Logo školy
Znak města

Stránka není přístupná

Tato stránka již pravděpodobně není přístupná. Pokračovat můžete na mapu webu.

Přijímací řízení na SŠ 2019/ 2020 výběr školy

Veškeré informace, letáčky, propagační materiál, termíny dnů otevřených dvěří apod. žáci včas obdrží.        

Pokud nevíte, na jakou SŠ je má Vaše dítko přihlásit, váháte a zvažujete, můžete využít služeb kariérového poradenství Pedagogicko-psychologické poradny nebo výchovného poradce - kariérového poradce.  

Nutno domluvit telefonicky nebo e-mailem předem.   Rádi Vám dle našich možností pomůže, nasměrujeme, podáme přehled škol, dáme propagační materiál... 

 

 

 

Návštěva IPS - Informační a poradenské středisko Pelhřimov

Žáci 8. tříd navštíví IPS v Pelřimově. Zde proběhne beseda na téma volba povolání. Žáci si mohou již doma připravit otázky, které by chtěli od IPS zodpovědět. Návštěva proběhne v únoru a březnu 2020. 

IPS poskytuje aktuální informace o síti středních škol, oborech vzdělání, podmínkách a průběhu přijímacího řízení, nárocích jednotlivých profesí, možnostech uplatnění na trhu práce...

 

 

Atlas školství

Během školního roku 2019/ 2020 žáci obdrží výtisk Atlasu školství. AŠ má sloužit jako pomůcka při výběru školy. Najdete v něm užitečné informace, vysvětlivky, odkazy, návod na vyplnění přihlášek, prezentaci škol, čtecí kód...

Žáci budou blíže s AŠ seznámeni během výuky. Užitečný odkaz www.atlasskolstvi.cz - zde naleznete i sekci prijimacky

Další zajímavý odkaz je infoabsolvent.cz

 

 

 

​Přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (sportovní) - do 30.11.2019.

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy,

podávání přihlášek na střední školy

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/ 2020

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:
 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání

 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří

 3. Obstarat si formuláře přihlášek /v prodejnách SEVT, kniha LUXOR, www stránky jednotlivých škol a MŠMT, OSOBNĚ U VÝCHOVNÉHO PORADCE/

 4. Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ

 5. Zákonný zástupce žáka si vyzvedne u výchovného poradce zápisový lístek (POPŘ. ŽÁK OPROTI PODPISU)

Přihláška:
 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy - na každou uvede 2 školy /pořadí škol je na obou přihláškách stejné/

 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu

 • Rodiče (spolu s třídním učitelem) doplní prospěch za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd; u zájemců o víceletá gymnázia za 4. ročník a první pololetí 5. ročníku pro žáky 5. tříd

 • Vyplněnou přihlášku odevzdá třídní učitel (žák) výchovné poradkyni ke kontrole a k podpisu ředitele školy do 10.2.2020

 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019

 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem

Přijímací zkoušky:
 • Aktualizuje se 

 • Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol

 • Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce:
 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky

 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám

Rozhodnutí:
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve aktualizuje se

Odvolání:
 • Pokud nebude žák přijat navybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení/např. na webových stránkách školy/

 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy

 • Rozhodnutí musí být oznámeno do 30 dnů

Zápisový lístek:
 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole

 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2020 - vyzvedne si ho v kanceláři VP, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou bude oznámen (žák oproti podpisu)

 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí

 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti krajský úřad náhradní zápisový lístek

 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

 

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

 • Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2019 (doporučeno) 

 • Na střední školu musí být zaslána do 30. 11. 2019 - aktualizuje se

 • Zápisový lístek si vyzvedne do 30. 12. 2019 

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky na SŠ a gymnázia – u výchovné poradkyně

Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2020.

Postup při podání přihlášky:
 • Vzory vyplňování přihlášky jsou na nástěnkách ve škole

 • Do 15. ledna 2020 si žáci zajistí přihlášky

 • Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce

 • Přihlášky se všemi potřebnými údaji dodají žáci třídním učitelům do 10. 2. 2020 k doplnění hodnocení za požadované ročníky - pokud si nevyzvednou výpis z klasifikace

 • Vyplněnou přihlášku potvrdí výchovná poradkyně

 • Výchovná poradkyně po kontrole předá přihlášku zpět žákům

 • Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 1. 3. 2020 - termín se aktualizuje, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně

 • Nezapomeňte na lékařské potvrzení do přihlášky u těch škol, které ho vyžadují

 • Zájemci o studium na uměleckých školách podávají přihlášku do 30. 11. 2019 - termín se aktualizuje, na jiných tiskopisech přihlášek, informaci získají u výchovné poradkyně


Přidáno 22. 9. 2018, autor: Helena Kahounová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: 
+420 565 536 520
mobil:   +420 777 658 522
e-mail:zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon:
+420 565 532 159
mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz