Logo školy
Znak města

Úkoly pro nepřítomné V.D

14. 12.

M (pro Daniela) U 52/28-30                                              53/31, 32

Čj U 47/11, 15

    PS 38/4, 6                                                39/8

U 16-17 (subtropický pás)

Číst si svou knížku.

13. 12.

M (pro Daniela) U 52/23-27

Čj U 45/2             46/4-10

Pří U 11-16 (umět tropický pás- krajiny, počasí, zvířata, rostliny)

Aj U 29/5                    PS 23/7

    U 30/1, 2

12. 12.

M (pro Daniela) U 50/22                                 51/1-4

M U 44/1, 2

    PS  35/7

Čj U 44/1, 4                                 45/1, 3

    PS 37/1, 2, 3

Aj U 29/3, 4, 6

   PS 23/4, 5

11. 12.

M (pro Daniela) U 50/14-21

M U 42/19                                         43/27

   PS 32/8

Čj U 42/10                        43/3                           44/2, 3, 5

     PS 38/5

Aj PS 22-vše

Čtyři a půl kamaráda - přečíst další kapitolu od s. 114

8. 12.

M (pro Daniela) U 49/11, 12, 13

Čj U 43/2, 3, 4

    PS 36/3, 4

6. - 7. 12.

M (pro Daniela) U 48/4, 5, 6                                                     49/7, 8, 9, 10

Čj U 42/8                                       43/1

     PS 33/6, 7                                     34/8-12                                      35/13-15

Pří U 13-15

     Naučit se shrnutí na s. 16

5. 12.

Čj  U 42/7

M (pro Daniela) U 48/1, 2, 3

Aj U 26/3, 4                               27/1

    PS 20/3

   

4. 12.

M (pro Daniela) U 47/13-17

Čj  U39/6                                   37/11b

      U 42-přečíst pravidla psaní mě-mně

      PS 33/4, 5

Aj U 25/4                                    26/1, 2, 3, 6

     PS 20/5                          21/5

Čítanka s.61-63

 Naučit se jakoukoliv básničku .

1. 12. 

M (pro Daniela) U 47/9-12

Čj U 41/1-5

     PS 32/1, 2, 3

Čtyři a půl kamaráda - přečíst 10. kapitolu   s.103-113

29. - 30. 11.

M (pro Daniela) U 46/1-8

M U 39/24, 25, 26                                   40/1, 2

    PS 12/32                                                       39/1

   Vypočítej do domácího sešitu: 24 835:12                                           67 019:35                                 

                                                     81 476:29                                           100 100:41

Čj PS s. 30- 31

    Do domácího sešitu popsat přípravu a postup pečení oblíbeného vánočního druhu cukroví

U 13- přečíst si savany                                 

     Zopakovat si deštné pralesy

     List s.14-15 - přečíst, splnit úkoly

Aj U 17/6                              18/3                                22/1                                   23/5                               

    PS 19/5                            20/1                                  21/4

 

 

28. 11.

M (pro Daniela) U 45/1, 2, 3

M U 38/22

    PS 28/5

Čj U 40/1, 2, 3, 4, 5

     List "Předložky s/se, z/ze a předpona vz" - cvičení 1, 2, 3, 4

Aj U 25/1, 2

   Dopsat a naučit se zbytek neznámých slovíček ze 2. lekce (PS 81-82)

     PS29/1

27. 11.

M (pro Daniela) U 44- dokončit

U 38/20, 21

    PS 25/9, 12                                       29/12

Čj U 39/7, 8, 9, 10

     PS 29/2

Aj U 24/1, 2, 3, 4

    PS 19/4, 6                          18/2, 3

Čtyři a půl kamaráda - přečíst si 9. kapitolu  94-102

24. 3.

M (pro Daniela) U 44/1-7

M U 30/25 (Narýsuj do malého nelinkovaného sešitu)

Čj U 38/2, 3, 4, 5

     PS 28/13

Čtyři a půl kamaráda - přečíst z knihy 8. kapitolu (s.84-93)

      List s. 14-přečíst Atalantu

- zopakovat na prověrku U s.4-10

 

23. 11.

M (pro Daniela) U 43/59-65

M U 38/18, 19

    Procvičovat psaní desetinných čísel. 

Čj U 37/10                                 38/1

     PS 27/10                               28/11, 12

U s. 6 - 10  Zopakovat pásma a přizpůsobivost

        s.11 - tropický pás - deštné pralesy

       List "Počasí a podnebí" nalepit do sešitu, doplnit

       

22. 11.

M (pro Daniela) U 42/53-55                                       43/56-58

M U 38/15, 16                                    

    PS 28/6, 7, 8

Čj  U 37/8(Napsat do domácího sešitu), 9

     PS 27/7, 8, 9

Aj U 23/5(Sestavit otázky. Napsat do sešitu English a k nim přiřadit odpovědi)                              24/1 (Přečíst text. Najít v textu adresu, město a důvod, proč je ulice slavná)

   PS 81(Vypsat a naučit se slovíčka 2 CULTURE)

U 9-10(Přečíst. Zodpovědět otázky.

Do sešitu zapsat:                            

Stěhovaví ptáci

Odlétají  za potravou na podzim do tropů.

Vlašovka obecná, čáp bílý, kukačka obecná, samečky pěnkavy obecné, červenky obecné, kosů a drozdů)

Labutě, volavky a rackové se přizpůsobili a neodlétají.

List s tajenkou - vyluštit

 

21. 11.

M  (pro Daniela) U 42/47-52

U 37/13, 14

     PS 29/10

Čj U 37/7

     PS 26/4, 5

Aj U 23/7

     PS 18/3

    

 

20.. 11.

M U 41/41-46

Čj U 36/3-6    

    PS 25/1                            26/6

Aj  U 22/3          23/6a)

     PS 16/2, 4                              17/5                             18/1

Čítanka s.56-59

                                 

    

4. 11.

M - list s. 107-108

    PS 27/4

Čj U 33/3                               34/-vše

Zítra bude třídní schůzka ve 14.50hod.

 

13. 11.

M U 36/3, 5, 6

   PS 27/1, 2

Čj PS 23/5           24/6, 10

    Zopakovat určování slovních druhů, vzorů a pádů podstatných jmen. Umět najít kořen slova, předponu a příponovou část. 

    U 33/2

Čítanka s. 44-55

10. 11.

M U 34/20, 21                                              36/1, 2(označit na ciferníku 1/2, 2/4, 3/6, 6/12)

     PS  25/11                      26/4                            19/5

Čj U 33/1, 4

     PS 23/1, 2, 3

Čtyři a půl kamaráda  s.72-83

Max bude psát test z Př.

 

9. 11.

M U 35/23(příklady vypočítat do sešitu)                        34/16, 17

   PS 16/9, 11                             17/1

Čj U 31/2                          32/4, 5

    PS 22/4

U 4-5: přečíst                

    Do sešitu zapsat poznámky:            Fotosyntéza 

                                               Rostliny při své výživě mění látky neústrojné(oxid uhličitý, vodu) na látky ústrojné (glukózu)

                                                             Potravní řetězec        

                                            půda-rostliny-býložravec-všežravec, masožravec- všežravec-humus- půda

                                                            Podnebné pásy

                            tropický pás (deštné lesy, savany, pouště), subtropický pás, mírný pás (stepi, listnaté lesy, jehličnaté lesy), polární pás

 

 

                                                               

8. 11.

Čj U 32/6

    PS22/1, 2, 3

    Zopakovat pády

M U 34/14, 15

    PS 24/6, 7, 8                13/35, 36

Přírodověda U s.28-29

Aj U 21/2, 3, 4, 5

    PS 13/6           17/6

7. 11.

Čj  U 30/9                        31/1 + přečíst pravidla v modrém okénku

    PS 21/8, 9, 10, 11

M U 32/6                              33/12

   PS 5/5         8/19                    10/24, 25                               23/4

6. 11.

M U 33/8, 9, 10, 11, 13

    PS 29/13

Č j U 30/7, 9

    PS 20/5, 6, 7

Čítanka s.  38-43

3. 11.

M U 33/2, 5                                34/7

    PS 24/5

Čj  U 30/5, 6, 8                         

     PS 19/1, 2, 3              20/5, 6, 7

Čtyři a půl kamaráda - s.60-71-přečíst a odpovědět na otázky

- připravit se podle otázek na prověrku

   

Sluneční soustava:

 1. Jaká hvězda je nejbližší naší Zemi?

 2. Co nám dává Slunce? Kde to vzniká?

 3. Jak velké Slunce je v porovnání s e Zemí?

 4. Co je Slunce?

 5. Co obíhá v gravitačním poli Slunce?

 6. Jak se jmenují kamenné a jak plynné planety naší sluneční soustavy?

 7. Za jak dlouho oběhne Měsíc Zemi?

 8. Jaké čtyři podoby má Měsíc?

 9. Co má menší přitažlivost Země nebo Měsíc? Kolikrát?

 10. Proč se střídá den a noc?

 11. Jak se jmenuje myšlená přímka, která protíná povrch Země v severním a jižním pólu?

 12. Ve které části dne dopadají sluneční paprsky šikmo na naši Zemi?

  Ve které části dne ohřívá Zemi více slunečních paprsků?

 13. Čím je způsobeno střídání ročních období?

 14. Který den začíná na severní polokouli jaro, léto, podzim, zima?

 15. Kdy je nejdelší (nejkratší) noc, kdy jsou den a noc stejně dlouhé? V jarní a v podzimní rovnodennosti nebo v letním a v zimním slunovratu?

 16. V jakém ročním období je přikloněna severní polokoule Země ke Slunci?

 17. Proč jsou polední stíny v zimě dlouhé a v létě krátké?

 18. V jakém pásu je naše Česká republika?

 19. Jaké 2 dopravní prostředky vynáší družice a kosmonauty do Vesmíru? Který z nich se dokáže vrátit zpět na Zem?

 20. K čemu slouží umělé družice?

 21. Jak dlouho trvá polární den a polární noc?

 22. Na které části zeměkoule je po celý rok stejně dlouhý den i noc a je tam nejtepleji?

2. 11.

M U 30/24

    PS 23/1

Čj U 29/1, 2, 3, 4

     PS 18/9                           19/4

U 26-28

    List- vyplnit

   Do malého sešitu napsat:                                      

                                                  Výpravy do Vesmíru:

Na oběžných drahách kolem Země je mnoho umělých družic. využívají se pro přenos telefonních a televizních signálů, pro předpovědi počasí, pro hledání nalezišť surovin, pro kosmické výzkumy. Na oběžnou dráhu je vynáší rakety, raketoplány. Ty jsou poháněny raketovým motorem. Raketoplány se vrací zpět k Zemi. Přistanou jako letadlo.

 

1. 11.

M U 32/1, 3

    PS 22/6, 7                                       23/2, 3

Čj PS 18/5, 6, 7, 8

Př   U 24-25

   Vypracovat list.                                 List Pohyby Země vlepit do sešitu přírodovědy.

Aj U 19/8

    PS 14/1, 2

  

31. 10.

M U 30/22                                                31/30

    PS 20/2,3

Čj U 27/9, 10(napsat do domácího sešitu)                                          28/13, 14, 15

Aj U 17/7b (doplnit tabulku v sešitu)                                  18/3                                            19/5, 6, 7

    PS 13/5, 6

30. 10.

M U 31/28, 29, 31

    PS 20/1                                          21/5

Čj U 26/8                                             27/11, 12

Aj U 17/10a, b- napsat do sešitu English

         17/7, 8, 9                                                   18/1, 2

    PS 13/4

25. 10.

M U 27/23                               29/18                                 30/21

Čj U 24/1, 2, 3 (napsat do domácího sešitu Čj)                                                 26/4, 5, 6, 7

Aj U 16/3                      17/5(a) okopírovanou tabulku nalepit do sešitu a do ní vepsat zkrácené tvary   b)napsat 5 podobných vět se zkrácenými tvary), 6(říct si  s nezkrácenými tvary, do sešitu vlepit list a dopsat zkrácené tvary), 7a(přečíst si a přeložit)

  PS 80 - vypsat a naučit se pouze neznámá slovíčka z oddílu 2A

U 20-23 - přečíst a zodpovědět otázky v zelených oknech

    Do malého sešitu napsat: SLUNCE - zdroj světla a tepla

                                                             - jeho průměr je 100krát větší než Země

                                                             - na povrchu jsou skvrny (chladnější části)

                                                             -v gravitačním poli Slunce obíhají planety, planetky, komety, meteorická tělesa

                                      Planety kamenné: Merkur, Venuše, Země, Mars

                                     Planety plynné: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

V pondělí si můžeš přinést masku na Halloweenskou party.

  

24. 10.

M U 30/27                                       29/13-17

    PS 21/4                      16/12

    Součtové trojúhelníky- list

Čj  U21/10b)

      U 25/1, 2, 3                                    23/7

Aj U 16/1, 2

    PS 12/1, 2, 3

Vlastivěda - v úterý 31. 10. prověrka na kraj Vysočina 

                     U s.26-27                         PS s.18

   

23.10.

M U 28/7-10(znovu si body ze cv. 1 označit do sešitu a najít čtyřúhelníky a pětiúhelník)

        29/20

    PS 29/6, 7, 8

Čj U 23/6, 8, 9

    PS 17/1, 2, 4

Čítanka s. 32-35

Aj 14/1 (přečíst), 2(List vlepit do sešitu English a doplnit:1. morning, 2.you, 3.fine, 4.surname, 5.Belling, 6. spell, 7.BELLING, 8.first, 9.Chris, 10.Christopher, 11. Yes, 63, 13.Thank-přeložit si) 5

    PS 11/6                              65/1, 2, 3

 

    

17. 10.

M U 26/15, 16, 19

    PS 17/1                 16/9, 10                     15/4, 5                 

Čj  U 21/6, 8

      PS 14/4, 5, 6, 7

 

 

16. 10.

M U 25/9, 11

        26/18

        22/16 (Začni od čísla 6421.)

    PS 17/2

Čj U 20/-celou stránku

    PS 13/1, 2, 3

Čítanka s.25-29

Vylisovat asi 10 malých barevných listů.Přinést si je 23. 10.

13. 10.

M U 24/5, 6, 7, 8 (nohy má stůl, žídle i žák)

Čj U 18/4, 6(splnit všechny postranní úkoly)

    U 19- vše

    PS 12/1, 2, 3

Čtyři a půl kamaráda - přečíst s-40-49  a zodpovědět do domácího sešitu Čj  tyto otázky:

                                     1. Kdo odposlouchával telefonický rozhovor pana Martena?

                                     2. Proč se mamka zlobila při večeři na pana Martena?

                                     3. O čem se Ferdovi v noci zdálo? Na co stále myslel?

                                     4. Co chtějí děti odpoledne dělat?

 

 

 

    

 

 

.

 

 

 

                                       

 

 

 

                         


Přidáno 7. 9. 2015, autor: Edita Šikýřová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230