Logo školy
Znak města

Inkluzivní vzdělávání na ZŠ Hálkova

Na Základní škole Hálkova se v současné době vzdělává přibližně 120 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Škola v tomto ohledu pracuje s žáky s poruchami učení a chování. Tyto děti tvoří největší část inkludovaných žáků. Pedagogičtí pracovníci pro ně ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm a pedagogicko-psychologickými poradnami tvoří plány pedagogické podpory, individuálně vzdělávací plány, využívají různé speciální pomůcky, učebnice a pracovní sešity. Žáci také navštěvují hodiny pedagogické intervence, kde si upevňují a procvičují v malých skupinách své znalosti a dovednosti. V současné době má škola těchto skupin 21.

Dalšími inkludovanými jsou žáci s lehkou mentální retardací, kteří se vzdělávají podle minimálních výstupů. Většina z nich však tyto výstupy přesáhne a během roku udělají velké pokroky. Některým žákům při vzdělávání pomáhají asistenti pedagoga. Škola disponuje 15-ti asistenty pedagoga, kteří pomáhají nejen žákům, ale také pedagogům. Jejich práce je koordinovaná napříč školou ve snaze pokrýt potřeby inkluze ve všech úskalích, které s sebou může přinášet.

V rámci společného vzdělávání škola poskytuje vzdělávací strategie také žákům s odlišným mateřským jazykem. Snahou školy je adaptovat děti na nové kulturní i jazykové prostředí. Pro žáky jsou tvořeny plány pedagogické podpory, zohledněno je hodnocení a jazyková bariéra. Škola spolupracuje s Národním institutem pro vzdělávání. V rámci spolupráce proběhly např. konzultace vedené ukrajinskou tlumočnicí prostřednictvím skype. Také žáci nadaní a mimořádně nadaní jsou součástí společného vzdělávání. ZŠ Hálkova se těmto žákům pravidelně a intenzivně věnuje v rámci práce s nadanými a ve spolupráci s nadačním fondem Qiido, který škole mj. poskytuje odborné poradenství, diagnostiky a mentoring.    

Společné vzdělávání na ZŠ Hálkova je také podporováno v rámci projektového vyučování. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní inkluzivních školení za podpory projektu Inkluze v praxi, pro žáky je zase určen např. projekt Maják, který se zaměřuje na zapojení moderní techniky do výuky,  projektem Pomáháme školám k úspěchu je podporováno čtení na všech úrovních a oceněn každý individuální pokrok čtenářů. Závěr reflexi inkluzivního vzdělávání patří pilotní Růstové skupině, která podporuje žáky na 2. stupni v jejich osobnostním rozvoji a nabízí jim bezpečné a smysluplné využití volného času.               

Cílem ZŠ Hálkova je najít cestu, jak vzdělávat všechny žáky ve smyslu „každý žák je individualita“.

 

Mgr. Helena Kahounová

zástupce ředitele pro inkluzi


Přidáno 6. 6. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230