Logo školy
Znak města

Metody výuky

 

Výuka anglického jazyka bude v 1. třídě probíhat 1 hodinu týdně.

Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Žák se neustále učí používat nově nabyté vědomosti. Využíváme všech pěti smyslů při výuce a tím více upevníme význam slov a celých pokynů v kontextu i z mimických výrazů, pohybového znázornění, barvy hlasu a gest.

V hodinách se žáci naučí poslechově a ústně interpretovat čísla od 1 do 10, pojmenovat členy rodiny, zvířátka, hračky, pozdravy, říci své jméno, barvy, pohybová slovesa, školní potřeby, základní fráze a jednoduché a rytmické anglické písně a říkadla.

 


 

Metody výuky čtení

Na naší škole již mnoho let vyučujeme čtení analyticko-syntetickou a genetickou metodou.

 

Klasická metoda čtení = Analyticko-syntetická metoda čtení je založena na skládání slabik = slabikování.

Genetickou metodu čtení lze označit jako metodu hláskovou, kdy se celé slovo nejprve odhláskuje a poté se přečte globálně.

 

Z důvodů dobrých čtenářských výsledků a kladných ohlasů budeme nabízet obě metody čtení. Zájemcům rádi podrobně obě metody blíže objasníme a ukážeme jim učební pomůcky spojené s výukou čtení. Přesto pár slov o metodě genetické.

Žijeme v době informační exploze, kdy se s novými poznatky v největší míře setkáváme prostřednictvím tištěného textu. Téměř každé šestileté dítě, které přichází do školy, se setkalo s písmeny na počítačové klávesnici, umí se podepsat hůlkovým písmem, jenž ho zaujme svou jednoduchostí. Právě této skutečnosti využívá genetická metoda čtení.

Žáci čtou od samého počátku s plným porozuměním. To jim přináší radost a větší chuť do práce. Nejprve čtou velká tiskací písmena. Co čtou, to umí i napsat. Zároveň si cvičí fonematické sluchové vnímání. Pomocí her rozkládají a skládají slova na hlásky a naopak. Přechod na čtení malých tiskacích písmen je (i dle našich zkušeností) velmi snadný a přirozený. Nastává přibližně v polovině listopadu. K psaní se však dále používají písmena velké tiskací abecedy. Již v prosinci mohou žáci číst jakýkoli text. Až do této doby se cvičí jemná motorika ruky a prstů pomocí kresebných cviků. Teprve pak začnou žáci s osvojováním psacích tvarů písma.

Lze tedy říci, že pomocí genetické metody odpadá čekání na první přečtené slovo a že čtení po hláskách je přirozenější. Žádná z metod čtení však není špatná. Vždy je potřeba přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého žáka a k tomu, že jde o jinou cestu ke stejnému cíli - naučit rozumět čtenému textu tak, aby žáci četli rádi a s potěšením.

 


 

 

Matematika podle profesora Hejného

Aby matematika nestrašila, ale stala se dobrodružstvím, vytvořil tým profesora Milana Hejného originální koncept výuky, kde žáci nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, učí se být tvořiví, uvažovat kriticky a v souvislostech, přemýšlet nad problémy a řešit je.

Bližší informace naleznete zde nebo při individuální prohlídce školy.


Přidáno 18. 2. 2021, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: cervena.ingrid@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230, 775584542

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz