Logo školy
Znak města

I.C

Dobrý den, posílám úkoly na 3.4.

Český jazyk

1. Ps s. 31 dokončit

2. papír - obtáhnout 5x psací písmeno S - říkejte houpačka, kapka a otočená hůlka

3. Sl s. 62 ve žlutém obdélníku si zeleně zakroužkuj Č, fialově f. To samé udělej v básničce a pak se ji nauč zpaměti.

4. Sl s. 62 brýle - zakroužkuj obrázky, které začínají na č

5. Sl. s. 63 domeček a sloupečky ( rozdělte si čarou podle tleskání - slabik POZOR čís -lo, há -ček, su - šič -ka, u - čí - me  se, cvi - čí - me, oi - lič -ka,  la - vič -ka )

6. Panák s. 50 - zkuste si samostatně - každý obdélník nebo čttverec je jedno slovo

Matematika

1. PS s. 24 cv. 4, 5 ( u cv. 5  můžete použít vyrobené peníze )

2. PS s. 25 u červených příkladů a obrázků nad nimi vymýšlejte slovní úlohy a zapište výsledky. Pokud bude výsledek 10 - jednou si dupněte

3. Medvídci s. 33 cv. dárek ( kdo nemá označeno, počítá 4 sloupečky a vždy končí u druhé černé čáry )

4. Zvířátka s. 14 cv. 1 ( vybarvujte příklady a také cestičky ), cv. 2

Posílám email.

__________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na 2.4.

Český jazyk

1. Ps s. 31 ( 4 řádky - nové písmenko d ) - říkejte vajíčko, uřízneme, vyjedeme nahoru k druhé modré lince, vrátíme se a myška vyleze ven

2. Ps s. 40 - vynechte řádek a pište na nový řádek diktát - dáme  jelen  los ( připomeňte napojení os -  je TĚŽKÉ )

3. Sl s. 60 cv. A/N ( podobné Sl s. 43 cv. A/N ) - přečteme si otázku a do zeleného obdélníku napíšeme tiskací velké A nebo N, píšeme obyčejnou tužkou. Otázky si čtou děti samy a odpovídají na ně. Pak jim pouze proveďte kontrolu. Některé děti Vás při této práci nebudou potřebovat. Řekněte si celé rodiny od kohouta, prasete a kozy.

4. Sl s. 60 cv tabulka - zkuste se dětí nejprve zeptat, zda ví, co budou dělat. Pokud nebudou vědět, trošku jim pomozte a nechte je pracovat samostatně

5. Seznamte děti s tiskacími písmeny č Č

Matematika

1. PS s. 22 cv. 5 - nutné dětem říci, že se počítá příklad stejně jako typ 5 + 3 + _ = 9 ( ten již znají ) a nebo jim řekněte, že je výsledek na druhé straně

2. PS s. 24 cv. 1 říkej rychle, kolik vidíš prstů. Až budeš říkat deset, jednou si dupni.

3. PS s. 24 cv. 2,3  samostatně,u  cv. 3 - do dominových karet si děti malují své obrázky a pak dole čísla porovnají

4. Zvířátka s. 13 cv. 2,3,4 ( u cv. č zapisuj čísla do vajíček )

Posílám email.

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den a ahoj děti, posílám úkoly na 1.4. a věřte mi, že to není apríl

Český jazyk

1. Sl s. 59 cv. trojúhelník - připojuj správné slovo - vždy použijte jinou pastelku, cv. zvonek se nauč zpaměti

2. Sl s. 60 cv. červené pero + sova - piš velkými tiskacími písmeny a tužkou

3. Ps s. 30 dokončit - u slova leze říkejte - vlaštovka, myška vyleze ven, malá vlaštovka, myška vyleze ven,důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, malá vlaštovka a myška vyleze ven

Prvouka

Jděte do přírody a pozorujte kytičky a zvířátka. Opakujte si celé zvířecí rodiny např. kocour - kočka - kotě, beran - ovce - jehně...

Matematika

1. Medvídci s. 32 cv. sluníčko ( celá stárnka by pak měla být hotová )

2. PS s. 22 cv. 1, 4 ( podle PS s. 7 cv. 1 ), DOBROVOLNÝ  ÚKOL cv. 6 ( s vaší pomoci si přečtou ) 

3. PS s. 23 cv. 2, 3, 4

4. Stále si počítejte zpaměti a rozkládejte čísla

Dnes si vyzvědněte email.

________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 30.3.

Český jazyk

1. Sl s. 58 dokončit - po přečtení se ptejte dětí např. Kolik králíků je na louce? Kdo je na louce? atd. Pak vypracujte cv. tužka - píšeme tužkou velkými tiskacími písmeny, dole na stránce přečtěte i slova napsaná psace

2. Sl s. 59 cv. tužka - doplňujte velkými tiskacími písmeny

3. Ps s. 30 ( 4 řádky ) - pozor na napojení op - u slova zatopí můžete říkat začátek zubu,důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, najeď vpravo, vrátím se na vajíčko, uříznu, myška vyleze ven, hned na zub,vrať se, houpačka, najeď vpravo na vajíčko, uřízni, houpačka, hned dolů pod linku, vrať se,pejsek,myška vyleze ven a ještě jednou myška vyleze ven, pak zvedni pero a nad í napiš čárku

4. Ps s. 40 - přepis jmen Míla Jana Ola Pavel - připomeňte dětem, že jména se na začátku píší velkým písmenem ( prosím udělejte to před napsáním každého jména ) Jana ( POZOR na psaní J - musíme začít u druhé modré linky hůlkou a sjedeme až pod černou čáru ), Ola a Pavel se napojují od spoda, u Pavel POZOR na napojení ve. Pokud se jména nevejdou na jeden řádek, použijte řádek druhý ( zatím nevynechávejte řádek )

Matematika

1. PS s. 22 cv. 7 - rozpočítat - NIC NEPIŠTE

2. PS s. 22 cv. 2 - děti vám mohou samy přečíst, na řádku znázorni ( kreslí kolečka, škrtají od konce ), vypočítají a doplní odpověď

3. PS s. 22 cv. 3 samostatně

4. PS s. 23 píší nahoře vlevo 10( mezi jedničkou a nulou je malá mezera ), pak ještě cv. 1

Tělesná výchova - DOBROVOLNÝ  ÚKOL na youtube najděte dětem pohádku Bob a Bobek s názvem Ve škole sportu - děti si mohou s postavičkami zacvičit

Výtvarná výchova - DOBROVOLNÝ  ÚKOL - děti si mohou na papír nakreslit Boba a Bobka nebo pouze jejich klobouk

__________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti, sedím tady ve třídě sama a je mi smutno. Moc se na Vás těším, Rodiče při učení poslouchejte. Až se vrátíte do školy, tak mi vše ukážete. Mějte se moc hezky a určitě všechno pěkně zvládnete.

Milí rodiče, vstupujete do třetího týdne v roli pedagoga. Přeji Vám všem spoustu pozitivní energie a trpělivosti.

Úkoly na 30.3.

Český jazyk

1. Sl s. 58 zopakuj si básničku k písmenu B

2. Sl s. 59 cv. otazník - děti zkouší z písmen sestavit slovo ( můžete dětem pomoci tím, že ukážete na obrázek a půjde jim to lépe ), složená slova řekněte jako mimozemšťané, ve cv. sova - slova oddělte pastelkou - barvu si dítě volí samo

3. Sl s. 58 slabiky pod obrázkem - děti kroužkují slabiky tak, aby vzniklo slovo např. bou - da zeleně, Ku - ba modře atd. - jedna slabika může mít více barev ( podobné cv. jste již dělali na s. 54 ), pak si přečtou sloupečky slov ( kdo potřebuje, může si rozdělit slova podle tleskání ( slabik )

4. Ps s. 29 předepsané řádky pište celé, u přepisu t.j. 5. - 8. řádek stačí slovo napsat pouze jednou - POZOR na napojení ýv ve slově mýval. Zeptejte se jich na význam slova mýval.

5. Rodina s. 16 kroužkuj dvojice obrázků tak, jak k sobě patří: např. pusa - kartáček, opice - banán atd. Střídej pastelky.

Matematika

1. Zvířátka s. 13 cv. 1 samostatně  - každé zvířátko kroužkuj jinou barvou, pak dolů do modrých okének napiš počet jednotlivých zvířátek ( rodiče se pak mohou ptát - Kterých zvířátek je nejvíce, nejméně. Kterých je o 2 více než kraviček. Čísla s počtem  zvířátek můžete seřadit od největšího k nejmenšímu a naopak. Můžete také sestavovat příklady nebo tvořit slovní úlohy. )

2. Medvídci s. 34 nahoře - dokreslujte  srdíčka modře, kolečka červeně a čtverce zeleně  tak, aby jich bylo na řádku 10 - černobílé obrázky nevybarvujte

3. Medvídci s. 32 cv. stromeček ( děti, které nemají barevně vyznačeno počítají další 4 sloupečky po 4 příkladech )

4. Pokud máte vyrobené peníze - můžete dávat dětem úkol např. Jak bys zaplatil 8 Kč. Děti dávají a/ pětikorunu, dvoukorunu a korunu, b/ čtyři dvoukoruny, c/ 8 korun, d/  dvoukorunu, korunu a pětikorunu - již nemohou dát, protože je to stejné jako v prvních případě za a/

____________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 27.3

Český jazyk

1. Ps s. 28 dokončit - POZOR ve slově motel na napojení ot - říkejte pejsek, vrať se druhý pejsek, vrať se třetí pejsek, myška vyleze ven,hned najeď kousek na vajíčko, napiš vajíčko, uřízni, udělej houpačku, hned vyjeď na zub, kousek se vrať, udělej houpačku, myška vyleze ven, vlaštovka, myška vyleze ven, vysoká vlaštovka a myška vyleze ven. Problém by mohlo dělat i napojení vý ve slově výlet. Prosím zeptejte se dětí, zda znají významy slov. Myslím si, že nebudou znát motel.

2. seznamte děti s tvary písmenem B b ( Sl s. 57 ), ukažte jim i psací b,B ( dole na stránce žlutý obdélník )

3. Sl s. 57 zakroužkovat zeleně B nahoře ve žlutém obdélníku a také v básničce. Stejně pracujte s malým písmenem b, ale používáme fialovou pastelku. Básničku se naučte zpaměti.

4. Sl s. 57 brýle - kroužkujte obrázky, které začínají na b

5. Sl s. 59 domeček, sloupečky ( rozdělte slova čarou na slabiky - pro děti tleskání - POZOR na slova drá-tek, drá-pek ve žlutém sloupci, ta mohou dělat  problém při čtení )

Matematika

1. PS s. 21 cv. 8 - ústně - NIC NEPIŠTE

2. PS s. 21 cv. 4 ( POZOR příklady čteme od shora a počítáme od spodu, výsledek píšeme pod číslice - můžete se podívat PS s. 8 cv. 1 nebo PS s. 6 cv. 1 ) pak udělejte cv. 6 samostatně, 7 ( můžete dětem vyrobit papírové peníze - např. koruny budou ve tvaru koleček, dvoukoruny čtverce, pětikoruny trojúhelníku - nebo lze hodnoty mincí rozlišit barevně - děti se mohou samy vybarvit - vše dětem pomůže při práci )

3. Zvířátka s. 12 cv. 1 rozkládáme číslo 7 - pracujte podle předlohy vlevo nahoře, cv 2

Prvouka

povídejte si o zvířatech - zkuste si pojmenovávat celé zvířecí rodiny např. pes - fena - štěně, kozel - koza - kůzle atd.

V případě, že nebudete mít doma náhradní náplně do pera ( bombičky ), dejte svým dětem místo pera obyčejnou ořezanou tužku. Nevhodná jsou pera s jednorázovou náplní nebo propisovací tužky ( propisky ).

Mějte se hezky a přeji Vám všem klidný víkend

______________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 26.3.

Český jazyk

1. Ps s. 28 ( 3 řádky - POZOR na napojení k velkému P a V ( musí být ze spodu )

2. Sl s. 57 cv otazník - přečtěte si, popovídejte o zvířatech, podtrhněte si pastelkou slova lev sova  jelen a pak je opište do písanky na s.31 cv. tužka ( POZOR na napojení ov )

3. Sl s. 57 cv trojúhelník ( podobně jako na s. 53 cv. trojúhelník ), cv.zvoneček se nauč zpaměti

DOBROVOLNÝ  ÚKOL Sl s. 57 cv. tužka ( piš velkými tiskacími písmeny )

Matematika

1. PS s. 21 cv. 5 ústně ( NIC NEPIŠTE - zkuste počítat rychle )

2. PS s. 21 cv. 1 společně přečíst, upozornit na zkratku Kč ( prosím znovu  vysvětlit, protože si ji děti nebudou  ještě pamatovat ),na řádek znázorni malujte kolečka ( škrtáme vždy od zadu ), pak napište příklad a doplňte odpověď

3. PS s. 21 cv. 2 děti mohou pracovat samostatně

4. PS s. 21 cv 3 prosím o společné přečtení a pak pracují samostatně

5. Medvídci s. 32 cv srdíčko ( děti, které namají vyznačeno značkami počítají pod 1. černou čárou ke druhé černé čáře ) t.j. 4 sloupečky po 4 příkladech

Hodně úspěchů při práci a všechny Vás pozdravuji

_______________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 25.3.

Český jazyk

1. Ps s. 28 cv. tužka - přepiš písmena M  Á  P  V  Ú  N  J ( pozor na písmenko J - musíme psát pod linku )

2. Ps s. 27 dokončit - říkejte u slova veze - pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka, hned na vlaštovku, myška vyleze, důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze, vlaštovka a myška vyleze ven. U spodního řádku přepište slovo pouze jednou.

3. Sl s. 56 cv. tulipán 4 - přečíst a ptejte se dětí např. Kde sedáme? Co dal táta na stůl? ( nejlépe je dětem položit otázku  hned po přečtení věty )

4. zkuste si jazykolam - Pan Kaplan v kapli plakal - říkejte vícekrát za sebou

Matematika

1. PS s. 20 cv 4 ústně na rozcvičení

2. PS s. 20 nahoře - vymýšlejte slovní úlohy a oak napište výsledky do příkladů ( píšeme perem )

3. PS s. 20 cv. 1 - škrtáme tužkou a od zadu podle příkladů na konci řádku ( podobné cvičení je v PS s. 13 cv. 1,2 )

4. PS s. 20 cv. 2 - děti spočítají nejprve modré dílky a uberou červené např. 9 modrých dílků a uberu 4 červené, utvořím příklad 9 - 4 = 5, výsledek zapíší pod číselnou osu k příkladu perem

5. PS s. 20 cv. 3 počítají samostatně

Mějte se hezky a všechny Vás zdravím

___________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, posílám úkoly na 24.3.

Český jazyk

1. stále si hrajte hry "Na mimozemšťana" a "Na ozvěnu". Opakujte začáteční hlásku ve slově např. kos - začíná na k

2. Sl s. 56 sloupečky - pastelkou a rovnou čarou rozdělte podle tleskání ( na slabiky ), obloučkem připojit předložku v, aby se četla dohromady se slovem

3. Sl s. 56 cv. puzzle - spojuj barevně do dvojic, každá dvojice má jinou barvu

4. Sl s. 57 sloupečky si ještě jednou přečti

5. slož si z písmen slova pytel  ráno  kopeme

6. Ps s. 27 ( 4 řádky ) - slova zima říkejte začátek zubu, důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, hned myška a zase vyleze ven, pejsek, druhý pejsek, ještě jeden pejsenk, myška vyleze ven,najeď vpravo, vrať se, udělej vajíčko, uřízni a myška vyleze ven - zvedni pero a udělej tečku nad i

Matematika

1. stále opakujte pamětné sčítání a odčítání do deseti

2. PS s. 16 cv. 4 ( dokreslujte do 9 vždy jinou pastelkou např. jsou tam 2 modré tulipány - dítě dokreslí 7 červených, pak zapíše rozklad čísla, cv 5 samostatně - některé děti mohou mít hotovo

3. PS s. 19 cv 2 počítejte po dvou od 0 do 10 a od 1 do 9 - některá čísla ukáží děti na číselné ose - neukazujeme číslici, ale bod  ve tvaru znaménka + ( děti by měly znát, ale prosím o připomenutí )

4. PS s. 19 cv. 4 - děti vymyslí ( pokud to někomu nepůjde, prosím pomozte jim ) slovní úlohu a na řádku znázornění musí použít tři barvy, pak napíší na řádek vypočítej příklad 2+3+4=9 a doplní výsledek do odpovědi, ve cv. 5 opět vymyslet úlohu - tentokrát místo znázornění malují daný počet stromů do volného prostoru, pak napíší do řádku vypočítej příklad a doplní odpověď

Prvouka

1. Ája ( Já a můj svět ) s. 41 cv. domeček - stačí si popovídat, ve druhém obdélníku škrtni, co na stůl nepatří

2. na vycházce pozoruj jarní kytky - Ája s. 44 - zkus je poznat

3. opakuj si dny v týdnu

Dnes Vám posílám email.

Mějte se hezky a těším se na Vás.

 

Dobrý den, týden učení doma máme za sebou.  Doufám, že vše zvládáte v pohodě a přeji Vám spoustu trpělivosti. Při Vaší těžké práci bych Vám doporučila program na ČT 2 od 9 hodin, kde je vysvětlováno učení pro 1. ročník. ( Pokud jste se dnes dívali, použili tam slovo slabika, které naše děti neznají. Stačí, když jim připomenete hru "Na ozvěnu", kde počet slabik určí podle počtu tleskání. )

Český jazyk

1. Ps s. 26 dopsat - děti obtahují zi - říkejte začátek zubu, důlek, šikmo dolů, vlnovka, myška vyleze ven, hned myška a vyleze ven

2. Ps s. 26 tužka - napište jako diktát - musí  váza  jela

3. Rodina s. 17 cv. 1,2,3,4 pouze ústně 

4. Sl s. 55 cv. pusa - umět vyprávět pohádku

5. Sl s. 56 cv. červené pero - první řádek si přečtěte a do druhého řádku se snažte doplnit jiné písmeno např. drak - mrak ....

6. Sl s. 57 sloupečky - budou na čtení těžké, přečtěte si je několikrát

Matematika

1. Zvířátka s. 11 cv. 1 ( Děti Vám přečtou úlohu samy, pak znázorní na řádek ZNÁZORNI pomocí koleček: například 3 červená kolečka t. j. 3 trička, 2 zelená kolečka t.j. 2 sukně a 2 modrá kolečka t.j.2 kalhoty ) a řádek VÝPOČET napíší příklad 3+2+2=7 ( sčítání více sčítanců nemají ještě zažité ), cv. 2 zvládnou samostatně, cv. 3 prosím podle pokynů - čísla se stejným výsledkem mají stejnou barvu, cv. 4 samostatně ( řekněte dětem, aby výsledky zapisovaly do tělíček robota )

2. PS s. 19 cv. 6 pouze ústně, nic nepište

3. Porovnávejte čísla, věci, používejte znaky větší, menší, rovná se ( pomůže Vám PS s. 14 cv. 4 )

4. PS s. 19 cv. 1,3 samostatně

Dobrý den, posílám úkoly na 20.3.

Český jazyk

1. Sl s. 53 cv. puzzle - tvořte dvojice, každá dvojice má jinou barvu ( možno podle s.50 cv puzzle )

2. Sl s. 55 cv smajlík ( pokud chceš, namaluj si na papír hokejku ), cv tulipán 3 - přečíst - ptejte se dětí např. Kam jde Hynek s Rudou? Čím zahájí trenér hru? atd. Zeptejte se dětí, proč je ve slovech Hynek, Rudou, Hana, Helou velké písmeno - pokud si nevzpomenou, připomeňte jim, že jde o jména a tam se píší velká písmena

3. Nácvik psacího písmene z - prosím otevřete si Váš email a v příloze najdete nácvik tohoto písmene. Postupujte podle šipek a prosím Vás o vysvětlení Vašim dětem - děti písmeno několikrát obtahují, říkejte jim začátek zubu, důlek (musíte jim ukázat), šikmo dolů,vlnovka a myška vyleze ven.Teprve potom začněte psát do písanky.

4. Ps s. 26 pouze 3 řádky

5. Ps s. 23 dole u tužky přepište - pole  léto  sláma

6. Rodina ( Hrajeme si ve škole i doma ) s.15 úkoly 1 - 8 ústně,úkoly 9,10 nedělejte, pak si dítě do čtvercové sítě nakreslí pastelkou libovolný obrázek

Matematika

1. Zvířátka s.10 cv 3 (děti využijí různé pastelky a propojují i cesty viz s.5 cv.4), pak cv 4 podle pokynů

2. PS s.18 cv 3 - znázorňujeme pomocí barevných koleček

3. Medvídci s.32 cv hvězdička ( pro ty, co byli nemocní - čtyři sloupečky po čtyřech příkladech, končíte vždy u 1.černé čáry )

4. Anglicky si opakuj čísla do 10 tam i zpět - rodiče mohou ukazovat prsty a děti říkají počet prstů anglicky

Prvouka - vyjděte si na vycházku a pozorujte změny v přírodě

Přeji krásný víkend.

 

Dobrý den, posílám úkoly na 19.3.

Český jazyk

1. Ps s.25 ( u slova loví říkejte vlaštovka, myška vyleze, najedu si kousek doprava, vrátím se, udělám vajíčko, uříznu, vrátím se, houpačka, hned pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka a myška vyleze ven ), pak už by vše mohli děti zvládnout samy. Dole přepisujte slova pouze jednou - POZOR na napojení os ve slově vosa ( JE TO TĚŽKÉ )

2. Sl s. 53 cv. červená pastelka -  dole jim přečtěte zadání. Psací podobu slov u cvičení s nimi přečtěte a pak je nechte pracovat samostatně.

3. Sl s. 54 pod obrázkem jsou slabiky. Ze slabik děti skládají slova a barevně je odlišují kroužkováním ( možno podívat na s.48,42 ), sloupečky slov společně s dětmi rozdělte na slabiky ( DBEJTE NA SPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ SLOV S OU např. hou - ká ). Článek si přečtěte a ptejte se dětí např. Kdo šel do lesa? Co se ozývalo z lesa? ... Pak nechte děti samostatně vypracovat cv. tužka ( píšeme tužkou a velkými tiskacími písmeny ). Dole si pouze přečtěte jména - psát je neumíme.

Matematika

1. PS s. 17 cv. 7 hbitě počítat NIC TAM NEPIŠTE

2. PS s. 18 nahoře - tvořte s dětmi slovní úlohy podle obrázků a požadujte od nich odpověď, výsledky do příkladů dopište

3. rozkládejte číslo 10 - vezměte si 10 knoflíků nebo  dřívek nebo kostiček - děti dělají hromádky podle toho, co vy jim řekne např. polož 5 kostiček na jednu hromádku, kolik jich bude na druhé hromádce - TAKTO LZE ROZKLÁDAT VŠECHNA ČÍSLA DO 10

4. Zvířátka s. 10 cv. 1  - pomozte dětem úlohu přečíst a pak je nechte pracovat samostatně - ukažte jim, kam mají psát znázornění, ke kterému použijí dvě barvy pastelek a znázorňují pomocí koleček, k výpočtu napíší perem příklad, odpověď Vám řeknou pouze ústně

5. Zvířátka s. 10 cv. 2 - pracujte podle pokynů - dětem pokyny přečtěte a zeptejte se, zda jim rozumí. Potom mohou prascovat také samostatně. Auta mohou mít jednu barvy nebo více. To nechám na dětech.

Dobrý den, posílám úkoly na 18.3.

Matematika

1. Zvířátka s.9 cv. 1,2 - u cv. 1 si žáci vybírají barvy podle sebe a také tu barvu použijí u vybarvování do čtverců, na řádek zapíší perem správné číslo, u cv. 2 pracujte podle pokynů

2. PS ( velký sešit - Matematika 2 ) s.16 cv. 1,2,3  ( některé děti mohou mít tato cvičení již hotová ) 

Český jazyk

1. Ps s. 24 dokončit - POZOR na napojení k písmenu V - musí být dole

2. Ps s. 25 ( 2 řádky ) - u slova vítá říkejte - pejsek, myška nemůže vylézt, houpačka,myška může vylézt, zub,vrať se houpačka, myška může vylézt, najeď doprava, vrať se, udělej vajíčko,uřízni a myška může vylézt. Zvedni pero a nad písmeno í á napiš čárku. Napojení slabiky ví je pro žáky nové.

3. Sl s. 54 zopakuj si básničku k písmenu h

4. Sl s. 55 domeček, barevné sloupečky - zde si rozdělte slova na slabiky ( podívejte se na s. 47,49 ) a použijte k tomu nějakou pastelku

5. Sl. s. 53 cv. modrý trojúhelník - libovolnou pastelkou vyznač správnou cestu  (možnost podívat se na s.44,46 na cv. modrý trojúhelník )

S pozdravem Horká Věra

 

Vážení rodiče,

vzhledem vzniklé situaci bych Vás chtěla poprosit o spolupráci při individuální výuce Vašich dětí. Úkoly budu zadávat denně na webové stránky naší školy.  

Čtení - každý den hlasitě čtěte ve Slabikáři nyní do s.50. Po přečtení se dětí ptejte, co četly a zda znají všechny významy slov. V případě, že význam slov neznají, prosím o vysvětlení. Čtěte i psací písmo.

Psaní - procvičujte všechna probraná psací písmena (e,é,l,m,i,í,u,ú,ů,a,á,s,o,ó,p,M,O,Ó,t, velké I,j,J,U,Ú,n,N,v). Připomínejte dětem napojení k O,P,velkémuI - musí být od spodu. Těžké pro děti napojení ol,oj,ov,os.

Počítání - počítejte příklady na sčítání a odčítání do 10, dbejte na rychlost.

Úkoly na 17.3.

Český jazyk

1. Ps ( Písanka ) s. 24 - říkejte dětem hůlka, myška nemůže vylézt, houpačka a děti obtahují V - dnes napište 3 řádky

2. Sl ( Slabikář ) s. 54 - zajroužkujte zeleně H nahoře i v básni, fialově h, báseň se nauč zpaměti. Cv. brýle - zakroužkuj všechny obrázky, které začínají na h

3. Sl s. 53 cv. obě tužky - piš tužkou a použij velká tiskací písmena

Matematika

1. Medvídci ( Moje první počítání ) s. 30 cv. oranžový vykřičník

2. Zvířátka ( Moje počítání ) s. 8 cv. 1, 2 - vybarvuj barevně ( např. fialově fazoli se šestkou a stejnou barvou správný příklad - barvy si děti volí samy ), pak pokračuj ve cv.3, 4

Těším se na další spolupráci.

 

 

 

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

12.50 – 13.35

pondělí

Čj

M

Čj

Hv

-

-

úterý

Čj

M

Vv

Prv

-

-

středa

Čj

M

Tv

Čj

-

-

čtvrtek

Čj

M

Čj

-

-

pátek

Čj

Tv

Prv

Čj

-

-

 

  • Mgr. Věra Horká - třídní učitelka - horka.vera@zshumpolec.cz
  • Bc. Ingrid Červená - vychovatelka školní družiny - druzina@zshumpolec.cz

Přidáno 15. 8. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230