Logo školy
Znak města

Úkoly pro chybějící II. D

  
 
30.1. Čj U 67/3
           PS 52/4                            53/1
       M PS 61/2   +   vpravo od s. 62 v koláčích vybarvit 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6
          List  58, 59 - spočítat hlásky, slova + doplnit tabulku 
          List s příklady - dopočítat 
      Aj U 28/1, 2, 3, 4
          PS 25/1      + doučit se základní slovíčka ze 3. lekce s.63
3. 2. Čj PS s.53-54 - vše
        Čítanka s. 78 - přečíst + odpovědět písemně na otázky do sešitu
        List Vizualizace  s.17, 18 - přečíst a splnit úkoly
        List "Správná výživa" - doplnit pyramidu, dokreslit jídla
        Pustit si: https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
       M PS vpravo od s. 58 do ciferníků dokreslit čas: 1245, 1620, 1450, 2140, 1015, 1515, 1830, 2010    + vypsat násobky dvou 2-20 + přepsat a vypočítat: 2.2, 4.2, 7.2, 9.2, 1.2, 5.2, 8.2, 10.2, 3.2, 6.2
                62/1, 5 + vymyslet a doplnit součtové trojúhelníky s podmínkou vpravo od s.62
4.2. Čj U 681-5
       Nakresli do sešitu Marťánka a popiš ho několika větami (nejlépe do modrého sešitu Čtení)
      Prvouka PS - vypracovat celou stránku, na které jsou dny v týdnu
      M PS - vypsat násobky tří vlevo od s.59 pod podkolenky, postupně se je učit
               62/2, 3(úloha má dvě řešení, další řešení napsat do tabulky vedle vlevo) 4 + vpravo vyřešit další autobus podobně jako na s. s. 62, jen dole v řádku místo 2 cestujících, kteří jedou z B do C zapsat 7 cestujících
Zítra jdeme ny hudební vystoupení od Marbo. Přinést 60Kč.
5. 2. ČJ PS 2. díl 3 - vše
        Čítanka  75 - přečíst + splnit úkoly
        Prv PS 51/2 
              U 42 (v básni najít verše o jaru, létu, podzimu, zimě)  a 43 (přečíst)
        M PS 63/1, 2, 3   +  zopakovat násobilku 2 
            List s příklady 57/1
6.2. Čj U 69/1, 2, 3, 4
            PS 4-vše
       M PS 64/1, 2, 3                                                            65/1, 2, 3
       List " Vizualizace" 19, 20 - přečíst texty, splnit úkoly
      Prv PS 51/1 
      List s ciferníky  28/3, 4, 5
      Aj (Šikýřová) 28/6, 7(Vystřihnout  postavičky, nábytek pokládat do místností a říkat celými větami např. The cupboard is in the living romm.........Přinést do školy.)            30-31 - doplnit věty (dining room=jídelna)
                           PS 25/3                              27/1
7.2. M PS 64/4                              65/4                   +   zopakovat násobky 2, 3, 4 malé násobilky       
                - vlevo na prázdnou bílou stranu od s.63 vypočítat příklady  (2.3,  5.3,  8.3,  10.3,  4.3,  9.3,  1.3,   9.3,    3.3,    6.3,    7.3), vypsat násobky čtyř a vypočítat příklady (4.4,   8.4,   1.4,  10.4,   3.4,  6.4,    2.4,    9.4,    5.4,    7.4)
       List "Hra na kapitány"- doplnit šipky, čísla
       List s příklady 57/2, 3
       List s měkkými souhláskami 33/1-4
       Písanka 20 - vše
       Čítanka 77, 79, 80, 82
       List s písničkou "Lachtani" - přečíst a splnit úkoly
10.2. List z Čj s.34 - cvičení 1, 2, 3, 4
        Učit se Grónskou písničku od Jarka Nohavici.
        List s obrázky s.46/31, 32
        M PS 63/4                              66/1, 2, 3
        Opakovat násobky 2, 3, 4.
        Prv PS s.50-vše
        Čítanka  s.94-95
11.2. Čj U 70/1, 2
             PS s.5-vše
         List s obrázky - popsat postavu
         M PS - vpravo od s. 66 vypočítat příklady: 15+25, 18+12, 36+4, 57+13, 71+19, 94-14, 86-26, 53-43, 37-17, 45-25
                     67/3, 4   
                     Vlevo od s.67 do tabulky zapsat stejnou jízdu autobusem s touto změnou: Na zastávce D vystoupilo o 3 cestující méně než na zastávce B. Jinak je další zadání stejné jako ve cv. 67/4. Další jízdu autobusu si zapíše do druhé tabulky žák podle sebe.
        Zítra si děti přinesou Čj, M, Prv, brusle, 20Kč, rukavice, helmu. Přijdou teple oblečeny. Pokud nebude vaše dítě  bruslit, je potřeba mi o tom napsat. Půjde na poslední dvě hodiny do jiné druhé třídy, nebo půjde s námi, popř. si jej vyzvednete v 11hod. Bruslit budeme od 1115 do 1215.
12.2. M PS 67/1 (Přesunutím jedné krychle z jedné stavby je možné vytvořit stavbu druhou.)
         List  s. 12, 13 - násobení
         Procvičovat počítání do 100.
        Čj U 100/3, 4
        Písanka s. 21, 22
        Prv U 40-41
        List "Práce a volný čas"- Vyluštit křížovku. V kalendáři vybarvit měsíce s 31 dny. V kruhu označit barevně jarní(zeleně), letní(žlutě), podzimní (hnědě), zimní(modře) měsíce. Doplnit věty.
       Pustit si píseň:    https://www.youtube.com/watch?v=d5ZGr2GpUaQ
13.2. M PS 68/1, 2, 3, 5                                       69/2
         Čj -list s mořským koníkem - vybarvit korálky
         Čj U 109/a,b
         Čj list "Najdi správné vyprávění k obrázku" - obě strany vyřešit
         List "Uspořádání textu" - s.24 - 25
         Naučit se měsíce v jednotlivých ročních obdobích + datum narození, školní a kalendářní rok, počet dnů v měsících podle pravidla z učebnice.
         Aj U 30-31  + přečíst si píseň 63/28-59
              PS 47/1, 2 (nahoře)                                          28-vše
14.2. Čj U 109/nahoře c) napsat jako diktát
         List s mořským koníkem - vybarvit podle návodu
         Lístek se slovy - doplnit i, y
         Čítanka 96-97
         M list s příklady 61/1, 2, 3
         List s housenkami - dopsat násobky 5 + procvičit násobilku pěti
         List "Násobky čísla 2"- vyřešit všechna cvičení
         List  "Uspořádání textu" - 26, 27 
 
17.2. Čj U 71
              PS 4/1,3,5
         M PS 70/2, 4  Vyrobit své jeviště
                   Vpravo od s. 70 zapsat součet tří po sobě jdoucích čísel 30, 48, 75.
                   66/3 + vpravo do tabulek vyřešit zbylá výstaviště bez podmínek a sečíst doplněná čísla v řádcích
                   69/3  Do sešitu zapsat tři příklady. Poté házet 30-50x . Výsledky zapsat do tabulky.
                   Procvičit násobilku 5.
         Človíčkova dobrodružství  P. Teisinger - přečíst 1. kapitolu
         Název knihy a autora zapsat do sešitu Čtení.
   Přinést 50Kč na divadelní vystoupení.
18. 2. M PS 69/1                                 70/1, 3 
        List "Násobky čísla 3" - 16/27-29
       Čj U 72/1, 6
           PS 6/1-5                                     7/1
       Čítanka 98-99
       Prv PS 54 - vše
19.2. Čj U 72/2, 3, 4, 5                                               109/b, c (dole)
             PS 7-dodělat
         M PS 69/1 -zahrát si podobnou hru znovu
                   71/2, 3    
                   Vpravo od s. 70 vypočítat příklady:30= 21+               40=26+                         50=43+                          60=32+              
                                                                          70=94-                 80=78-                          60=96-                           40=85-
                                                                          12+16+8=               54-15-4=                 61-18-9=              
                                                                           77-17-26=              33+24+17=              43-33-8
        List "Násobky čísla 4" 18-19-vše
        List "Násobky čísla 3" 17-vše
        Prv U 45
        List "Minulost-přítomnost-budoucnost" - přečíst a vyřešit obě strany
        Človíčkova dobrodružství  P. Teisinger - přečíst 2. kapitolu
20.2. Čj U 73/1,2,3,5
                 109/d-přepsat do nového sešitu Čj D
         Aj U 28/3                  
             List "Unit 3" - obě strany
        Zítra si do školy přinést zrcátko.
        M PS 71/4
24.2. Čj U 73/4, 6
             PS 8 - vše
        List "Určování důležitých informací" s.30, 32
       Naučit se Grónskou písničku od J. Nohavici.
       List 70/3 - a, b, c, d (autobusové linky)
       List "Násobky 5" - obě strany
       29.2. (v sobotu) bude Den otevřených dveří. Zveme každého rodiče, příbuzné i další zvědavce do naší školy. My z II.D se sejdeme v 800 ve třídě. Ukážeme, jak pracujeme v matematice. Budeme mít čtenářskou dílnu. Zahrajeme si hry. Každý si přinese hru, kterou sám umí zahrát. Končit budeme v 11hod. Napište do úkolníčku, jestli půjde vaše dítě na oběd. 
 

Přidáno 2. 9. 2018, autor: Edita Šikýřová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 529
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230