Logo školy
Znak města

Výchovné cíle

   Základním výchovně vzdělávacím cílem pro školní družinu je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka, který bude vybaven jak poznávacími a sociálními způsobilostmi, tak mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání či pracovní činnosti.

   Naše ŠD nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinkem a relaxací, výchovou, hrou, individuální prací a učením. V průběhu celého školního roku, dle aktuálního počasí pobytem a sportovními aktivitami venku (hřiště, vycházky), rukodělnými a výtvarnými pracemi při společných akcích školní družiny.

   Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.

   Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím jedince. Zejména pak schopnosti umět trávit efektivně svůj volný čas a tím předcházet možným patologickým jevům v chování a jednání.

 

 

Konkrétní výchovně vzdělávací cíle jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím dětí.

- Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení, tvoření a rozvíjení fantazie, představivosti a zručnosti.

- Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve výchovné činnosti.

- Vést děti k pravidelnému pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu a otužování, dodržování bezpečnosti a péče o své zdraví

- Utvářet a upevňovat kamarádské vztahy, schopnost soužití a spolupráce v kolektivu, ohleduplnosti a empatie k ostatním dětem, usměrňovat agresivitu, respektovat dospělé osoby a chovat se slušně, neničit svůj i veřejný majetek.

- Vést dítě k ovládání citů, k samostatnosti, k udržování pořádku v osobních věcech a zásadám hygienických a stravovacích návyků.

- Zvládat a řešit různé dopravní situace a chování v dopravních prostředcích.

- Využívat smysluplně volný čas, naslouchat ostatním a dobře komunikovat, uplatňovat svá práva a plnit si dané povinnosti.

- Vést dítě ke kladnému vztahu k přírodě, k orientaci v okolí.

- Utvářet vědomí národní a státní příslušnosti, zároveň i k respektu k jiným etnickým, kulturním a náboženským skupinám, pochopení zásad demokracie.

- Získat všeobecný přehled o světě.


Přidáno 1. 9. 2023, autor: Ingrid Červená

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz