Logo školy
Znak města

Distanční výuka

Pátek 30. 4. 2021

Matematika

Učebnice str. 78

Cvičení 8- písemně do sešitu, ke každému jménu vymýšlíme alespoň tři cesty, kterými se dá jméno přečíst

Cvičení 9 – logická úloha a hodu mincí- ústně

Cvičení 10 - logická úloha o jablkách- ústně

Pracovní sešit str. 22 cvičení 2, 3

 

Český jazyk – online

Učebnice str. 67- Slovesa- jednoduché a složité tvary

Žlutý rámeček, objasnění učiva

Cvičení 1- ústně určujeme jednoduché a složité tvary sloves, určujeme čas

Zvratná slovesa

Žlutý rámeček, objasnění učiva

Cvičení 1- Doplňujeme neúplná slova, vypisujeme do sešitu zvratná slovesa

Pracovní sešit str. 25 cvičení 1, 2

 

Anglický jazyk

Slovní zásoba

Earth- Země

Planet- planeta

Sun- slunce

Night- noc

Moon-měsíc

Star- hvězda

Rotate- kroužit

Solar systém- sluneční soustava

Quickly- rychle

Go round- kroužit kolem

 

Učebnice str. 52

Poslech č. 38 CD2 Happy street

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

Poslechne si příběh, zkusíme přečíst a přeložit- dále s ním budeme pracovat ve škole.

 

Čtvrtek 29. 4. 2021

Matematika

Učebnice str. 78

Cvičení 7-  vytváříme graf podle společných částí slov- zapisujeme do pracovního sešitu na str. 23 cvičení 4

Pracovní sešit str. 23 cvičení 4- podle učebnice, cvičení 5- stejná slova, doplňujeme vzdálenost

Pracovní sešit str. 22 cvičení 3

 

Český jazyk

Pracovní sešit str. 24 cvičení 2, 3

 

Přírodověda – online

Ekosystém louka- učebnice od strany 65- pročíst

 

 

Středa 28. 4. 2021

Matematika

Pracovní sešit str. 22 cvičení 1- dokončit

 

Český jazyk – online

Učebnice str. 66- Slovesa

Cvičení 1- ústně doplňujeme chybějící písmena, odůvodňujeme, hledáme slovesa a určujeme osobu, číslo, čas

Tabulka s vysvětlením

Cvičení 2- vypisujeme do dvou sloupců slovesa v infinitivu a slovesa určitá

Pracovní sešit str. 24 cvičení 1, 2

 

Anglický jazyk

Slovní zásoba

He/She likes…on/ona má rád/a…

He/She doesn ´t like …on /ona nemá rád/a

He/she plays…on/ona hraje

He/She´s got…on/ona má

It´s Amanda´s…To je Amandy

A clock…hodiny

 

Učebnice str. 51

Poslech č. 36 CD2 Happy street

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

Tvoříme věty podle obrázku, vždy navazujeme na věty předchozí…

Pracovní sešit str. 66

Cvičení 1- poslech č. 37- posloucháme a kroužkujeme

Cvičení 2- Čteme a překládáme text, dopisujeme, komu patří taška

 

Úterý 27. 4. 2021

Matematika- online

Učebnice str. 77- Kombinatorika, statistika

Cvičení 2 – šipkový zápis pomocí nejvýše tří šipek- ústně –dokončíme spodní řádek

Cvičení 3 – hledáme více řešení pro součtové trojúhelníky- písemně do sešitu

Cvičení 4 – hledáme více řešení pro součtové trojúhelníky- písemně do sešitu

Pracovní sešit str. 22 cvičení 1, 2

 

Český jazyk – návštěva knihovny online

 

Anglický jazyk

Pracovní sešit str. 65

Cvičení 1

Poslech č. 35 CD 2 Happy street 2

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=global&selLanguage=en

číslujeme obrázek podle poslechu

Cvičení 2- podle obrázků doplňujeme do vět jméno Henry nebo Annette

 

Pondělí 26. 4. 2021

Matematika- online

Učebnice str. 77- Kombinatorika, statistika

Cvičení 1- písemně do sešitu přepíšeme písmena a barevně značíme cesty, pro tvoření jména z písmen.

Cvičení 2 – šipkový zápis pomocí nejvýše tří šipek- ústně

Pracovní sešit str. 22 cvičení 1, 2

 

Český jazyk – čtenářská dílna

Záporná postava


Přidáno 14. 10. 2020, autor: Tereza Včelová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz