Logo školy
Znak města

Úkoly pro nepřítomné V.D

15. 5.

M U 92/1, 2                                    93/3                                             95/21, 23, 24

Aj U 60/1, 2

    PS 69/1, 2, 3                             51/5

Čj   U 105/15, 17(přepsat do domácího sešitu)                                                   106/1

      Víťa má přinést přečtenou knihu a její zápis.

Zítra jedeme do Tábora. Sejdeme se v 7.45 před školou. S sebou si vzít svačinky, pití, drobné kapesné, nový igelitový sáček, papírové kapesníčky, pohodlné oblečení, popř. pláštěnku či deštník.

14. 5.

Čj U 105/14, 15, 16 (přečíst pravidlo psaní ji, ni  x  ní, jí)

     PS 39/3, 4, 5

M U 86/18                         91/17, 18, 19, 20

    PS 34/6a), b)                    35/9a), b)

Aj U 60/1, 2

   PS 49/3                              50/1, 2

 

10. 5.  - 11. 5.

Čj U 104/11, 12, 13

     PS 38/3                                               39/1, 2

M U 90/10, 11, 12, 15, 16

    PS 34/5, 6

 

9. 5.

M U 89/8. 9                                           90/16

   PS 33/2, 3

Čj U 103/7, 8

    PS 38/1

- dobře se naučit nervovou soustavu a smyslová ústrojí

4. 5.

M U 88/4, 5, 6, 7

    PS 30/2               32/6

Čj U 102/4, 5                                       103/7, 9

    PS 38/2, 4

- naučit se na prověrku podle otázek:

Nervová soustava a smysly:

 1. Jaké jsou tři hlavní části nervové soustavy?

 2. Co řídí činnost celého organismu a kde je uložen?

 3. Co je uloženo v páteřním kanále?

 4. Co spojují nervy v těle?

 5. Co prospívá unavené nervové soustavě?

 6. Jaké schopnosti umožňuje lidem nervová soustava?

 7. Vyjmenuj 5 smyslů a pojmenuj jejich ústrojí.

 8. Kde je uloženo ústrojí rovnováhy?

 9. Pojmenuj 4 základní chutě.

 10. Pojmenuj části oka a ucha.

Přinést přečtenou knížku a zápis.

 

 

3. 5.

M U 88/1, 2, 3

    PS 24/7                          29/1

Čj U 101-vše    (cv.1 přepsat do domácího sešitu)                                 102/3 (+ přečíst si pravidlo v modrém okně )

   Zpakovat slovesa.

U 51-52

2. 5.

M U 86/(17, 18), 19, 20                      87/21, 22

     PS 29/3

Čj U 100/17, 18

    PS 37/3, 4

Aj U 59/5

   PS 48/1, 2                                                    84/5D culture - vypsat a naučit se slovíčka

27. 4.

M U 86/16, 17

Čj U 100/15, 16

    PS 36/4                                     37/1, 2

naučit se odpovědi na otázky z U 45-47

Přečíst, zapsat a přinést ukázat svou 6. knihu.

26. 4.

M U 86/12, 13, 14, 15

    PS 31/5                       29/2, 4

Čj U 98/10                            99/11, 12, 13, 14

    PS 36/2, 3

U 50-odpovědět na otázky                                           51-přečíst smyslové ústrojí

  

25. 4.

Čj U 98/7, 8, 9                + zopakovat přivlastňovací a osobní zájmena + přečíst si řadu tázacích zájmen

   PS 36/1                      

Opakovali jsme pravopis přídavných jmen. Pali jsme diktát.

M U 85/8, 9, 10

    PS 30/1, 3

U 48-přečíst a zodpovědět otázky

Opakovali jsme trávicí a vylučovací soustavu.

   

24. 4.

Čj U 97/5, 6                            98/7          + přečíst si ukazovací zájmena

    PS 35/3, 4

M U 84/4, 5, 6, 7

   PS 28/7, 8

Aj U 57/6            

    PS 47/4,5

23. 4.

Čj  U 96/2                                 97/3, 4, 5

    PS 35/1, 2

M  U 82/20                              83/23                             84/1, 2

    PS 26/2                           

Aj U 57/3, 4, 5

    PS 46-47/2

Čítanka 112-113                  

19. 4.

M U 81/13                                           82/17, 18, 19

Čj U 95/5

    PS 33/4-7

U 47- přečíst

   Do sešitu zapsat:               Močová soustava:

                                       - odvádí z těla tekutý odpad

                                         Ledviny- krev zde odevzdává přebytečné tekutiny a cizorodé látky, vzniká zde moč

                                        Močovody- odvádí moč do močového měchýře

                                        Močový měchýř- hromadí se zde moč

                                       Močová trubice- odvádí moč z těla ven

                                                             -

19. 4.

M U 82/21                             83/22, 24, 25

   PS 27/5b)

Čj U 96/1+přečíst texty o zájmenech

    PS 34/1, 2, 3, 4

- list -podtrhat přídavná jména

Číst si knížku.

 

 

18. 4.

M U 81/9, 10, 15, 16

    PS 26/4                                 27/6

Čj U 95/2, 3, 4

    PS 32/1, 2, 3

Aj U 56/1, 2

    PS 46/1                                              47/3

- zopakovat probrané učivo (kůže, dýchací, cévní a trávicí soustava)

 

17. 4.

M U 80/4, 5                                                     81/6, 7, 8

Čj U 93/3                                             94/6(napsat do domácího sešitu Čj), 7                                95/1

   PS 31/1, 3, 4

13. 4.

M U 78/15, 16

Čj U 91/4, 5                                             92/1, 2, 3

Číst si vlastní knížku.

Př- naučit se kůži, dýchací a oběhovou soustavu

Třídní schůzka proběhne v pátek 19. 4. mezi 1330-1630.

Příští týden zaplatit 250Kč za školní pomůcky (sešity, Vv, dílny) do 6. třídy  a   za školní výlet 350Kč (do Tábora).

12. 4.

M U 79/21, 22

Čj  U 89/5 (napsat do sešitu Čj D)

     U 89/6                  90/1, 2, 3                               91/5, 6

U s.45-přečíst

    List o trávicí soustavě vlepit do sešitu

    Dodělat list o oběhové soustavě

9. 4.

M U 77/11                                    78/12, 13

    PS 25/8

Čj U 86-čas budoucí-vše

     PS 29/8(najít základní skladební dvojice)

           30/1, 2, 3

Čítanka  s.104-105                                 108-110

Aj U 54/1, 2

    PS 43/8                                         44/1

    Vypsat a naučit se slovíčka PS 84/5b.

5. 4.

M PS 23/2, 3, 4                                      24/5, 6                                        25/8

Čj U 85/3, 4, 5

    PS 29/6

    Opakovat pravopis přídavných jmen (i, y v koncovkách)

U 43- přečíst dýchací soustavu, zopakovat kožní soustavu

    Lístky o dýchací soustavě vyplnit a vlepit do sešitu

   Připravit se na zkoušení z kostry a svalů

    Přečíst si list o kouření

 

3. 3.

M U 76/4 a 5c), d)

        77/7, 8

    PS 23/1

Čj U 83/6 + procvičit pravopis přídavných jmen-lístek

Aj U 51/1                                   52/1, 2, 3

   PS 42/3, 4                             43/6

      

8. 3.

M U 69/8, 9 - zapsat do tabulek v PS 18/4

    List se souhvězdími s. 34

 Čj U 75-vše                                                          76 - přečíst nahoře skloňování

      PS 19/8

U 25- naučit se

    List s úkoly(třídění organismů)-vše doplnit

  

7. 3.

M U 68/2-6

    Procvičovat násobení, dělení, sčítání a odčítání.

Čj U 74/3, 4, 5, 6

    PS 19/5, 6

6. 3.

M  U 68/1

     PS 17/1

     List se souhvězdími s. 22-23

     Nutně procvičovat násobení, dělení, sčítání a odčítání

Čj U 73/2

    PS 18/2, 3, 4

   Napsat do sešitu Sloh vypravování z prázdnin: "Můj hezký prázdninový zážitek"

Zítra přinést 60Kč na Pohodáře.

5. 3.

M U 67/23

    PS 16/2, 3

Čj U 72/9                                       73/1

    PS 18/1

Aj U 45/5, 6                          

    PS  37/5, 6

           36/3

 

16. 2.

Čj PS 16/3, 4                                                   17/5, 6, 7, 8

Přečíst si  a zapsat 4. a 5.  knihu. Přinést po prázdninách do školy knížky i zápisy.

Naučit se třídění přírodnin (Př U s.25) , rostlin a živočichů (ze sešitu).

15. 2.

M U 67/22, 24, 25

    PS 14/6

   List  se souhvězdím Malý vůz s.10

Čj U 72/6, 7, 8, 9  + přečíst si předem pravidla v modré tabulce

    PS 16/1, 2

U 32-36 - přečíst

     - do malého sešitu přepsat:

 

  Člověk: - obratlovec, savce, složitě myslí, dorozumívá se řečí, uvědoměle pracuje

  Životní podmínky: -teploty příznivé pro člověka

                               - životní rytmus člověka v souladu se střídáním dne a noci

                               - přijímá kyslík ze vzduchu, vodu v nápojích a v potravinách a potravu

Potrava

Zdravá potrava obsahuje bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerální látky, vlákninu.

 

14. 2.

M U 66/21

    PS2 14/5                              PS1 31/6

    List 14-15

Čj U 71/2, 3, 4, 5

    PS 15/1, 3

Př U 29-31

     Zopakovat v U 25-27

Aj U 44/2        45/3

     PS 36/1, 2, 4

    Napsat 6-10 vět o svém volném čase (I like.....   I.......      I don´t like......       I don´t.....)

 

 

 

13. 2.

M U 66/20

  PS 15/9

List se souhvězdími- str.9-vše

Čj U 70-vše

   PS 13/4                                        14/5, 6

Aj U 44/1, 2     

    PS 83-vypsat a naučit se slovaC

 

12.2.

M U 66/16-19

    PS 14/7                                   15/8

Čj U 69/9

   PS 12/3, 4, 5                                            13/1, 2, 3

   Listy s textem - Delfíni, Nezkrotitelný-přečíst, splnit úkoly

Aj U 44/1

    PS 35/3, 4

 

 

9. 2.

M U 65/10-15

    PS 12/7, 8                                                   13/3, 4

Čj U 69/10

      PS  10/3                                    11/1-4                                           12/1,2

8. 2.

M U 64/1-9

    PS 13/1, 2

Čj U 68/8, 9

    PS 9/1, 2, 3                                        10/1, 2, 4

U 27

   Do sešitu dopsat: Žvočichové-obratlovci:savci-rys, medvěd, prase, ježek, ovce, myš, člověk

                                                                   ptáci-špaček, káně, pěnkava, čejka, lednáček, slepice

                                                                   plazi-hadi(zmije, užovka), želvy, ještěrky, slepýš

                                                                   ryby-kapr, úhoř, štika, sumec, okoun, pstruh

                                                 -bezobratlí:hmyz-motýli-žluťásek, babočky, jasoň, perleťovec

                                                                           -blanokřídlí-včela, mravenec, vosa, kutilka

                                                                           -brouci-tesařík, roháč, střevlík, zlatohlávek

                                                                         

                                                                    

7. 2.

M U 63/13, 14, 15, 16

   PS 10/3, 4

Čj U 66/4                              67/6                                   68-přečíst druhy přídavných jmen(v modrém okně)

    PS 8/1, 2, 3, 4

Aj U 43/ 4, 5, 6

U 25-26

   V malém sešitu doplnit nalepenou tabulku o rostlinách.

   PS 34/2                                      35/5

6. 2.

M U 63/11, 12( Adam r. nar.1991, Anna Klosová a  Barbora Malá 1950, Blažej 1943, Cyril 1974, Cecilie 1977, Dana 1972, Emil  1976, Hanka 1998, Ivan 2000, Vít 2003)

 Čj U 66/3                                     67/5, 7

     PS 7/3, 4                                            6/15

 Aj U 42/1, 2                                     43/3

     PS 34/1

Číst si svou vlastní knížku.

5. 2.

M U  59/20, 21                                61/3, 4                                 62/8, 9, 10

    PS 10/1, 2                                        11/5

Čj U 64/5                                    66/1, 2

     PS 7/1, 2

Čítanka 90-95

Aj U 34/2 (Ptát se a odpovídat, kdy má jednotlivé předměty. Např: When is your Maths? It´s on Monday at twenty past eleven......)

       40-zopakovat hodiny

      41/1

   PS 32/2                                      33/5

        83/4B-vypsat neznámá slova a naučit se

1. 2.

M U 61/1, 2,                          62/5, 6, 7

Čj  U 65-vše

     PS 6/12, 13, 14

U 25

Naučit se na prověrku:

Polární pás. Oceány

 1. Kde se nachází polární pásy?

 2. Jak dlouho trvá den na severním pólu a noc na jižním pólu?

 3. Pojmenuj severní a jižní polární pás.

 4. Jaké teploty byly naměřeny na Antarktidě?

 5. Jaké je typické rostlinné společenstvo severního polárního pásu?

 6. Které rostliny obývají většinu polárního pásu?

 7. Pojmenuj dřeviny s plazivým růstem, který je chrání před tíhou sněhu.

 8. Proč je v tundře plno jezírek a bažin?

 9. Co chrání savce polárních pásů před mrazem?

 10. Jaký býložravec druhu krávy s dlouhou srstí dokonale přizpůsobený mrazům žije v polárním pásu?

 11. Kdy a ve kterém prostředí vznikl život?

 12. Čím se živí velryby?

 13. Největší masožravá šelma polárního pásu je ………………

 14. Bezobratlý mořský živočich mající chapadla s přísavkami je ………..

 15. Mořský inteligentní savec je …………..

 16. Největší mořský savec je ………….

 17. Pták jižního polárního pásu, který nelétá a živí se potravou v moři je…

 18. Napiš 2 názvy drobných mořských rybiček žijících v hejnech.

 19. Které vodní rostliny jsou vydatným zdrojem kyslíku na Zemi?

 20. Co vytváří v tropických mořích vápenaté schránky korálů?

 21. Co znečišťuje světové oceány?

31. 1.

M U 59/16, 17 ,18, 19                                    58/14

Čj  U 64/8

Aj U 41/3, 6, 7, 8

    PS 33/4, 5                               32/2

30. 1.

M PS2   9/9, 10

    U 58/12                                                        59/15

Čj U 64/5 - první odstavec napsat do sešitu

    PS 5/8-11

Čítanka s.66-67

 

29. 1.

M U 10, 11, 13

    PS 8/6, 8                                 9/9-pouze 7 řádků

M (pro Daniela)-celý týden pracovat v pracovním sešitu

Čj U 63/4a, b                           64/7

Aj U 39/1                                 40/1, 2

    PS 29/5                          

Čítanka s. 72-75

26. 1.

M U 57/9

    PS 7/3,4,5                                          8/7

Čj U 63/2, 3

    PS 4/4, 5, 7

Číst si vlastní knihu.

List-přečíst 5. den a odpovědět na otázky.

25. 1.

M U 57/3-6

    PS 7/2

Čj  U 62-pročíst                                                            U 63/1

     PS 2      3/3                                                             PS 1   49/1, 2

Přírodověda  U 22-23-pročíst

                    List "Život v mořích a oceánech" - vyluštit tajenku, křížovku a doplnit chybějící slova  

                    Do malého sešitu přepsat:

24. 1.

M U 56/1, 2

     PS 6/4                                    7/1

Čj U 61/13, 14

     PS 3/1, 2

Aj U 38/5               39/1

    List 3 cv.2

-opakovat na test

23. 1.

Čj U 60/11                   61/12

    PS 1    48/8

M U 54/15-22(rýsovat a výpočty psát do malého nelinkovaného sešitu)

Aj U 37/1-5

   PS 82- dopsat a naučit se slovíčka ze 3. lekce

22. 1.

Čj U 59/9                                  60/10

     PS 43/f

M  (pro Daniela) 66/42-448

M (pro Káťu) 53/11, 12, 13                                      54/14, 15                                   55/25- na list

Aj U 38/2, 4

     PS 31- dodělat                                                  29/5

          82- dopsat a naučit se slovíčka ze 3. lekce

Čítanka 85-89

19. 1.

Čj U 58/4                            59/6, 7, 8

    PS 43/e

M  (pro Daniela) 65/35-41

Číst si vlastní knihu!

Př- zopakovat učivo 1. pololetí(magnetismus, síla, Země, planety, Slunce, střídání dne a noci a ročních období, podnebí a počasí, podnebné pásy, fotosyntéza, potravní řetězec)

Vv - přinést si igelitový sáček, misku

18. 1.

Čj U 58/5

    PS 43/3                    46/11, 12c)            48/6-napsat jako diktát

M  (pro Daniela) 64/29-32                               65/33,34

   U 22-23 (oceány)

 

17. 1.

Čj U 57/3

¨   PS 46/b

M  (pro Daniela) 64/26-28                    

   U- naučit se polární pás

Aj U 36/1, 2, 3                                              38/1, 3

   PS 30/1                                   31/5

Zopakovat učivo ze 3. lekce.

      

 

16. 1.

M (pro Daniela) 63/21-25

Čj U 57/2, 3

    PS 46/12a

Aj U 35/4                     36/1

    PS 29/4                            30/2                  31/4

 

15. 1.

M (pro Daniela) 63/17-20

Čj U 56/15                                     57/14

     PS 43/c)

Čítanka 69-71

Aj PS 29/4                               30/3

 

12. 1.

M (pro Daniela) 62/1-5

Čj PS 45/8

Čítanka s.78-84

Hv U 45-48                                59-66

 

11. 1.

M (pro Daniela) 61/10-14

Čj U 56/14

    PS 45/6, 7, 9, 10                                                                  s. 52-53

U 21 (jižní polární pás)

 

10. 1.

M (pro Daniela) 61/7-9, 15, 16

Čj U  56/12, 13

     PS 42/13b                                     44/3, 4

Aj U 35/3, 4

    PS 27/3                                                 28/2                                             82-vypsat a naučit se slova ze s.82, 3D-My school.School subject. Culture.

U 19-20(severní polární pás)

9. 1.

M (pro Daniela) U 59/6                                  60/1-6

Čj U 55/10, 11

    PS 42/13a                           

Aj U 34/2                         

    PS 27/5                                                  28/1, 3

8. 1.

(pro Daniela) U 58/19                                       59/1-5

Čj  U 54/7, 8

     PS 44/1, 2, 5

Aj U 33/7, 8, 9                                           34/1

    PS 26/1                                 27/4

   Vypsat a naučit se slovíčka  z PS s.82/3D.

  

5. 1.

(pro Daniela) U 58/12-18

Vlastivěda - probrat vše včetně Polska

Čj U 53/3,4,5,6

Čtyři a půl kamaráda - dočíst knihu, udělat si zápisek z knihy

  

            

4. 1.

(pro Daniela) U 57//5-8                                                   58/9-11

Čj U51/8                                          52-vše                                              53/2

   PS 42/11, 12

Přírodověda U 17-19 - naučit se

   

 

3. 1.

M (pro Daniela) U 57//1-4

Čj U51/4, 6

     PS 42/10

Přírodověda U 17-19 (mírný pás- podnebí, společenstva, roční období)

Aj U 33/4, 5

    PS 26/2

21. 12.

M (pro Daniela) U 56//2-5

Čj U 49/23                                                                        U 50-vše

     PS 40/4                                41/7, 8

U 17-19 (mírný pás)

Přes prázdniny si přečíst a zapsat svou přečtenou knížku.

20. 12.

M (pro Daniela) U 55/52-54                                            56/1

Čj U 49/21, 24                                              51/4, 5

Aj U 31/5b)                             32/1, 2

    PS 25/6                                                    82/3C-vypsat a naučit se slovíčka

U - naučit se subtropický pás (podnebí, rostliny, živočichy podle učebnice)

19. 12.

M (pro Daniela) U 54/46-48                                      55/49-49-51

Čj U 48/20                                49/22

     PS 40/3                                    41/6, 9

Aj U 31/4, 5

    PS 24/3                                           25/5

18. 12.

M (pro Daniela) U 54/40-45

Čj U 48/17-19

     PS 40/1, 2, 5

Čítanka s. 64-67

Aj U 30/2                                   31/2a)

    PS 23/6                                 24/1, 2

15. 12.

M (pro Daniela) U 53/33-39

Čj U 47/12, 13                                 48/16

     PS 39/7, 8, 9

Číst si svou knížku.

                   

14. 12.

M (pro Daniela) U 52/28-30                                              53/31, 32

Čj U 47/11, 15

    PS 38/4, 6                                                39/8

U 16-17 (subtropický pás)

Číst si svou knížku.

13. 12.

M (pro Daniela) U 52/23-27

Čj U 45/2             46/4-10

Pří U 11-16 (umět tropický pás- krajiny, počasí, zvířata, rostliny)

Aj U 29/5                    PS 23/7

    U 30/1, 2

12. 12.

M (pro Daniela) U 50/22                                 51/1-4

M U 44/1, 2

    PS  35/7

Čj U 44/1, 4                                 45/1, 3

    PS 37/1, 2, 3

Aj U 29/3, 4, 6

   PS 23/4, 5

11. 12.

M (pro Daniela) U 50/14-21

M U 42/19                                         43/27

   PS 32/8

Čj U 42/10                        43/3                           44/2, 3, 5

     PS 38/5

Aj PS 22-vše

Čtyři a půl kamaráda - přečíst další kapitolu od s. 114

8. 12.

M (pro Daniela) U 49/11, 12, 13

Čj U 43/2, 3, 4

    PS 36/3, 4

6. - 7. 12.

M (pro Daniela) U 48/4, 5, 6                                                     49/7, 8, 9, 10

Čj U 42/8                                       43/1

     PS 33/6, 7                                     34/8-12                                      35/13-15

Pří U 13-15

     Naučit se shrnutí na s. 16

5. 12.

Čj  U 42/7

M (pro Daniela) U 48/1, 2, 3

Aj U 26/3, 4                               27/1

    PS 20/3

   

4. 12.

M (pro Daniela) U 47/13-17

Čj  U39/6                                   37/11b

      U 42-přečíst pravidla psaní mě-mně

      PS 33/4, 5

Aj U 25/4                                    26/1, 2, 3, 6

     PS 20/5                          21/5

Čítanka s.61-63

 Naučit se jakoukoliv básničku .

1. 12. 

M (pro Daniela) U 47/9-12

Čj U 41/1-5

     PS 32/1, 2, 3

Čtyři a půl kamaráda - přečíst 10. kapitolu   s.103-113

29. - 30. 11.

M (pro Daniela) U 46/1-8

M U 39/24, 25, 26                                   40/1, 2

    PS 12/32                                                       39/1

   Vypočítej do domácího sešitu: 24 835:12                                           67 019:35                                 

                                                     81 476:29                                           100 100:41

Čj PS s. 30- 31

    Do domácího sešitu popsat přípravu a postup pečení oblíbeného vánočního druhu cukroví

U 13- přečíst si savany                                 

     Zopakovat si deštné pralesy

     List s.14-15 - přečíst, splnit úkoly

Aj U 17/6                              18/3                                22/1                                   23/5                               

    PS 19/5                            20/1                                  21/4

 

 

28. 11.

M (pro Daniela) U 45/1, 2, 3

M U 38/22

    PS 28/5

Čj U 40/1, 2, 3, 4, 5

     List "Předložky s/se, z/ze a předpona vz" - cvičení 1, 2, 3, 4

Aj U 25/1, 2

   Dopsat a naučit se zbytek neznámých slovíček ze 2. lekce (PS 81-82)

     PS29/1

27. 11.

M (pro Daniela) U 44- dokončit

U 38/20, 21

    PS 25/9, 12                                       29/12

Čj U 39/7, 8, 9, 10

     PS 29/2

Aj U 24/1, 2, 3, 4

    PS 19/4, 6                          18/2, 3

Čtyři a půl kamaráda - přečíst si 9. kapitolu  94-102

24. 3.

M (pro Daniela) U 44/1-7

M U 30/25 (Narýsuj do malého nelinkovaného sešitu)

Čj U 38/2, 3, 4, 5

     PS 28/13

Čtyři a půl kamaráda - přečíst z knihy 8. kapitolu (s.84-93)

      List s. 14-přečíst Atalantu

- zopakovat na prověrku U s.4-10

 

23. 11.

M (pro Daniela) U 43/59-65

M U 38/18, 19

    Procvičovat psaní desetinných čísel. 

Čj U 37/10                                 38/1

     PS 27/10                               28/11, 12

U s. 6 - 10  Zopakovat pásma a přizpůsobivost

        s.11 - tropický pás - deštné pralesy

       List "Počasí a podnebí" nalepit do sešitu, doplnit

       

22. 11.

M (pro Daniela) U 42/53-55                                       43/56-58

M U 38/15, 16                                    

    PS 28/6, 7, 8

Čj  U 37/8(Napsat do domácího sešitu), 9

     PS 27/7, 8, 9

Aj U 23/5(Sestavit otázky. Napsat do sešitu English a k nim přiřadit odpovědi)                              24/1 (Přečíst text. Najít v textu adresu, město a důvod, proč je ulice slavná)

   PS 81(Vypsat a naučit se slovíčka 2 CULTURE)

U 9-10(Přečíst. Zodpovědět otázky.

Do sešitu zapsat:                            

Stěhovaví ptáci

Odlétají  za potravou na podzim do tropů.

Vlašovka obecná, čáp bílý, kukačka obecná, samečky pěnkavy obecné, červenky obecné, kosů a drozdů)

Labutě, volavky a rackové se přizpůsobili a neodlétají.

List s tajenkou - vyluštit

 

21. 11.

M  (pro Daniela) U 42/47-52

U 37/13, 14

     PS 29/10

Čj U 37/7

     PS 26/4, 5

Aj U 23/7

     PS 18/3

    

 

20.. 11.

M U 41/41-46

Čj U 36/3-6    

    PS 25/1                            26/6

Aj  U 22/3          23/6a)

     PS 16/2, 4                              17/5                             18/1

Čítanka s.56-59

                                 

    

4. 11.

M - list s. 107-108

    PS 27/4

Čj U 33/3                               34/-vše

Zítra bude třídní schůzka ve 14.50hod.

 

13. 11.

M U 36/3, 5, 6

   PS 27/1, 2

Čj PS 23/5           24/6, 10

    Zopakovat určování slovních druhů, vzorů a pádů podstatných jmen. Umět najít kořen slova, předponu a příponovou část. 

    U 33/2

Čítanka s. 44-55

10. 11.

M U 34/20, 21                                              36/1, 2(označit na ciferníku 1/2, 2/4, 3/6, 6/12)

     PS  25/11                      26/4                            19/5

Čj U 33/1, 4

     PS 23/1, 2, 3

Čtyři a půl kamaráda  s.72-83

Max bude psát test z Př.

 

9. 11.

M U 35/23(příklady vypočítat do sešitu)                        34/16, 17

   PS 16/9, 11                             17/1

Čj U 31/2                          32/4, 5

    PS 22/4

U 4-5: přečíst                

    Do sešitu zapsat poznámky:            Fotosyntéza 

                                               Rostliny při své výživě mění látky neústrojné(oxid uhličitý, vodu) na látky ústrojné (glukózu)

                                                             Potravní řetězec        

                                            půda-rostliny-býložravec-všežravec, masožravec- všežravec-humus- půda

                                                            Podnebné pásy

                            tropický pás (deštné lesy, savany, pouště), subtropický pás, mírný pás (stepi, listnaté lesy, jehličnaté lesy), polární pás

 

 

                                                               

8. 11.

Čj U 32/6

    PS22/1, 2, 3

    Zopakovat pády

M U 34/14, 15

    PS 24/6, 7, 8                13/35, 36

Přírodověda U s.28-29

Aj U 21/2, 3, 4, 5

    PS 13/6           17/6

7. 11.

Čj  U 30/9                        31/1 + přečíst pravidla v modrém okénku

    PS 21/8, 9, 10, 11

M U 32/6                              33/12

   PS 5/5         8/19                    10/24, 25                               23/4

6. 11.

M U 33/8, 9, 10, 11, 13

    PS 29/13

Č j U 30/7, 9

    PS 20/5, 6, 7

Čítanka s.  38-43

3. 11.

M U 33/2, 5                                34/7

    PS 24/5

Čj  U 30/5, 6, 8                         

     PS 19/1, 2, 3              20/5, 6, 7

Čtyři a půl kamaráda - s.60-71-přečíst a odpovědět na otázky

- připravit se podle otázek na prověrku

   

Sluneční soustava:

 1. Jaká hvězda je nejbližší naší Zemi?

 2. Co nám dává Slunce? Kde to vzniká?

 3. Jak velké Slunce je v porovnání s e Zemí?

 4. Co je Slunce?

 5. Co obíhá v gravitačním poli Slunce?

 6. Jak se jmenují kamenné a jak plynné planety naší sluneční soustavy?

 7. Za jak dlouho oběhne Měsíc Zemi?

 8. Jaké čtyři podoby má Měsíc?

 9. Co má menší přitažlivost Země nebo Měsíc? Kolikrát?

 10. Proč se střídá den a noc?

 11. Jak se jmenuje myšlená přímka, která protíná povrch Země v severním a jižním pólu?

 12. Ve které části dne dopadají sluneční paprsky šikmo na naši Zemi?

  Ve které části dne ohřívá Zemi více slunečních paprsků?

 13. Čím je způsobeno střídání ročních období?

 14. Který den začíná na severní polokouli jaro, léto, podzim, zima?

 15. Kdy je nejdelší (nejkratší) noc, kdy jsou den a noc stejně dlouhé? V jarní a v podzimní rovnodennosti nebo v letním a v zimním slunovratu?

 16. V jakém ročním období je přikloněna severní polokoule Země ke Slunci?

 17. Proč jsou polední stíny v zimě dlouhé a v létě krátké?

 18. V jakém pásu je naše Česká republika?

 19. Jaké 2 dopravní prostředky vynáší družice a kosmonauty do Vesmíru? Který z nich se dokáže vrátit zpět na Zem?

 20. K čemu slouží umělé družice?

 21. Jak dlouho trvá polární den a polární noc?

 22. Na které části zeměkoule je po celý rok stejně dlouhý den i noc a je tam nejtepleji?

2. 11.

M U 30/24

    PS 23/1

Čj U 29/1, 2, 3, 4

     PS 18/9                           19/4

U 26-28

    List- vyplnit

   Do malého sešitu napsat:                                      

                                                  Výpravy do Vesmíru:

Na oběžných drahách kolem Země je mnoho umělých družic. využívají se pro přenos telefonních a televizních signálů, pro předpovědi počasí, pro hledání nalezišť surovin, pro kosmické výzkumy. Na oběžnou dráhu je vynáší rakety, raketoplány. Ty jsou poháněny raketovým motorem. Raketoplány se vrací zpět k Zemi. Přistanou jako letadlo.

 

1. 11.

M U 32/1, 3

    PS 22/6, 7                                       23/2, 3

Čj PS 18/5, 6, 7, 8

Př   U 24-25

   Vypracovat list.                                 List Pohyby Země vlepit do sešitu přírodovědy.

Aj U 19/8

    PS 14/1, 2

  

31. 10.

M U 30/22                                                31/30

    PS 20/2,3

Čj U 27/9, 10(napsat do domácího sešitu)                                          28/13, 14, 15

Aj U 17/7b (doplnit tabulku v sešitu)                                  18/3                                            19/5, 6, 7

    PS 13/5, 6

30. 10.

M U 31/28, 29, 31

    PS 20/1                                          21/5

Čj U 26/8                                             27/11, 12

Aj U 17/10a, b- napsat do sešitu English

         17/7, 8, 9                                                   18/1, 2

    PS 13/4

25. 10.

M U 27/23                               29/18                                 30/21

Čj U 24/1, 2, 3 (napsat do domácího sešitu Čj)                                                 26/4, 5, 6, 7

Aj U 16/3                      17/5(a) okopírovanou tabulku nalepit do sešitu a do ní vepsat zkrácené tvary   b)napsat 5 podobných vět se zkrácenými tvary), 6(říct si  s nezkrácenými tvary, do sešitu vlepit list a dopsat zkrácené tvary), 7a(přečíst si a přeložit)

  PS 80 - vypsat a naučit se pouze neznámá slovíčka z oddílu 2A

U 20-23 - přečíst a zodpovědět otázky v zelených oknech

    Do malého sešitu napsat: SLUNCE - zdroj světla a tepla

                                                             - jeho průměr je 100krát větší než Země

                                                             - na povrchu jsou skvrny (chladnější části)

                                                             -v gravitačním poli Slunce obíhají planety, planetky, komety, meteorická tělesa

                                      Planety kamenné: Merkur, Venuše, Země, Mars

                                     Planety plynné: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

V pondělí si můžeš přinést masku na Halloweenskou party.

  

24. 10.

M U 30/27                                       29/13-17

    PS 21/4                      16/12

    Součtové trojúhelníky- list

Čj  U21/10b)

      U 25/1, 2, 3                                    23/7

Aj U 16/1, 2

    PS 12/1, 2, 3

Vlastivěda - v úterý 31. 10. prověrka na kraj Vysočina 

                     U s.26-27                         PS s.18

   

23.10.

M U 28/7-10(znovu si body ze cv. 1 označit do sešitu a najít čtyřúhelníky a pětiúhelník)

        29/20

    PS 29/6, 7, 8

Čj U 23/6, 8, 9

    PS 17/1, 2, 4

Čítanka s. 32-35

Aj 14/1 (přečíst), 2(List vlepit do sešitu English a doplnit:1. morning, 2.you, 3.fine, 4.surname, 5.Belling, 6. spell, 7.BELLING, 8.first, 9.Chris, 10.Christopher, 11. Yes, 63, 13.Thank-přeložit si) 5

    PS 11/6                              65/1, 2, 3

 

    

17. 10.

M U 26/15, 16, 19

    PS 17/1                 16/9, 10                     15/4, 5                 

Čj  U 21/6, 8

      PS 14/4, 5, 6, 7

 

 

16. 10.

M U 25/9, 11

        26/18

        22/16 (Začni od čísla 6421.)

    PS 17/2

Čj U 20/-celou stránku

    PS 13/1, 2, 3

Čítanka s.25-29

Vylisovat asi 10 malých barevných listů.Přinést si je 23. 10.

13. 10.

M U 24/5, 6, 7, 8 (nohy má stůl, žídle i žák)

Čj U 18/4, 6(splnit všechny postranní úkoly)

    U 19- vše

    PS 12/1, 2, 3

Čtyři a půl kamaráda - přečíst s-40-49  a zodpovědět do domácího sešitu Čj  tyto otázky:

                                     1. Kdo odposlouchával telefonický rozhovor pana Martena?

                                     2. Proč se mamka zlobila při večeři na pana Martena?

                                     3. O čem se Ferdovi v noci zdálo? Na co stále myslel?

                                     4. Co chtějí děti odpoledne dělat?

 

 

 

    

 

 

.

 

 

 

                                       

 

 

 

                         


Přidáno 7. 9. 2015, autor: Edita Šikýřová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230