Logo školy
Znak města

Pronájem prostor školy

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: Pronájmy prostor školy
Č.j.: 1/2009
Vypracoval: Mgr. Václav Strnad, ředitel školy
Schválil: Mgr. Václav Strnad, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 16. 4. 2009
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 4. 2009
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 4. 2009
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 1. Cílem směrnice je sjednotit zásady pro pronájmy prostor školy, dodržovat zásady hospodárnosti.
 2. Fyzickým a právnickým osobám mohou být pronajímány na základě smluvního vztahu (písemné smlouvy) následující prostory: učebny, odborné učebny, tělocvičny, venkovní hřiště – na kopanou, košíkovou, tenis, a to včetně vnitřního a doplňkového vybavení.
 3. Písemná smlouva o pronájmu musí být uzavřena před zahájením pronájmu a podepsána kompetentními zástupci obou stran, v případě školy ředitelem a v jeho nepřítomnosti jeho statutárním zástupcem.
 4. Částky stanovené za hodinu pronájmu:
  Tělocvičny – 100 Kč,
  Učebny – na základě dohody obou stran až do výše 100 Kč,
  Odborné učebny – na základě dohody obou stran až do výše 400 Kč,
  Venkovní hřiště – 120 Kč.
 5. V případě celodenních akcí a v případě pravidelného užívání hřiště v průběhu celé sezóny může být, po dohodě obou stran, stanovena paušální částka pro jednotlivého uživatele na celý den, celou sezónu, a to až do výše 1.000 Kč.
 6. Zaměstnancům školy může být cena za pronájem snížena, popř. může být pronájem prostor poskytnut bezplatně. Totéž se týká i fyzických osob, které nejsou výdělečně činné (např. studenti).
 7. Závěrečná ustanovení
  7.1 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: ředitel školy.
  7.2 Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 5. 2008.
  7.3 Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2008.
  7.4 Zaměstnanci školy s touto směrnicí byli seznámeni na provozní poradě dne 16. 4. 2009.

 

V Humpolci dne 29. 3. 2009


Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
Konzultace:
Sudé úterý: 7:30 - 14:00,
Sudé úterý:14:00 - 16:00 (pouze pro objednané) 
telefon: +420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

 


 

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230

Š