Logo školy
Znak města

Rodičovská schůzka 13. 9. 2017

Info po rodičovském sdružení:

Vážení rodiče, 

jmenuji se Jiří Bílek a jsem nový třídní učitel Vašeho dítěte. Píši především těm z Vás, se kterými jsem neměl možnost se setkat při rodičovském sdružení a těším se na shledání v brzké době! Níže uvádím v bodech informace, které tam zazněly.

1. Seznámení se školním řádem a s pravidly pro hodnocení žáků- dostupné na www.zshumpolec.cz

2. Zásady pro omlouvání žáků – v případě nepřítomnosti žáka musí zákonný zástupce do tří dnů informovat školu. Po návratu do školy musí žák do tří pracovních dnů přinést omluvenku od zákonného zástupce v žákovské knížce.

Nadále nebudou přijímány omluvenky či propustky z vyučování na papírku (častěji falšováno), ale pouze v ŽK! Tyto propustky však budou zároveň fungovat jako omluvenky- nebudete tedy muset konat dvojitou práci...

3. Pravidelná kontrola elektronické žákovské knížky - pokud byste měl někdo problém s podáváním informací pouze elektronickou cestou,mohu Vám tisknout výpis z ŽK a vy si pro něj každý měsíc (či častěji) přijdete na konzultační hodiny

Pro přístup zadejte první písmeno jména + celé příjmení bez diakritiky, jako heslo použijte den narození dítěte ve formátu rrrrmmdd (např. žák narozený 1. 12. 2007 bude mít heslo 20071201).

4. V případě výukových obtíží možnost konzultace s jakýmkoli pedagogem daného předmětu (př. AJ kromě mne též s paní Pečenkovou či paní Vackovou)

5. Namátkové kontroly šatních skříněk - v případě podezření na návykové látky, můžeme vašemu dítěti skříňku zkontrolovat (jsou v majetku školy)

6. Lyžařský kurz - od 10. 2. do 17. 2. - účast dobrovolná, předběžná cena cca 3300, bližší info u učitelů TV, či na papíru, který zašlu v pátek dne 15. 9. po Vašem dítěti

7. V první polovině roku 2018 (nejspíše v květnu) proběhne zájezd do německy mluvící země

8. Den otevřených dveří - sobota 17. 3. 2018 (bude za něj volno v pondělí 30.4. 2018)

9. Konzultační dny každou 1. středu v měsíci od 14:30 do 16:00

10. Nutno hlásit změny trvalého bydliště a telefonního čísla

11. Nedostatečná příprava na hodiny - zapomínání pomůcek aj. - řešeno v rámci známky z daného předmětu, nikoli v kázeňských opatřeních

12. Pozdní příchody do hodin - není-li uveden důvod po dvou upozornění do ŽK, po čtyřech DTU

13. Každá neomluvená hodina = DŘŠ (neomluvená hodina * při neohlášeném odchodu ze školy v průběhu vyučování či při neomluvení absence do tří pracovních dnů)

14. Každý kázeňský postih (NTU, DTU, DŘŠ) bude zaslán na adresu ve dvou exemplářích - jeden je nutno vrátit podepsaný zpět do školy

15. Třídnické hodiny - opět budou probíhat každé pondělí od 7:45. Účast žáků nemohu vyžadovat, je však více než žádoucí - řešíme chystané akce, problémy ve třídě, podáváme informace, mám zde větší časový prostor pracovat se třídou

16. Nepovinné předměty budou zahájeny v týdnu od 18. 9. či od 25.9. - dle domluvy s vyučujícím

17. Žáci 2. stupně budou letos poprvé zapojeni do akce Ovoce do škol a Mléko zdarma. Dvakrát do měsíce dostanou balíček s ovocem a dvakrát do měsíce dostanou dvě krabičky neochuceného mléka. Termíny závozů budou uveřejněny na webových stránkách. Ovoce a mléko dostanou pouze žáci, kteří budou v den závozu ve škole - není dovoleno skladování pro chybějící žáky,

18. Mám u sebe rozhodnutí o uvolnění z TV u jedné žákyně. Prosím zákonné zástupce o vyzvednutí.

19. Přítomní rodiče vznesli požadavek, aby dítě, které zlobí, nedostalo poznámku ale trest. Škola nemůže od udělování poznámek - jako informace o chován dítěte upustit, bylo však dohodnuto, že "provinilec" dostane kromě poznámky v ŽK trest, který bude podepsán rodičem. Pokud by někdo z Vás nesouhlasil, prosím o informaci na můj školní email: bilek.jiri@zshumpolec.cz. 

20. Nabízím možnost společného setkání někdy v průběhu října - Vy, Vaše dítě, já - některé páteční odpoledne. Prošli bychom se na okraj Humpolce, kde bychom si opekli buřty či jiné pochoutky, popovídali, zahráli pár her - lépe se poznali...

 

Sedmý ročník je nejtěžší na naší škole - snažme se všichni vyjít bez ztráty kytičky! 


Přidáno 14. 9. 2017, autor: Jiří Bílek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230