Logo školy
Znak města

Společné vzdělávání - ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Od 1.9.2019 pracuje školní poradenské pracoviště ve složení VP a ZŘŠI Mgr. Helena Kahounová, metodik prevence pro 1. stupeň Mgr. Helena Merunková a metodik prevence pro 2. stupeň Mgr. Marcela Havlová. Od května 2019 v rámci společného vzdělávání bylo ve spolupráci s nadačním fondem QIIDO diagnostikováno 14 žáků s potenciálem nadání, další žáci jsou v depistáži vyučujích základní školy a pracovníků QIIDO. Tito i další žáci se pak vzdělávají v učící skupině Koumák (podrobněji na stránkách ZŠ). 

Poradenské pracoviště jako takové slouží rodičům žáků i žákům samotným. Jeho pracovníci se Vám po dohodě budou věnovat v oblastech výchovy a vzdělávání Vašich dětí. 

 

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • prevence školní neúspěšnosti
 • primární prevence rizikového chování 
 • kariérové poradenství (volba povolání, profesní orientace žáků)
 • odborná podpora při vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • metodická podpora začínajícím učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • spolupráce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvoření široké základny preventivní činnosti
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • příprava podmínek a rozšíření možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními

 

Školní poradenství zajišťuje výchovný poradce a metodik prevence.

 

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s třídními učiteli a asistenty pedagoga. Na pravidelných poradách a metodických sdruženích, popř. dle potřeby se setkávají za účasti vedení školy a konzultují řešení konkrétních problémů.

Přidáno 17. 9. 2018, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz