Logo školy
Znak města

Vzdělávání

Školní vzdělávací program

V současné době vyučujeme v 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola všestranného rozvoje.“

 


 

Základní principy vzdělávání

Základní principy, které se snažíme realizovat v rámci školního vzdělávacího programu, jsou následující:

  • Všestranný rozvoj – je jednou z našich hlavních priorit, proto nabízíme našim žákům dostatek různorodých aktivit vedoucích k rozvoji jejich schopností, talentu a nadání.
  • Výuka cizích jazyků – je další stěžejní oblastí našeho programu, proto je realizována již od 1. ročníku prostřednictvím výuky anglického jazyka pro všechny žáky. Ve vyšších ročnících v případě zájmu pak nabídkou dalších cizích jazyků – německého jazyka a ruského jazyka. Od 7. ročníku mají žáci druhý jazyk německý jazyk v časové dotaci dvě hodiny týdně, pro zdokonalení si mohou vybrat konverzaci v anglickém jazyce, rovněž dvě hodiny týdně.
  • Výuka PC – je podle našeho mínění jednou z klíčových oblastí vzdělávání, proto ji věnujeme velkou pozornost a neustále zlepšujeme podmínky pro práci dětí i učitelů. K dispozici máme dvě učebny. Učebna je využívána všemi žáky ve všech ročnících. Vlastní výuka PC je zahajována ve 4. ročníku. Absolventi naší školy ovládají základy Wordu a Excelu, práci s internetem a elektronickou poštou. Žáci, kteří se zajímají o tuto problematiku více, zvládnou základy PowerPointu, psaní všemi deseti i tvorbu webových stránek včetně práce s digitální fotografií. Při výuce využíváme i tablety a další moderní pomůcky.

  • Výuka tělesné výchovy – je dotována v každém ročníku dvěma hodinami týdně. K realizaci tělovýchovných aktivit využíváme kromě dvou vlastních tělocvičen a sportovního areálu se třemi hřišti také halu, sokolovnu a atletické hřiště TJ Jiskra Humpolec. Silnou stránkou školy je zapojování žáků do celé řady sportovních aktivit včetně okresních a vyšších soutěží, kde dosahuje škola každoročně vynikajících výsledků (kopaná, šachy, Pohár rozhlasu, atletické olympiády, ...). Do této oblasti patří i další nabízené sportovní aktivity – výuka plavání v havlíčkobrodském bazénu od 1. do 3. ročníku, lyžařské kurzy pro žáky 5. a 7. ročníku v Pasekách nad Jizerou. (Naše škola má k dispozici vlastní půjčovnu lyží i bot, ochranných helem včetně odborného seřízení.) Pro starší žáky kurzy zaměřené na vodácký sport, cyklistiku a turistiku.

  • Výuka ostatních předmětů není opomíjena. Má-li mít dítě dobré předpoklady pro další studium, musí být připraveno všestranně. Žádný z předmětů není hodinově posilován na úkor druhého. Pokud má dítě předpoklady a zájem, pak má dostatek možností profilovat se prostřednictvím volitelných předmětů. K dispozici máme řadu odborných učeben s velmi dobrým vybavením – např. učebnu chemie, dějepisu, zeměpisu, fyziky, vaření, přírodopisu, hudební výchovy, pracovního vyučování, výtvarný atelier, keramickou dílnu. Další možností je využití zájmových kroužků v rámci školní družiny.

  • Výuka nepovinných předmětů – nabízíme konverzaci v anglickém jazyce, náboženství, pěvecký sbor, sportovní kroužky (Sportuj ve škole: Hodina pohybu navíc).

  • Nabídka volitelných předmětů - od 8. ročníku je zavedena diferenciace formou volitelných předmětů. Ta umožňuje větší respektování individuálních studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vede žáky k osobní odpovědnosti za výběr předmětů v závislosti na přijímacím řízení na střední školy. Žáci 8.a 9. ročníku si volí 2 hodiny týdně (v nabídce bývá konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti, základy administrativy, vaření, seminář z českého jazyka a matematiky, ...).


 

 

 

 


 

 


Přidáno 18. 2. 2021, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz