Logo školy
Znak města

Metody výuky

METODY VÝUKY ČTENÍ

Všechny metody čtení vedou různými cestami ke stejnému cíli – naučit děti číst s porozuměním.

 

1) Analyticko – syntetická metoda čtení (klasická metoda čtení - slabikování)

Tato metoda je nejvíce rozšířenou metodou prvopočátečního čtení v českých školách, protože je přirozená českému jazyku. První slůvka, která dítě vysloví, jsou slabiky (pá, má, má – ma). Říkadla, rozpočitadla a jednoduché písničky, které si po narození dítě osvojuje, jsou v rytmu slabikování.

Samotnému čtení předchází období jazykové přípravy, dochází k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a pozornosti. Poté přichází seznámení s prvními písmeny, se kterými se žáci seznamují všemi smysly – pozorují, poslouchají, modelují nebo malují či kreslí.

Princip této metody spočívá v rozkladu slov na slabiky (analýza) a ve skládání slabik do slov (syntéza). Žáci nejprve čtou jednotlivá písmena, která skládají do slabik a naopak slabiky na písmena rozkládají. Později ze slabik tvoří slova, která se zpětně učí dělit na slabiky.

Po osvojení čtení slov se pokračuje jednoduchými, srozumitelnými větami, doplněnými obrázky pro lepší představu o jejich významu. Po celou dobu je kladen velký důraz na porozumění čtenému textu.

Současně s výukou čtení probíhá i výuka psaní, žáci se tedy současně seznamují se všemi písemnými podobami hlásek.

 

 

 

 

 

METODY VÝUKY MATEMATIKY

1) Matematika profesora Hejného

Aby se stala matematika dobrodružstvím, vytvořil tým profesora Milana Hejného originální koncept výuky, kde žáci nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou budují, učí se být tvořiví, uvažovat kriticky a v souvislostech, přemýšlet nad problémy a řešit je.

Děti se matematiku učí v různých logicky provázaných prostředích, ve kterých poznávají jednotlivé pojmy, procesy, řešitelské strategie a vazby. Při řešení důmyslně provázaných úloh sbírají různé matematické zkušenosti, o kterých spolu mluví. Dítě si tak postupně všímá, že se principy opakují a vytváří si schémata daných situací ve své mysli.

Úlohy jsou odstupňovány podle obtížnosti tak, aby nejen nadaný, ale i slabší žák mohl prožít radost z úspěchu. Samotný fakt, že úlohu řeší, je pro něj přínosný. Chyba má být pro každého užitečnou zkušeností, při které může objevit, proč k ní došlo. Celá třída pracuje tak, aby byl objeven správný výsledek a způsob řešení byl každému srozumitelný. Děti se učí argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat.

Děti vyučované Hejného metodou matematika baví a lépe zvládají řešení náročnějších úloh, jež vyžadují používání matematických znalostí a dovedností.

 

2) Klasická výuka matematiky

Navazuje na předmatematické dovednosti získané v předškolním věku. Představa o číslech se rozvíjí pomocí manipulace s reálnými předměty (činnostní učení). Procvičuje a upevňuje se pamětné počítání. Počty se znázorňují. Logické myšlení je rozvíjeno hrami a soutěžemi. Dbá se na porozumění textu a orientaci v početních úkolech.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v 1. třídě 1 hodinu týdně. V tomto čase se žáci naučí základní slovní zásobu, jednoduché anglické písničky a říkadla, reakci na základní anglické fráze, otázky a pokyny.

 

 

 

 

 


Přidáno 17. 2. 2024, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz