Logo školy
Znak města

Přípravná třída 2021/2022

 

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme na naší škole znovu otevřít přípravnou třídu.

 

Vyučující přípravné třídy bude Bc. Marie Topičová.

Kapacita přípravné třídy: 10-15 dětí.

Co je potřeba k přijetí?

 • vyplnit žádost o přijetí do PT
 • mít doporučení školského poradenského zařízení (požádejte o  zařazení do PT hned v rámci vyšetření odkladu povinné školní docházky)

Financování: vzdělávání v PT je zdarma.

Pro koho je určena PT?

 • Třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (budoucí předškoláci), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj; přednostně je pak určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
 • Organizace vzdělávání je stanovena vyhláškou č. 48/2005 Sb.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • Pokud je přípravná třída součástí základní školy, trvá výuka 20 vyučovacích hodin týdně. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.

Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy             odkaz zde

Co mi dá přípravná třída?

 • Vzdělávání v přípravné třídě usiluje o snazší zařazení dítěte do prvního ročníku ZŠ a o dobrý start v první třídě. Snaží se vést děti k samostatnosti, k prodlužování záměrné pozornosti, posilovat jejich sebevědomí a sebeovládání, rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, k získávání schopnosti projevovat se jako samostatná bytost, k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, k vytváření kladných sociálních postojů, o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako je kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem.
 • Dle obsahu jednotlivých bloků plánuje učitel konkrétní činnost na každý den. Sestavuje plán, který se odvíjí od individuálních pokroků žáků. Dbá na naplňování očekávaných výstupů a na rozvoj kompetencí.
 • Výchovně vzdělávací okruhy přípravného ročníku jsou matematické představy, rozvíjení poznání, jazyková a literární výchova, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná výchova a od ledna 2020 je nově zaveden anglický jazyk.
 • Probíhá zde velmi úzká spolupráce s rodiči dětí, navazuje se na práci jiných specialistů – psychologů, logopedů.
 • Děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu. Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy     (vzor vyplnění)

 

Přidáno 18. 2. 2021, autor: Tomáš Jůzl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz