Logo školy
Znak města

Informace I.D

Kontakty: Mgr. Alžběta Kuchařová - třídní učitelka - kucharova.alzbeta@zshumpolec.cz

                              Jana Kašparová - družina - kasparova.jana@zshumpolec.cz

                              Lenka Krbcová - družina - krbcova.lenka@zshumpolec.cz

                          Ingrid Červená - družina - cervena.ingrid@zshumpolec.cz

Rozvrh hodin 1. D

 

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

10.05 – 10.50

11.00 – 11.45

11.55 – 12.40

12.50 – 13.35

pondělí

Čj

M

PRV

ČJ

 

 

úterý

Čj

TV

ČJ

 

 

středa

Čj

M

PRV

HV

 

 

čtvrtek

Čj

M

TV

ČJ

 

 

pátek

ČJ

M

VV

ČJ

 

 

 

                                     Třídní schůzka 11. září 2019

                       

. vybíráme 50 Kč na razítka (zbytek peněz jde do třídního fondu)

. zítra se fotí děti na tablo – noviny Mladá fronta – nutný souhlas rodičů

. možnost zúčastnit se logické olympiády – www.logickaolympiada.cz – registrace do konce září

. sběr papíru – ke konci září – papír svázaný a zvážený, lísteček se jménem dítěte a počtem kg odevzdat tř. učiteli

. zaváží se ovoce do škol, jsme zapojeni do programu Zdravá škola

. příští týden proběhne přezkoušení na logopedii (p. uč. Ehrichová)

. plavání – od dubna – 400,- Kč

. adaptační kurz – 18. – 19. 10. (spí se ve škole), vybíráme 60,- Kč

. edookit – elektronická třídní kniha

. doplnění informací do katalogových listů – všechny změny ( bydliště, změna příjmení, telefonního čísla…) nahlásit

. s dětmi byla probrána bezpečnost chování ve škole a areálu školy:

            Chodba + třída – neběhat, nekřičet, neubližovat si, pečovat o svoje osobní věci

           (zrušena konzultační odpoledne, všechny případně vzniklé problémy řešit – musím o nich vědět)

             WC čistota, neotvírat okna

              Zákaz opouštění budovy během vyučování

              Nenosit cenné věci – mobily v tašce – vypnuté

              Přesun do družiny pod dohledem paní vychovatelky

               Přesun do jídelny pod dozorem vyučujícího, od listopadu samostatně

               Zákaz vstupu dětí do šaten bez dovolení učitele během vyučování

               Vstup do třídy ráno v 7. 55 – čekáme v šatně (děti, které nechodí ráno do družiny), rodiče již zůstávají dole, s dětmi do třídy nechodí, pokud nemají něco k třídnímu učiteli.

. Rodiče byli seznámeni se školním řádem.

. Doplnit pastelky – vždy ořezané, dostatečné barvy, lepidlo, nůžky , doobalit sešity

. Domácí úkoly – denně krátké, označené červeným D. Vždy pouze jedno cvičení – dětem ve škole úkol vysvětluji. Pokud budete mít nejasnosti, na stránkách třídy najdete zadání úkolu.

. Nemocným dětem je třeba vyzvednout chybějící sešity, úkoly budu také zapisovat na stránky třídy.

. Nutná kontrola poznámek a notýsku – každý den, prosím pro kontrolu informace podepsat.

Výukové informace – Denně číst (až se budou učit písmena)

  • Procvičovat sluchové vnímání – počáteční písmeno ve slově, rozklad slov na slabiky (vytleskávání slov),

  • Procvičovat orientaci (pravá, levá, vpředu, vzadu, nad, pod, za, mezi…, vědět, co je řádek, sloupeček

  • Dbát na správné držení tužky

     

. Nepovinné předměty – začnou od října. Jsou bezplatné. Naše třída konverzaci v AJ – p. uč. Jarošová

. Pohybová přípravka – vede pan Dygrín, je to mimoškolní akce, platí se 500,- za pololetí, děti si vyzvedává v družině.

. omluvenky – do  dnů ( notýsek), pokud půjde během vyučování dítě k lékaři, vyzvednout osobně nebo napsat lísteček o jeho propuštění, omluva předem známé události na více než 1 den – u pana ředitele. Omlouvají pouze rodiče, ne lékař!!!

. Stavebnice Roto – dar kraje Vysočina

. dotazy

. rodiče byli seznámeni s tím, že průběh třídní schůzky si mohou přečíst na stránkách střídy

 

Program třídní schůzky 13. 11. 2019

------------------------------------------------

Kontrola penálů, tužek, ořezané pastelky, lepidlo

Obalit sešity – dát Myš + matematiku, přinést do školy

Čtení slabik + jednoduchých slov – číst každý den + cvičit také rozklady slabik

Trénovat pamětné sčítání a odčítání - zatím do 5

Správné sezení při psaní i doma, správné držení tužky 3 prsty

Soutěž ve zpěvu – děti si připraví 1 písničku – 1. týden v prosinci školní kolo, příští týden ve středu třídní kolo

Poslední týden v prosinci – výstava prací dětí na 1. stupni

V současné době na budově 2. stupně – schodiště – výstava k výročí Sametové revoluce

Závoz ovoce do škol + mlíčka – jednou za 14 dní

28. 11. divadlo Jů a Hele – vybírám 50,- Kč

27. 11. vánoční focení - 140,- Kč

Objednávání knížek – kdo má zájem, vyplní objednávkový list a přinese do školy

 


Přidáno 28. 8. 2019, autor: Alžběta Kuchařová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230