Logo školy
Znak města

I.C

 

MIlé děti,

dnes snad naposledy Vám zadávám úkoly tímto způsobem.  Vypracujte je  pečlivě.  Užijte si pěkný víkend.

Vážení rodiče,

vydržte páteční a poslední den v roli pedagoga. Moc Vám děkuji za práci. kterou jste odvedli. Přeji Vám hodně osobních úsoěchů.

Úkoly na 22.5.

Český jazyk

1. zopakujte rozdíly při čtení dy - di, ty - ti, ny - ni, ve Sl s. 88 si zakroužkuj v básničce pouze di, ti, ni a pak se ji nauč zpaměti

2. Sl s. 88 dočíst, umět vysvětlit významy slov - některá slova použij ve větách např. Tatínek si koupil nové nářadí. Maminka hladí miminko. ( zkus si vždy spočítat slova, která si ve větě řekl )

3. Ps s. 18 - nové písmenko, říkejte: vlaštovka ,vrať se, pejsek a myška vyleze ven ( 1., 2., 3., a 4. řádek si obtahni, pak nemusíš - dej si  POZOR  na 4. řádek, kde se střídá psací h,k )

4. zahrajte si hru "Na mimozemšťana"

5. Rodina s. 27 cv. 1, 2 ( říkej, zda je slyšet hláska na začátku, uprostřed nebo na konci slova ), cv. 3, 4, 5

Matematika

1. PS s. 17 cv. 7 ústně

2. tygřík - vynech řádek, dej si správně podložku a přepiš  z PS s. 17 cv. 7 (zelené sloupečky )

3. Už víš, co měříme na metry? Ještě jednou si to zopakuj s rodiči a pak pracuj v PS s. 18 cv. 4 ( kroužkuj libovolnou pastelkou )

4. PS s. 18 cv. 2 ( místo třídy si změř pokojíček nebo ložnici, obývák atd. - stačí jedna místnost ), cv. 3 si udělejte pouze ústně

5. Zvířátka s. 30 cv. 1 ( každá trojice má jinou barvu ).cv. 2, 3, 4

Kdo půjde v pondělí do školy, přinese si lepidlo, které jsem vám poslala domů  a  papírové hodiny. Děti, které ve škole nebudou, schovají si papírové hodiny a přinesou je na začátku 2. třídy.

Posílám email.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 21.5.

Český jazyk

1. Sl s. 87 tulipán 19 - přečíst, ptát se dětí: Co dělá dědeček? Kdo zakládá nový sad? Víš, co je sad? Najdi v textu slovo dědeček a ukaž ho. a další ( otázky mohou vymýšlet i děti ), cv. tužka - doplň tužkou a velkými tiskacími písmeny, cv. otazník - vylušti hádanky ( pomohou ti rozházená písmenka uprostřed, pak si můžeš odpovědi složit z písmen

2. vysvětlete dětem čtení dy - di, ty - ti, ny - ni ( čtení dy, ty, ny již děti znají ) - Sl s. 88 sloupečky ( slova si můžeš rzdělit na slabiky )

3. Ps s. 16 - připomeňte dětem, že ve jménech se na začátku píše velké písmeno ( POZOR na napojení ve jménech Pavel a Slávek - musí být od spodu ), na poslední řádek piš perem a velkými tiskacími písmeny

4. myšky - vynech řádek a napiš diktát Olina  Pavel  Pepík  Vašek  Slávek ( využijte pokyny z bodu 3 )

5. žlutý sešit - zkus opsat 3 předepsané řádky

Matematika

1. PS s. 17 cv. 2 ústně, cv. 3 - připomeňte dětem, jak mají počítat, cv. 4 - doplň text podle obrázku, 10 jahod si dej do zeleného obdélníku, vypočítej a napiš odpověď Je tam 11.

2. Víš, co se kupuje na metry? Popros tatínka nebo maminku, aby ti ukázali nějaký metr. Pak si je můžeš prohlédnout v PS s. 18 nahoře

3. PS s. 18 cv. 1 - při čtení budeme říkat 3 metry, 5 metrů ..., při opisování píšeme 3 m, 5 m ( POZOR písmenko m piš psace )

4. zopakujte si příklady typu 10 - 3, 20 - 3, 10 - 9, 20 - 9 .... ( můžete použít kolečka + zelenou podložku s bílými kolečky)

5. Zvířátka s. 29* cv. 1,2

Prvouka

1. ještě jednou si zopakuj jaké znáš ovoce a na jaké stromě roste např. jablko - jabloň, hruška - hrušeň... Můžeš využít Sl s. 87 cv. tužka

Prosím Vás, kdo z dětí bude chodit od pondělí 25.5. do školy a potřebuje nahlásit oběd, udělejte to ještě dnes. Děkuji moc.

Dnes ještě pošlu email.

__________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 20.5.

Český jazyk

1. zopakuj si básničku k dě, tě, ně

2. Sl s. 86 článek - přečíst, zeptat se dětí např. Kde byl Matěj s Luďkem v neděli? Který den jeli na výlet? Jak se kluci jmenovali? Kam je zavezl děda? Čím jeli? Kdo je zavezl do Napajedel? Víš, co jsou Napajedla? atd. ( otázky mohou tvořit i děti ), nezapomeň si přečíst dole psací slabiky, DOBROVOLNÝ  ÚKOL - nakresli koně a řekni si celou jeho rodinu 

3. Sl s. 87 nahoře přečíst  5 slov, která jsou napsána psace, slož je z písmen v deskách, vymysli slovo, které by se k nim hodilo a najdi jim společný název ), červená pastelka ( podle pokynů ),  barevné sloupečky - přečti si, řekni opačné slovo ke slovu sedět, hodně, společně, rovně a další

4. Ps s. 15 - na předposledním řádku si vyznač začátek a konec věty zeleně, pak ji přepiš ke cv. tužka ( první slovo si musíš obtáhnout a pak pokračuj v přepisování )

5. velký modrý sešit cv. 4

Matematika

1. Zvířátka s. 28 cv. 3,4 ( každá trasa má jinou barvu, vyznačuj správně příklady i cestu k nim )

2. kolečka + zelená podložka s bílými kolečky ( kdo ještě potřebuje, znázorní si tyto příklady 8 - 6, 18 - 6, 5 - 4, 15 - 4, 6 - 1, 16 - 1 ), všichni si zkuste dát 18 modrých koleček a 2 červená, 11 modrých koleček a 9 červených, vždy k tomu říkej příklady. Nyní si tam dej 10 červených koleček a 5 odeber, řekni příklad, pak si dej 20 červených a 5 odeber ( nebo si dej 10 modrých koleček, odeber 8, řekni příklad, dej si 20 modrých a 8 odeber, takto pokračuj )

3. PS s. 17 cv. 6 - škrtej od konce řádku a tužkou

4. PS s. 17 cv. 1 - doplň text podle obrázku, u obrázku vyznač desítku ( deset dětí dej do zeleného obdélníku ), vypočítej a napiš odpověď Ve škole je 13. POZOR na napojení k písmenu V - musíš od spodu.

5. PS s. 16 cv. 4 ústně - pak napiš do tygříka ( NEZAPOMEŇ si správně dát podložku, hvězdička patří tam, kde nemůžeš otevřít sešit )

_________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 19.5.

Český jazyk

1. Sl s. 85 - článek si přečti, rodiče se ptají např. Kde bydlí babička? Kdo pobíhá kolem domu a jak se jmenuje? Co dělá Láďa? a další ( otázky mohou zkusit vymýšlet i děti ), můžeš si znovu zopakovat zvířecí rodiny, cv . noty - přečti si a zkus si písničku  zazpívat

2. Sl s. 86 - prosím vysvětlit dětem čtení dě, tě, ně - cv. básnička ( libovolnou pastelkou zakroužkuj dě, tě, ně a nauč se ji zpaměti ), přečti si sloupečky s modrými slabikami, barevné sloupečky si přečti ( kdo potřebuje rozdělí si slova pastelkou na slabiky, POZOR An - dě - la, hod - ně, klid - ně, zví - tě - zí, vysvětlete si i význam slov )

3. desky s písmeny - slož si mrkev, krk, mlha, dláto, rybička  ( s těmito slovy utvoř větu t.j. řekni o nich něco pěkného )

4. velký modrý sešit cv. 3

5. Ps s. 14 - POZOR na nové písmenko - říkej: začátek klubíčka, vajíčko a myška vyleze ven - na 1., 2. a 3. řádku si písmena obtahni - pak již obtahovat nemusíš, dej si POZOR na správné psaní otazníku na předposledním a posledním řádku

6. Rodina s. 25 cv. obrázek DOBROVOLNÝ  ÚKOL

Matematika

1. PS s. 15 cv. 7 ústně, cv. 5 vypočítat ( pokud potřebuješ, použij si k tomu ještě kolečka + zelenou podložku s bílými kolečky )

2. kolečka + zelená podložka s bílými kolečky - zkus si opět příklady 6 - 4 , 16 - 4, 2 - 1, 12 - 1 a další

3. PS s. 16 cv. nahoře, cv. 1 , 2 ( u tohoto cvičení nemusíš dělat poslední sloupeček ), cv. 3, 5, 6

4. Zvířátka s. 27 cv. 1, 2, 3 samostatně

Prvouka

1. papírové hodiny - zkus si na nich ukázat 5 hodin, 8 hodin a další ( velká ručička je vždy na čísle 12 ), prosím o dokončení vysvětlení 1/2 šesté, 1 /2 třetí a další ( velká ručička je vždy na čísle 6 ), zkuste s dětmi i 1/4 na pět, 1/4 na deset a další ( velká ručička je vždy na čísle 3 ), 3/4 na čtyři, 3/4 na jedenáct a další ( velká ručička je vždy na čísle 9 )

____________________________________________________________________________________________________________

Milé děti, ještě dnes sedím v naší třídě sama, ale příští pondělí se vše změní. Moc se těším.

Vážení rodiče, děkuji za perfektní spolupráci a prosím Vás, ještě to chvíli vydržte.

Úkoly na 18.5.

Český jazyk

1. Sl s. 84 přečíst článek - zkus potom říct zavolat na pejska, aby si lehl, sedl, počkal ( na kamárada, aby kopl, vstal utíkal... ), cv. tužka - doplň podle článku ( piš tužkou a velkými tiskacími písmeny ), dole si přečti i psací písmena

2. Sl s. 85 cv. modrý trojúhelník ( spoj různými pastelkami správně a nejkratší cestou, zopakuj si některé zvířecí rodiny např. slepice, kohout, kuře a další ), cv. sloupečky ( rozděl si slova na slabiky v zeleném a žlutém sloupečku fňu - ká, mňou - ká, kuň - ká, žbluň - ká, tůň - ka, loď - ka, kaň -ka, síň - ka. vysvětli význam slov fňuká, žbluňká, tůňka, kaňka, síňka ). DOBROVOLNÝ  ÚKOL - zazpívej si písničku "Když jsem já sloužil"

3. Rodina s. 25 cv. 6 ( některá jména si slož z písmen, které máš v deskách ), cv. 7,8,9 ( zopakuj si části rostlin ( Ája s. 47 ), stromů a keřů Ája s. 49 ) , cv. 10

4. Ája s. 49 + vezmi si modrý sešit u čísla 8 ( vpravo - vystřihni, slož a nalep, nahoru patří nejprve název z písmen a pak teprve obrázek - DOBROVOLNÝ  ÚKOL ( jednotlivé části si můžeš popsat - piš tužkou a velkými tiskacími písmeny )

5. Ps s. 13 dokončit - POZOR na napojení op, oc, ot ( op můžete říkat vajíčko, uřízni, houpačka, zub, sjeď pod linku, vrať se, pejsek a myška vyleze ven

6. myšky - vynech řádek a napiš diktát - předem děti upozorněte na správné psaní vět ( na začátku věty píšeme velké písmeno a na konci tečku, vykřičník nebo otazník - začátek a konec věty vyznačte zelenou pastelkou ) - Ruda koupil noviny. ( upozorněte děti na psaní y po n ve slově noviny, ale nevysvětlujte ) Můj pes nese kost. ( upozorněte děti, že ve slově můj je ů, ale nevysvětlujte ).

Matematika

1. PS s. 13 cv. 4 ústně, pak vezmi tygříka správně si dej podložku, vynech řádek a sloupečky přepiš

2. PS s 15 cv. 2  - vypočítej, znázorni a vyznač desítku zeleným obdélníčkem - dej si POZOR kolik desítek vyznačíš ( kdo potřebuje použije kolečka + zelenou podložku s bílými kolečky ), cv. 3

3. PS s. 15 cv. 4 - doplň do textu, zelenou pastelkou vyznač 10 jablíček na míse t.j. desítku ( pokud to půjde, vyznač další desítku také zeleně ), znázorni ( nezapomeň na vyznačení desítek zeleně ), vypočítej a napiš odpověď Jula má 20 kusů. ( NEZAPOMEŇ u odpovědi na začátku napsat velké písmeno a na koci tečku ), cv. 6

4. vezmi si kolečka + zelenou podložku s bílými kolečky - dej si na horní řádek  8 modrých koleček a 3 si posuň dolů, utvoř příklad ( 8 - 3 ), potom si tam dej 18 modrých koleček a 3 posuň dolů, utvoř příklad ( 18 - 3 ). Zkoušejte podobné příklady např. 7 - 5 , 17 - 5, 6 - 3, 16 - 3,  5 - 1 , 15 - 1 a další

5. Zvířátka s. 26 cv. 2, 3

____________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 15.5.

Český jazyk

1. popovídat si o zoo, Sl s. 83 dočíst článek, zkusit pojmenovat obrázky zvířat, vymyslete dětem hádanky např. Má 4 nohy, po těla pruhy a vypadá jako kůň. Má 4 nohy a velmi dlouhý krk. ( pak mohou hádanky vymýšlet děti a vy budete hádat ), vysvětlete si významy slov např. muzeum, Afrika, tlupa, fotka a další. Pak se ptejte např. Které zvíře je nejrychlejší? Kde žije? Čím je pokryta jeho srst? atd. Děti odpovídají podle přečteného textu.

2. Sl s. 84 - seznámit s písmeny ď,ť,ň ( Ď,Ť,Ň ) - slova pod obrázky rozdělte na slabiky ( loď - ka, síť - ka, sáň - ky, zeď, la - buť ). mezi obrázky si přečtěte slabiky a slova, přečti si ještě barevné sloupečky ( pokud potřebuješ, rozděl si slova na slabiky pomocí pastelky a čar ) a po přečtení těchto slov najdi společný název, přečtěte i slova ve sluníčku ( s těmito slovy můžete tvořit věty ), cv. červená pastelka DOBROVOLNÝ  ÚKOL

3. Ps s. 12 - POZOR nové písmenko - říkejte a děti obtahují ( vajíčko, místo uříznutí jej otevři a  myška vyleze ven ) - problém by mohl nastat u slova více při napojení íc

4. Ps s. 13 ( 2 řádky ) - POZOR při napojení vi ve slově lavice a ol ve slově police

5. zahraj si "Na mimozemšťana" - Rodina s. 24 ( piš tužkou a velkými tiskacími písmeny ) + s. 25 cv. 1, 2,. 3, 4

Matematika

1. PS s. 212 cv. 6 ústně, nic nepište

2. PS s. 14 cv. 4, 5 - příklady správně přečtěte např. 12 + 6 a začněte počítat od spodu 2 + 6 a osmičku napište pod dvojku ( nové - PROSÍM vysvětlete dětem, že když tam není napsané žádné číslo, ať říkají nula ) a pak pokračujte 0 + 1 a jedničku napište pod jedničku

3. kolečka + zelená podložka s bílými kolečky - dej si 5 červených koleček a přidej modrá kolečka tak, abys měl ( měla ) 8. Kolik modrých koleček si přidal ( přidala )? Co doplníš do příkladu 5 + __ = 8 ?, pak si dejte 15 červených koleček a modrá přidej tak, abys měl 18. Kolik modrých koleček si přidal? Co doplníš do příkladu 15 + ___ = 18. Takto můžete vyzkoušet více příkladů podle potřeby vašeho dítěte.

4. PS s. 14 cv. 6 modré sloupečky vypočítej pod dohledem rodičů a ostatní si zkus sám. Určitě je zvládneš.

5. opakuj si příklady typu 11 + 9, 14 + 6, 7 + 13, 9 + 11, 10 + 10 ( výsledek je vždy 20 ) - ústně PS s. 15 cv. 1

6. Zvířátka s. 25 cv. 3 - podle pokynů - k obrázku si můžete vymyslet slovní úlohu

7. Zvířátka s. 26 cv. 1 DOBROVOLNÝ  ÚKOL

Posílám email.

__________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 14.5.

Český jazyk

1. zopakuj si básničku ke G

2. Sl s. 82 cv. pod obrázkem ( různými barvami pastelek kroužkuj slova, která najdeš - některé slovo si vyber a řekni větu ), sloupečky slov ( přečíst, vysvětlit významy slov, rozdělit slova na slabiky - Ol - ga, I - gor, Gus - ta, A - gá - ta, ba - gr, gong, gauč - ostatní slova nemusíš, spojení u Gity se snaž přečíst sdohromady ), cv. článek ( přečti si, rodiče se ptají např. Kdo hází míčkem? Co dělá Magda? .... ), cv. tužka ( piš velkými tiskacími písmeny ), jména napsaná dole psace si můžeš složit z písmen ( NEZAPOMEŇ, že na začátku jména je velké písmeno ) 

3. Ps s. 11 dokončit

4. myšky - vynech řádek a napiš diktát ( je nutné dětem připomernout, že na začátku věty se píše velké písmeno a na konci tečka )  Alena píše úkol. - na nový řádek napiš druhou větu ( již nevynechávej řádek ) Jarda sází na poli salát. Diktát si pozorně přečti !!!! Po napsání diktátu zakroužkuj zeleně začátek ( velké písmeno ) a konec věty ( tečka ).

5. DOBROVOLNÝ  ÚKOL v sáčku bys měl najít rozstříhaný obrázek - slož jej - řekni, co na něm vidíš a můžeš i o něm vyprávět

Prvouka

1. opakujte dny v týdnu, měsíce v roce, roční období

2. Rodina s. 23 cv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 DOBROVOLNÝ  ÚKOL dole dokresli čepice

3. použijte papírové hodiny a zopakujte celé hodiny ( velké ručička při celé hodině vždy patří na 12 ) - kdo chce, může dětem vysvětlit půl šesté, pů desáté atd.

Matematika

1. PS s. 12 cv. 4 ústně, nic nepiš

2. PS s. 14 cv. 1 samostatně, cv. 2 pouze ústně, cv. 3 ( přečti si, pak v textu modře podtrhni slovo bylo a modře zakroužkuj číslo 14. Vezmi si oranžovou pastelku a podtrhni slovo přijelo, zakroužkuj také oranžově číslo 5. Potom fialově podtrhni slovo je a  zakroužkuj ?. Dej do zeleného obdélníku 10 aut, začni je počítat od začátku. Úlohu znázorni, vypočítej a napiš odpověď Je tam 19 aut. )

3. vezmi si kolečka +  zelenou podložku s bílými kolečky - zkus si znázorňovat příklady 14 + 6, 12 + 8 .... aby byl vždy výsledek 20

4. Zvířátka s. 25 cv. 1, cv. 2 je DOBROVOLNÝ  ÚKOL

__________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 13.5.

Český jazyk

1. zopakuj si básničku, kterou ses ve škole nebo doma naučil

2. Sl s. 82 -  seznamte děti s písmeny g,G - ve žlutém obdélníku si vyznačí zeleně G a fialově g - to samé udělají v básničce, ve cv. brýle zakroužkuj obrázky, které začínají na g, nezapomeň se naučit básničku zpaměti

3. Sl s. 83 domeček a sloupečky ( slova, která ti dělají při čtení potíže si rozděl čarou na slabiky - doporučuji tato slova: ge - pard, ty - gr, ja - gu - ár, mag - net, gló - bus, pro - gram, fo - to - graf, leg - ra -ce, rag - by, golf ), prosím o vysvětlení významu slov - zeptejte se na legrace, program, glóbus atd.

4. Ps s. 10 dokončit - POZOR na psaní vykřičníku, aby nebyl příliš malý nebo velký

5. Ps s. 11 ( 2 řádky ) - spojuješ dvě známá písmena

6. včera sis říkal, co dělá ptáček, kadeřnice atd. - otevři velký modrý sešit a udělej cv. polojasno ( myslím, že již tuto značku počasí znáš ) - piš tužkou a velkými tiskacími písmeny

Matematika

1. Medvídci s. 47 cv. 1,2,3,4,5,6,7,8 nahoře - přečti si, řekni příklad a výsledek napiš perem do obdélníku na konci řádku. Medvídky pak můžeš odnést do školy ke kontrole.

2. PS s. 10 cv. 4 ústně, pak do tygříka napiš pouze zelené sloupečky ( NEZAPOMEŇ vynechat řádek a dát si tam správně podložku ) 

3. PS s. 12 cv. 1 ( vypočítej pouze příklady ), cv. 2 ( doplň do textu a zeleně si dej do obdélníčku 10 nerozbitých talířů, vypočítej, napiš odpověď Andulka má 10. ), cv. 3 samostatně

4. stále si zkoušejte sčítat do 20 např. 2 + 4, 12 + 4, 3 + 2, 13 + 2, 3 + 12.....

Ještě jsem Vám poslala email.

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 12.5.

Český jazyk

1. Sl s. 81 cv. tulipán 15 - přečíst, tvořit otázky ( např. Kde bydlela vdova a dcera? Co dělala dcera jednoho dne?  Koho potkala dcera? atd . ), DOBROVOLNÝ  ÚKOL na youtube si pusť pohádku "Hrnečku, vař!",  cv. pusa - vyprávěj pohádku, cv. tužka - doplň věty, piš tužkou a velkými tiskacími písmerny

2. Ps s. 10 ( 5 řádků ) - POZOR na napojení ou - můžete říkat ( vajíčko, houpačka, myška nemůže vylézt, vrať se a myška vyleze ven )

3. zahraj si hru "Na mimozemšťana" - pro připomenutí r - a - k

4. Rodina s. 22 DOBROVOLNÝ  ÚKOL ( Pokud slyšíš A na začátku slova, napiš jej do prvního okénka. V případě, že jej slyšíš uprostřed, napiš jej do prostředního okénka a když jej slyšíš na konci, napiš jej do posledního okénka - piš velkými tiskacími písmeny a tužkou.

4. Rodina s. 23 cv. 1,2,3 ústně

5. řekni, co dělá ptáček, kadeřnice, učitel, rybář - najdi alespoň 4 slova ( např. co dělá auto - jede, zatáčí, brzdí, houká )

Matematika

1. vezmi si kolečka + zelenou destičku s bílými kolečky : polož 3 červená kolečka a 4 modrá kolečka, utvoř příklad 3 + 4 = 7, pak dej 13 červených koleček a 4 modrá, utvoř příklad 13 + 4 = 17.....pokračuj v dalších příkladech např.  5 + 1                 4 + 5

                                                                                                                                                     15 + 1               14 + 5

2. PS s. 13 cv. 4 ústně, nic nepiš

3. PS s. 13 cv. 3 - zkus si samostatně, můžeš ještě použít kolečka a podložku s bílými kolečky - výsledky si můžeš ukazovat na číselné ose a vyjádřit pohybem ( dupání a tleskání )

4. Medvídci s. 45 nahoře - někde chybí pouze výsledek, někde musíš doplnit i znaménka + nebo -

5. Zvířátka s. 24 cv. 2 - podle pokynů ( vyber si nějakou pastelku, vybarvi příklad i cestu t.j. šipku )

Včera večer jsem Vám poslala email.

_________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 11.5.

Milé děti, doufám, že jste včera popřály svým maminkám, řekly jim básničku a daly velkou pusu k jejich svátku. Mějte se hezky a  těším se na Vás.

Vážení rodiče, moc si cením Vašeho úsilí při domácí výuce. Prosím, vydržte!

Český jazyk

1. Sl s. 80 cv. sova (přečti si, vyber správnou odpověď a pastelkou ji spoj - používej různé barvy ), cv. papoušek ( nauč se zpaměti, podívej se na obrázky zvířat a řekni, co je na nich zvláštního , ústně si řekni celé rodiny: fena ...., kocour ..., beran ..., kůzle ... ), cv. tulipán 14 ( přečíst, DOBROVOLNÝ  ÚKOL - otevři si desky s písmeny a slož si slova bydlí, smích, chaloupka, zvířátka, dívej se pozorně, kde budeš dávat i nebo y ), cv. červená pastelka DOBROVOLNÝ  ÚKOL

2. Ps s. 9 - pouze spojení dvou známých písmen - samostatně - POZOR u posledního řádku na psaní vykřičníku

3. myšky - vynech řádek - nadiktujte dětem slova paseka  písanka  motýlek  pusinka ( když mají psát i neupozorňujte, u psaní y jim řekněte, že se  píše y - např. ve slově motýlek ) - pokud se slova nevejdou na jeden řádek, použijte druhý řádek, ale již žádný nevynechávejte

Matematika

1. zopakuj si příklady typu 18 - 8, 12 - 2, 15 - 5....

2. PS s. 11 cv. 2  ( doplň do textu počet podle obrázků, vyznač si zeleně 10 malých kytek, napiš příklad a odpověď Je to 10 kytek. ), cv. 4 postupuj podobně jako ve cv. 2 ( 10 škrtnutých míčů dej do zeleného obdélníku - vyznačili jsme desítku, odpověď Je tam 7. ), cv. 5 samostatně

3. připrav kolečka + zelenou podložku s bílými kolečky ( dej si 5 červených a 3 modrá kolečka, řekni příklad. Teď si dej 15 červených koleček a 3 modrá, utvoř příklad,15 + 3 = 18, další podobná cvičení: dej si 2 modrá kolečka a 7 červených, utvoř příklad, 2 + 7 = 9, dej si 12 modrých koleček a 7 červených, utvoř příklad,12 + 7 = 19. DOPORUČENÍ  je dobré tyto příklady zapisovat takto na papír tímto způsobem : 5 + 3 =   8          2 + 3 =   5

                 15 + 3 = 18        12 + 3 = 15

4. PS s. 13 cv.nahoře, 1, 2 ( desítky vyznačuj vždy zeleně a začni vždy počítat od začátku řádku )

5. tygřík - dej si správně podložku ( červená hvězdička patří ke středu sešitu t.j. tam, kde nelze sešit otevřít ) a vynech řádek, přepiš sloupečky z PS s. 8 cv. 4

6. Medvídci s. 44  dokončit - POZOR na poslední sloupečky ( některým dětem mohou dělat potíže )

7. Zvířátka s. 24 cv. 1 - nutno dětem pomoci - čísla na číselné ose vyznačte tak, že obtáhnete správnou čárku ( děti již znají ze školy )

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, prosím přečtěte si email, který jsem vám dnes (8.5.2020) poslala. Děkuji

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 7.5.

Český jazyk

1. Sl s. 74 nebo 75 zopakuj si básničku, kterou ses naučil pro maminku - až bude neděle ( 10. 5. ) řekni ji mamince, protože bude mít svátek ( tzv. Den matek )

2. Sl s. 74 cv. tulipán 11 - přečíst - zeptat dětí např. O kom se píše v článku? Jaké má vlasy? Co dělá s vlasy? atd,, cv. pusa - přečti si a odpovídej na otázky,  cv. tužka - piš tužkou a velkými tiskacími písmeny, cv. červená pastelka DOBROVOLNÝ  ÚKOL

3. Sl s. 78 sloupečky ( rozdělit slova na slabiky Fou - sek, Flí - ček, ha - fá, ži - ra - fa, del - fín, fi - a - la, ku - fr, fot - ka, fot - bal, film, te - le - fon, flét - na ), článek - přečíst a opět se dětí zeptat např. Kdo dostal psa? Jak se jmenuje? atd., cv. tužka ( piš tužkou a použij malá  psací písmena ),  cv. pusa - přečíst

4. Rodina s. 20 - doplň pastelkou velká tiskací písmena, DOBROVOLNÝ  ÚKOL pexeso si můžeš vystřihnout a s někým zahrát

5. Ps s. 7 dokončit - dole si přečti slova a přepiš je psace

6. Ps s. 8  ( POZOR na napojení op, ol, ot,oj t.j. 1. a 4. řádek - tyto řádky si na začátku obtahni, ostatní řádky již obtahovat nemusíš ), na posledních třech řádcích piš slova pouze 2krát

7. myšky - vynech řádek - přepiš  větu  Orel má ostré drápy. Pak začni psát  na nový řádek  V lese poskakuje veverka.  Po napsání si zeleně zakroužkuj velké písmeno na začátku věty a na konci tečku.

Matematika

1. PS s. 9 cv. 3 ústně - nic nepiš

2. PS s. 9 cv. 2, 4 ( 10 malých papoušků dej do zeleného obdélníku - máš tzv. desítku ) - doplň do textu, vypočítej a napiš psace tuto odpověď Je to 16 papoušků. ( upozorněte děti na správné psaní odpovědi )

3. PS s. 11 cv. 1 ( pouze 1. sloupeček )

4. vyndej si kolečka + zelená podložka s bílými kolečky - polož tam 18 červených koleček a 8 odeber, utvoř příklad 18 - 8 = 10, pak dělej další příklady, kde bude výsledek 10 např. 17 - 7, 16 - 6, 13 - 3, POZOR na příklad 20 - 10. PS s. 10 cv. 1 doplň text, zeleně zakroužkuj desítku ( t.j. 10 neškrtnutých buchet ), napiš příklad a odpověď Je tam 10.

5. Medvídci s. 43 cv. počítač samostatně

6. Medvídci s. 44 nahoře - děti si samy čtou a píší výsledek do obdélníku

7. Zvířátka s. 23 cv. 2,3,

Prvouka

1. nejprve si pusť internet - pokyny máš v emailu u rodičů

2. zopakuj si zvířecí rodiny

3. velký modrý sešit - úkol 1 - namaluj si zvířátko, které máš doma nebo u babičky, tety atd. - DOBROVOLNÝ  ÚKOL

Posílám email.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 6.5.

Český jazyk

1. Sl s. 74 nebo 75 zopakuj si básničku, kterou sis vybral a umíš ji zpaměti

2. Sl s. 79 sloupečky - rozděl si pastelkou na slabiky - Fi - lip, Fan - da, Fer - da, Žof - ka ( Už víš, proč se tato slova píší s velkými písmeny na začátku? ), fou - ká, dou - fá, ha - fá, ra - fá, frak, fů - ra, fa - ra, fi - lé, fir - ma, for - ma, har - fa ( prosím zeptejte se dětí, zda znají významy slov - problém by mohl být u slov hafá, rafá, frak, fůra, fara, filé, firma, forma, froté, harfa - PROSÍM vysvětlit ), cv. trojúhelník - pastelkou vybarvi slovo, které patří k obrázku, cv. tulipán 13 - přečíst - ptejte se např. Kde bydlí Fialovi? Co mají za domem? Jak se jmenuje syn, dcera? Co si děti koupily, upravily? atd. - komu nejdou najít odpovědi, pracujte s jednotlivými větami postupně, cv. otazníky - přečti a zakroužkuj správné slovo - pak vylušti ostatní slova a řekni společné slovo ke všem třem slovům - všechna tři slova si můžeš složit z písmenek, které máš v deskách s písmeny

3. Sl s. 78 pod obrázkem - hledej slova, kroužkuj je a používej odlišnou barvu pastelek

4. velký modrý sešit cv. 2

5. říkej, co dělá kluk, auto, ryba - vymysli více slov např. co dělá kolo - jezdí, brzdí, troubí, zatáčí atd.

6. Ps s. 6 dokončit - k velkému psacímu R se napojují písmenka  stejně jako k velkém M, A

7. Ps s. 7 ( 3 řádky )

8. Panák s. 60 dokončit - používej stejné barvy pastelek k vybarvování a postupuj po řádcích, ne na přeskáčku - můžete si zahrát hru na s. 62 - až budeš mít Panáka dokončeného, můžeš jej donést do schránky, která je na hlavních dveřích naší školy

9. DOBROVOLNÝ  ÚKOL Panák s. 62

Matematika

1. zkuste si příklady na dočítání např. 8 - __ = 4, __ + 2 = 7, __ - 6 = 4 atd.

2. Medvídci s. 43 nahoře - domečky, auta ( piš výsledky do posledního domečku a do posledního auta ),srdíčka ( výsledky piš do koleček pod srdíčka a kolečka se stejnými výsledky vybarvuj stejnou barvou ), trojúhelníky ( čísla se píší ke znaménku + a - ), cv. přesýpací hodiny samostatně

3. vyndej si kartičky s čísly, udělej si řadu čísel od 11 do 20, čísla čti, porovnávej ( 16 je větší než 14, 13 = 13...), vyjadřuj pohybem ( 18 - 1krát dupni a 8krát tleskni )

4. PS s. 6 cv. 6 - poslední sloupeček nemusíš dělat

5. PS s. 9 cv. 5 ( 10 křečků a 10 myšek si dej do zeleného obdélníku, aby se ti lépe počítalo ), cv. 1 ( 10 kachen dej do zeleného obdélníku, vypočítej a napiš odpověď  ( upozorněte děti na psaní velkého písmene na začátku odpovědi neboli věty a na konci na psaní tečky - POZOR na správné psaní velkého J - musí být pod linkou )

6. PS s. 8 cv. 3 samostatně

7. kolečka + zelená podložka s bílými kolečky - dej si tam 12 modrých  koleček ( místo deseti koleček na horním řádku musí děti dát modrý čtverec s desítkou ), 2 kolečka posuň tak, abys viděl bílá kolečka, utvoř příklad 12 - 2 = 10. Takto můžete procvičovat další příklady 15 - 5, 17 - 7... - vypracujte v PS s. 10 cv. nahoře ( zeleně dej do obdélníku 10 hraček, které nejsou škrtnuté )

8. Zvířátka s. 23 cv. 1 - DOBROVOLNÝ  ÚKOL - nechte děti pracovat samostatně - po práci je požádejte o vysvětlení, pro názornou ukázku jim může pomoci stavebnice z kostek

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 5.5.

Český jazyk

1. Zopakuj si básničku k písmenku ch, F - Sl s. 79 domeček

2,. Sl s. 75 sloupeček - rozděl slova na slabiky,použij pastelku ( dá - rek, ra - dost, po - ho - da,  lás - ka, chvá - la, kví - tek, krá - sa, srd - ce, ve - se - lí, o - cho - ta ). Rodiče se zeptají na význaqm slov pohoda, chvála, veselí. Pak pokračuj, cv. srdíčko + tužka - doplň velkými tiskacími písmeny a tužkou

3. vezmi si desky s písmeny a otevři je - zkus si složit jméno maminky, tatínka, sourozence atd. - nezapomeň, že na začátek jména musíš dát velké písmeno

4. Sl s. 74 nebo 75 cv. papoušci - vyber si jednu básničku a tu se nauč zpaměti

5. Ps s.5 dokončit - POZOR na napojení vl ( říkej si - pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka, vlaštovka a myška vyleze ven )

6. myšky - vynech řádek a přepiš vlasy  vlk  vrčí  vrata  Vlasta - upozorněte před přepisováním děti na tvrdé y ve slově vlasy, na psaní velkého V u jména Vlasta - POZOR na napojení k písmenku velkému V, protože je od spodu - pokud se psaní nevejde na řádek, použijte druhý řádek, ale již nevynechávejte - děti by měly vždy začínat psát od kraje řádku vlevo

7. napiš si na papír velké psací  P ( 3krát ) - potom k němu zkus přidat kličku ( tu umíš od malého psacího k ) a myška vyleze ven - teď  máš psací písmenko R ( 3krát )

8. Ps s. 6 ( 3 řádky ) - dnes si předepsaná písmenka vždy obtáhni

Matematika

1. PS s.7 cv. 3 ústně - pak otevři tygříka, vynech řádek, dej si správně podložku ( červená hvězdička patří ke středu sešitu t.j. tam, kde jej nemůžeš otevřít ) a přepiš zelené sloupečky

2. Zvířátka s. 22 cv. 2 - podle pokynů, cv. 3 DOBROVOLNÝ  ÚKOL - zakroužkuj pastelkou správné číslo a stejnou barvou vybarvi tvar - střídej pastelky

3.vezmi si kolečka + zelenou podložku s bílými kolečky - znázorňuj příklady 10 + 3, 10 + 6 .... - PS s. 8 cv.4 ústně, cv. 1, 2 samostatně ( u cv. 2 dej do zeleného obdélníku 10 malých hrnečků, pak napiš příklad a psace napiš tuto odpověď Má 10. ( upozorněte děti na psaní velkého písmene na začátku odpovědi t.j. věty )

4. Medvídci s. 42 celá samostatně - nahoře na linky z teček napiš příklad např. 8 - 4 = 4 a do obdélníku piš pouze výsledek t.j. 4 ( u úkolu 9, 10 stačí napsat pouze číslo do obdélníku )

Musím pochválit všechny děti, které mi poslaly pracovní sešit z matematiky č. 2. Jste šikulové.

Prvouka

1. zopakuj si části stromu a keře

2. Ája s. 49 doplň pouze chybějící písmena - piš velká  a tužkou 

____________________________________________________________________________________________________________

MIlé děti, již začínáme třetí měsíc tohoto typu vyučování a věřím, že se na konci měsíce s některými potkám. Buďte trpěliví a pozorně poslouchejte rodiče, co vám říkají. Musím vám také vyřídit pozdrav od paní vychovatelky. Ona i já se na vás moc těšíme. 

Vážení rodiče, přeji Vám mnoho sil, trpělivosti, energie do další nelehké práce.

Úkoly na 4.5.

Český jazyk

1. vyprávěj nějakému oblíbenému plyšákovi o prodlouženém víkendu ( řekněte si názvy dnů v týdnu, které dny jsou školní - pracovní, názvy dnů o víkendu, který den je dnes, který je po čtvrtku atd. )

2.zopakuj si básničku k ř,ch

3. Sl s. 77 cv. tužka - vybírej slova ze sloupečku vpravo a psace je tužkou doplňuj do vět ( POZOR doplňuješ prostředek věty, tak piš malá písmena, dej POZOR při napojení op ve slově zakopl,vr ve slově vyvrtal )

4. seznamte děti s novými písmeny f,F - Sl s. 78 - nahoře zeleně zakroužkuj F, fialově f - to samé udělej v básničce a básničku se nauč zpaměti, cv. brýle - pastelkou zakroužkuj obrázky, které začínají na f

5. Ps s. 5 ( 5 řádků ) na prvním řádku si obtahni vr a pokračuj ve psaní, na ostatních řádcích si slova přečti a napiš ( kdo chce, předepsaná slova obtáhne ) 

6. Panák s. 59 - zakroužkuj dítě a písmenko které představuje stejnou pastelkou - barvy pastelek střídej

Matematika

1. Medvídci s. 41 cv. kniha

2. Medvídci s. 41 dokončení DOBROVOLNÝ  ÚKOL

3. vezmi si kolečka a zelenou desku s bílými kolečky - na první řádek dej 10 červených koleček ( některé děti tam budou dávat červený čtverec s desítkou, tak je nechte ) a na druhý 5 modrých - řekni příklad 10 + 5 = 15... nebo položte dětem kolečka sami a dítě vám řekne příklad

4. PS s. 8 nahoře - zkus dát hromadu deseti desek do zeleného obdélníku, vypočítej příklad a doplň odpověď, cv 1 si zkus sám ( určitě jej zvládneš bez pomoci dospělého )

5. PS s. 7 cv. 5 - v případě, že je ve sloupci 10 kostek, dej je do zeleného obdélníku - dolů pod kostky napiš správný počet, cv. 2 samostatně

6. zopakujte si řadu čísel od 11 do 20 ( čísla porovnávejte - pouze ústně )

Posílám email.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám poslední  úkoly v tomto týdnu na 30.4. Přeji Vám všem krásné čarodějnice, i když pro nás trochu netradiční.

Český jazyk

1. Sl s. 76 sloupečky - rozděl pastelkou a čarou slova na slabiky (tr - vá, tr - há, tr - pí, dr - ží, vr - čí, vr - ká, vr - há, vr - tá, je - dl, se - dl, ve - dl, ne - sl ), cv. šašek - dětem čtěte nahlas a děti pastelkou kroužkují slova, která se rýmují např. vrká - hrká, trká - mrká ..., cv. trojúhelník ( do vět vybírej vhodná slova a vybarvuj je pastelkami - používej různé barvy ), cv. otazník ( k obrázku vyhledej vhodné slovo a vybarvi je pastelkou - stačí jedna barva pastelky na celé cvičení )

2. Sl s. 77 cv. puzzle doplňuj slabiky, které do slov patří, piš je tužkou a velkými tiskacími písmeny, cv. tulipán 12 ( nejprve přečtěte, pak dávejte dětem otázky např. Kdo jel do Brna? Za kým jel? Kam jel Luboš? atd. - pokud to touto cestou dítěti nejde, ptejte se hned po přečtení jedné věty a stejným způsobem pokračujte dál ) - DOBROVOLNÝ  ÚKOL podívej se na internet a vyhledej si něco zajímavého o Brně ), cv. sova ( rozdělit pastelkou a čarou jména )

3. myšky - vynech řádek a přepiš jména ( pokud se nevejdou jména  na jeden řádek, pokračuj na dalším řádku, ale již nevynechávej další řádek ) - upozorněte děti na psaní velkého  písmene  na začátku  jmen - Vlasta  Petr  Ina  Uršula  Mirek

4. Ps s. 4 - ve slově dárek můžete říkat ( vajíčko, uřízni, vytáhni nahoru, myška vyleze ven, najedu na vajíčko, vrať se, vajíčko, uříznu, myška vyleze ven, důlek, myška vyleze ven, vlaštovka, myška vyleze ven, vysoká vlaštovka, kousek se vrať se, pejsek, klička a myška vyleze ven, zvedni pero a nad á napiš čárku - pokud to dítě nepotřebuje, neříkejte mu to )

5. Rodina s. 21 cv. 6, 7, 8, 9, 10, 11 - ústně, DOBROVOLNÝ  ÚKOL dokresli si ovečku

6. velký modrý sešit cv. červené kolečko - dopňujte velká tiskací písmena

7. Sl s. 74 a 75 cv. papoušci - přečti si a nauč se jednu básničku zpaměti, abys mohl udělal radost mamince

Matematika

1. vyndej si kolečka a zelenou podložku s bílými kolečky - na první řádek dej 10 červených koleček, na druhý řádek 4 modrá - utvoř příklad 10 + 4 = 14, na 1. řádek dej 10 červených koleček, 6 modrých - utvoř příklad 10 + 6 = 16, na 1. řádek dej 10 červených koleček, 10 modrých koleček - utvoř příklad 10 + 10 = 20 atd. ( některé děti později přijdou na to, že nemusí 10 červených koleček sundavat )

2. PS s. 5 cv. 4 - pracuj podle předlohy, deset fialových trojúhelníků dávej do zeleného obdélníku ( je to tzv. desítka - u čísla 20 budou dva zelené obdélníky t.j. 2 desítky )

3. PS s 6 cv.. 1, 3 zvládnou samostatně ( pokud dítěti nepůjde cv. 1, zkuste opět pracovat s dnešním bodem 1 na webu )

4. tygřík - vynechat řádek, upravit podložku ( hvězdička patří ke středu sešitu - tam nelze sešit otevřít ) - PS s. 6 cv. 4

5. Zvířátka s. 21 cv. 3 samostatně

6. Zvířátka s. 22 cv. 1 samostatně

Prvouka

1. zopakuj si zvířecí rodiny, dny v týdnu, měsíce v roce

2. zopakujte si části rostliny ( Ája s. 47 )

3. na vycházce pozoruj rozkvetlé stromy a keře -   zkus říci jaké části má strom a keř

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 29.4.

Český jazyk

1. Sl s. 73 cv. tulipán 10 - přečíst - ptejte se dětí např. Kolik schodů vede do chaty?, Jakou barvou je chata natřená? atd. - vyprávěj rodičům o nějakém zážitku z chaty, chalupy, výletu ( DOBROVOLNÝ  ÚKOL - chatu si můžeš vybarvit pastelkami nebo si nakresli jinou na nějaký papír )

2. Sl s. 75 sloupečky - rozdělit pastelkou a čarou takto: dá - rek, ra - dost, po - ho - da, lás - ka, chvá - la, kví - tek, krá - sa, srd -ce, ve - se - lí, o - cho - ta. Děti si vyberou nějaké slovo a řeknou o něm něco zajímavého t.j. utvoří větu např. Odpoledne si užívám velkou pohodu. Stále se dětí ptejte na významy slov.

3. Sl s. 76 nahoře obrázky - děti si zkusí vymyslet další slova ( říkáme tomu schody )  a napíší je velkými tiskacími písmeny a tužkou přímo do Slabikáře ( stačí napsat vždy jedno slovo pod každý obrázek )

4. Ps s. 3 dokončit - POZOR na připojení o,r - říkejte ( vajíčko, uřízi, houpačka, důlek a myška vyleze ven ) - poslední dva řádky dole stačí obtahnout a napsat jednou

5. myšky - vynechte řádek a napište diktát - děti je potřeba vždy upozornit, že na začátku věty je velké písmeno a na konci tečka - každou větu napište na nový řádek, ale již nevynechávejte -  - Síto je malé. Vašek seká trávu. Na stole stojí váza.

6. Panák s. 60 ( pouze čtyři horní řádky ) - vyhledejte stejné tvary podle prvního v řádku a zakroužkujte je černou pastelkou

Matematika

1. ukazujte dětem čísla od 11 do 20 - děti je čtou a vyjadřují pohybem ( např. 15 - 1krát dupni a 5krát tleskni ), můžete se také ptát - jaké číslo je před, za, řekni větší číslo, menší číslo atd.

2. tygřík - vynechte řádek a nadiktujte dětem čísla 8, 17, 13, 20, 6, 9, 11, 19, 2 - děti píší a mezi čísly dělají čárku ( PROSÍM PŘIPOMENOUT ) - po napsání vezmou oranžovou pastelku a zakroužkují největší číslo v řadě a zeleně zakroužkují nejmenší číslo. Pokud se řada čísel nevejde na řádek, použijte druhý a již nevynechávejte.

3. PS s. 5 cv. 2 ( aby se vám lépe pracovalo, vyznačte si barevné hračky zeleně ), cv. 3

3. PS s. 4 cv. 3 - hledejte čísla na číselné ose ( ukazujeme vždy bod a znázorníme modře pouze svislou čárku )  

4. Medvídci s. 41 cv. brýle

5. Zvířátka s. 21 cv. 1 - prosím společně přečíst pokyny a pak můžou děti pracovat samostatně, cv. 2 - některé děti budou potřebovat vaši pomoc ( ukažte a společně s dětmi říkejte 3 + 6 = 9, 9 + 1 = 10,  10 - 5 = 5 ,5 - 4 = 1 ) výsledek napíší na linku dole

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 28.4.

Český jazyk

1. zopakuj si básničku k č, ž

2. Sl s. 72 sloupečky slov si rozděl pastelkou na slabiky - POZOR o - ře - chy, buch - ty, mou - cha, vzduch, chod - ba, scho - dy, stře - cha, cv, červená pastelka - podle pokynů ( barvy pastelek střídej ), cv. tužka - doplň velkými tiskacími písmeny a piš tužkou, NEZAPOMEŇ si přečíst i psací text

3. Sl s. 70 cv. sova - vylušti, vezmi tužku a piš velkými tiskacími písmeny do cv. pusa - těchto pět slov si slož z písmen, které máš v deskách ( vyprávějte rodičům, co tyto osoby dělají )

4. velký modrý sešit cv. stromeček - zkus si z těchto písmen nakreslit malou postavičku - DOBROVOLNÝ  ÚKOL

5. Ps s. 3 ( 4 řádky ) - POZOR na napojení ok - říkejte ( vajíčko, uřízni, houpačka, vlaštovka,kousek se vrať, pejsek, klička a myška vyleze ven )

6. myšky - diktujte dětem tato slova - káva  kape  kozel  krokodýl - UPOZORNĚTE děti na psaní ý ve slově krokodýl

7. Rodina s. 21 cv. 1,2,3,4,5

Matematika

1. vezmi si kolečka a zelenou podložku s bílými kolečky - zkus tam znázornit číslo 18, 16, 20 atd. co nejrychleji např.  na první řádek modrý čtverec s desítkou a na druhý řádek 6 modrých koleček ( komu to bude dělat potíže, pracujte ještě podle pokynů ze dne 27.4.). Pak otevři PS s. 2 cv. 6 - podle pokynů ( místo korun kresli pouze kolečka )

2.  vezmi kartičky  s čísly a sestav celou řadu od 11 do 20 a říkej, které číslo je větší, menší, rovná se např. 12 je menší než 19, čísla lze znázorňovat pohybem - PS s. 5 cv. 1 - až budeš psát čísla, udělej mezi nimi čárku

3. PS s. 4 cv. 4 ( dopiš čísla do chybějících řad - stačí mi 3 řádky ), zbytek je DOBROVOLNÝ  ÚKOL

4. Zvířátka s. 20 cv. 1, 2, 3 děti zvládnou tuto stránku samostatně, protože jsou šikovné

5. Medvídci s. 36 DOBROVOLNÝ  ÚKOL

Prvouka

1. po pozorování práce na zahrádce, bude pro tebe jednoduchý úkol v Áje s. 48 cv. Ája, domeček a hvězdička

2. pokud máš možnost, zkus si něco zasít nebo zasázet ( kdo tuto možnost nemá, pouze si o tom popovídá s rodiči nebo prarodiči ) - budeš umět rozlišit setí a sázení

3. zopakuj si jarní měsíce, můžeš i měsíce v roce

Posílám email.

____________________________________________________________________________________________________________

Milé děti, už ani nevím, kolikrát již  bylo pondělí, co  jsme se spolu nepotkaly. Máte určitě spoustu zážitků. Pamatuj si ten nejlepší, který mi řekneš, až se spolu uvidíme. 

Vážení rodiče, Vám přeji stále moc trpělivosti a věřím, že jste se svou prací spokojeni. Moc Vás zdravím a přeji hodně sil.

Úkoly na 27.4.

Český jazyk

1. Opakuj si básničku k písmenu ř,ch

2. Sl s. 73 cv. smajlík, trojúhelník ( spoj správně pastelkou- obtahuj čáru ) a cv. tužka ( použij tužku a piš velká tiskací písmena )

3. Sl s. 72 pod obrázkem - barevně si vyznačuj slova, barvy střídej  a vysvětli  význam slov např. chudý

4. Ps s. 2 dokončit - k psacímu r se napojuje podobně jako k m,p - u slova rám můžete dětem říkat ( začátek zubu, důlek, myška vyleze ven, najeď na vajíčko, vrať se, vajíčko, pak jej uřízni, myška vyleze ven, pejsek, vrať se, druhý pejsek, vrať se, třetí pejsek a myška vyleze ven - nezapomeň zvednout pero a nad a napsat čárku )

5. sešit myšky - vynech si řádek a přepiš tuto větu - Pavel nese noviny. Další větu piš na nový řádek, ale již nevynechávej řádek. Vlasta má malý sešítek. ( dětem napište věty tiskace na papír, aby mohly přepisovat a viděly jaké i/y se píše - psaní i/y nevysvětlujte ). Po napsání vět děti vyznačí  zeleně začátek a konec t.j. vělké písmeno a tečku.

6. Panák s. 57 - NIC NESTŘÍHEJTE - pracujte podle pokynů - děti nehodící se obrázky škrtají pastelkou a jednou čarou

7. velký modrý sešit cv. hnědý trojúhelník - samostatně - škrtej oranžovou pastelkou

Matematika

1. vezmi si kolečka a zelenou podložku s bílými kolečky - dej tam 12,16,13 ..... červených koleček ( to nepůjde - nechte děti přemýšlet - pak jim řekněte, že 10 červených koleček lze vyměnit za červený čtverec s 10 ), opakujte řadu čísel od 0 do 20 tam i zpět

2. tygřík - vynechat řádek a nadiktujte dětem tato čísla 18, 12, 7, 5, 14, 13,  2, 11, 20, 8, 6 - POZOR čísla odděluj čárkou. Až je napíšeš, opět je přečti a každé číslo vyjádři pohybem např. 18 - 1krát dupni a 8krát tlesni

3. PS  s. 3 cv. 4 ( jednou pastelkou vybarvi daný počet obrázků, do zeleného obdélníku dej deset obrázků - POZOR zelený obdélník je vždy celá horní řada ), cv. 5 - podle pokynů - 10 červených korálků vyznač zeleně

4. PS s. 4 cv. 1 - podle pokynů - 10 kytiček u sebe vyznač zeleně, cv. 2 přečti a přepiš samostatně - mezi čísly piš čárky - POZOR na psaní čísel ( nesmí se psát blízko k sobě, protože tobě také nikdo nesedí na zádech )

5. Zvířátka s. 19 cv. 2 ( auta si vybarvi barevně - každé má jinou barvu - stejnou barvou vyznač příklady, které k danému autu patří ), cv. 3 - podle pokynů DOBROVOLNÝ  ÚKOL

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 24.4.

Český jazyk

1. ukažte dětem nové písmenko Ch, ch ( skládá se ze dvou známých písmen, ale POZOR na jeho čtení - u některých dětí to bude ze začátku dělat problém ) - Sl s. 72 - ve žlutém obdélníku  si zeleně zakroužkuj Ch a fialově ch ( POZOR písmenko ch má pouze jeden kroužek, i když jsou to dvě písmena ) - to samé udělej v básničce a nauč se ji zpaměti, ve cv. brýle zakroužkuj obrázky, které začínají na ch

2. Sl s. 73 cv. domeček + sloupečky - rozděl čarou slova na slabiky, použij pastelku ( POZOR chat - ka, chyt - rý, pla - chý,  chlad - ný, rych - lý, vzduch,  chlá - dek, prach, chvá - tá, chvá - lí, bou - chá, chut - ná )

3. DOBROVOLNÝ  ÚKOL  Sl s. 70 cv. modrý trojúhelník ( obrázek můžeš namalovat přímo do Slabikáře )

4. Rodina s. 19 cv. 9,10,11,12,14 ( cv. 13 NEDĚLAT ) - DOBROVOLNÝ  ÚKOL - dole si dokresli rybu

5. desky s písmeny - přidej si ch, Ch - slož slovo chalupa, chrpa, chomout, chytrák - rodičům vysvětli význam slov

6. Panák s. 58 - hledej slova, která se rýmují ( některé děti již budou vědět, ostatní budu tápat - prosím POMOZTE jim ) - obrázky, které se rýmují vybarvi okolo pastelkou - barvy pastelek střídej ) - vše ostatní dělejte ústně

7. Ps s. 1 dopsat, s. 2 ( 3 řádky ) - říkejte dětem začátek zubu, důlek, myška vyleze ven )

Matematika

1. modrý sešit cv. modrý čtverec - doplň příklady k dominové kartě, DOBROVOLNÝ  ÚKOL - nakreslit dominovou kartu k příkladu

2. vezmi si kolečka a zelenou podložku s bílými kolečky -  na 1. řádek si dej 10 červených koleček, pak je sundej a dej tam místo nich vyrobený červený čtverec. To samé udělej s modrými kolečky a s modrým čtvercem.  Opakujte několikrát. PROSÍM do červeného a modrého čtverce napište černou pastelkou 10. Vše si ukliď zpět do sáčku.

3. kolečka + podložka - na 1. řádek si dej 10 červených koleček a na druhý 5 modrých. 10 červených koleček nahraď červenou desítkou. Kolik máš teď  dohromady? atd. -  procvičujte pouze příklady typu 10 + 2, 10 + 6, 10 + 7 .... 

4. PS s. 3 cv. 1 ( 10 zelených koleček dávej do zeleného obdélníku ), 6, 2

5. Zvířátka s. 19 cv. 1 - použij vhodnou pastelku, vybarvuj příklady i cestu ( přerušovaná čára )

Prvouka

1. opakuj si dny v týdnu - odpovídej na otázky Co je dnes za den?Jak se jmenuje den po úterý? Který den byl včera? Který den bude zítra? Jak se jmenují dny o víkendu? atd..

2. povídej si s rodiči o hrách, které můžeme hrát na jaře ( využijte Ája s. 52 nebo Sl s. 67 cv. pusa )

3. udělej si Ája s. 52 cv. M ,DOBROVOLNÝ  ÚKOL  vybarvi si obrázek

4. pokud máš možnost, pozoruj práci na zahrádce ( co se tam teď dělá, jaké používají lidé nářadí atd. )

Posílám email.

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 23.4.

Český jazyk

1. Sl s. 71 cv. tulipán 9 ( přečíst, možno podívat na youtube, vyprávět ), cv. trojúhelník ( zakroužkovat jednou pastelkou správné znění ), cv. mobil ( najděte chyby a opravte je - použijte nějakou pastelku - toto cvičení dělají děti poprvé, nechte je pracovat samostatně, pak překontrolujte popř. jim pomozte ), cv. červená pastelka DOBROVOLNÝ  ÚKOL

2. Ps s. 39 - věty si přečtěte - v každé větě zakroužkujte zeleně začátek a konec věty - pak větu vždy přepište na volný řádek ( POZOR na psaní slova Je + otazníku ). Písanka bude dopsána. Pokud budeš chtít moji kontrolu, vhoď ji zabalenou do schránky na dveřích školy u hlavního vchodu. Nezapomeň označit I.C nebo jménem třídní učitelky.

3. Ps č. 3 s. 1 ( 4 řádky ) - u slova pes můžete říkat - zub, sjeď pod linku, vrať se, pejsek, myška vyleze, malá vlaštovka, myška vyleze, vrať se, půl srdíčka ). POZOR na napojení os ve slově kos

4. Rodina s. 18 - pracuj podle pokynů - DOBROVOLNÝ  ÚKOL ( vybarvit všechay zvířata )

5. Rodina s. 19 cv. 1,2,3,4,5,6,7,8

Matematika

1. opakujte řadu čísel od 11 do 20 tam i zpět, PS č. 3 s. 2 cv. 1 - po přečtení čísla si jej vyjádři pohybem např. 13 - 1krát dupni a 3krát tleskni

2. tygřík - vynechte řádek a diktujte dětem čísla 12, 15, 16, 20, 13, 7, 18, 14, 5, 9 - upozorněte děti na psaní čárek mezi čísly

3. PS č. 3 s. 1 - zkoušej si říkat např. na polici je 11 lahví t.j. 10 + 1, na polici je 18 hrušek t.j. 10 + 8 atd. pak PS s. 2 cv. 2 - zeleně si vyznač 10 vajíček v krabičce a doplň odpověď

4. PS s. 2 cv. 5 - podle vzoru - nezapomeň na zelený obdélník, v které je 10 koleček - používej stejné pastelky, které tam máš

5. Medvídci s. 40 cv. nůžk,y DOBROVOLNÝ  ÚKOL - zkus si dokončit celou stránku

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 22.4.

Český jazyk

1. Sl s. 68 dokončit - pod obrázkem pastelkami kroužkuj jednotlivá slova, ve sloupečcích si rozděl slova na slabiky libovolnou pastelkou( POZOR při - ve - de, při - vo - lá, při - ne - se, při - jde, při - je - de, při - ve - ze ), potom si přečti " U řeky Ohře" - ptejte se dětí např. Kam se vydal ráno rybář? Jak se jmenoval rybář? atd., - děti si mohou zkusit tvořit otázky samy a vy jim na ně odpovídejte, cv. tužka doplň podle přečteného textu a piš velkými písmeny a tužkou, nezapomeňte si přečíst i psací text

2. Sl s. 70 cv. papoušek ( nahoře i dole ) - uhodnout odpověď, naučit se zpaměti jednu hádanku, vyjmenovat jiná povolání a 3 názvy povolání si slož ze svých písmen

3. Ps s. 39 - opakuj si psací písmena, pod každé tiskací písmeno napiš správné psací písmeno

4. Ps s. 39 - přečíst další dva řádky - zeleně si zakroužkuj začátek věty a konec ( v první větě je to vykřičník - POZOR ten děti ještě nepsaly - a ve druhé větě tečka ) - pak věty přepiš na řádek pod

5. Ps s. 40 - na nový řádek přepište větu Pepa  nese  pytel  pilin. Větu prosím dětem napiště tiskace na papír a nechce je větu správně přepsat. Upozorněte je na y ve slově pytel a nechte je pracovat samostatně. V napsané větě zakroužkují  děti zeleně za vaší pomoci začátek a konec věty.

6. Zahrajte si hru "Na ozvěnu" - Panák s. 56 - pracujte podle pokynů, děti použijí při spojování různé barvy pastelek

7. velký modrý sešit cv. červená kytička - použijte pastelky

Matematika

1. pohraj si opět s kartičkami čísel od 11 do 20 - říkej číslo před, za, mezi, větší, menší, rovná se atd.

2. PS č. 3 s. 1 - čísla nahoře přečti a vyjádři pohybem např. 16 - 1krát dupni a 6krát tleskni... Pak na každé polici dej do zeleného obdélníku 10 věcí -  na jednotlivých policích říkej, kolik je tam věcí ( počet můžete vyjádřit opět pohybem ).  Fialově zakroužkuj polici s největším počtem věcí a oranžově polici s menším počtem věcí.

3. PS č. 3 s. 3, 4 - říkejte slovní úlohy, utvořte otázku ( ve cv. 3  dejte 10 žvýkaček do zeleného obdélníku, u cv. 4 dejte do zeleného obdélníku 10 sýrů ) - doplňte odpovědi - děti je již samy přečtou

4. Medvídci s. 39 cv. tužka, DOBROVOLNÝ  ÚKOL cv. nahoře - zkus přijít na řešení

5. Zvířátka s. 18 cv. 1,2,3,4 samostatně

6. vyrobte si z papíru dva čtverce o rozměrech 3 cm x 3 cm (  jeden čtverec bude modrý a druhý červený )

Moc Vám děkuji.

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 21.4.

Český jazyk

1. Sl s. 69 cv. červené pero ( doplnit tužkou velkými tiskacími písmeny - podle Sl s. 45 červené pero ), cv. tulipán 8 ( přečíst, ptejte se dětí např. Co si táta připravil?, Kdo připravil na stůl talíře a příbory? atd, Před obědem nebo před večeří prostři správně stůl ( podívat se můžeš do Áji s. 41 cv. domeček ), cv. tužka ( vyluštit podle pokynů, piš velkými tiskacími písmeny ). Na youtube si můžeš potom pustit pohádku, jejíž název jsme dnes vyluštil(a)

2. Ps s. 38 - říkejte a děti obtahují - houpačka, kapka, otočená hůlka, zvedni pero a napiš správně háček ve tvaru myška vyleze ven

3. Ps s. 38 tužka - přepiš  Šemík Šumperk - k písmenu Š připojujeme od spoda, u jména Šemík  můžete říkat houpačka, kapka, otočená hůlka, vrať se na vlaštovku, myška vyleze ven, pejsek, druhý pejsek, třetí pejsek, myška vyleze ven, zub, myška vyleze ven,  vysoká vlaštovka, vrať se, kousek na pejska a myška vyleze ven - zvedni pero a napiš háček a nad zub čárku

4. Rodina s. 17 cv. 5,6,7,8,9,10 - pak dokonči obrázek ( pastelkami )

5. velký modrý sešit cv. zelené kolečko - přečíst - zeleně zakroužkuj odpověď na otázku: Co nese Pavlína?, červeně Kde se pase jelen?, modře Co dělá Ludvík s motorkou?,  hnědě Kdo zašívá triko?,  oranžově Co dělá drak mezi oblaky?

6. do desek s písmeny si přidej ta, která tam chybí ( č,ž,ř )

Matematika

1. tygřík ( pod posledními příklady vynech řádek, správně si dej podložku - hvězdička patří tam, kde nemůžeš otevřít sešit ) potom přepiš z  PS s. 31 cv. 6

2. PS s. 31 cv. 7 ( přečíst, znázornit, napsat psace odpověď Má 8 vozů. - upozorněte na velké písmeno na začátku odpovědi a na tečku na konci  ( POZOR na napojení oz je těžké )

3. PS s. 31 cv. 4,5 pracují samostatně

4. Kartičky s čísly - opakujte řadu čísel od 11 do 20, vyhledávejte čísla před, za, mezi. Začněte porovnávat čísla - větší, menší, rovná se. Některá čísla vyjádři pohybem např. 14 - 1krát dupni a 4krát tleskni atd.

5. tygřík - dopiš předepsané řádky - 1.řádek 17,18 a 2.řádek 19,20 - POZOR číslice nejsou blízko u sebe

6. Medvídci s. 39 cv. obálka ( začínáš u první černé čáry a končíš vždy u druhé černé čáry )

DOBROVOLNÝ  ÚKOL PS s. 32 - pracují samostatně ( u cv. 4,5,6 můžete dětem pomoci se čtením a s napsáním odpovědí - to ještě neumíme - odpověď u cv. 4 Má 7., u cv. 5 Má 6., u cv. 6 Ve váze je 9. ( POZOR na napojení k V - je od spodu ).Pokud budeš chtít ode mne kontrolu, zabalte sešit a přineste jej do schránky na dveřích u hlavního vchodu.

Prvouka

zopakujte si zvířecí rodiny, pak vypracujte v Áje s. 50 cv. domeček ( piš tužkou  a velkými tiskacími písmeny ), cv. kašpárek - vybarvení zvířátek je DOBROVOLNÝ  ÚKOL

Posílám email.

____________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti, je po víkendu a vy máte určitě moc nových zážitků. Já sedím opět v naší třídě a z nástěnky se na mne usmívají místo Vás sněhuláci a tučňáci. Na Vaše úsměvy si budu muset ještě chvilku počkat. Krásně pište, počítejte, čtěte a poslouchejte své rodiče. Jste moc šikovní.

Vážení rodiče, z Vás už se stávají zkušení pedagogové, kteří dobře ví, jak svému dítěti pomoci a vše mu krásně  vysvětlit. Přeji Vám spoustu dalších dílčích úspěchů.

Úkoly na 20.4.

Český jazyk

1. Sl s. 57 cv. sova ( zkuste vyluštit a barevně spojit tak, jak k sobě patří - použijte odlišné barvy pastelek ) a cv. míček ( přečíst tiskací i psací podobu vět, spojujte odišnými pastelkami - začínáme od konce tiskací věty a vedeme čáru na začátek věty psací )

2. ukázat dětem písmenko ř, Ř - Sl s. 68 ( zeleně zakroužkovat Ř a fialově ř v žlutém obdélníku i v básničce, básničku se naučit zpaměti ) , ve cv. brýle ( pastelkou zakroužkuj obrázky, které začínají na ř )

3. Sl s. 69 cv. domeček, sloupce ( ve sloupcích rozdělit slova čarou po slabikách - použijte pastelku - POZOR pří - bo - ry, va - řeč - ka, mly - nář, vče - lař, u - va - ří, o - hře - je, při - ne - se, při - pra - ví, po - pře - je )

4. můžete si říkat jazykolam Petře, nepřepepři toho vepře - opakuj alespoň 5krát

5. Ps s. 37 - u slova šály říkejte ( šikmá čára, kousek se vrať, půlka srdíčka, vrať se, najeď vpravo, vrať se na vajíčko, uřízni, myška vyleze ven, vlaštovka, myška vyleze ven, pejsek, myška nemůže vylézt a rybička ) u posledního řádku si vyznač velké S a tečku zeleně - pak správně větu přepiš

6.Pl s. 40 - začni na nový řádek psát diktát jmen ( MUSÍTE dětem připomenout, že se na začátku jména píšeme velké písmeno - písmena začínejte psát vždy na černém řádku, velké J se píše pod linku ) Míla Alena Jula Vašek ( POZOR na napojení Va - je od spodu )

Matematika

1. seřaď si kartičky s čísly od 11 do 20  - čísla přečti, při přečtení čísla 17 si 1krát dupni a 7krát tlesni atd. Dívej se na řadu a říkej, které číslo je před 12, 16 ... které číslo je za 17, 11 .... které číslo je mezi 15 a 17, 19 a 17 ... otoč číslo, které je hned za 13, před 18 ... ( některé dětu budou potřebovat toto cvičení dělat vícekrát )

2. PS s. 31 cv. 6 ústně

3. PS s. 31 cv 1, 3 ( úlohy přečtěte, popovídejte si o nich, znázorněte pomocí dvou barev koleček ( použij pastelky ) - tato kolečka dej do zeleného obdélníku ( podívejte se do PS 3 s. 2 cv. 5 ) a dupni si - vypočítej - napiš psace odpověď, začni velkým písmenem a zakonči tečkou -   Má deset.

4. PS s. 31 cv. 2 - POZOR  na příklady  8 - 4 - 1 ( ještě dětem připomeňte, jak se počítají )

5. PS s. 32 cv. 2, 3 - čtěte od shoda dolů a počítejte od spodu - čísla pište pod čísla, pokud vyjde výsledek 10 číslice nula se píše pod číslice a jednotka pod znaménko +

6. tygřík - piš další dva řádky čísel - 1. řádek 13, 14 a 2. řádek 15, 16 - POZOR na správné psaní

7. Zvířátka s. 17 cv. 2, 3 samostatně

8. Zvířátka s, 18 cv. 1 DOBROVOLNÝ ÚKOL

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 17.4.

Český jazyk

1. Sl s. 67 článek Kuličky ( děti si čtou samy a vy se jich potom zeptejte např. Jakou barvu měly Lucky kuličky? Kolik kuliček má Vašík?  atd. ), cv. červená pastelka - pomozte dětem  přečíst text na konci stránky a děti pracují samostatně ( jsou šikovné a určitě to zvládnou ). Zpaměti se nauč básničku ve cv. papoušek nebo ve cv. zvonek

2. Sl s. 66 cv tulipán 7 a cv. puzzle ( při vybarvování  slov používej různé barvy pastelek )

3. Ps s. 36 - říkejte a děti si obtahují ( šikmá čára, půlka srdíčka, zvedni pero a nad špičku napiš myšku, která vyleze ven - háček je pro děti nový - prosím o vysvětlení

4. Ps s. 36 u tužky - přepište větu - Maminka má kolo. - POZOR - upozorněte děti, že na začátku věty ( odpovědi ) se píše velké písmeno a na konci tečka - po napsání vezměte zelenou pastelku a zakroužkujte M a tečku. NEVYSVĚTLUJTE DĚTEM, CO JE TO VĚTA.

5. Panák s. 55 - nejprve si zahrajte hru "Na ozvěnu" - potom pracujte podle pokynů ( dětem by mohlo pomoci slovo SCHODY - pokud si ještě pamatují )     SO -

                                     - TO

                                            TO -

                                                    PÍ - ŠE atd.

6. velký modrý sešit cv. červené srdíčko - samostatně

Matematika

1. Opět si vezmi kartičky s čísly od 11 do 20, šeraď je, přečti - při čtení čísla 12 si 1krát dupni a 2krát tleskni ( dělej to i u ostatních čísel ). Kartičky otoč, abys čísla neviděl a  znovu je obracej a čti.

2. tygřík - napiš si dva předepsané řádky ( 1.ř. střídej 10,11 a 2. ř. střídej 11,12 - POZOR na psaní - číslice nesmí být blízko sebe, protože tobě by se také nelíbilo, kdyby ti někdo seděl na zádech )

3. PS s. 30 cv. 7 - rozpočítat - toto cvičení pak napiš do tygříka k červených tečkám pod předepsané řádky ( dej si tam správně podložku - červená hvězdička patří tam, kde nelze sešit otevřít )

4. PS s. 30 cv. 5 ( přečíst, znázornit, vypočítat a napsat psace odpověď Má 8. - opět upozornit na velké písmeno na začátku a na konci napsat  tečku ), cv. 6 samosatně

5. Medvídci s. 35 podle vzoru

Prvouka

1. zopakuj si jarní měsíce, vyjmenuj nějaké jarní kytičky

2. Ája s. 47 podle pokynů - POZOR - u kytičky fialka, protože neznají F - prosím ukázat, děkuji - pište velkými tiskacími písmeny. Až půjdete na vycházku, můžeš si vyrýpnout kytičku a podívat se, zda má opravdu tyto části.  

Posílám email. Krásný víkend a odpočiňte si.                        

__________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 16.4.

Matematika

1. Zkus si znovu sestavit z kartiček řadu čísel od 11 do 20 tam i zpět, čísla přečti. Potom otáčej čísla, která ti někdo řekne. Kartičky pak zamíchej, jednu si vždy otoč a číslo přečti. Přečtené číslo znázorni pohybem např. 15 - jednou dupni a 5krát tleskni, 18 - jednou dupni a 8krát tleskni, 20 - 2xdupni atd.

2. Zvířátka s. 16 cv. 3, 4 pracujte podle pokynů ( u cv. 4 POZOR na znázornění - jedna barva pastelky a škrtáme tužkou od konce řádku )

3. Zvířátka s. 17 cv. 1 DOBROVOLNÝ  ÚKOL

4. PS s. 30 cv. 2, 4 - úlohu přečíst, popovídat si - např. Co koupila teta? Kolik bonbónů dostala Ola? atd. Úlohy pak znázorněte, vypočítejte a POZOR  na odpověď, kterou píší Vaše děti dnes prvně - u cv. 2 napište psacími písmeny Je to 10. U cv. 4 Ola ( POZOR na napojení Ol ) má 4. Dětem řekněte, že na začátku odpovědí se píše velké písmeno a na konci tečka.

5. PS s. 30 cv. 3 - ukažte jim na s. 29 cv. 6 - podobné je toto cvičení

6. PS s. 30 cv. 1 samostatně

7. Medvídci s. 34 dokončit

Český jazyk

1. Ps s. 35 - POZOR na napojení om ( říkejte vajíčko, užíznout, houpačka, hned na pejska, vrať se - druhý pejsek, vrať se - třetí pejsek a myška vyleze ven ), on ( podobné jako u spojení om ), ot ( říkejte vajíčko, uříznout, houpačka, hned na zub, kousek se vrať a houpačka ). Slova napsaná  tiskacími písmeny piš pouze jednou.

2. Sl s. 64 dokončit - cv. červené pero ( dopiš velkými tiskacími písmeny ), "Ježek" - přečíst - ptejte se dětí např. Kdy ježek spí? Co dělá, když se blíží nebezpečí? atd. ), cv. tužka - doplňte a napište velkými tiskacími písmeny, přečtěte si i psací text

3. Zopakuj si zvířecí rodiny - Sl s. 63 cv. tužka - zkus dopnit rýmy - piš velkými tiskacími písmeny, cv. zelená pastelka je DOBROVOLNÝ  ÚKOL

4. Panák s. 52 - pracujte podle pokynů

Prvouka

1. Zopakuj si měsíce v roce. Řekněte si, které měsíce jsou podzimní a zimní. Zkus vyjmenovat jarní měsíce.

2. Ája s. 46 cv. domeček - pracujte podle pokynů - jarní měsíce doplňte velkými tiskacími písmeny - pište je tužkou -  vybarvení obrázků ve sklenici je DOBROVOLNÝ ÚKOL

__________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 15.4.

Český jazyk

1. Sl s. 66 cv. pusa ( ptejte se dětí např. Jaké vajíčko dostal Radek? Kdo vázal mašle na pomlázky? atd., červená pastelka ( pracujte podle pokynů dole ),  černé srdíčko ( do křížovky pište tužkou a velkými tiskacími písmeny ), cv. tužka ( doplnit podle čísel v křížovce ve cv. srdíčko )

2. desky z písmeny - slož si jména ze Sl s. 66 cv. pusa - připomeňte dětem, že na začátku jména musí být velké písmeno

3. Sl s. 65 cv. tulipán 6 - přečíst - tvořit otázky - mohou to zkusit děti ( bude to pro ně těžké ) a vy jim můžete odpovídat, cv. červená pastelka DOBROVOLNÝ ÚKOL 

4. zazpívejte si písničku "Žabička zelená", kterou děti znají ze školy

5. Ps s. 34 dokončit - POZOR na napojení os,ov - kdo ještě potřebuje, říkejte mu u slova kos vlaštovka, pejsek, klička, myška vyleze ven,najeď na vajíčko, houpačka, a hned půl srdíčka- k cv. tužka přepište koza  mete  padák

Matematika

1. PS s. 29 cv. 4,5 rozpočítat, nic nepsat

2. PS s. 28 cv. 3 - společně přečíst, zeptat se : Kolik bylo papoušků? Kolik si jich sedlo na větev? Co dělali ostatní papoušci? - pak znázornit ( jednou pastelkou a škrtat tužkou ) a při desítce si dupnout, vypočítat, napsat odpověď

3. PS s. 29 cv. 1,2 - pracovat podobně jako je napsáno u bodu 1

4. PS s. 29 cv. 3 - příklad přečtete od shora a počítejte od spodu, výsledky pište pod čísla POZOR u čísla deset - nula se píše pod čísla a desítka pod znaménko +

5. PS s. 29 cv. 6 - pracujte podle předlohy - u sčítání je nutné využít 3 barvy pastelek a u odčítání dvě barvy pastelek

6. velký modrý sešit cv. fialová hvězdička - pod dominové karty napište dva příklady na sčítání ( + ) a dva na odčítání ( - ) - pokud si nevíte rady, podívejte se na jinou stránku v sešitě

7. v sáčku máte čísla od 11 do 20 - pomozte dětem přečíst, oddělte je od sebe, zkuste složit řadu od 11 do 20 a opačně. Pak čísla otočte tak,abyste je neviděli, zamíchejte a složte správně opět řadu tam i zpět.

Posílám email.

_________________________________________________________________________________________________________

Milé děti!

Zdravím Vás po dlouhé době a věřím, že jste si užily Velikonoce, pořádně si odpočinuly a opět se těšíte na práci, kterou Vám budu piosílat.

Vážení rodiče,

po zaslouženém odpočinku Vás čeká opět hromada práce a povinností. Přeji Vám hodně sil, elánu, trpělivosti a všem přeji moc zdraví.

Úkoly na 14.4.

Český jazyk

1. Ps s. 34 ( 3 řádky )

2. myšky - předepsané řádky oves  lopata - POZOR na napojení ov,op

3. Sl s. 64 pod obrázkem - hledej slova a kroužkuj je vždy jinou barvou ( podle Sl s. 48 )

4. Sl s. 65 cv. smajlík, tulipán 6 ( ptejte se dětí např. Co je užovka? Jak se pohybuje? atd.), modrý trojúhelník ( vyber správné slovo a vyznač je pastelkou ) DOBROVOLNÝ  ÚKOL - na papír si můžeš namalovat některé ze zvířat

5. modrý sešit - podle vylepeného papírku samostatně pracuj

Matematika

1. PS s. 27 cv 3 - ústně

2. PS s. 27 cv. 3 ( při odčítání se škrtá od posledního kolečka - použijte tužku )

3. PS s. 28 cv. 1 - úlohu společně přečtěte, zeptejte se kolik panenek měla Karolínka, kolik jich vymalovala atd. - pak znázorněte ( jedna barva a musíte škrtat tužkou ), vypočítejte a doplňte odpověď

4. tygřík - PS s. 26 cv. 7 ( zelené sloupečky - piš na stránku pod desítky - máš tam červené tečky - dej si tam správně podložku, červená hvězdička patří ke středu sešitu, t.j. tam, kde nelze sešit otevřít - Justýnka bude psát na stránku vlevo u nuly )

5. Medvídci s. 34 - rozkládej číslo 10 - děti je nutné upozornit, že výsledek je napsán na začátku příkladu ( to si ještě nepamatují ) a pracujte od první černé čáry ke druhé, protože cvičení již nejsou označena

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 8.4.

Český jazyk

1. Sl s. 64 ve žlutém obdélníku si zeleně zakroužkuj Ž a fialově ž, totéž proveď v básničce - básničku se nauč zpaměti, ve cv. brýle zakroužkuj všechny obrázky, které začínají na ž (můžeš vymýšlet i další slova ), některá slova si řekni jako mimozemšťan

2. Sl s. 65 cv. domeček a sloupečky ( rozdělte slova na slabiky, děti použijí nějakou pastelku a slabiky oddělují čarami - POZOR Bla - že - na, žem - le, žid - le, nůž -ky, tuž -ky, žra - lok, žel -va ), vysvětlete si významy slov např. žemle

3. Sl s. 61 přečtěte, řekněte rodičům nějakou koledu k Velikonocům, cv. červená pastelka je DOBROVOLNÝ  ÚKOL

4. rozstříhej si písmena do desek s písmeny - slož si např. myška šídlo atd.

5. papír s psacím k - obtahujte a říkejte ( nebo nemusíte, ale pohlídejte správné psaní písmene ) - vlaštovka, kousek se vrať, pejsek, klička a myška vyleze ven

6. Ps. s. 33 - písmenka ke k se napojují jako k písmenku m, n apod.

6. malý papírek ( je v sešitu myšky ) - DOBROVOLNÝ  ÚKOL - pracuj podle pokynů

Matematika

1. PS s. 26 cv. 5,6 samostatně ( u cv. 5 do levé části dominové karty nakreslete např. 4 červená srdíčka a do pravé části 3 zelené lupínky, pak čísla na černé lince porovnejte ( děti si obrázky vymýšlejí podle sebe ), u cv. 6 je možné použít červená a modrá kolečka např. dej si 9 modrých koleček, pak se zeptejte dětí - kolik červených koleček přidají do deseti

2. PS s. 27 podle obrázků vymýšlejte slovní úlohy,  výsledkynapiš  k červeným příkladům

3. Medvídci s. 38 ( u cv. dole si může pohrát např. s kostkami ze stavebnice, pak pracujte podle strany 37 )

4. Zvířátka s. 16 cv. 1,2 ( u cv. 2 si děti vyberou pastelku, která se jim líbí - používejte pouze jednu barvu )

Prvouka

Ája s. 51 cv. domeček - DOBROVOLNÝ  ÚKOL - některý z obrázků si můžeš si můžeš vybarvit, ve větách škrtni obrázky, které tam nepatří, cv. kašpárek - nakresli si krásnou kraslici

Posílám email.

Přeji krásné Velikonoce, i když v jiném režimu než jsme zvyklí. Pozdravujte děti. Ozvu se až v úterý ( 14.4. ).

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 7.4.

Český jazyk

1. Sl s. 62 dokončit - věty 1 - 6 přečíst, pak u cvičení červené pero očíslovat správně odpovědi, cv. tužka + přečíst i slova napsaná  psacími písmen

2. Sl s. 63 smajlík - přečíst, popovídat, u cv. otazník - vybarvi správné slovo, které patří k obrázku

3. seznamte děti s tvarem písmenek ž Ž

4. Ps s. 32 dokončit - u slabiky SA říkejte houpačka,kapka,otočená hůlka, vrať se , najeď na vajíčko, uřízni a myška vyleze ven

5. Ps s. 40 - na nový řádek napiš diktát slov pusa  molo  mává ( POZOR na napojení ol,áv )

6. papír - znovu si zkus obtáhnou včerejší cvik - pejsek, klička a myška vyleze ven

Matematika

1. Medvídci s. 33 cv. vykřičník

2. Zvířátka s. 15 cv. 2 ( zvířátka musíš rozdělit do čtyřech ohrádek a v každé musí být alespoň jedno zvířátko, každá ohrádka má jinou barvu, pak perem zapiš příklad ), u cv. 3 piš čísla do domečků

3. PS s. 26 cv. 1 ( úlohu lze společně přečíst nebo si ji vymyslí děti samostatně - pak znázorní pomocí koleček - kreslí je pastelkami, zapíší perem příklad a doplní odpověď - prosím ukázat, protože je napsána jinde než obvykle )

4. PS s. 26 cv. 2,3,4 podle pokynů- pokud vyjde výsledek deset, děti si dupnou

Prvouka

1. opakujte si jarní kytičky a zvířecí rodiny

2. Sl s. 60 cv. papoušek - nauč se zpaměti a cv. zelená pastelka je DOBROVOLNÝ  ÚKOL

3. povídejte si o Velikonocích - Panák s. 41

_________________________________________________________________________________________________________

Milé děti, když jsem dnes šla do školy, krásně zpívali ptáčci a já vůbec nevím, co děláte Vy. Dnes je pondělí - náš den zážitků z víkendu ( řekněte je alespoň nějaké vaší nejmilejší hračce nebo rodičům ).  Mějte se moc hezky. Užijte si také trochu sluníčka. Těším se na Vás.

Vážení rodiče, chtěla bych Vám popřát hodně sil ve vaší náročné práci. Tento týden bude kratší.

Úkoly na 6.4.

Český jazyk

1. opakuj si básničku k č

2. Sl s. 62 pod obrázkem - ze slabik skládej slovo - každé slovo zakroužkuj jinou pastelkou  ( podle Sl s. 54, 58 )

3. Sl s. 63 cv. hvězdička - přečíst, cv. trojúhelník - zakroužkuj správné slovo k obrázku, vysvětlete významy slov, cv. tulipán 5 - přečíst, připojit větu ke správnému obrázku ( použij různé barvy pastelek - začni od konce věty ),  popovídejte si o tom, co umí počítač

4. Panák s. 52 - říkejte s dětmi básničky a děti ukazují na modré obdélníky ( jeden obdélník = jedno slovo )

5. znovu si můžeš obtáhnout psací S a pak piš do Ps s. 32 ( 3 řádky ), dole u tužky opiš poleno  lupa  záda

6. papír pod psacím S  ( tento papír jste měli v emailu ) - zkus si obtáhnout předepsaný cvik - říkejte pejsek, klička a myška vyleze ven

Matematika

1. PS s. 26 cv. 7 - rozpočítej se , NIC  NEPIŠ

2. PS s. 25 cv 1 - pracujte podle vzoru. Pokud je výsledek deset, dítě si dupne a dá deset koleček do zeleného obdélníku ( kolečka jsou červené i modré barvy ), samostatně zvládne cv. 2

3. Zvířátka s. 14 cv. 3 - DĚTEM  NUTNO  VYSVĚTLIT - výsledky se zapisují mezi jednotlivé stupínky na žebříku a postupuje se podle šipek

4. Zvířátka s. 15 cv. 1 samostatně

_________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 3.4.

Český jazyk

1. Ps s. 31 dokončit

2. papír - obtáhnout 5x psací písmeno S - říkejte houpačka, kapka a otočená hůlka

3. Sl s. 62 ve žlutém obdélníku si zeleně zakroužkuj Č, fialově f. To samé udělej v básničce a pak se ji nauč zpaměti.

4. Sl s. 62 brýle - zakroužkuj obrázky, které začínají na č

5. Sl. s. 63 domeček a sloupečky ( rozdělte si čarou podle tleskání - slabik POZOR čís -lo, há -ček, su - šič -ka, u - čí - me  se, cvi - čí - me, oi - lič -ka,  la - vič -ka )

6. Panák s. 50 - zkuste si samostatně - každý obdélník nebo čttverec je jedno slovo

Matematika

1. PS s. 24 cv. 4, 5 ( u cv. 5  můžete použít vyrobené peníze )

2. PS s. 25 u červených příkladů a obrázků nad nimi vymýšlejte slovní úlohy a zapište výsledky. Pokud bude výsledek 10 - jednou si dupněte

3. Medvídci s. 33 cv. dárek ( kdo nemá označeno, počítá 4 sloupečky a vždy končí u druhé černé čáry )

4. Zvířátka s. 14 cv. 1 ( vybarvujte příklady a také cestičky ), cv. 2

Posílám email.

__________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na 2.4.

Český jazyk

1. Ps s. 31 ( 4 řádky - nové písmenko d ) - říkejte vajíčko, uřízneme, vyjedeme nahoru k druhé modré lince, vrátíme se a myška vyleze ven

2. Ps s. 40 - vynechte řádek a pište na nový řádek diktát - dáme  jelen  los ( připomeňte napojení os -  je TĚŽKÉ )

3. Sl s. 60 cv. A/N ( podobné Sl s. 43 cv. A/N ) - přečteme si otázku a do zeleného obdélníku napíšeme tiskací velké A nebo N, píšeme obyčejnou tužkou. Otázky si čtou děti samy a odpovídají na ně. Pak jim pouze proveďte kontrolu. Některé děti Vás při této práci nebudou potřebovat. Řekněte si celé rodiny od kohouta, prasete a kozy.

4. Sl s. 60 cv tabulka - zkuste se dětí nejprve zeptat, zda ví, co budou dělat. Pokud nebudou vědět, trošku jim pomozte a nechte je pracovat samostatně

5. Seznamte děti s tiskacími písmeny č Č

Matematika

1. PS s. 22 cv. 5 - nutné dětem říci, že se počítá příklad stejně jako typ 5 + 3 + _ = 9 ( ten již znají ) a nebo jim řekněte, že je výsledek na druhé straně

2. PS s. 24 cv. 1 říkej rychle, kolik vidíš prstů. Až budeš říkat deset, jednou si dupni.

3. PS s. 24 cv. 2,3  samostatně,u  cv. 3 - do dominových karet si děti malují své obrázky a pak dole čísla porovnají

4. Zvířátka s. 13 cv. 2,3,4 ( u cv. č zapisuj čísla do vajíček )

Posílám email.

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den a ahoj děti, posílám úkoly na 1.4. a věřte mi, že to není apríl

Český jazyk

1. Sl s. 59 cv. trojúhelník - připojuj správné slovo - vždy použijte jinou pastelku, cv. zvonek se nauč zpaměti

2. Sl s. 60 cv. červené pero + sova - piš velkými tiskacími písmeny a tužkou

3. Ps s. 30 dokončit - u slova leze říkejte - vlaštovka, myška vyleze ven, malá vlaštovka, myška vyleze ven,důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, malá vlaštovka a myška vyleze ven

Prvouka

Jděte do přírody a pozorujte kytičky a zvířátka. Opakujte si celé zvířecí rodiny např. kocour - kočka - kotě, beran - ovce - jehně...

Matematika

1. Medvídci s. 32 cv. sluníčko ( celá stárnka by pak měla být hotová )

2. PS s. 22 cv. 1, 4 ( podle PS s. 7 cv. 1 ), DOBROVOLNÝ  ÚKOL cv. 6 ( s vaší pomoci si přečtou ) 

3. PS s. 23 cv. 2, 3, 4

4. Stále si počítejte zpaměti a rozkládejte čísla

Dnes si vyzvědněte email.

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 30.3.

Český jazyk

1. Sl s. 58 dokončit - po přečtení se ptejte dětí např. Kolik králíků je na louce? Kdo je na louce? atd. Pak vypracujte cv. tužka - píšeme tužkou velkými tiskacími písmeny, dole na stránce přečtěte i slova napsaná psace

2. Sl s. 59 cv. tužka - doplňujte velkými tiskacími písmeny

3. Ps s. 30 ( 4 řádky ) - pozor na napojení op - u slova zatopí můžete říkat začátek zubu,důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, najeď vpravo, vrátím se na vajíčko, uříznu, myška vyleze ven, hned na zub,vrať se, houpačka, najeď vpravo na vajíčko, uřízni, houpačka, hned dolů pod linku, vrať se,pejsek,myška vyleze ven a ještě jednou myška vyleze ven, pak zvedni pero a nad í napiš čárku

4. Ps s. 40 - přepis jmen Míla Jana Ola Pavel - připomeňte dětem, že jména se na začátku píší velkým písmenem ( prosím udělejte to před napsáním každého jména ) Jana ( POZOR na psaní J - musíme začít u druhé modré linky hůlkou a sjedeme až pod černou čáru ), Ola a Pavel se napojují od spoda, u Pavel POZOR na napojení ve. Pokud se jména nevejdou na jeden řádek, použijte řádek druhý ( zatím nevynechávejte řádek )

Matematika

1. PS s. 22 cv. 7 - rozpočítat - NIC NEPIŠTE

2. PS s. 22 cv. 2 - děti vám mohou samy přečíst, na řádku znázorni ( kreslí kolečka, škrtají od konce ), vypočítají a doplní odpověď

3. PS s. 22 cv. 3 samostatně

4. PS s. 23 píší nahoře vlevo 10( mezi jedničkou a nulou je malá mezera ), pak ještě cv. 1

Tělesná výchova - DOBROVOLNÝ  ÚKOL na youtube najděte dětem pohádku Bob a Bobek s názvem Ve škole sportu - děti si mohou s postavičkami zacvičit

Výtvarná výchova - DOBROVOLNÝ  ÚKOL - děti si mohou na papír nakreslit Boba a Bobka nebo pouze jejich klobouk

__________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti, sedím tady ve třídě sama a je mi smutno. Moc se na Vás těším, Rodiče při učení poslouchejte. Až se vrátíte do školy, tak mi vše ukážete. Mějte se moc hezky a určitě všechno pěkně zvládnete.

Milí rodiče, vstupujete do třetího týdne v roli pedagoga. Přeji Vám všem spoustu pozitivní energie a trpělivosti.

Úkoly na 30.3.

Český jazyk

1. Sl s. 58 zopakuj si básničku k písmenu B

2. Sl s. 59 cv. otazník - děti zkouší z písmen sestavit slovo ( můžete dětem pomoci tím, že ukážete na obrázek a půjde jim to lépe ), složená slova řekněte jako mimozemšťané, ve cv. sova - slova oddělte pastelkou - barvu si dítě volí samo

3. Sl s. 58 slabiky pod obrázkem - děti kroužkují slabiky tak, aby vzniklo slovo např. bou - da zeleně, Ku - ba modře atd. - jedna slabika může mít více barev ( podobné cv. jste již dělali na s. 54 ), pak si přečtou sloupečky slov ( kdo potřebuje, může si rozdělit slova podle tleskání ( slabik )

4. Ps s. 29 předepsané řádky pište celé, u přepisu t.j. 5. - 8. řádek stačí slovo napsat pouze jednou - POZOR na napojení ýv ve slově mýval. Zeptejte se jich na význam slova mýval.

5. Rodina s. 16 kroužkuj dvojice obrázků tak, jak k sobě patří: např. pusa - kartáček, opice - banán atd. Střídej pastelky.

Matematika

1. Zvířátka s. 13 cv. 1 samostatně  - každé zvířátko kroužkuj jinou barvou, pak dolů do modrých okének napiš počet jednotlivých zvířátek ( rodiče se pak mohou ptát - Kterých zvířátek je nejvíce, nejméně. Kterých je o 2 více než kraviček. Čísla s počtem  zvířátek můžete seřadit od největšího k nejmenšímu a naopak. Můžete také sestavovat příklady nebo tvořit slovní úlohy. )

2. Medvídci s. 34 nahoře - dokreslujte  srdíčka modře, kolečka červeně a čtverce zeleně  tak, aby jich bylo na řádku 10 - černobílé obrázky nevybarvujte

3. Medvídci s. 32 cv. stromeček ( děti, které nemají barevně vyznačeno počítají další 4 sloupečky po 4 příkladech )

4. Pokud máte vyrobené peníze - můžete dávat dětem úkol např. Jak bys zaplatil 8 Kč. Děti dávají a/ pětikorunu, dvoukorunu a korunu, b/ čtyři dvoukoruny, c/ 8 korun, d/  dvoukorunu, korunu a pětikorunu - již nemohou dát, protože je to stejné jako v prvních případě za a/

____________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 27.3

Český jazyk

1. Ps s. 28 dokončit - POZOR ve slově motel na napojení ot - říkejte pejsek, vrať se druhý pejsek, vrať se třetí pejsek, myška vyleze ven,hned najeď kousek na vajíčko, napiš vajíčko, uřízni, udělej houpačku, hned vyjeď na zub, kousek se vrať, udělej houpačku, myška vyleze ven, vlaštovka, myška vyleze ven, vysoká vlaštovka a myška vyleze ven. Problém by mohlo dělat i napojení vý ve slově výlet. Prosím zeptejte se dětí, zda znají významy slov. Myslím si, že nebudou znát motel.

2. seznamte děti s tvary písmenem B b ( Sl s. 57 ), ukažte jim i psací b,B ( dole na stránce žlutý obdélník )

3. Sl s. 57 zakroužkovat zeleně B nahoře ve žlutém obdélníku a také v básničce. Stejně pracujte s malým písmenem b, ale používáme fialovou pastelku. Básničku se naučte zpaměti.

4. Sl s. 57 brýle - kroužkujte obrázky, které začínají na b

5. Sl s. 59 domeček, sloupečky ( rozdělte slova čarou na slabiky - pro děti tleskání - POZOR na slova drá-tek, drá-pek ve žlutém sloupci, ta mohou dělat  problém při čtení )

Matematika

1. PS s. 21 cv. 8 - ústně - NIC NEPIŠTE

2. PS s. 21 cv. 4 ( POZOR příklady čteme od shora a počítáme od spodu, výsledek píšeme pod číslice - můžete se podívat PS s. 8 cv. 1 nebo PS s. 6 cv. 1 ) pak udělejte cv. 6 samostatně, 7 ( můžete dětem vyrobit papírové peníze - např. koruny budou ve tvaru koleček, dvoukoruny čtverce, pětikoruny trojúhelníku - nebo lze hodnoty mincí rozlišit barevně - děti se mohou samy vybarvit - vše dětem pomůže při práci )

3. Zvířátka s. 12 cv. 1 rozkládáme číslo 7 - pracujte podle předlohy vlevo nahoře, cv 2

Prvouka

povídejte si o zvířatech - zkuste si pojmenovávat celé zvířecí rodiny např. pes - fena - štěně, kozel - koza - kůzle atd.

V případě, že nebudete mít doma náhradní náplně do pera ( bombičky ), dejte svým dětem místo pera obyčejnou ořezanou tužku. Nevhodná jsou pera s jednorázovou náplní nebo propisovací tužky ( propisky ).

Mějte se hezky a přeji Vám všem klidný víkend

______________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 26.3.

Český jazyk

1. Ps s. 28 ( 3 řádky - POZOR na napojení k velkému P a V ( musí být ze spodu )

2. Sl s. 57 cv otazník - přečtěte si, popovídejte o zvířatech, podtrhněte si pastelkou slova lev sova  jelen a pak je opište do písanky na s.31 cv. tužka ( POZOR na napojení ov )

3. Sl s. 57 cv trojúhelník ( podobně jako na s. 53 cv. trojúhelník ), cv.zvoneček se nauč zpaměti

DOBROVOLNÝ  ÚKOL Sl s. 57 cv. tužka ( piš velkými tiskacími písmeny )

Matematika

1. PS s. 21 cv. 5 ústně ( NIC NEPIŠTE - zkuste počítat rychle )

2. PS s. 21 cv. 1 společně přečíst, upozornit na zkratku Kč ( prosím znovu  vysvětlit, protože si ji děti nebudou  ještě pamatovat ),na řádek znázorni malujte kolečka ( škrtáme vždy od zadu ), pak napište příklad a doplňte odpověď

3. PS s. 21 cv. 2 děti mohou pracovat samostatně

4. PS s. 21 cv 3 prosím o společné přečtení a pak pracují samostatně

5. Medvídci s. 32 cv srdíčko ( děti, které namají vyznačeno značkami počítají pod 1. černou čárou ke druhé černé čáře ) t.j. 4 sloupečky po 4 příkladech

Hodně úspěchů při práci a všechny Vás pozdravuji

_______________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 25.3.

Český jazyk

1. Ps s. 28 cv. tužka - přepiš písmena M  Á  P  V  Ú  N  J ( pozor na písmenko J - musíme psát pod linku )

2. Ps s. 27 dokončit - říkejte u slova veze - pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka, hned na vlaštovku, myška vyleze, důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze, vlaštovka a myška vyleze ven. U spodního řádku přepište slovo pouze jednou.

3. Sl s. 56 cv. tulipán 4 - přečíst a ptejte se dětí např. Kde sedáme? Co dal táta na stůl? ( nejlépe je dětem položit otázku  hned po přečtení věty )

4. zkuste si jazykolam - Pan Kaplan v kapli plakal - říkejte vícekrát za sebou

Matematika

1. PS s. 20 cv 4 ústně na rozcvičení

2. PS s. 20 nahoře - vymýšlejte slovní úlohy a oak napište výsledky do příkladů ( píšeme perem )

3. PS s. 20 cv. 1 - škrtáme tužkou a od zadu podle příkladů na konci řádku ( podobné cvičení je v PS s. 13 cv. 1,2 )

4. PS s. 20 cv. 2 - děti spočítají nejprve modré dílky a uberou červené např. 9 modrých dílků a uberu 4 červené, utvořím příklad 9 - 4 = 5, výsledek zapíší pod číselnou osu k příkladu perem

5. PS s. 20 cv. 3 počítají samostatně

Mějte se hezky a všechny Vás zdravím

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 24.3.

Český jazyk

1. stále si hrajte hry "Na mimozemšťana" a "Na ozvěnu". Opakujte začáteční hlásku ve slově např. kos - začíná na k

2. Sl s. 56 sloupečky - pastelkou a rovnou čarou rozdělte podle tleskání ( na slabiky ), obloučkem připojit předložku v, aby se četla dohromady se slovem

3. Sl s. 56 cv. puzzle - spojuj barevně do dvojic, každá dvojice má jinou barvu

4. Sl s. 57 sloupečky si ještě jednou přečti

5. slož si z písmen slova pytel  ráno  kopeme

6. Ps s. 27 ( 4 řádky ) - slova zima říkejte začátek zubu, důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, hned myška a zase vyleze ven, pejsek, druhý pejsek, ještě jeden pejsenk, myška vyleze ven,najeď vpravo, vrať se, udělej vajíčko, uřízni a myška vyleze ven - zvedni pero a udělej tečku nad i

Matematika

1. stále opakujte pamětné sčítání a odčítání do deseti

2. PS s. 16 cv. 4 ( dokreslujte do 9 vždy jinou pastelkou např. jsou tam 2 modré tulipány - dítě dokreslí 7 červených, pak zapíše rozklad čísla, cv 5 samostatně - některé děti mohou mít hotovo

3. PS s. 19 cv 2 počítejte po dvou od 0 do 10 a od 1 do 9 - některá čísla ukáží děti na číselné ose - neukazujeme číslici, ale bod  ve tvaru znaménka + ( děti by měly znát, ale prosím o připomenutí )

4. PS s. 19 cv. 4 - děti vymyslí ( pokud to někomu nepůjde, prosím pomozte jim ) slovní úlohu a na řádku znázornění musí použít tři barvy, pak napíší na řádek vypočítej příklad 2+3+4=9 a doplní výsledek do odpovědi, ve cv. 5 opět vymyslet úlohu - tentokrát místo znázornění malují daný počet stromů do volného prostoru, pak napíší do řádku vypočítej příklad a doplní odpověď

Prvouka

1. Ája ( Já a můj svět ) s. 41 cv. domeček - stačí si popovídat, ve druhém obdélníku škrtni, co na stůl nepatří

2. na vycházce pozoruj jarní kytky - Ája s. 44 - zkus je poznat

3. opakuj si dny v týdnu

Dnes Vám posílám email.

Mějte se hezky a těším se na Vás.

 

Dobrý den, týden učení doma máme za sebou.  Doufám, že vše zvládáte v pohodě a přeji Vám spoustu trpělivosti. Při Vaší těžké práci bych Vám doporučila program na ČT 2 od 9 hodin, kde je vysvětlováno učení pro 1. ročník. ( Pokud jste se dnes dívali, použili tam slovo slabika, které naše děti neznají. Stačí, když jim připomenete hru "Na ozvěnu", kde počet slabik určí podle počtu tleskání. )

Český jazyk

1. Ps s. 26 dopsat - děti obtahují zi - říkejte začátek zubu, důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, hned myška a vyleze ven

2. Ps s. 26 tužka - napište jako diktát - musí  váza  jela

3. Rodina s. 17 cv. 1,2,3,4 pouze ústně 

4. Sl s. 55 cv. pusa - umět vyprávět pohádku

5. Sl s. 56 cv. červené pero - první řádek si přečtěte a do druhého řádku se snažte doplnit jiné písmeno např. drak - mrak ....

6. Sl s. 57 sloupečky - budou na čtení těžké, přečtěte si je několikrát

Matematika

1. Zvířátka s. 11 cv. 1 ( Děti Vám přečtou úlohu samy, pak znázorní na řádek ZNÁZORNI pomocí koleček: například 3 červená kolečka t. j. 3 trička, 2 zelená kolečka t.j. 2 sukně a 2 modrá kolečka t.j.2 kalhoty ) a řádek VÝPOČET napíší příklad 3+2+2=7 ( sčítání více sčítanců nemají ještě zažité ), cv. 2 zvládnou samostatně, cv. 3 prosím podle pokynů - čísla se stejným výsledkem mají stejnou barvu, cv. 4 samostatně ( řekněte dětem, aby výsledky zapisovaly do tělíček robota )

2. PS s. 19 cv. 6 pouze ústně, nic nepište

3. Porovnávejte čísla, věci, používejte znaky větší, menší, rovná se ( pomůže Vám PS s. 14 cv. 4 )

4. PS s. 19 cv. 1,3 samostatně

Dobrý den, posílám úkoly na 20.3.

Český jazyk

1. Sl s. 53 cv. puzzle - tvořte dvojice, každá dvojice má jinou barvu ( možno podle s.50 cv puzzle )

2. Sl s. 55 cv smajlík ( pokud chceš, namaluj si na papír hokejku ), cv tulipán 3 - přečíst - ptejte se dětí např. Kam jde Hynek s Rudou? Čím zahájí trenér hru? atd. Zeptejte se dětí, proč je ve slovech Hynek, Rudou, Hana, Helou velké písmeno - pokud si nevzpomenou, připomeňte jim, že jde o jména a tam se píší velká písmena

3. Nácvik psacího písmene z - prosím otevřete si Váš email a v příloze najdete nácvik tohoto písmene. Postupujte podle šipek a prosím Vás o vysvětlení Vašim dětem - děti písmeno několikrát obtahují, říkejte jim začátek zubu, důlek (musíte jim ukázat), šikmo dolů,vlnovka a myška vyleze ven.Teprve potom začněte psát do písanky.

4. Ps s. 26 pouze 3 řádky

5. Ps s. 23 dole u tužky přepište - pole  léto  sláma

6. Rodina ( Hrajeme si ve škole i doma ) s.15 úkoly 1 - 8 ústně,úkoly 9,10 nedělejte, pak si dítě do čtvercové sítě nakreslí pastelkou libovolný obrázek

Matematika

1. Zvířátka s.10 cv 3 (děti využijí různé pastelky a propojují i cesty viz s.5 cv.4), pak cv 4 podle pokynů

2. PS s.18 cv 3 - znázorňujeme pomocí barevných koleček

3. Medvídci s.32 cv hvězdička ( pro ty, co byli nemocní - čtyři sloupečky po čtyřech příkladech, končíte vždy u 1.černé čáry )

4. Anglicky si opakuj čísla do 10 tam i zpět - rodiče mohou ukazovat prsty a děti říkají počet prstů anglicky

Prvouka - vyjděte si na vycházku a pozorujte změny v přírodě

Přeji krásný víkend.

 

Dobrý den, posílám úkoly na 19.3.

Český jazyk

1. Ps s.25 ( u slova loví říkejte vlaštovka, myška vyleze, najedu si kousek doprava, vrátím se, udělám vajíčko, uříznu, vrátím se, houpačka, hned pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka a myška vyleze ven ), pak už by vše mohli děti zvládnout samy. Dole přepisujte slova pouze jednou - POZOR na napojení os ve slově vosa ( JE TO TĚŽKÉ )

2. Sl s. 53 cv. červená pastelka -  dole jim přečtěte zadání. Psací podobu slov u cvičení s nimi přečtěte a pak je nechte pracovat samostatně.

3. Sl s. 54 pod obrázkem jsou slabiky. Ze slabik děti skládají slova a barevně je odlišují kroužkováním ( možno podívat na s.48,42 ), sloupečky slov společně s dětmi rozdělte na slabiky ( DBEJTE NA SPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ SLOV S OU např. hou - ká ). Článek si přečtěte a ptejte se dětí např. Kdo šel do lesa? Co se ozývalo z lesa? ... Pak nechte děti samostatně vypracovat cv. tužka ( píšeme tužkou a velkými tiskacími písmeny ). Dole si pouze přečtěte jména - psát je neumíme.

Matematika

1. PS s. 17 cv. 7 hbitě počítat NIC TAM NEPIŠTE

2. PS s. 18 nahoře - tvořte s dětmi slovní úlohy podle obrázků a požadujte od nich odpověď, výsledky do příkladů dopište

3. rozkládejte číslo 10 - vezměte si 10 knoflíků nebo  dřívek nebo kostiček - děti dělají hromádky podle toho, co vy jim řekne např. polož 5 kostiček na jednu hromádku, kolik jich bude na druhé hromádce - TAKTO LZE ROZKLÁDAT VŠECHNA ČÍSLA DO 10

4. Zvířátka s. 10 cv. 1  - pomozte dětem úlohu přečíst a pak je nechte pracovat samostatně - ukažte jim, kam mají psát znázornění, ke kterému použijí dvě barvy pastelek a znázorňují pomocí koleček, k výpočtu napíší perem příklad, odpověď Vám řeknou pouze ústně

5. Zvířátka s. 10 cv. 2 - pracujte podle pokynů - dětem pokyny přečtěte a zeptejte se, zda jim rozumí. Potom mohou prascovat také samostatně. Auta mohou mít jednu barvy nebo více. To nechám na dětech.

Dobrý den, posílám úkoly na 18.3.

Matematika

1. Zvířátka s.9 cv. 1,2 - u cv. 1 si žáci vybírají barvy podle sebe a také tu barvu použijí u vybarvování do čtverců, na řádek zapíší perem správné číslo, u cv. 2 pracujte podle pokynů

2. PS ( velký sešit - Matematika 2 ) s.16 cv. 1,2,3  ( některé děti mohou mít tato cvičení již hotová ) 

Český jazyk

1. Ps s. 24 dokončit - POZOR na napojení k písmenu V - musí být dole

2. Ps s. 25 ( 2 řádky ) - u slova vítá říkejte - pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka,myška může vylézt, zub,vrať se houpačka, myška může vylézt, najeď doprava, vrať se, udělej vajíčko,uřízni a myška může vylézt. Zvedni pero a nad písmeno í á napiš čárku. Napojení slabiky ví je pro žáky nové.

3. Sl s. 54 zopakuj si básničku k písmenu h

4. Sl s. 55 domeček, barevné sloupečky - zde si rozdělte slova na slabiky ( podívejte se na s. 47,49 ) a použijte k tomu nějakou pastelku

5. Sl. s. 53 cv. modrý trojúhelník - libovolnou pastelkou vyznač správnou cestu  (možnost podívat se na s.44,46 na cv. modrý trojúhelník )

S pozdravem Horká Věra

 

Vážení rodiče,

vzhledem vzniklé situaci bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při individuální výuce Vašich dětí. Úkoly budu zadávat denně na webové stránky naší školy.  

Čtení - každý den hlasitě čtěte ve Slabikáři nyní do s.50. Po přečtení se dětí ptejte, co četly a zda znají všechny významy slov. V případě, že význam slov neznají, prosím o vysvětlení. Čtěte i psací písmo.

Psaní - procvičujte všechna probraná psací písmena (e,é,l,m,i,í,u,ú,ů,a,á,s,o,ó,p,M,O,Ó,t, velké I,j,J,U,Ú,n,N,v). Připomínejte dětem napojení k O,P,velkémuI - musí být od spodu. Těžké pro děti napojení ol,oj,ov,os.

Počítání - počítejte příklady na sčítání a odčítání do 10, dbejte na rychlost.

Úkoly na 17.3.

Český jazyk

1. Ps ( Písanka ) s. 24 - říkejte dětem hůlka, myška nemůže vylézt, houpačka a děti obtahují V - dnes napište 3 řádky

2. Sl ( Slabikář ) s. 54 - zajroužkujte zeleně H nahoře i v básni, fialově h, báseň se nauč zpaměti. Cv. brýle - zakroužkuj všechny obrázky, které začínají na h

3. Sl s. 53 cv. obě tužky - piš tužkou a použij velká tiskací písmena

Matematika

1. Medvídci ( Moje první počítání ) s. 30 cv. oranžový vykřičník

2. Zvířátka ( Moje počítání ) s. 8 cv. 1, 2 - vybarvuj barevně ( např. fialově fazoli se šestkou a stejnou barvou správný příklad - barvy si děti volí samy ), pak pokračuj ve cv.3, 4

Těším se na další spolupráci.

 

 

 

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

12.50 – 13.35

pondělí

Čj

M

Čj

Hv

-

-

úterý

Čj

M

Vv

Prv

-

-

středa

Čj

M

Tv

Čj

-

-

čtvrtek

Čj

M

Čj

-

-

pátek

Čj

Tv

Prv

Čj

-

-

 

  • Mgr. Věra Horká - třídní učitelka - horka.vera@zshumpolec.cz
  • Bc. Ingrid Červená - vychovatelka školní družiny - druzina@zshumpolec.cz

Přidáno 15. 8. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230