Logo školy
Znak města

OZNÁMENÍ – VÝUKA pro žáky 9. roč. – úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:45 (příprava na přijímací zkoušky)

 

Milí rodiče,

vláda ČR svým usnesením ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Zároveň nastavila pravidla, která musí školy, žáci i zákonní zástupci dodržet.

 

Zařazení žáka do vzdělávací skupiny

 

1) Vzdělávací aktivity z matematiky a českého jazyka pro přihlášené zájemce budou probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.45. První schůzka začne 14. 5. 2020 (dvouhodinový blok českého jazyka, dvouhodinový blok matematiky + žáci mohou požádat o jiný předmět, který bude souviset s jejich přijímacími zkouškami)

 

2) Přihlášení je možné do 7. 5. 2020 na email reditel.halkova@zshumpolec.cz. Na pozdější přihlášení není brán zřetel. Složení skupin je neměnné po celou dobu. U žáků se učitelé mohou střídat.

 

3) Žák s sebou první den vzdělávacích aktivit přinese podepsané čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory. (odkaz zde)

Můžete si ho vyzvednout i v kanceláři školy. Bez vyplněného a odevzdaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn. Škola si povede evidenci o docházce žáků do školy. Pokud se žák do školy nedostaví, zákonný zástupce omluví neúčast žáka zavoláním třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy.

 

4) Provozní doba školy je od 7.55 do 11.45. Obědy pro žáky 9. ročníku budou poskytovány, ale musí si je žáci předem přihlásit. Žáci přijdou ke vchodu do šaten v 7:55 (budou dodržovat rozestupy, vyhnou se kontaktům se spolužáky, na obličeji budou mít nasazenou roušku). Vydezinfikují si ruce a určení učitelé je odvedou do tříd.

 

5) Provoz školy a hygienické podmínky viz Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (odkaz zde).

Hned první den budou všichni žáci s tím to dokumentem velmi podrobně seznámeni.

 

6) Žáci si do školy přinesou minimálně 2 kusy ochranných roušek a sáček na jejich uložení.

 

 

 

V Humpolci dne: 5. 5. 2020                                                        Mgr. Tomáš Jůzl, ředitel školy


Přidáno 5. 5. 2020, autor: Tomáš Jůzl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230