Logo školy
Znak města

Informace IV.C

Informace k domácí výuce žáků IV.C v době uzavření školy najdete v EDOOKITu.

Alespoň jeden ze zákonných zástupců každého žáka ze IV.C má do EDOOKITu přístup a aktivně ho využívá, což je super a všem za to velmi děkuji. V případě, že potřebujete, aby měl i další zákonný zástupce přístup do EDOOKITu, kontaktujte mne na e-mail pospichalova.marie@zshumpolec.cz.

 


 

Nejen webové stránky, které by Vám mohly při domácí výuce pomoci:

Víte-li o čemkoli, co by se dalším rodičům mohlo hodit, líbit, ... napište mi na e-mail pospichalova.marie@zshumpolec.cz nebo do EDOOKITu.

Děkuji!

 


 

Z vysílání České televize, které začalo 16.3.2020 v 9.00 na ČT2 s názvem UčíTelka by žáci IV.C mohli sledovat:

 • 16.3.2020 - Čj - vysílání pro 3. ročník (Slovní druhy a jak je poznáme) případně vysílání pro 4. ročník (Vyjmenovaná slova po b, l, m)
 • 17.3.2020 - M - vysílání pro 5. ročník (Zaokrouhlování ...) případně vysílání pro 3. a 4. ročník (Orientace v číslech do 1000 ..., Násobení a dělení ...)
 • 18.3.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 1., 2., 3., a 4. ročník 
 • 19.3.2020 - Čj - vysílání pro 2. ročník (Pracujeme s textem), vysílání pro 3. ročník (Pracujeme se slovy, rozšiřujeme slovní zásobu) případně vysílání pro 4. ročník (Pracujeme s vyjmenovanými slovy ...)
 • 20.3.2020 - M - vysílání pro 1. ročník (Stavíme z krychlí), vysílání pro 2. ročník (Tělesa) a vysílání pro 3. ročník (Násobíme a dělíme)
 • 23.3.2020 - Čj - vysílání pro 2. ročník (Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov), vysílání pro 3. ročník (Párové souhlásky) případně vysílání pro 4. ročník (Procvičíme si vyjmenovaná slova po p, s)
 • 24.3.2020 - M - vysílání pro 4. ročník (Zaokrouhlujeme čísla na desítky, stovky a tisíce), vysílání pro 5. ročník (Počítáme s časovými údaji) případně vysílání pro 2. a 3. ročník
 • 25.3.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 4. ročník (Ekosystémy na jaře), vysílání pro 1. ročník (Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny) případně vysílání pro ostatní ročníky
 • 26.3.2020 - Čj - vysílání pro 5. ročník (Čteme a pracujeme s klíčovými slovy), vysílání pro 3. ročník (Orientujeme se v textu) případně vysílání pro ostatní ročníky
 • 27.3.2020 - M - vysílání pro 4. ročník (Určujeme obsah jednoduchých rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě), vysílání pro 5. ročník (Poznáváme základní jednotky obsahu) případně vysílání pro 2. a 3. ročník
 • 30.3.2020 - Čj - vysílání pro 4.. ročník (Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po v ) případně vysílání pro 3. ročník (Seznámení s vyjmenovanými slovy po p)
 • 31.3.2020 - M - vysílání pro 4. ročník (Čteme v jízdních řádech - převádíme jednotky času) a vysílání pro 3. ročník (Zaokrouhlujeme na stovky)
 • 1.4.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 1., 2., 3. a 4. ročník
 • 2.4.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Používáme orientační prvky v textu k lepšímu porozumění) případně vysílání pro 5., 3. a 2. ročník
 • 3.4.2020 - M - vysílání pro 3. ročník (Orientujeme se v čase, počítáme s ciferníkem), vyučováí pro 4. ročník (Vyhledáváme rovinné útvary souměrné podle osy) případně vysílání pro 5. ročník (Poznáváme pravidelné rovinné obrazce)
 • 6.4.2020 - Čj - vysílání pro 5. ročník (Nevyjádřený podmět) případně vysílání pro 3. a 4. ročník (Vyjmenovaná slova)
 • 7.4.2020 - M - vysílání pro 4. ročník (Práce a počítání se stavebnicí) případně vysílání pro 1., 2. a 3. ročník
 • 8.4.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 4. ročník případně vysílání pro 1., 2., 3. a 5. ročník (Velikonoce)
 • 9.4.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Pracujeme s podstatnými jmény rodu středního a ženského) případně vysílání pro 3. a 2. ročník
 • 14.4.2020 - M - vysílání pro 4. ročník (Počítání do milionu - řady) případně vysílání pro 3. ročník (písemné sčítání)
 • 15.4.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 4. ročník (Pozorování živočichů a rostlin v okolí lidských obydlí), vysílání pro 5. ročník případně vysílání pro ostatní ročníky
 • 16.4.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Tvořivá práce s literárním textem) případně vysílání pro 5., 3. a 2. ročník
 • 17.4.2020 - M - vysílání pro 3. a 4. ročník (Tělesa) případně vysílání pro 2. a 1. ročník (Slovní úlohy)
 • 20.4.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Podstatná jména rodu mužského - tvrdé vzory) případně vysílání pro 5., 3. a 2. ročník (Záhada detektiva jazykznala, Vyjmenovaná slova po V, Slovní druhy - podstatná jména)
 • 21.4.2020 - M - vysílání pro 4. a 3. ročník (Pamětné počítání s přirozenými čísly, Písemné odčítání) případně vysílání pro 2. a 1. ročník 
 • 22.4.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 4. a 5. ročník (Časová osa, Minulost a současnost) případně vysílání pro 1. až 3. ročník
 • 23.4.2020 - Čj - vysílání pro 1. až 5. ročník (Čtenářské a pisatelské dovednosti)
 • 24.4.2020 - M - vysílání pro 4., 3., 2. a 1. ročník (Písemné počítání s přirozenými čísly, Více řešení, Obvod útvarů, součtové trojúhelníky)
 • 27.4.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Podstatná jména rodu mužského - měkké vzory) případně vysílání pro 3. a 2. ročník (Vyjmenovaná slova po V, Slova příbuzná)
 • 28.4.2020 - M - vysílání pro 4. a 5. ročník (Zlomky) případně vysílání pro 3. a 2. ročník (Počítání se závorkami, Komutativnost násobení)
 • 29.4.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 1. až 4. ročník
 • 30.4.2020 - Čj - vysílání pro 2. až 5. ročník (práce s textem)
 • 4.5.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Podstatná jména rodu mužského - životnost a neživotnost), vysílání pro 5. ročník (Psaní vlastních jmen) případně vysílání pro 3. a 2. ročník (Slova souznačná a protikladná, Abeceda)
 • 5.5.2020 - M - vysílání pro 4. a 5. ročník (Grafy a diagramy) případně vysílání pro 3., 2. a 1. ročník (Dělení se zbytkem, Násobilka 6, Peněžní počty)
 • 6.5.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 1. až 5. ročník (Domácí zvířata a jejich mláďata, Ekosystém řeka a rybník, Koloběh vody, Pověsti, Třídění živých organismů)
 • 7.5.2020 - Čj - vysílání pro 1. až 5. ročník (Čtenářské a pisatelské dovednosti, Práce s textem)
 • 11.5.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Slovesné tvary) případně vysílání pro 5., 3.  a 2. ročník
 • 12.5.2020 - M - vysílání pro 4., 3. a 2. ročník (Řešení nerovnic, Násobení mimo obor násobilky, Počítání se závorkami) případně vysílání pro 5. ročník (Římské číslice)
 • 13.5.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 1. až 5. ročník 
 • 14.5.2020 - Čj - vysílání pro 2. až 5. ročník (Práce s textem, pisatelství)
 • 15.5.2020 - M - vysílání pro 1. až 5. ročník
 • 18.5.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Jednoduché a složené slovesné tvary), vysílání pro 3. ročník (Číslo a rod podstatných jmen) případně vysílání pro 2. ročník (Spojky a předložky)
 • 19.5.2020 - M - vysílání pro 1. až 5. ročník 
 • 20.5.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 1. až 5. ročník
 • 21.5.2020 - Čj - vysílání pro 1. až 5. ročník
 • 22.5.2020 - M - vysílání pro 4. ročník (Převody jednotek) případně vysílání pro 1., 2., 3. a 5. ročník
 • 25.5.2020 - Čj - vysílání pro 4. ročník (Časování sloves v přítomném čase), vysílání pro 3. ročník (Skloňování podstatných jmen) případně vysílání pro 2. ročník (Přídavná jména a zájmena)
 • 26.5.2020 - M - vysílání pro 5. ročník (Aritmetický průměr), vysílání pro 4. ročník (Převody jednotek) případně vysílání pro 3., 2. a 1. ročník
 • 27.5.2020 - Prv/Pří/Vl - vysílání pro 4. ročník (Ekosystém park), vysílání pro 3., 2. a 1. ročník
 • 28.5.2020 - Čj - vysílání pro 1. až 5. ročník (Čtenářství a pisatelství)
 • 29.5.2020 - M - vysílání pro 5. ročník (Konstrukce obdélníku a čtverce), vysílání pro 4. až 1. ročník

Přidáno 13. 3. 2020, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230