Logo školy
Znak města

Pro nemocné

18.6. - ve škole už pouze opakujeme a procvičujeme - M - od str.154, Čj - od str. 91

7.6. - Čj . časování sloves v přítomném čase - str. 88, 89/cv.3, M - str. 151/cv. 8,9,12

4.6. - Čj - procvičování slovesných osob a časů, M - str. 144/cv. 1,2,3,4,5,

31.5. - Čj - str, 81/cv.2 a 3, M - str. 141/cv. 23, procvičování, číst

29.5. - M - str. 137/cv. 2 a str.138/cv. 8, Čj - začali jsme slovesné osoby - str 81/cv.1, číst

28.5. - M - str. 134/cv. 10,11,14, Čj - str.79/cv. 1, opakování pádů a začali jsme slovesa, číst

21.5. - M - str. 132/cv.15, 16, 19, Čj - rody podst.jmen - str.78/cv. 1 a 2 + opakování pádových otázek, číst

15.5. - M - str.131/cv.9, 10, Čj - str. 75 - , opakování podstatných jmen + začali jsme pádové otázky!, číst

14.5. - M - str.131/cv.6 a 7, procvičování, Čj - str. 73/cv.2, číst

4.5. - M - geomerie str.102 celá, Čj - st.71 - předložky ,spojky (opakování), a str.72 cv.1, číst, dnes měly děti dvě vyučovací hodiny zdravovědu

3.5. - M - str.127/cv.5 a 128/cv.6,7,8, Čj - procvičování slo.druhů na tabuli a prac.listy, číst

2.5. - Čj - str.70/cv.1 a 2, procvičování, M - str.127/cv.1,2,3,4, číst

25.4. - Čj - opakování číslovek, zájmen a přídavných jmen - prac.listy, M - str.126/cv.17 + procvičování dělení se zbytkem, číst

24.4. - Čj - str. 68/cv.1 - číslovky, procvičování, M - str. 126/cv.14,15,16, procvičování, četli jsme

23.4. - Čj - str 68/cv.2, opakování zájmen a přídavných jmen, M - str.125/cv.7, 8,9, a 126/cv.11 a 13, četli jsme

20.4. - dnes byl DEN ZEMĚ - 3 vyučovací hodiny, M- str.124/cv. 2,3,4, Čj - procvičování přídavných jmen a zájmen

19.4. - Čj - str.67 - celá a str. 68/cv.1, M - str. 120/cv. 43 + str.124/cv1, četli jsme

5.4. - M - psali jsme čtvrtletní prověrku, Čj - sloh:popis+ telef.rozhovor str.58, číst

4.4. - M - opakování, procvičováni + dělení se zbytkem str. 112, Čj - procvičování vyjm.slov po z, opakování, číst

3.4. - M - str. 104/cv. 9,10 , opakování násobilky, Čj - PS vyjmenovaná slova - str. 50/cv.3 a str. 52/cv1,2, str.53/cv.1,2, číst

28.3. - M - str.103/cv.3,opakování násobilky, Čj - vyjmenovaná slova po Z - str.58/cv.1, číst

27.3. - M - psali jsme test, Čj - PS vyjm.slova - str.49/cv.3,4, , str. 50/cv.2 a str.51/cv.4, procvičování předpon vy, vý!, číst

26.3. - dnes jsme byli plavat

23.3. - M - str.100/cv.25 - 29, sudoku, Čj - str.56/cv. 8,9 a PS str.48/cv.2 a 49/cv.1,2, číst

22.3. - M - str.99/cv.16,17,18 a 21 a str.100/cv.24, Čj  - str. 55/cv.2 a 3,vymýšlení příběhu, který bude osahovat všechna vyjmenovaná slova po v, číst

21.3. - M - str. 98/cv.12,13, procvičování písemného odečítání, Čj - PS vyjm.slova - str46/cv.3,  str.47/cv. 1 a 3,str.48/cv.1,  číst!

20.3. - M - str. str.97/cv.6 a str.98/cv.8 a 9, procvičování písemného odečítání, Čj - procvičování vyjmenovaných slov po v - pracovní listy, číst

19.3. - dnes jsme byli plavat a četli jsme

16.3. - M - psali jsme matematickou soutěž KLOKAN, Čj - PS vyjmenovaná slova - str.45 a 46/cv.1 a 2, procvičování slov, číst

15.3. - M - str.95/cv5,6,7 a str.97/cv.5, Čj - str.54 - vyjm.slova po v + cv.1 a PS vyjm.slova - str.43/cv.4,5,6, číst

14.3. - M - str.90 a str.96 + procvičování násobliky, Čj - procvičování vyjmenovaných slov na pracovní listy a PC, čtení

13.3. - M - str.89, str.92/cv. 11,12 a str.93/cv.14,15, Čj - PS vyjm.slova - str.42/cv.2 a 3 a str.44/cv.9, číst

9.3. - M - str. 92/cv.7,8 - procvičování na tabuli, Čj - PS vyjmenovaná slova str. 40/cv.2,3, a str.41/cv. 1a, číst

8.3. - M - str. 91/cv4,5, procvičování, Čj - PS vyjmenovaná slova - str. 39/cv. 2,3, a str.40/cv. 1, číst

7.3. - M - str.87/cv.3 a str.88/cv.4 a 6, Čj - str.52/cv.7, procvičování vjmenovaných slov, četli jsme

6.3. - M - str. 87/cv. 1 a 2, procvičování, Čj - str. 51/cv 2,3,4,5 - procvičování vyjm. slov, četli jsme

5.3. - dnes jsme byli plavat a četli jsme

21.2. - Čj - PS vyjm.slova - str. 36 a 37, M - str. 91/cv. 2 a 3, číst

20.2. - Čj - začali jsme vyjmenovaná slova po s, str.50 - naučit,  M - opakování zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1000 - pracovní listy, číst

16.2. - M - str.88/cv.8,9,10, procvičování převodů, Čj - procvičování vyjmenovaných slov po p na prac.listy, četli jsme

6.2. - dnes jsme měli tři vyučovací hodiny preventivní program o dětských úrazech, Čj - probírali jsme vyjm.slova -PS - str. 30, M - opakování převodů jednotek délky

5.2. - dnes jsme byli plavat, četli jsme z čítanky

1.2. - Čj - PS vyjm.slova - str. 27, 28/cv.1,2 a 29 - celá, M - str.82/cv.1,2,3,5,6,7, číst

31.1. - Čj - začali jsme vyjmenovaná slova po p, naučit, M - str. 82/cv.4 , opakování jednotek délky a hmotnosti

22.1. - Čj - str. 46/cv.18,20 + PS vyjm.slova- str. 22/cv.1 a 2 a str 26/cv.3, M - str.76/cv.81 a str.78/cv.1 - převody jednotek délky!, číst

19.1. - Čj - str. 45/cv.14, 15,17, procvičování, M - oprava  testů +str.76/cv. 77,78,79,80, četli jsme

18.1. - Čj - PS - str. 18/cv8,17/cv.4, M - str.75/cv.69,73,74, byli jsme bruslit

17.1. - M - pololetní test + str. 73/cv.66 a 75/cv.68, Čj - oprava testů + procvičování vyjmenovaných slov po m, číst

16.1. - Čj - pololetní test, M - str.73/cv. 61,62,65, číst

15.1. - M - str.62 a 69/cv. 1,2,4, Čj - str.44/cv. 10,11,13 a PS vyjm.slova- str.19, 20/cv.1 a 4, číst

11.1. - Dnes jsme byli bruslit. Děti měly první hodinu Aj a když jsme se vrátili, už jsme jen četli.

10.1. - Čj - provičování vyjm.slov, příprava na pololetní prověrku, M - str. 70/cv.42 - 46 + příprava na pololetní prověrku, číst

9.1. - Čj - PS vyjm.slova - str.16/cv. 1 a 2, procvičování vyjm.slov po m, M - str. 68/cv.38 a 39+str.70/cv. 40 a 41, číst

8.1. - Čj - PS vyjm.slova- str. 14 - celá + str. 15/cv.3, procvičování vyjm. slov po m, M - procvičování písemného + a - do 1000, a str.68/cv. 34 - 37,  číst

5.1. - Čj - vyjmenovaná slova po m - význam+slova příbuzná str. 42 + str.40/cv.12,13, M - str.67/cv. 30,32, 68/cv.35, číst

19.a 20. 12. - Čj - str. 41/cv. 1 a PS str. 9 - celá, M - str.64 a 65 - stačí ústně, číst

18.12. - Čj - procvičování vyjmenovaných slov po l, M - str.61 celá, číst

14. a 15.12. - Čj - str. 38/cv.4 a 6+ PS str. 12/cv2, M - str. 60/cv.13, 14, číst

V pátek jsme měli dvě představení, moc jsme toho neprobrali...

13.12. - Čj - str.37/cv.1, 38/cv.2 a PS str.8/cv.2,3 a str.12/cv.1,  M - str. 59/cv. 8,9,10, a 12, číst!

12.12. - Čj - PS vyjmenovaná slova - str. 6 celá, str.7 /cv. 2 a 4, str. 8/cv.1 a str.11, M - str. 57, 58, 59/cv.7

22.11. - Čj - procvičování vyjmenovaných slov po b, M - str.41/cv.34-36 + str.42/cv.1 a 2, číst

21.11. - Čj - str.36/cv.16,17, M - geometrie - str. 31 celá a 38/cv.1, číst

20.11. - Čj - procvičování vyjmenovaných slov!, M - str. 40/cv. 29 - 32, číst

16.11. - M - str. 39/cv.25 a str.40/cv. 26,27,28, Čj - str.35/cv13 a str. 36/cv.14, číst

15.11. - M - str. 37/cv.20,21  a str.39/cv.23,24, Cj - str.34/cv9,10  a 35/cv.11, číst

10.11. - M -str.35/cv.7,8,10 a str.36/cv.11 a 12, Čj - str.27/cv.6, str.28/cv.1,2 a 4, číst

9.11. - M - str.34/cv. 1 - 5 + str.35/cv.9 - bereme i sčítání i odčítání, Čj - str.26/cv.2,3,4 a 27/cv. 1,2,4, číst

8.11. - M - psali jsme čtvrtletní práci, Čj - str.25 celá a str.26/cv.1, číst

7.11. - M - str. 30 - celá, Čj - str. 24 - celá a začali jsme ze str. 25 - kořen slova, číst,

6.11. - M str. 29/cv.25 - 31, Čj - str 23/cv. 3 + 4 za Dú, číst

2.11. - M str.27/cv. 8, 16 a str. 28/cv.17, Čj - str.23/cv. 1 a 2,procvičování slov souznačných, čtení

1.11. - M - str. 25 - geometrie - celá stránka, Čj - procvičování významu slov, slov souznačných a protikladných, čtení

31.10. - M - str.26/cv. 5,6, a str.27/cv. 11 a 13, Čj - str.22/cv. 5 a 4 + procvičování významu slov, čtení

30.10. - M - str. 26/cv. 1,2,3,4, Čj - procvičování věta jednoduchá a souvětí, číst

25.10. - M -pracovní listy na sčítání a odčítání, Čj - procvičování základní skladení dvojice + str.22/cv.2 a 3, číst

24.10. - M - str.24/cv. 62 - 65, Čj - procvičování věty jednoduché a souvětí + str. 22/cv. 1 - všechny úkoly

23.10. - dnes jsem byla ve škole pouze jednu vyučovací hodinu, takže jsme četli a povídali si. S paní družinářkou děti opakovaly na papíry

20.10. - M - str.24/cv. 59,60,61, Čj - str.20/cv3 a str.21/cv 4,5, číst

19.10. - M str. 23/cv.54, 56 a 58, Čj .spojování vět, doplňování souvětí -  cvičný sešit

18.10. - M str.23/cv.51, 53, 55, 57. Čj - str 20/cv. 1 a 2, číst

17.10 - M str.22/cv.46 a str.23/cv 47, 48, 49, Čj - str.18/cv.2, str.19/cv.1 a 2, číst

16.10. - M str. 22/cv.40 a 43 do škol.sešitu, procvičovali jsme násobení a dělení, Čj - str.17/cv. 3 a str. 18/cv.1 - ústně, číst

9. a  .10.10. - Čj - str.16/cv. 22, str.17/cv. 1 a 2, procvičování druhů vět, M - str.17/cv. 6 a 11, str. 18 celá

3.10. -Čj - str.14/cv.8,9,10, M - str.14/cv. 61, 67,68 a str. 16/cv2, čítanka str.20 básnička

 27.9. - Čj - str.13/cv 5,6,7, M - str.12/cv. 54 a 55. číst

25. a 26.9. - M - str. 11/cv.47 a str.12/ 48 - 53, Čj- str.11/cv. 9,10 a  str. 12/cv.1 a 2 , číst!+ pracovní listy

22.9. - M str. 10/cv.37,38,39 a str.11/cv. 43,44,45,46 - ústně, Čj - str.10/cv 2,4 a str.11/cv. 5, a 7, četli jsme

20.9. - M - str.9 celá do sešitu geometrie + str. 8/cv.33 - 35 ústně, Čj - procvičování tvrdýcha měkkých souhlásek na prac.listy, četli jsme,psali jsme

19.9. - M - sčítání  a odčítání na pracovní list, Čj - str.9 celá, četli jsme

18.9. - M str.6/cv.21,22,23,24, Čj - str.8/cv5 a 9/cv.6 - ústně, četli jsme!


Přidáno 19. 9. 2016, autor: Monika Klofáčová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230