsi zapomněl/a, Ája ti napoví na str. 46 v domečku 
    - podívej se na obrázky znázorňující počasí - podívej se z okna, pozoruj oblohu, pohyb stromů, trávu,...... - vezmi si pastelku
    - zakružkuj obrázky dnešního počasí
 
MATEMATIKA - str.28
- dnes si připomeneme rozdíl mezi počtem mincí 
                                                        a hodnotou mincí
- budeme porovávat - vyber si dvě 2 peněženky/ např. 3. a 4. peněženka/ - Ve které p. máme více korun? - někdo odpoví bez

  rozmyslu - ve třetí / vidí ale počet/, kdo si úkol promyslí - odpoví  - ve čtvrté, i když je tam 1 mince - správně, vnímáš hodnotu mince

  Proč? - ve 3. peněž. jsou dvě korunové mince a 1 dvoukoruna - 1 + 1 + 2 = 4 koruny

             - ve 4. peněž. je jedna pětikoruna - 5korun            5 korun je více než 4 koruny

- učivo procvičuj na jiných peněženkách

- str., cv. 4 - prohlédni si tabulku, zkus ji vyplnit

              - mohl/a bys zaplatit i jinými mincemi? - dobrovolný úkol -  Šikulky i šikulkové to jiště zvládnou.

              - jiné mince zaznamenej tužkou

- Dnes si za matematiku zasloužíš velkou hvězdičku i dobrý bonbon. Mějte se krásně, opět se ozvu...

 

Dobrý den, je pátek 27. 3., zdravím všechny děti i rodiče.

Máme před sebou zasloužený víkend, dopřejme si trochu odpočinku.

Dnes nezadávám žádné úkoly, píšu pouze odkazy na procvičování, které můžete využívat kdykoliv si nebudete vědět rady, k lepšímu

pochopení učiva či pouhému zabavení / = samostatné učení/ Vašich dětí.

 

odkazy na procvičování:

https://www.matika.in/cs

www.skolakov.eu

https://www.ceskatelevize.cz/ucitelka/12772    - pro 1. třídy  - od 9,00h do 9,30h

www.skolasnadhledem.cz - tento odkaz najdete na vnitřní straně zadní obálky pracovního sešitu naší matematiky - vysvětlen postup -

                                            určeno k procvičování učiva na příslušné stránce sešitu 

Přeji všem krásný a ničím nerušený víkend.Užívejte si dnes a zítra sluníčko, pak se zatáhne, ochladí a znovu se přihlásím s novými úkoly. smiley

 

Dobrý den, je pondělí 30. 3., připravila jsem další úkoly.

SLABIKÁŘ - str. 58, 59

1. V úvodu dnešního vyučování si přednes báseň k písmenku B.

2.- str. 58,  slova v 1. řádku pod obrázkem rozděl na slabiky / př.: bo/ by, ba/ to/ le,.../ - svislou čarou - tužkou - pomoz si tleskáním

3.- str. 59, cv. ? - Prohlédni si obrázky. -  Najdi si 2. obrázek nahoře.  - Přečti slovo. - Vyjadřuje obrázek? - Ne? -  Zkus zaměnit slabiky. 

   - Správně. - Máš první slovo. - Pokračuj......         dobrovolný úkol: slova můžeš napsat tiskace pod obr.

4. - str. 58 - článek

    - prohlédni si text - vyhledej slovní spojení / na louce, na sebe, na noc/ - vyznač obloučkem - čteme dohromady - článek hlasitě

      přečti

   - odpovídej na otázky: Kdo je na louce? - Co je to za zvířátka? - Kolik jich je? - Kde bydlí? - Jak na sebe volají? - Koho se nebojí?

5. - str. 58, cv. žlutá tužka - doplň větu tiskacím písmem

    - Které / psacím písmem/ napsané slovo najdeš v článku? - barevně vyznač

6. - otevři si velký sešit - odpověz na otázku: Jak se jmenují králíci z klobouku?

                                                                          Sl. - 58    - vyber A nebo B

                                                                          1. A. Bolek a Lolek

                                                                              B. Bob a Bobek

    - nakresli

PÍSANKA - str. 28, 29

str. 28 - dopiš 3 řádky - u slova motel, pozor na napojování ot - vysvětlete, prosím, význam - pro děti to bude, nejspíš, neznámé slovo

str. 29 - napiš 1. řádek - dej si pozor na napojení ov

MATEMATIKA - str. 29

Připravte si krokovací pás, budete ho, pro dnešní počítání, potřebovat.

- str. 29, cv. 5 - použij krokovací pás

- str. 29, cv. 8 - příklady vypočítej - výsledky vyhledej ve žlutém poli - připiš pod ně písmena - najdeš je za každým příkladem - přečti 

  šifru - můžeš nakreslit

- str. 29, cv. 7 - obtížnější slovní úloha - doporučuji znázornit - připrav si 18 tvarů / knoflíků, .../ - polož je před sebe do řady - 

   1. věta je důležitá - 1 jízda = 6 korun  - větu v sešitu barevně podtrni - pokud dítě pochopí - snadno tvary rozdělí na hromádky

    smileysmileysmileysmileysmileysmiley/smileysmileysmileysmileysmileysmiley/smileysmileysmileysmileysmileysmiley

- str. 29, cv. 6 - pracuj stejně jako ve cv. 4, str. 28

- str. 29, cv. 9 - prohlédni si obrázek - promysli, jak budeš počítat - počítej - větu uprav - pochlub se mamce, taťkovi, .... se svým 

  postupem / vidění určitého počtu hvězdiček, koleček/

- HRA - potřebuješ tvary a misku - vezmi 11 tvarů - z toho např. 3 polož vedle misky - ostatní ukryj pod misku - Kolik tvarů je pod 

  miskou? - čísla vedle misky měň 4, 1, 5, 6, 2 , 10, ... - další den si zahraj s jiným číslem - tento týden 11, 12, 13

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 47

 - str. 47, cv. hvězdička - a/ - dopiš chybějící písmena

                                        b/ -  Poznáš  název rostliny? - vymaluj si ji - nastříhej kartičky  s názvy částí rostliny - nalep je

___________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na úterý, 31. 3.

SLABIKÁŘ - str. 59

1. - říkanka k procvičení výslovnosti

    Duben

    Až bude duben,

    u dubu budem,

    pod dubem, u dubu

    zpívat si budem:

    Pod dubem, za dubem ....                        = písničku si můžete zazpívat / třeba s youtube/

2. - str. 59 -  připomeň a přečti si slabiky v domečku - se slabikami tvoř slova

3. - str. 59 - přečti si slova v barevném sloupečku - slova rozděl na slabiky / tleskáním/ , slova ve žlutém poli rozděl na slabiky svislou

    čarou - DRÁTEK, DRÁPEK -  slova obtížnější na čtení

4. - str. 59, úkol sova - odděl od sebe jména dětí - svislou čarou

                                   - vzpomeň si na další jméno s písmenem B,b - na začátku, uprostřed či na konci jména

                                   - Jestlipak víš, jaké písmeno píšeme na začátku všech jmen?   - velké?  nebo   -malé?

5. - str. 59, úkol zvoneček - vezmi si pastelku - vyhledej písmenka B, b - velké B - podtrhni, malé b - zakroužkuj

                                    - zahraj si zvoneček v dolní liště

6. -str. 59, úkol žlutá tužka - doplň chybějící písmena

7. - str. 59,úkol modrý trojúhelník - dobrovolně - barevně

PÍSANKA - str. 29

    - přepiš slova: mýval / - vysvětlete si význam slova, pokud mu dítě nebude rozumět/,sysel, salát, jetel - slova napiš 1x

    - str. 28, tužka - diktát písmen - y, U, n, v, N, z, V

    - str. 29 - slova motýl, jelen, topol - NEPIŠTE

    - KDYŽ VÁM DOJDE ZÁSOBA NÁPLNÍ DO PERA, PIŠTE TUŽKOU č. 2

    - NEPIŠTE PROPISOVACÍ TUŽKOU ANI TORNÁDEM  - NEVHODNÉ PSACÍ POTŘEBY

 

MATEMATIKA - str. 30

Na úvod dnešní výuky trochu opakování.

           - vyjmenuj všechny -  dny v týdnu, - pracovní dny, - volné dny

- cv. 2 - doplň chybějící dny v kalendáři 

           - odpověz na otázku v šedé bublině v dolní části sešitu

- cv. 3 - doplň čísla do součtových trojúhelníků - v tomto cv. jsou trojúhelníky rozšířené o 1 řádek - postup počítání je stejný

           - pro jistotu přidávám výsledky: - modrý - 16        - žlutý - 12

                                                               - zelený - 16        - růžový - 18

cv. 1 - vymodeluj si číslici 19 - k modelování použij tvary/ knoflíky, modelínu, drátek, ..../

           - do řady polož tolik tvarů, kolik se jich vejde do čísla 19

           - zkus tvary uspořádat jinak, přehledněji

           - spočítej rychle vajíčka ve cv. 1

HRA - parkety

           - pokryj podlahu přiloženými parketami - Jak to provedeš?

           - prázdnou podlahu vybarvi - použij žlutou a červenou pastelku, nahradí parkety / -  musíš zachovat tvar parket/

           - Najdeš i jiné řešení?

Všem svým dětem přeji hodně úspěchů při řešení úkolů, nezapomeňte na červené HVĚZDIČKY a odpolední pohyb na čerstvém vzduchu, nejlépe v lese.

Rodiče prosím o trpělivý přístup k výuce, pomáhejte svým dětem, vydržte, vrátí Vám to. Děkuji. wink

___________________________________________

Dobrý den, připravila jsem úkoly na středu, 1. 4.  a  čtvrtek, 2. 4., můžeš si vybrat den, nebo si úkoly rozložit na oba dny.

SLABIKÁŘ - str. 60

Dnes začneme jazykolamem: Před Kubou buky, za Kubou buky a Kuba kakabus kuk na kluky!

větu několikrát po sobě opakuj

- zahraj si na MARŤANY - marťansky vyslov / vyhláskuj/ slovo kakabus                                                   / K - A - K - A - B - U - S /

- Kdo je kakabus? - zjisti to

1. - str. 60, úkol červené pero - přečti si obě hádanky, jistě je snadno vyluštíš

2. - str. 60, úkol sova - slova vyluštěte, napište tiskacím písmem

3. - str. 60, úkol A/N - odpovídej ano /A/ nebo ne /N/

4. - str.60, úkol b, d, p - vybarvuj písmena v tabulce podle barevného zadání

5. - str. 60,úkol Ty a já... - přečti všechna psací písmena

                                        - Vzpomeneš si na básničky k písmenkům L, S a Z? - připomeň si je

                                        - velká písmena L, S, Z - obtáhni pastelkou, zapamatuj si jejich tvary - často se dětem pletou


PÍSANKA - str. 30, 4 řádky

   - pozor na napojení op - shora - slova zatopí, zaveze - piš pouze jednou, dvakrát by se nevešla

   - na papír si zkus trénovat písmenko d - začni slzičkou jako písmenko a , slzičku protáhni, napíšeš anténku, po ní se vrátíš zpátky  

     až těsně k černé lince, nad linkou obloučkem doprava a končíš důlkem u první modré linky 

MATEMATIKA - str. 31

 Najdi si svůj krokovací pás, budeš ho opět potřebovat.

- str. 31, cv. 8 - pozor! - v této úloze si sám/a zvolíš počet kroků dozadu

                                     - zkus měnit počet kroků dozadu několikrát

                                     - jedno řešení zapiš do sešitu

- str. 31, cv. 7 - najdi a oprav chybu - piš výsledky vpravo i vlevo nad příklady, upravuj porovnávací znaménka

- str. 31, cv. 6 - u žlutých trojúhelníků postupuj od výsledků / 18, 12/ směrem nahoru rozkladem / 18 = 8 + 10; 12 = 7 + 5 - použij

                         krokovací pás

                      - u zelených troj. -  směrem dolů                                                                                  / 17, 13/

- str. 31, cv. 9 - prohlédni si obě stavby - postav levou stavbu - přesuň 1 kostku tak, abys vytvořil/a pravou stavbu / - Víš, kterou kostku                                přesuneš a kam?/ - tuto kostku u obou staveb vybarvi - podívej se shora - nakresli základ  plánku levé stavby / pokud

                        si nevíš rady, postavenou stavbu obkresli na papír a na něm uvidíš základ stavby, tužkou rozděl na jednotlivé krychle/ -                           - to zvládneš - podobně nakresli plánek pravé stavby - nyní se podívej na každou stavbu zepředu - tečkami zapiš počet 

                         podlaží -  Hurá! A máš hotovo, jsi šikulka. Nakresli si velkou hvězdičku.

Dobrovolný úkol z pracovní činnosti - vyrob si záložku - dokážeš to - podobnou jsme stříhali na str. 12

Přeji hezkou zábavu. Ozvu se v pátek. laugh

___________________________________________

Dobrý den, je čtvrtek 2. 4. , připravila jsem úkoly na pátek 3. 4.

SLABIKÁŘ- str. 62

1. Dnes se naučíme nové písmenko. Začneme hádankou.

    Má to hlavu jako kocour, má to nohy jako kocour,

   má to ocas jako kocour, mňouká to jako kocour

   a není to kocour. 

   Co je to? 

   Jistě jste, děti, hádanku snadno vyřešily. Jaké písmenko se ukrývá uprostřed  uhádnutého slova? Dokážeš ho přečíst? 

   Ano, jsi šikulka. Ne, nevadí, písmenko se dneska naučíš. Požádej mamku nebo taťku, písmenko ti přečtou.

2. -  str. 62 - prohlédni si písmenko Č, č ve žlutém poli nahoře i dole - velká písm. podtrhni, malá písm. zakroužkuj - ukaž tiskací písmena - ukaž 

       psací písmena - zapamatuj si je

3. - str. 62 - nasaď si kouzelné brýle - uvidíš věci, které začínají písmenkem Č, č - zakroužkuj je  

4. - str. 62 - najdi básničku k Č, č - prohlédni si ji - vyhledej písm. Č - podtrhni, vyhledej písm. č - zakroužkuj - básničku se nauč zpaměti

5. - str. 63 - DOMEČEK - procvič si čtení slabik - čti řádky, sloupečky, různě

6. - str. 62 - ze slabik pod obrázkem tvoř slova - slabiky v 1. řádku spojuj s vhodnou slabikou v 2. řádku - vytvoříš 7 slov

7. - str. 62, úkol žluté pero - vyber slovo, doplň ho do věty - větu si přečti

8. - Tento úkol můžeš splnit během víkendu.

    - str. 62 - přečti si otázky - obrázky vpravo ti pomohou k výběru správné odpovědi

                  - úkol červené pero -  otázka: Čím zamykáme zámek?

                                                    - odpověď: 1 klíčem

9. dobrovoný úkol: - vyhledej a vybarvi několik věcí, které začínají písm. Č,č

PÍSANKA - str. 31 - napiš 4 řádky

MATEMATIKA - str. 32

I dnes budeš potřebovat krokovací pás, připrav si ho.

-  str.32, cv. 1 - slovní úloha - je o trochu obtížnější, než na str. 31 - určitě na to přijdeš - zamysli se

                      - nápověda: - začni od konce                                                                                                             / 7 /

 - str. 32, cv. 3 - co nejrychleji vypočítej - vysvětli, jak jsi postupoval/a

 - str. 32, cv. 2 - nápověda: Děti by měly rozumět slovu SOUSED, SOUSEDNÍ - uvádějte příklady ze svého okolí

                       - v 1. sloupečku - stačí dopočítat do 6 - dostaneš neznámé číslo

                       - v 2. sloupečku - odděl první tři pole - dopočítej do 6 -  vypočítáš neznámé číslo -  nyní se posuň o jedno pole doprava / nula na     

                       začátku  0 3 _ /  - dopočítej do 6 - hotovo   

- str. 32, cv. 4 - nápověda:  4 šipky dopředu, 2 šipky dozadu = 2 šipky dopředu

                                                        4             -             2           =            2                                       / výsledky: 4 šipky dopředu; začni vpravo - 1 šipka dopředu/

- str. 32, cv. 5 - nápověda: - začni hadem - dopočítej / 2 + _ = 3/ - doplň číslo do 1. žlutého čtverečku - zapiš stejné číslo do žlutého čtverce 

                                             v příkladu - dopočítej příklad - číslo zapiš do příkladu - toto číslo doplň do 2. čtverce hada - dopočítej - hotovo

                                            -  2. hada vyřešíš podobně

- str. 32, cv. 6, 7 - dobrovolný úkol

JÁ A MŮJ SVĚT - str. 48 

    - Také pomáháš mamce a taťkovi na zahradě jako Ája? Podívej se na obrázky nahoře stránky a povídejte si doma, co Ája s babičkou dělá.

    - podle zadání vypracuj úkoly

Přeji všem krásný víkend, pokud možno na sluníčku v přírodě a v pondělí na shledanou.winkwinkwink

                                           

                                   

                                               

 

 

 

 

 

 

6

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

12.50 – 13.35

pondělí

Čj

M

Prv

Čj

-

-

úterý

Čj

M

Tv

Čj

-

-

středa

Čj

M

Prv

Hv

-

-

čtvrtek

Čj

Tv

Vv

Čj

-

-

pátek

Čj

M

Čj

-

-

 

  • Mgr. Lenka Sedláková - třídní učitelka - sedlakova.lenka@zshumpolec.cz
  • Jana Kašparová - vychovatelka školní družiny kasparova.jana@zshumpolec.cz

Přidáno 15. 8. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230