Logo školy
Znak města

INFORMACE 3. A

 

15. 5 .

Informace pro nemocné:

Aj - 22. 5. budeme psát diktát - uč. str. 55/cv. 4

Naučit  a napsat slovíčka z 27. lekce - vše na 22. 5.

M - do domácího sešitu uč. str. 130/př. 2 - z každého sloupce

pouze první čtyři příklady. Nepočítat podle vzoru! Nepoužívejte závorky,

ale pouze normální rozklad např. 12 x 2

12 rozložím na 10 + 2

10 x 2 = 20

2 x 2 = 4

20 + 4 = 24

Kdo umí bez rozkladu, může psát hned výsledkywink.

Na středu 23. 5. - naučit básničku podle výběru - čítanka

str. 134/Kouzelná flétna nebo str. 135/Květen nebo str. 136/Jen mít oči k vidění

V pátek 18. 5. jedme na výletyessmiley!

Příjemný den! JM

2. 5.

Informace pro nemocné:

M - dělení násobků deseti jednocifernými čísly - str. 127,

opakování násobilky, procvičujeme veškerou probranou látku

Čj - slovní druhy - str. 70 - 72

Příjemný densmiley!

JM

27. 4.

DÚ - Čj - str. 70/cv. 3 do domácího sešitu

Aj - naučit slovíčka z 26. lekce

V neděli 13. 5. od 15.00h je v kině program ke Dni matekheart.

Všichni jste srdečně zvánismiley!

Zkouška účinkujících se bude konat ve čtvrtek 10.5. v kině

od 13.00h (konec asi v 15.00h).

Podrobnější informce dětem ještě dám.

18. 5. JEDEME NA ŠKOLNÍ VÝLET.

VYBÍRÁME 250Kč.

Všem přeji krásné dny volna!!!

JM

 

25. 4.

Ředitel školy vyhlásil

na pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018

ředitelské volno.

Aj - v pátek 27. 4. budeme psát opakování z angličtiny

Čj - uč. str. 70/cv. 2 - do domácího sešitu

Příjemný den! JM

19. 4.

Co nás čeká:

  • 20. 4. - Den Země

  • 18. 5. – školní výlet „Vodní dům“ - Hulice (u Zruče)

  • 30. 5. - focení

  • do konce května nahlásit, kdo má zájem o ŠD pro příští školní rok

Příjemný densmiley! JM

17. 4.

Vážení rodiče,

přopomínám zítřejší rodičovské schůzky.

Od 15.00h do 17.00h ve třídě 3. A.

Těším se na Vás a přeji krásný densmiley!

JM

3. 4.

Od 17. 4. – 26. 6. budeme jezdit na plavecký

výcvik do Havlíčkova Brodu. Odjezd je v 9.00h.

První hodinu se budeme normálně učit.

Vybíráme 450Kč na dopravu.

Žádám Vás o vyplnění „zdravotní způsobilosti“

(pokud není zdravotní omezení, vyplní pouze rodiče).

S sebou – plavky, ručník, mýdlo. Vše musí být podepsané!!!

 

UPOZORNĚNÍ!

ZÍTRA NEJSOU VE 3. A KONZULTAČNÍ HODINY!

Příjemný den! smileyJM

 

23. 3.

POZOR

V středu 28. 3. končí výuka v 11. 20h!

Po Velikonocích budeme psát opakovací prověrky za 3. čtvrtletí!

OPAKUJTEwink!

Informace pro nemocné:

Čj - vyjmenovaná slova, hlavně pozor na slova s předponami VY- /VÝ-

HVS - str. 49/3 domácí úkol - přepsat do domácího sešitu

Aj - stále opakujeme, procvičujeme psaní, čtení/překlad a konverzaci!

Stále 23. lekce.

Příjemný víkendsmiley!

JM

22. 3.

Pro nemocné:

M - str. 95/10; písemné sčítání a odčítání,

dělení se zbytkem, opakujte násobilku!!!

Čj - vyjmenovaná slova, hlavně pozor na slova s předponami VY- /VÝ-

Aj - slovíčka z 23. lekce; PS - str. 48, 49

učebnice - str. 48, 49

Stále procvičovat věty (uč. str. 46)!

This apple is yellow - jednotné číslo

These apples are green - množné číslo

Hodně pohodywink! JM

20. 3.

Informace pro nemocné:

Aj - slovíčka z 23. lekce; PS str. 48

Procvičovat věty (uč. str. 46)!

This apple is yellow - jednotné číslo

These apples are green - množné číslo

 

M - rýsování kružnice podle přesně zadané velikosti.

Např. - Narýsuj kružnici n se středem P, jejíž poloměr r = 4 cm

DÚ - z několika libovolných kružnic narýsuj

obrázek podle vlastní fantazie (sněhuláka, postavu ....).

 

Čj - stále opakujeme veškerá vyjmenovaná i příbuzná slova.

Všem přeji krásný jarníwinkden! JM

 

PODĚKOVÁNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

CHTĚLA BYCH VÁM VELMI PODĚKOVAT ZA ÚČAST

NA SOBOTNÍM TVOŘENÍ. VELMI SI TOHO VÁŽÍM,

JELIKOŽ JE MI JASNÉ, ŽE V DNEŠNÍ USPĚCHANÉ DOBĚ,

NENÍ JEDNODUCHÉ VYŠETŘIT SI KOUSEK ČASU.

VYTVOŘILI JSTE POHODOVOU ATMOSFÉRU A VZNIKLY

KRÁSNÉ VÝROBKY.

DOUFÁM, ŽE JSTE SI TO UŽILI A TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCEsmiley!

JEŠTĚ JEDNOU - VELKÉ DÍKYsmiley!!!

MARŠÍKOVÁ JANA

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17. března 2018 se koná „Den otevřených dveří“.

Téma: „Čím chci být“.

Výrobek bychom dělali do otevřené krabice.

Dětem jsem vše vysvětlila.

Budeme na to mít čas do 11. 30h.

Vyrábět budete společně se svými dětmi wink(stejné jako každý rok).

Případná nepřítomnost musí být řádně omluvena v ŽK!

Jelikož nás v letošním roce čeká i výstava, mohly by vybrané výrobky

reprezentovat naší třídu.

Moc se na Vás těším!smiley

Maršíková J.

14. 3.

DÚ - Čj - učebnice str. 55/cv. 2 do sešitu

Opravit a podepsat diktát!

12. 3.

Informace pro Nicolku:

M - dělení se zbytkem + opkaování všeho, co už známe.

Dnes jsme procvičovali písemné sčítání a odčítání + zkoušky.

Čj - vyjmenovaná slova po V

Na pondělí 19. 3. - básnička z čítanky str. 103 "Co všechno musí dělat jaro".

6. 3.

Aj - slovíčka 21. lekce

PS - str. 44/1, 2 (kdo nestihl ve škole, tak i cv. 3, 4, 5)

DÚ - Čj str. 52/cv. 10 do domácího sešitu

Hezký densmiley! JM

 

20. 2.

Z DŮVODU CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE

VYHLAŠUJE ŘEDITEL ŠKOLY NA

ČTVRTEK A PÁTEK (22. 2. a 23. 2.)

ŘEDITELSKÉ VOLNO!

Běhen volných dnů si budou děti opakovat vše!

HVS - str. 39, 40

DÚ - M - uč. str. 84/17

19. 2.

Informace pro nemocné:

Čj - HVS - str 38/cv. 1

V českém jazyce procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S.

V matematice stále opkujte vše (i převody jednotek).

Jsme na straně 84.

Aj - opakujeme 1. - 20. lekci a probíráme 21. lekci. Pokračujte v učebnici i v PS.

Hezky se nám uzdravujtesmiley! JM

 

15. 2.

Aj - PS str. 43/cv. 6

Zítra budou děti samostatně psát věty (viz. uč. str. 43) My week.

V úterý 20. 2. budeme psát OPAKOVACÍ TEST - lekce 1. - 20.

M - jednotky objemu

Čj - Vyjmenovaná slova po P; začneme vyjm. slova po S

HVS - str. 35/cv. 8

Příjemný den!smileyJM

13. 2.

Informace pro nemocné:

Aj - 20. lekce - PS str. 42, 43; učebnice - str. 42, 43

M - převody jednotek hmotnosti

Čj - vyjmenovaná slova po P - pracujte z učebnice i z HVS

Příjemný densmiley! JM

 

12. 2.

M - str. 81/cv. 4

Procvičujeme převody jednotek dělky a hmotnosti.

Budeme psát prověrku na převody jednotek délky.

Čj - stále procvičujeme veškeré mluvnické jevy.

Rychlé uzdravování všem marodůmsmiley! JM

9. 2.

Aj - PS - str. 42/cv. 2, 3

Stále opakovat slovíčka všech lekcí.

Příjemný víkend!

JM

8. 2.

Informace nemocným:

M - opakování z pracovního listu (opakovali jsme písemné + - a jednotky délky)

Čj - cvičný diktát - opakujeme vyjmenovaná slova - B, L, M, P

Aj - napsat a naučit slovíčka z 20.lekce (budeme psát

prověrku na slovíčka z 19. lekce)

Hlasujte pro dětské hřiště - www.lidl.cz

Krásný zimní den a pozdrav od celé třídy všem marodůmsmiley!

JM

7. 2.

Pro nemocné:

DÚ - M str. 79/cv. 7

Čj - str. 48

Prvouka - v pondělí 12.2. - písemná práce - PS str. 35 - 39

6. 2.

VE STŘEDU 7. 2. NEBUDE MÍT 3. A KONZULTAČNÍ HODINY!

Informace:

HVS - procvičovat str. 29, 30/cv. 1- přepsat do domácího sešitu

M - procvičujte převody jednotek délky (budeme psát prověrku)

Hodně sluníčkasmiley!

JM

5. 2.

Informace pro nemocné:

DÚ - M - procvičujte převody jednotek dělky

např. m - cm, cm - mm, dm - m, dm - mm, cm - dm, m - km ....atd.

Čj - učebnice - str. 47, 48; stále opakujte vše.

Na pátek si děti přinesou barevné obrázky (z časopisů, omalovánek,

z internetu...) ptáčků. Mohou si přinést i cokoliv dalšího (vatu, zrní...).

Budeme dělat koláž - krmítko pro ptáčky.

Zítra 3. ročník absolvuje program "Prevence dětských úrazů".

Všem přeji pohodové pondělísmiley!

JM

1. 2.

Informace pro nemocné:

Čj - vyjmenovaná slova po P

Hravá VS - str. 27, 28, 29

M - str. 74 - 80

Aj - 19. lekce, uč. str. 40, 41; PS - str. 40, 41

Zítra mají děti pololetní prázdniny.

Všem přeji příjemný víkendsmiley!

JM

29. 1.

Pro nemocné:

Čj - naučit vyjmenovaná slova po P

M - uč. str 78/př 5; trénovat převody jednotek délky

Hezký densmiley!

 

25. 1.

Pro nemocné:

M - uč.str. 75/př. 71

Aj - slovíčka z 19. lekce + PS str. 40/cv. 1 (moje skupina)

Vv, Pč - na zítřek budou děti potřebovat ruličku od toaletního papíru.

Všem marodům přeji klidné uzdravovánísmiley!

JM

24. 1.

Pro nemocné:

DÚ - geometrie - do čtvercové sítě narýsovat tři obdélníky,

podepsat a opravit diktát,

čítanka - str. 88 báseň - "Únor" na 29. 1.

Hezký den! JM

23. 1.

Informace pro nemocné:

Čj - procvičujeme vyjmenovaná slova - B, L, M

M - geometrie - trojúhelník, čtverec - rýsování do čtvercové sítě

Aj - My body (moje skupina) - PS - str. 38/cv. 4, 5; str. 39/cv. 6

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17. března 2018 se koná „Den otevřených dveří“.

V letošním roce bychom se zaměřili na téma: „Čím chci být“.

Výrobek bychom dělali do otevřené krabice.

Dětem jsem vše vysvětlila. Můžete začít sbírat potřebný materiál.

Předpokládám, že zde budeme opět 4 vyučovací hodiny,

tak nebude žádný spěch. Vyrábět budete společně se svými dětmi wink

(stejné jako každý rok).

Jelikož nás v letošním roce čeká i výstava, mohly by vybrané výrobky

reprezentovat naší třídu.

Moc se na Vás těším!smiley

Maršíková J.

 

18. 1.

Pro nemocné:

Čj - Hravá VS - str. 25/1a)

Aj - PS - str. 37/cv. 4, 5, (6 - dělali jsme ve škole)

Budeme dělat 18. lekci.

M - násobíme a dělíme 10 a 100

Hezký densmiley! JM

17. 1.

Pro nemocné:

DÚ - Čj - str. 45/cv. 16 do domácího nebo cvičného sešitu

M - učili jsme se násobení 10 a 100

Hezký densmiley!

16. 1.

Informace pro nemocné:

Aj - PS str. 38/cv. 2, 3 (moje skupina)

M - do dom. sešitu - str. 75/př. 68

Čj - na středu 24. 1. - naučit básničku - čítanka str. 87/ "Nejchytřejší kluk"

Příjemný den všem marodůmwink!

JM

 

22. 12.

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné a pohodové svátky, bohatou nadílku

a do nového roku hlavně pevné zdraví, spokojenost

a radost z dětí.

Šťastný vstup do roku 2018smiley!

Maršíková Jana

21. 12.

INFORMACE PRO NEMOCNÉ:

M - počítáme zpaměti (uč str. 70).

Vynechali jsme geometrii. Té se budeme věnovat zvlášť.

Čj - vyjmenovaná slova po B a L. Učebnice str.40

Aj - dokončili jsme 15. lekci a po Vánocích budeme

psát kontrolní testík na slovíčka z 15. lekce

Za domácí úkol si děti napíší do slovníčku slovíčka z 16.lekce.

19. 12.

V PÁTEK 22. 12. 2017 KONČÍME V 11.20h!

Vánoční prázdniny jsou

od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

Do školy jdeme ve středu 3. ledna 2018!

14. 12.

Informace pro nemocné:

DÚ - Čj - učebnice - str. 38/cv. 4 (do domácího sešitu napsat tajenku).

Procvičujeme vyjm. slova po B a L.

M - učebnice - str. 60

Aj - procvičujeme 14. lekci - konverzace ve dvojicích (viz. PS - str. 31/cv.4)

Zítra s sebou do školy vzít zubní kartáček - zubní prevence "Zdravé zuby".

Hezký den! smileyJM

7. 12.

ZÍTRA - V PÁTEK 8. PROSINCE KONČÍME V 11.25h !!!

6. prosince

V pondělí 11. 12. jdeme na vystoupení TO ZUŠ.

Jdeme hned ráno, děti nepůjdou do třídy. 

Děti si daji aktovky do šatní skříňky a počkají na mě na chodníku ve Školní ulici.

Vybírám 30Kč.

V pátek 15. 12. - preventivní program - "Zdravé zuby" a vystoupení p. Řezníčka

(vybírám 45Kč).

Příjemný den!smiley JM

 

5. prosince

Milí rodiče,

dnes jsme se všichni dostali před brány pekelné.

Někteří hříšníci to měli dost "nahnuté", ale po urputném slibováníwink,

se Vám všichni vrátí domů.

Pokud si to ovšem čerti nerozmyslí a některá dítka neodnesou dnes večer.

Úkoly nedávám, jelikož v pekle budou mít práce až nad hlavudevil.

Krásného MIKULÁŠEsmiley! JM

 

1. prosince

Posílám k nahlédnutí sešit - čj školní.

Mrkněte na to. Je to jen pro lepší orientaci,

co dělá Vašemu dítku největší problém, co je třeba procvičovatwink.

DÚ - děti si budou zkoušet veškerá cvičení z papíru,

který je vložený v učebnici.

Ze str. 13/cv. 8 budeme psát jako diktát.

Informace pro nemocné:

Čj - procvičujeme vyjm. slova po B (budeme dělat vyjm. slova po L)

M - zaokrouhlujeme na desítky (zkoušíme i na stovky) - uč. str. 54

za dom. úkol bylo - zaokrouhli na desítky tato čísla:

369, 712, 856, 473,

618, 322, 517, 184

Aj - celá 12. lekce, uč. str. 26, 27; PS - str. 26, 27

připravit slovíčka z 13. lekce - "At Christmas"

Stále procvičovat CELOU SLOVNÍ ZÁSOBU, zkoušet rozhovory,

správnou výslovnost a správný pravopis.

Všem přeji krásný víkendsmiley! JM

 

27. 11.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

USKUTEČNÍ AŽ NA JAŘE - 17. BŘEZNA 2018.

MOC SE TĚŠÍM NA VAŠE KREATIVNÍ NÁPADYyes A NA POHODU,

KTEROU SI V NAŠÍ TŘÍDĚ ZASE VŠICHNI UŽIJEMEsmiley!

JM

27. 11.

Informace pro nemocné:

DÚ - Čj - str. 36/cv. 14a) - napsat do domácího sešitu.

Procvičovat str. 36/cv. 15 - toto cvičení budeme psát jako diktát!

Stále procvičovat vyjmenovaná slova po B i slova příbuzná

(viz. sešit na vyjmenovaná slova - děti tam mají vše potřebné!) + vše, co jsme už probírali.

M - písemné sčítání/odčítání, slovní úlohy, násobilka.... - vše, co už jsme probírali.

Aj - stále opakovat celou slovní zásobu.

Budeme dělat 12. lekci.

Dbát na správnou výslovnost, pravopis, čtení, překlad, rozhovory....

Příjemný den!smiley JM

 

 

22. 11.

Informace pro nemocné:

- stále opakujeme vše!

DÚ - M - str. 49/16 - k příkladům udělat i zkoušky.

Básnička - čítanka - str. 42 "O posvícení" - na 29.11.

Čj - pokračujeme ve vyjmenovaných slovech po b. Učebnice str. 34, 35.

Aj - začali jsme 11. lekci (napsat a naučit slovíčka PS 65),

cvičení v PS str. 24, 25 + učebnice str. 24, 25

Příjemný densmiley! JM

21. 11.

DÚ - Čj - str. 35/cv. 13  - doplň vhodná slova do vět a cvičení

přepiš do domácího sešitu (kdo chce, může k nějaké vybrané větičce namalovat obrázek).

Hezký den! JMsmiley

20. 11.

Informace pro nemocné:

DÚ - Čj - str. 34/cv. 8 do - domácího sešitu.

M - procvičovali jsme slovní úlohy na straně 49.

Ve středu 22. 11. se fotíme.

Příjemný densmiley!

JM

 

Informace pro Natálku:

DÚ - M - str. 44/př. 20

Počítáme příklady bez závorek (např. 45 + 5 . 5 = 45 + 25 = 70;   29 - 16 : 8 = 29 - 2 = 27)

Aj - PS str. 21/ cv. 4.

Zítra budeme psát testík na 8. lekci + něco ze cvičení 4 na straně 21 - PS.

Čj - seznamujeme se s vyjmenovanými slovy po B, děti se je pomalu učí zpaměti.

Příjemné uzdravovánísmiley! JM

 

 

 

30. 10.

22. 11. 2017 PROBĚHNE VÁNOČNÍ FOCENÍ.

CENA ALBA BUDE 140Kč.

Informace pro nemocné:

Opakujeme

M - násobení, dělení, příklady - o něco více/méně, něco krát více/krát méně,

porovnávání čísel, sčítání s přechodem desítky (jednociferná i dvojciferná čísla),

převody m = dm, m = cm, slovní úlohy...

Čj - řazení slov podle abecedy, spodoba, základní skladební dvojice, slova souznačná, protikladná,

nadřazená, podřazená, slova se shodným kořenem, psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách...

V tomto týdnu si napíšeme opakovací prověrky.

Všem přeji hezký densmiley! JM

 

18. 10.

DÚ - M str. 28/př. 18

Příjemný densmiley!

 

16. 10.

Informace pro nemocné:

DÚ - M - strana 29/př. 25 - do domácího sešitu.

Doplněná čísla podtrhni zeleně!

M - procvičujeme násobilku, slovní úlohy,

příklady - o něco méně/více; několikrát méně/více...

Čj - strana 21 ....

Aj - 5. lekce (začneme šestou)

Všem marodům přeji rychlé uzdravenísmiley!

Krásný den! JM


Přidáno 3. 9. 2015, autor: Jana Maršíková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230