Logo školy
Znak města

Roční plán

ZÁŘÍ : Naše škola, naše družina

 • Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

 • Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje

 • Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co všechno stihneme během dne, náš rozvrh apod.

 • Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi

 • Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.

 • Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy

 • Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy

 • Vitamíny – kde se nacházejí

 • TK - výlet do Perníkové chaloupky v pardubicích a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi - 21.9.

 

 • ŘÍJEN : Veselé barvy podzimu

 • Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka

 • Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru

 • Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky

 • Bramborové a jiné tvoření

 • Stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin, vyřezávání z dýní, hrátky s bramborami – tiskátka, korále

 • Hry s napodobováním zvířat

 • Vyrábíme draka - DRAKIÁDA -

 •  

 

 • LISTOPAD : Ať žijí duchové

 • Zamykáme les – podzimní výpravy do přírody, hry v terénu

 • Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci

 • Učíme se pořádku, přemýšlíme o vandalismu

 • Už myslíme na Vánoce – práce s keramikou

 • Malování na kameny

 • Vyšívaná přáníčka

 

 • PROSINEC : Kouzelný vánoční měsíc

 • Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec

 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy

 • Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy

 • Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu

 • Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk apod.

 • Vycházky do zimní přírody, pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu ( nosíme do krmítka nasbírané plody)

 • Vyrábíme dárky pro Astru - TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

 •  

 

 • LEDEN : Sníh, led a mráz – zimní čas

 • Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou

 • Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu

 • Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech

 • Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě ( nosíme nasbírané plody do lesa- šípky, kaštany, žaludy, ovoce a zeleninu)

 • Střídání ročních období – jak se správně oblékat

 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu

 • Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

 • Novoroční pochod ke krmelcům, pomoc zvěři

 •  

 

 • ÚNOR : Ve zdravém těle zdravý duch

 • Sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže, výzdoba hřiště ŠD ledovými ozdobami

 • Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co jíme, POZOR BACILY

 • Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci

 • Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

 • Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu

 • Výroba dárků k Valentýn

 •  AKCE - Karnevalové radovánky - oddělení prvních tříd

 • Bobování a jiné hrátky na sněhu

 

 • BŘEZEN : Jarní pozdrav sněženky

 • Závodivé hry na chodbě, chůdy, obruče, kuželky

 • Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se se zimou 

 • Kamínkové vyrábění s rodiči 

 • Výroba kraslic a velikonočních dekorací

 • Jedl jsem, snědl jsem – povídání o zdravé výživě a vitamínech, „Zábavné odpoledne –

 • Návštěva knihovny,březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knihy

 •  

 

 • DUBEN : Čáry a kouzla

 • Bláznivé odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže

 • Týden zvířecích mazlíčků v družince – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme, spolupráce s pí Točíkovou

 • Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolo družinky

 • Svátky jara – Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky, koledy, výzdoba třídy a družiny „Velikonoční strom” – nazdobení stromku

 • Připravujeme slavnost „Rej čarodějnic” – kostýmy, táborák, opékání uzeniny, čarování a kouzla

 

 • KVĚTEN : Jsme veselé děti

 • Netradiční sporty – opičí dráha, chůdohrátky, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky,

 • Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co všechno doma dělají

 • Štafetové soutěže, kolektivní sporty, mini olympiáda

 • Malování na chodníku, hry v přírodě

 • Vyprávíme si a čteme o zvířátkách v ZOO, vystřihujeme si obrázky, výlet do ZOO

 •  

 

 • ČERVEN : - Letní radovánky

 • Den dětí – velký svátek -jak ho oslavíme, zábavné odpoledne „Ukaž, co umíš” plné her a soutěží

 • Výlety ke Dni dětí

 • Vycházky do lesa , sportování, pitný režim

 • Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás

 • Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit

 • TK - VÝLET VLÁČKEM DO PLAČKOVA +DD - upřesníme


Přidáno 27. 8. 2019, autor: Ingrid Červená

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: helena.kahounova@zshumpolec.cz

Výchovný poradce
Bc. Jana Dománková
mobil: + 420 723 301 645
e-mail: domankova.jana@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Eva Vavřínová
mobil: + 420 777 112 343
e-mail: vavrinova.eva@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: cervena.ingrid@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230, 775584542