Logo školy
Znak města

Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/ 2020:

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání.

Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří.

Obstarat si formuláře přihlášek (v prodejnách SEVT, kniha LUXOR, www stránky jednotlivých škol, MŠMT, OSOBNĚ U VÝCHOVNÉHO PORADCE).

Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ, POPŘÍPADĚ VYZVEDNOUT VÝPIS (až po pololetním vysvědčení, talentové zkoušky kdykoli).

Vyzvednout si v kanceláři výchovného poradce zápisový lístek (duben, popřípadě pro zájemce s přihláškami).

 

Přihláška:

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy – na každou uvede 2 školy (pořadí škol je na obou přihláškách stejné).

Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu.

Rodiče (spolu s třídním učitelem) doplní prospěch za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd; u zájemců o víceletá gymnázia za 4. ročník a první pololetí 5. ročníku; u talentových zkoušek za konec 7. ročníku, 1. a 2. pololetí 8. ročníku; popřípadě si vyzvednou výpis.  

Vyplněnou přihlášku odevzdá žák výchovné poradkyni ke kontrole a k podpisu.

Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019.

Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem.

 

Přijímací zkoušky:

První kolo přijímacích zkoušek se koná 14. 4. 2020, u oborů s talentovou zkouškou od 2. 1. do 15. 1. 2019 (prakticky do 31. 1. 2020).

TERMÍNY VŽDY OZNÁMÍ PŘÍSLUŠNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA.

Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol.

Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení.

Pozvánka k přijímací zkoušce:

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy (7 dní před termínem konání přijímací zkoušky).

Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

 

Rozhodnutí:

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům (jejich zákonným zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2020.

 

Odvolání:

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách školy).

Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy.

Rozhodnutí musí být oznámeno do 30 dnů.

 

Zápisový lístek:

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole.

Žák SI VYZVEDNE 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2019, zápisový lístek MUSÍ PŘEVZÍT ŽÁK NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OPROTI PODPISU.

Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí.

Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

Přihlášku si žák vyzvedne v kanceláři výchovného poradce včas.

Na střední školu musí být zaslána do 30. 11. 2019.

Zápisový lístek si žák vyzvedne rovněž v kanceláři výchovného poradce.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky na SŠ a gymnázia – u výchovné poradkyně.

Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2020.

 

Postup při podání přihlášky:

Vzory vyplňování přihlášky jsou na nástěnkách ve škole.

Žáci si sami zajistí přihlášky u výchovného poradce (každý žák má nárok na 2 přihlášky zdarma).

Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce.

Vyplněnou přihlášku potvrdí výchovný poradce.

Výchovná poradkyně po kontrole předá přihlášku zpět žákům.

Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 1. 3. 2020, doporučujeme osobní doručení nebo zaslání doporučeně.

Nezapomeňte na lékařské potvrzení do přihlášky u těch škol, které ho vyžadují.

Zájemci o studium na uměleckých školách podávají přihlášku do 30. 11. 2019 na jiných tiskopisech přihlášek, informace i přihlášky získají u výchovné poradkyně.


Přidáno 10. 10. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230