Logo školy
Znak města

Informace o škole

Historie školy

Když koncem 19. století s růstem města a soukenické výroby rostly i počty dětí, museli představitelé města Humpolce řešit i problém výstavby nové školy. Dlouho se šetřily a hledaly prostředky. Rozhodující roli při jejich získávání sehrál humpolecký rodák Arnošt Příborský, hospodářský správce u knížete Eszterházyho v Uhrách, a starosta města Filip Bečvář, říšský poslanec. Výstavba školy byla zahájena v roce 1907. Stavba byla radnicí přísně sledována, takže v listopadu 1909 byla odevzdána do užívání. Její prostorné učebny slouží dobře dodnes.

V roce 1929 se stala z měšťanky pokusná diferencovaná škola, pracující podle tehdy moderních vyučovacích a výchovných metod. Pro život výborně připravila stovky humpoleckých žáků. Od roku 1937 byly v budově umístěny i prvé třídy městské reálky, první střední školy v Humpolci. V lednu 1945 se stala budova školy kasárnami Technische Nothilfe a Wehrmachtu.

Největší proměnou škola prošla v 60. až 80. letech. Byla provedena generální oprava původní budovy, přistavěn 14-ti třídní pavilon, pavilon pro jídelnu a školní družinu a přístavba šaten. V 90. letech pak byla provedena nástavba šaten, generální oprava topení a rozvodů vody. Dále jsou zlepšovány podmínky pro výuku tím, že se budují a modernizují odborné učebny, zlepšuje se prostředí pro žáky i pro vyučující. V letech 1999 - 2003 byla provedena zásadní rekonstrukce školního hřiště, z kterého se tak stal moderní sportovní areál s umělým povrchem. Společně se školním pozemkem a vytápěným skleníkem je tak vytvořen komplexní školní areál, ve kterém se v současnosti vzdělává 670 žáků. Významnou investiční akcí v roce 2004 byla výměna oken a zateplení fasády pavilonu prvního stupně a generální rekonstrukce sociálního zařízení v budově druhého stupně. V roce 2005 byla provedena generální oprava budovy školní jídelny, kde je též umístěna školní družina a 1. třídy. Při této opravě byla vyměněna okna, zateplena fasáda, provedena rekonstrukce rozvodu elektřiny a úprava sociálního zařízení.

V roce 2006 byla v této budově provedena rekonstrukce šaten. Největší akcí v tomto roce byla instalace centrálního serveru a vybudování počítačové sítě bezdrátovou technologií v celém školním areálu. Dále byla vybudována na 2. stupni učebna cizích jazyků, která je vybavena moderní technologií.

V roce 2007 byla nejrozsáhlejší akcí výměna oken v budově 2. stupně a dále rekonstrukce bytu školníka, ze kterého vznikly prostory pro informační centrum, kabinet tělesné výchovy, šatna a sklad pro tělesnou výchovu a prostor pro umístění serveru.

V roce 2009 byla provedena generální rekonstrukce fasády hlavní budovy školy. Dále byla provedena kompletní výměna hromosvodů, rozsáhlá oprava střešní krytiny na hlavní budově a také zateplení stropů, západní a jižní stěny hlavní budovy. Z prací menšího rozsahu byly položeny nové dlažby na sociálním zařízení 1. stupně, výměna doplnění nábytku ve sborovně učitelů 1. stupně a obměna nábytkového vybavení v kabinetech matematiky a dějepisu. Celkové náklady na tyto práce činily cca 7 mil. Kč.

 

Proč si vybrat naši školu

 • vysoká kvalifikovanost a aprobovanost výuky

 • již pět bývalých pedagogických pracovníků školy (Mgr. Kukrechtová, Mgr. Drvotová, Mgr. Kaňová, Mgr. Pohan a prof. Rychecký) bylo oceněno vysokým resortním vyznamenáním - Medailí MŠMT ČR za celoživotní vynikající pedagogickou práci 

 • výborná poloha školy blízko centra města (autobus, vlak, ZUŠ,…)

 • velmi dobré materiální vybavení pro výuku i volnočasové aktivity žáků, moderní PC a jazykové učebny

 • široká nabídka nepovinných předmětů (sborový zpěv, sportovní aktivity, konverzace v cizím jazyce, šachy, vybíjená, výtvarné činnosti, náboženství a mnoho dalších)

 • vynikající výsledky žáků školy v soutěžích a olympiádách – sportovních, vědomostních i dalších

 • pestrá nabídka zájmové činnosti ve školní družině, akce s rodiči

 • individuální práce s nadanými žáky, spolupráce s Mensou ČR

 • individuální práce s žáky s poruchami učení a chování, činnost asistentů pedagoga

 • zajištění kvalitního stravování (obědy, akce Ovoce do škol, mléčné svačiny)

 • předplavecká a plavecká výuka v Havlíčkově Brodě

 • lyžařské výcvikové kurzy 

 • zajištění dopravní výchovy pro žáky 1. stupně

 • kvalitní logopedická péče

 • akce pro budoucí prvňáčky

 • nabídka volitelných předmětů pro žáky 8. a 9. ročníku

 • výuka anglického jazyka od 2. ročníku, příprava na výuku již od 1. ročníku


Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz