Logo školy
Znak města

Postup při řešení šikany

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
      OKRES PELHŘIMOV

 

Postup při řešení šikany

 

 

Zpracovatel: Mgr. Marcela Havlová, školní metodik prevence

Realizátor: ZŠ Hálkova, Humpolec

 

 

 

Postup při šikaně ve škole

 

     Definicí šikany existuje mnoho. Jedná se o záměrné, dlouhodobé (ale může být i krátkodobé nebo jednorázové) fyzické či psychické ubližování jedince nebo skupiny jinému jedinci, přičemž jedinec vnímá toto jednání jako nepříjemné. Kyberšikana bývá záludnější, protože je anonymní, šíří se lavinovitě, většinou se nedá zastavit a slouží k pobavení každého. Odhalení šikany bývá velmi obtížné, protože oběť (případně i agresor) má strach. Počáteční stadia šikany lze vyřešit ve škole, což je úkol školního metodika prevence, ten také následně vede nápravný program celého třídního kolektivu, Vrstevnický program. Hlubší stádia je zapotřebí řešit ve spolupráci s dalšími institucemi - policie, OSPOD, pedagogicko-psychologická poradna apod.

 

Přesný postup vyšetřování šikany:

1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi – výpovědi konkrétních činů, míst a časových údajů musí být zapisovány

2. nalezení vhodných svědků – jména svědků většinou vyplynou z prvních rozhovorů s oznamovateli a oběťmi nebo z videozáznamů, které dnes děti pořizují na mobilních telefonech

3. individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky – zajištění důkazů, vyjasnění nesrovnalostí, přímá konfrontace obětí s agresory je nepřípustná!

4. zajištění ochrany obětem- umístění žáků do chráněného prostředí s dohledem

5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi – zjištění míry zavinění jednotlivých agresorů

6. zápis všech zjištěných informací – slouží jako podklady pro shrnutí celé situace a vyvození důsledků pro agresory

7. vyvození důsledků – agresoři jsou potrestáni kázeňským opatřením podle závažnosti svého provinění

8. informování zákonných zástupců – oddělené rozhovory se zákonnými zástupci oběti i agresorů

9. práce s třídou – oznámení závěrů šetření před třídou a následný usmiřovací program, označovaný jako Vrstevnický program

 

 

Vrstevnický program

    Vrstevnický program je praktický návod, jak vyřešit rané stupně šikany ve školním prostředí. Metodiky školní prevence proškolí PaedDr. Zdeněk Martínek, speciální pedagog-etoped, který se (mimo jiné) zabývá právě prací s třídním kolektivem a řešením šikanujícího chování.

    Tento usmiřovací program tvoří 5 bloků tj. setkání školního metodika prevence se třídou, kde jsou špatné vazby mezi žáky (šikanující chování). Jeden blok trvá přibližně 90 minut a probíhají v intervalu jedenkrát za 14 dní.

    První blok rozkrývá vztahy ve třídě, protože žáci nenásilnou, hravou formou vyplňují sociometrické dotazníky. Dále se uvolní několika hrami, ve kterých lze také pozorovat vazby kolektivu.

    Aktivity, které tvoří ostatní bloky, slouží k uvědomění si, že ve třídě nefungují všichni žáci stejně, že někteří jsou agresoři a jiní oběti. Nastavují se hranice vhodného vzájemného chování, tolerance individualit v kolektivu, upřímnost, pravdomluvnost, vstřícnost, ohleduplnost a respektování autority učitele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidáno 22. 11. 2017, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz