Logo školy
Znak města

Talentové zkoušky - přijímací řízení

 

 

Talentové zkoušky se konají:

 • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny 82 Umění a užité umění, např. obor s maturitní zkouškou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • do oborů konzervatoří, např. obor Hudba
 • do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou - v tomto případě tě čeká také povinná jednotná přijímací zkouška, proto si přečti o podmínkách k přijetí samostatnou kapitolu.

 

Kritéria přijímaček se zveřejní do 31. října

O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímaček a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou tyto informace uveřejněny na webových stránkách příslušných škol.

 

Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu.

 • Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.
 • Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni z webu www.msmt.cz. Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.
 • Pokud se hlásíš do maturitního oboru, při vyplňování přihlášky se drž pravidel:

Hlásím se do maturitního oboru

 • Po vyplnění a podepsání přihlášky ji prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, pošli v písemné podobě (nelze elektronicky) spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.

První kolo přijímacího řízení

Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny/termíny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

Období pro vykonání talentových zkoušek platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele:

Gymnázia se sportovní přípravou – talentovky i jednotná zkouška

U všech maturitních oborů (s výjimkou oborů s uměleckým zaměřením) se koná povinná jednotná přijímací zkouška. Týká se i 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou. Po talentových zkouškách tě tak čekají písemné testy jednotné zkoušky, případně ještě i školní zkouška z dalších předmětů.

 • Jednotné písemné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které je bude i vyhodnocovat.
 • Do celkového hodnocení se započítává výsledek jednotné zkoušky podílem 40 %.
 • Výhoda jednotných zkoušek: když si podáš dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáš dvakrát, do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.
 • V případě, že ředitel školy vyhlásí i školní přijímací zkoušku (ta může, ale nemusí být), např. z dalších předmětů, určí dva volitelné termíny pro její vykonání v období přijímaček.

 

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

 • Seznam přijatých uchazečů a uchazeček se zveřejňuje na školním webu a přímo ve škole. Budeš-li přijat/a, nečekej žádný dopis ze školy.
 • Ode dne zveřejnění musíš nejpozději do 10 pracovních dnů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Povinnost zápisu platí pro denní formu. 
 • Pokud se nezapíšeš, vzdáváš se své možnosti stát se žákem dané školy.
 • Jestliže uspěješ v dvou školách, máš právo si vybrat jednu z nich a do té lístek podáš.
 • Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

 

Nevyšlo to?

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění.

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijat/a do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v běžném období. Podívej se na jiné možnosti studia a zvol si jiný obor.

 

Do 1. března si můžeš podat opět dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.

 

                                                                                              Mgr. Helena Kahounová


Přidáno 17. 12. 2020, autor: Tomáš Slavík

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz