Logo školy
Znak města

Školní psycholog

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od září 2020 na naší škole působí školní psycholožka. Je tu pro rodiče, žáky a pedagogy, kteří se na ni mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.

Služby školního psychologa mohou být využívány až po prvotní konzultaci se školou a následné domluvě s třídním učitelem, metodikem prevence, kariérovým poradcem, výchovným poradcem, zástupcem ředitele školy pro příslušný stupeň nebo ředitelem školy.

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště, spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a s vedením školy

Školní psycholog je také nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Můžete se na školního psychologa obracet například v následujících případech:

Žáci:
Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
Když zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat
Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
Když máte potíže při učení nebo nevíte, jakým způsobem se učit

 

Rodiče a zákonní zástupci:

Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu

Konzultační hodiny

  • Úterý 1x za 14 dní v čase od 8 do 14hod, od 14 do 16 hodin jen pro objednané

 

Souhlas s činností školního psychologa

  • Rodiče udělují písemný souhlas s činností psychologa na škole – bude součástí Informovaného souhlasu. Pokud souhlas udělen není, žák se nezapojuje do aktivit vedených školním psychologem. Bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.

 


Přidáno 22. 11. 2020, autor: Tomáš Jůzl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: cervena.ingrid@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230, 775584542

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz