Logo školy
Znak města

Přípravný ročník

Přípravný ročník je výchovně vzdělávací program v rámci mateřských a základních škol.

Zřizovatelem může být obec, svazek obcí nebo kraj.

Organizace vzdělávání je stanovena vyhláškou č. 48/2005 Sb.

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

O zařatení dítěte do přípravného ročníku rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). 

Pokud je přípravný ročník součástí základní školy, trvá výuka 20 vyučovacích hodin týdně. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.

Přípravný ročník je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Především pak pro sociálně znevýhodněné děti, kterým by měl pomoci vyrovnat jejich vývoj.

Vzdělávání v přípravném ročníku usiluje o snazší zařazení dítěte do prvního ročníku ZŠ a o dobrý start v první třídě. Snaží se vést děti k samostatnosti, k prodlužování záměrné pozornosti, posilovat jejich sebevědomí a sebeovládání, rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, k získávání schopnosti projevovat se jako samostatná bytost, k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, k vytváření kladných sociálních postojů, o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako je kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem.

 

Dle obsahu jednotlivých bloků plánuje učitel konkrétní činnost na každý den. Sestavuje plán, který se odvíjí od individuálních pokroků žáků. Dbá na naplňování očekávaných výstupů a na rozvoj kompetencí.

Výchovně vzdělávací okruhy přípravného ročníku jsou matematické představy, rozvíjení poznání, jazyková a literární výchova, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná výchova a od ledna 2020 je nově zaveden anglický jazyk.

Probíhá zde velmi úzká spolupráce s rodiči dětí, navazuje se na práci jiných specialistů – psychologů, logopedů.

Děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu. Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

 

Žádost o přijetí do přípravného ročníku     (vzor vyplnění)


Přidáno 16. 1. 2019, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230