Logo školy
Znak města

Provozní řád školní jídelny

 1. Vstup do školní jídelny je povolen od 6:00 do 14:15 hodin. Dodavatelé ohlásí svou přítomnost v kanceláři jídelny prostřednictvím zvonku u bočního vchodu.
 2. Do prostor určených pro přípravu jídel a uskladnění potravin platí zákaz vstupu pro všechny nezaměstnané osoby.
 3. Ve školní jídelně je nutné zachovávat čistotu. Všichni jsou povinni při stolování chovat se v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Je zakázáno vodit do jídelny jakákoli zvířata.
 4. Strávníkům je zakázáno vstupovat do jídelny v pracovních oděvech z infekčního prostředí, kde se vyskytují jedy, látky škodlivé zdraví, odpady, nečistoty a jiné škodliviny.
 5. Ve školní jídelně platí pro všechny přísný zákaz kouření.
 6. Návštěvníci nepokládají na jídelní stoly tašky ani jiná zavazadla.
 7. Každý je povinen respektovat pokyny vedoucí školní  jídelny, vedoucí kuchařky, dozorujícího pedagoga, pracovníků hygienické služby, popř. dalších vedoucích pracovníků školy.
 8. Obědy se ohlašují a přihlašují den předem, nejpozději do 14:00 hodin.
 9. Výdej jídel do jídlonosičů je možný v době od  11:00 do 12:15 hodin.
 10. Výdej jídel žákům a zaměstnancům školy a dalším strávníkům probíhá od 11:30 do 14:00 hodin.
 11. Strávník před odebráním oběda označí odběr čipem. Čipy si strávníci zakupují za 121 Kč. Čip, který přestane fungovat a je v záruce, bude bezplatně vyměněn. Při ztrátě nebo poškození čipu si strávník musí zakoupit čip nový.
 12. Obědy se platí bezhotovostním převodem z účtu na účet, nebo složenkou, kterou vydá strávníkovi vedoucí školní jídelny.
 13. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťuje uklízečka. Za čistotu jídelních stolů v průběhu výdejní doby zodpovídá určená pracovnice školní jídelny.
 14. Jakýkoli úraz musí být hlášen okamžitě dozorujícímu učiteli.

 

Provozní řád školní jídelny nabývá platnosti dnem 1. 4. 2022.


Přidáno 18. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz