Logo školy
Znak města

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ 2021/2022 - informace

 

Před podáním přihlášek (krok za krokem)

 

 • uchazeč zváží své možnosti, poradí se s rodiči, třídním učitelem či kariérovým poradcem
 • rozhodne se, zda další studium bude zakončeno maturitou či výučním listem, zda bude studovat na státní či soukromé škole, v místě bydliště nebo jinde
 • vybere si z nabídky středních škol

např. Atlas školství, www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz => Obory, školy a profese = > Výběr podle oboru, školy, podle povolání, podle videa, …

 • informuje se přímo na středních školách (např. v rámci Dne otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol 
 • další informace získá na stránkách:

www.mpsv.cz => Další portály => Přijímací zkoušky, Volba povolání, Výběr škol, oborů

Kraj Vysočina – www.kr-vysočina.cz  => Školský portál => Přijímací řízení  =>  Publikace Střední školy zřizované Krajem Vysočina, Důležité termíny)

www.cermat.cz  – informace o zkouškách, cvičné testy

 

Přijímací řízení na střední školy

Ředitel střední školy musí do konce ledna zveřejnit kritéria přijímacího řízení

– na učební obory – důležitý je jen prospěch na vysvědčení

– na maturitní obory – mezi kritéria patří prospěch na vysvědčení, výsledky jednotné přijímací zkoušky a pro body navíc je dobré přiložit diplomy z vědomostních olympiád

Maturitní obory:
– bez talentové zkoušky – v dubnu jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka

Střední školy nemohou v přijímacím řízení zahrnout do kritérií hodnocení známky na vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020.

Na některé obory musí mít žák na přihlášce potvrzení od lékaře – např. učební obory – razítko na přihlášce nebo potvrzení na samostatném papíře, který se přiloží k přihlášce. Každý obor v Atlase školství má uvedeno, zda je či není potřeba toto potvrzení (kolonka PLP)

Žáci si mohou podat až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2021. Na obou přihláškách je stejné pořadí škol (pořadí škol jen určuje, kde bude uchazeč konat zkoušku v prvním a kde v druhém termínu).

Na přihlášce se uvádí např. 2 obory na různých středních školách nebo 2 různé obory na jedné střední škole.

Jednotná zkouška pro maturitní obory z českého jazyka a matematiky je zatím stanovena takto:

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021

 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín:  středa 14. dubna 2021

 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory:

  1. termín: středa  12. května 2021

  2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Počítá se lepší výsledek – zvlášť český jazyk i matematika.

Pozvánku k přijímací zkoušce, kterou posílá ředitel střední školy, obdrží žák nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

Náhradní termín přijímací zkoušky může využít uchazeč pouze v případě vážných důvodů a to po písemné omluvě řediteli střední školy (např. z důvodu nemoci) – nejpozději do 3 dnů.

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (pomocí kódů, beze jmen) na webových stránkách školy.

Když žák nebyl přijat na zvolenou střední školu, může podat odvolání.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chce žák uplatnit zápisový lístek na škole, která ho přijala na odvolání.

Zápisové lístky obdrží žák či zákonný zástupce nejpozději na začátku dubna 2021.

Poznámky na závěr

V Atlase školství v tištěné podobě pro Kraj Vysočina nebo v elektronické formě pro celou republiku jsou i obecné informace k volbě střední školy.

Některé školy v minulých letech organizovaly Přijímačky nanečisto – např. Trivis. Je potřeba sledovat webové stránky středních škol, zda v letošním školním roce bude tato možnost a pro které studenty (zda jen pro své budoucí či pro libovolné zájemce). Termín býval v den pololetních prázdnin.

Bylo by dobré využít nabídku učitelů matematiky a českého jazyka a aktivně se účastnit Semináře k přijímacím zkouškám.

Pedagogicko – psychologická poradna nabízí možnost podrobných testů ohledně výběru školy – objednat žáka musí zákonný zástupce a objednací lhůty jsou 6 – 8 týdnů.

Žáci, kteří se hlásí na maturitní obory a mají SPV (specifické potřeby vzdělávání) ve stupni podpůrných opatření 1. – 5., mohou uplatnit při přijímacích zkouškách specifický přístup – např. prodloužení času, úpravu podmínek. Pro možnost tohoto uplatnění je třeba, aby zákonný zástupce kontaktoval pedagogicko-psychologickou poradnu, kterou s žákem již v minulosti navštívil, a požádal je o potvrzení. Poradna zváží, zda návrhu vyhoví.

OBDOBNĚ PLATÍ I PRO ŽÁKY CIZINCE – zákonní zástupci kontaktují PPP Pelhřimov.

Když by bylo potřeba některé věci konzultovat, vysvětlit či doplnit informaci, tak je možné kontaktovat kariérového poradce – žáci přímo ve škole, rodiče telefonicky či mailem. Je možné se domluvit na osobní schůzce.

Protože epidemiologická situace je složitá, je možné, že se některé termíny či podmínky budou měnit – ohledně vydávání přihlášek, zápisových lístků a dost možná i přijímacích zkoušek.

 

Jak se budou vyplňovat přihlášky

Obory bez talentové zkoušky:

 1. před vánočními prázdninami bude vytištěna přihláška nanečisto
 2. zákonný zástupce NEJPOZDĚJI DO 10. 2. 2021 zkontroluje, opraví  a  doplní údaje –  zvolený obor, telefon, …. a správnost údajů potvrdí svým podpisem
 3. po pololetním vysvědčení kariérový poradce doplní známky, vytiskne originály přihlášek a předá je uchazeči případné potvrzení od lékaře (jen u vybraných oborů – např. obory s výučním listem) bude na přihlášce v kolonce Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo na samostatném papíře
 4. žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu – do 1. 3. 2021
 5. zápisový lístek bude předán zákonnému zástupci či žákovi nejpozději na začátku dubna

Uchazeči o šestileté nebo osmileté studium (termíny jsou vzhledem ke koronavirové situaci orientační)

 1. do 22. 1. 2021 nahlásí zájem kariérovému poradci (rodiče – telefonicky, přes webové stránky školy mailem nebo žáci ve škole)
 2. v týdnu od 25. 1. 2021 do 28. 1. 2021 bude vytištěna přihláška nanečisto
 3. zákonný zástupce do 9. 2. 2021 zkontroluje, opraví a doplní údaje –  zvolený obor, telefon, …. a správnost údajů potvrdí svým podpisem
 4.  kariérový poradce doplní známky, vytiskne originály přihlášek a předá je uchazeči do 16. 2. 2021
 • žák či zákonný zástupce doručí přihlášku na střední školu – do 1. 3. 2021
 • zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci v případě přijetí a to po domluvě s kariérovým poradcem

 

                                                                                                Mgr. Helena Kahounová


Přidáno 19. 1. 2021, autor: Tomáš Slavík

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz