Logo školy
Znak města

Informace k zápisu

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd,

 

dne 18. 3. 2020 vydal ministr školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/21, Č.j.: MSMT-12639/2020-1.

Základní body nařízení, kterými se musí řídit základní školy v Humpolci:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • pokud je to možné podat přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
 • pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

 

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem budou zápisy probíhat takto:

 

Podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání:

 

 • Získání potřebných dokumentů
  • Zákonný zástupce si z webových stránek vybrané školy nebo z webových stránek Města Humpolec stáhne a vytiskne:
   • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
   • Zápisní list
   • Informovaný souhlas GDPR
  • Všechny tyto tři dokumenty vyplní, uvede datum a podepíše
  • Rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, si je mohou vyzvednout v tištěné podobě:
   • Na ZŠ Hradská od úterý 24. 3. 2020 – u hlavního vstupu do školy budou umístěny krabice, ve kterých budou folie s potřebnými dokumenty
   • Na ZŠ Hálkova od úterý 24. 3. 2020 – u hlavního vstupu do školy budou umístěny krabice, ve kterých budou folie s potřebnými dokumenty

 

 • Doručení vyplněných a podepsaných dokumentů – zákon umožňuje tyto čtyři možnosti
  • Doručení do datové schránky školy. Škola pak zpět přes datovou schránku odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.   
  • Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. NELZE JEN POSLAT PROSTÝ E-MAIL!  Škola pak zpět odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.  
  • Doporučeně poštou. Tato možnost existuje, ale škola ji nedoporučuje.
  • Osobní podání. Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum. (viz dále)
   • Zákonný zástupce přinese dne 2. 4. 2020 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty do školy.
    • Na ZŠ Hradská budou v hlavním vstupu do budovy připravené obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde.
    • Na ZŠ Hálkova budou v areálu školy u jídelny připravené obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde.  
   • Na obou školách budou na vše dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy či pomůžou správně vyplnit veškeré dokumenty.
   • Jedná se tedy o bezkontaktní formu předání žádostí. Přesto doporučujeme, aby zákonní zástupci použili rukavice.

 

 • Rozhodnutí o přijetí
  • V zákonné lhůtě budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách škol a vstupních prostorech škol.

 

Podání žádostí o odklad povinné školní docházky:

 

 • Získání potřebných dokumentů
  • Zákonný zástupce si z webových stránek vybrané školy nebo z webových stránek Města Humpolec stáhne a vytiskne:
   • Žádost o odklad
  • Dokument vyplní, uvede datum a podepíše

 

 • Další požadované dokumenty
  • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučujícího posouzení odborného lékaře, klinického psychologa, dětského lékaře

 

 • Doručení žádosti a dalších požadovaných dokumentů
  • Doručení do datové schránky školy.
  • Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. NELZE JEN POSLAT PROSTÝ E-MAIL!  
  • Doporučeně poštou. Tato možnost existuje, ale škola ji nedoporučuje.
  • Osobní podání. Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum. (viz dále)
   • Zákonný zástupce přinese dne 2. 4. 2020 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty do školy.
    • Na ZŠ Hradská budou v hlavním vstupu do budovy připravené obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde.
    • Na ZŠ Hálkova budou v areálu školy u jídelny připravené obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde. 
   • Na obou školách budou na vše dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy či pomůžou správně vyplnit veškeré dokumenty.
   • Jedná se tedy o bezkontaktní formu předání žádostí. Přesto doporučujeme, aby zákonní zástupci použili rukavice.
  • Pokud zákonný zástupce nebude mít všechny požadované dokumenty v den zápisu k dispozici, telefonicky se spojí s vedením školy a domluví další postup. Všechny náležitosti musí předložit do 30.4.2020.

 

Podání žádostí v náhradním termínu:

Jestliže se zákonný zástupce žáka z omluvitelných důvodů nemůže podat žádost o přijetí nebo odklad dne 2.4.2020, spojí se telefonicky s vedením školy a bude mu určen náhradní termín pro podání žádosti. Tento náhradní termín však musí být nejpozději 30. 4. 2020.

 

 

Přípravná třída:

 • Pokud máte zájem o zařazení do přípravné třídy na ZŠ Humpolec, Hálkova a půjdete k zápisu do ZŠ Hálkova, musíte vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky a žádost o přijetí do přípravné třídy
 • Pokud máte zájem o zařazení do přípravné třídy na ZŠ Humpolec, Hálkova a půjdete k zápisu do jiné ZŠ (v rámci obce s rozšířenou působností Humpolec), kontaktujte ředitele ZŠ Humpolec, Hálkova. Zde dostanete informace, jak dále postupovat (e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz nebo na telefon 777 742 529).
 • Při návštěvě poradenského zařízení v rámci odkladu školní docházky, informujte pracovníky poradenského zařízení o Vašem zájmu na zařazení dítěte do přípravné třídy. Je třeba, aby tato informace byla zapsána ve zprávě poradenského zařízení.
 • Po absolvování přípravné třídy na ZŠ Hálkova si může zákonný zástupce vybrat jakoukoli jinou základní školu.

 


Přidáno 16. 1. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230