Logo školy
Znak města

Mezinárodní projekt “ Christmas DIY Cards abroad“ 2019

Žáci 4. a 5. ročníku se v rámci eTwinning během listopadu zúčastnili mezinárodního projektu “ Christmas DIY Cards abroad “.

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořili se svými vyučujícími vánoční přání. Všichni projevili značnou dávku kreativity.

V hodinách anglického jazyka psali do těchto přání nebo na dopisní papír dopisy (samozřejmě v anglickém jazyce) o sobě, o své rodině, zálibách a o vánočních zvycích naší země.

Poslední listopadový den bylo vše odesláno prostřednictvím pošty do partnerských škol v projektu. Země, které od nás obdržely přání a dopisy jsou Finsko, Francie, Itálie, Polsko a Ukrajina.

Žáci během prosince obdrží z výše uvedených zemí jejich vytvořená přání a dopisy.

Projekt byl pro nás velmi zajímavý a hlavně magický ve spojitosti s předvánoční atmosférou a možností sdílení českých vánočních tradic s jiným zeměmi.

 

Do projektu se zapojili:

  • pedagogičtí pracovníci – Mgr. Jarošová Iva, Mgr. Bernardová Radka, Mgr. Ehrlichová Dagmar, Mgr. Hendrychová Dagmar, Mgr. Horká Eva, Mgr. Horký Karel, Mgr. Maršíková Jana, Mgr. Točík Vladimír, Mgr. Váňová Monika a Mgr. Vejsadová Lenka.
  • pracovnice kancelář školy – Dana Maršálová a Helena Altová