Logo školy
Znak města

Proč si vybrat naši školu

 • Vysoká kvalifikovanost a aprobovanost výuky.
 • Již čtyři bývalí pedagogičtí pracovníci školy byli oceněni vysokým resortním vyznamenáním Medailí MŠMT ČR za celoživotní vynikající pedagogickou práci - Mgr. Drvotová, Mgr. Kaňová, Mgr. Pohan a prof. Rychecký.
 • Výborná poloha školy blízko centra města (busy, vlak, ZUŠ,…).
 • Velmi dobré materiální vybavení pro výuku i volnočasové aktivity žáků, moderní PC učebny i jazykové učebny.
 • Široká nabídka nepovinných předmětů (např. Šachy, Sborový zpěv, sportovní hry, Konverzace v cizím jazyce, Atletika, Vybíjená, Výtvarné činnosti, Náboženství).
 • Vynikající výsledky žáků školy v soutěžích a olympiádách – sportovních, vědomostních i dalších.
 • Pestrá nabídka zájmové činnosti ve školní družině, akce s rodiči.
 • Individuální práce s nadanými žáky, spolupráce s Mensou ČR.
 • Individuální práce s žáky s poruchami učení a chování, činnost asistentů pedagoga.
 • Zajištění kvalitního stravování (obědy, akce Ovoce do škol, mléčné svačiny).
 • Předplavecká a plavecká výuka v H. Brodě – od 1. do 4. ročníku.
 • Lyžařské výcvikové kurzy v 5. a 7. ročníku.
 • Zajištění dopravní výchovy pro žáky 1. stupně.
 • Kvalitní logopedická péče.
 • Akce pro budoucí prvňáčky.
 • Nabídka volitelných předmětů od 8. ročníku.
 • Výuka anglického jazyka od 2. ročníku, příprava na výuku již od 1. ročníku.

Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230