Logo školy
Znak města

IROP

Hlavním přínosem projektu je zkvalitnění a zatraktivnění výuky odborných předmětů v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích. Výsledkem projektu bude:

  • vybudovaná venkovní učebna (vč. bezbariérové přístupové cesty a úpravy zeleně v okolí),
  • stavební úpravy odborných učeben (dílna, cvičná kuchyně, cizí jazyky)
  • pořízení vybavení a pomůcek do následujících odborných učeben: dílna, cvičná kuchyně, cizí jazyky, přírodopis, fyzika, chemie
  • zajištění bezbariérovosti v hlavní budově školy (šikmá plošina, schodolez, bezbariérové WC)
  • zajištění plné konektivity