Logo školy
Znak města

Informace ohledně provozu a výuky od 18. listopadu

 

Od středy 18. 11. je povolena osobní přítomnost:   odkaz na informace od MŠMT

 • žáků přípravné třídy
 • žáků 1. a 2. ročníků
 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona – odloučené pracoviště Husova
   
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (online výuka). Jsou ale umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce.

 

 • Naše škola bude i nadále zajišťovat péči pro děti zaměstnanců z krizové infrastruktury (více informací najdete v aktualitách – „Pokyny pro poskytování nezbytné péče o děti ve věku o 3 do 10 let v rámci krizového opatření od 14. 10. 2020“).

 Pravidla výuky:

 • Délka vyučování v jednotlivých dnech bude odpovídat běžnému rozvrhu žáků (celá třída bude pohromadě, nebude žádné dělení tříd).
 • Vyučování – rozložení výuky si bude řídit třídní učitel dle potřeby, je zakázána tělesná výchova a hudební výchova.
 • Ve vnějších i vnitřních prostorech školy je povinné nošení roušek pro žáky i zaměstnance školy (prosíme, vybavte děti rouškami a sáčkem) – v případě, že rodič nebude souhlasit s nošením roušek po celou dobu výuky + ŠD, musí si ponechat dítě doma (nařízení MŠMT), online výuka pro 1. a 2. třídy probíhat nebude.
 • Ranní příchod žáků do školy, kteří nechodí do ŠD, bude nejdříve v 7:45 (přesné místo srazu upřesní třídní učitel prostřednictvím Edookitu). Poté se s třídním učitelem přesunou postupně po třídách do šaten a do své třídy.
 • Dle doporučení ministerstva bude probíhat pravidelné větrání především o přestávkách a bude využíván i pobyt žáků na čerstvém vzduchu (nutnost vhodného oblečení).
 • Prosíme rodiče, aby čekali na děti před budovou a nevstupovali do školy. Rodiče předají informaci o obědech a školní družině třídnímu učiteli. Změna je možná na základě písemného dokumentu, který ráno předá dítě třídnímu učiteli.

 

Pravidla ve školní družině:

 • Provozní doba od 5:45 do 17:00
 • Ranní družina bude v budově ŠD (budova jídelny), odpolední družina bude probíhat ve svých třídách
 • Změna ve vyzvedávání žáků je možná na základě písemného dokladu.
 • Pokud budou mít děti změnu docházky do ŠD, přinesou lísteček s podpisem rodiče o změně času a předají třídní učitelce.
 • Vstup do budovy pro osobní vyzvednutí dítě je možný nejdříve ve 13:30.
 • V případě dotazů se obracejte na vedoucí ŠD paní Červenou – 777 742 557

 

Pravidla ve školní jídelně:

Všichni žáci z PT, 1. a 2. roč., kteří chodí na obědy, mají automaticky přihlášené obědy. Pokud víte, že vaše dítě do školy nepřijde, odhlaste mu obědy přes internet nebo u vedoucí ŠJ paní Říhové - 565 533 230.

 

                                                                                                              Mgr. Tomáš Jůzl

 


Přidáno 13. 11. 2020, autor: Tomáš Jůzl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: 
+420 565 536 520
mobil:   +420 777 658 522
e-mail:zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon:
+420 565 532 159
mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz