Logo školy
Znak města

Nové informace k zápisu do 1. tříd

 

Milí rodiče,

dne 5. 3. 2021 zaslal ministr školství, mládeže a tělovýchovy metodické materiály k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/22.

Zápis bude probíhat 15. 4. 2021 od 12:00 do 17:00 v areálu školy na školním hřišti (bez přítomnosti dětí ve škole).

 • Zapsány budou děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (+ loňské odklady či předčasné nástupy)

 

Individuální prohlídky školy: každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 (začínáme 25. 2. a končíme 25. 3.) - prohlídku si můžete domluvit na telefonním čísle 777 742 529 nebo na emailu: reditel.halkova@zshumpolec.cz; prohlídka se uskuteční v 1. třídách (zelená budova školní jídelny)

 

Podrobnější infomace o průběhu zápisu: 

1) Kde stáhnout či sehnat zápisové dokumenty k přijetí či k odkladu povinné školní docházky:

a) na webových stránkách školy, kde jsou i vzory pro vyplnění těchto dokumentů  (odkaz zde)
b) rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknou, si je mohou vyzvednout v tištěné podobě od 17. 3. v chodbě u hlavního vstupu školy 
c) 15. 4. 2021 v místě zápisu (zde budou na vše dohlížet pedagogičtí pracovníci a pomohou správně vyplnit veškeré dokumenty)


2) Doručení zápisových dokumentů:

 • Doručení do datové schránky školy (8pimmt6). Škola pak zpět přes datovou schránku odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.   
 • Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!). Škola pak zpět odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.  
 • Doporučeně poštou. Tato možnost existuje, ale škola ji moc nedoporučuje.
 • Osobní podání. Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum. 

Zákonný zástupce přinese dne 15. 4. 2021 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty do školy. Místo konání zápisu bude v areálu školy na školním hřišti. Zde u vstupu budou připravené obálky, urny a lístečky s registračními čísly.  


3) Co musíte dodat k přijetí k základnímu vzdělávání:    odkaz zde

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní list
 • Informovaný souhlas GDPR
 • Kopie rodného listu dítěte (v místě zápisu bude kopírka)


4) Co musíte dodat k odkladu povinné školní docházky:    odkaz zde

 • Žádost o odklad
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pokud jste nestihli navštívit poradenské zařízení nebo Vás objednali až na duben, nic se neděje, dodáte zprávu do konce dubna) 
 • Doporučující posouzení odborného lékaře, klinického psychologa, dětského lékaře
 • Kopie rodného listu dítěte (v místě zápisu bude kopírka)


5) Přípravná třída:     podrobnější info o PT naleznete      zde

- Pokud máte zájem o zařazení do přípravné třídy na ZŠ Humpolec, Hálkova a půjdete k zápisu do ZŠ Hálkova, musíte vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky a žádost o přijetí do přípravné třídy

- Pokud máte zájem o zařazení do přípravné třídy na ZŠ Humpolec, Hálkova a půjdete k zápisu do jiné ZŠ, kontaktujte ředitele ZŠ Humpolec, Hálkova. Zde dostanete informace, jak dále postupovat (e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz nebo na telefon 777 742 529).

- Při návštěvě poradenského zařízení v rámci odkladu školní docházky, informujte pracovníky poradenského zařízení o Vašem zájmu na zařazení dítěte do přípravné třídy. Je třeba, aby tato informace byla zapsána ve zprávě porad. zařízení.
Kritéria pro přijímání dětí do přípravné třídy:     
odkaz zde
 


6) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

V zákonné lhůtě budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední vývěsce školy.


7) Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov plánuje otevřít čtyři první třídy s maximálním počtem do 26 žáků dle aktuální celkové kapacity školy.

V případě naplnění kapacity tříd, bude škola postupovat při přijímání podle těchto kritérií:

1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov.

2.  Dítě, jemuž byl v loňském roce ředitelem Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov vydán odklad povinné školní docházky o jeden rok.

3. Trvalý pobyt dítěte v Humpolci a jeho spádových obcích.

4. Sourozenci ve vyšších ročnících Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov.

5. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Humpolce a spádových obcí.

Pokud ředitel školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.


8) Podání žádostí v náhradním termínu:

Jestliže zákonný zástupce žáka z omluvitelných důvodů nemůže podat žádost o přijetí nebo odklad dne 15. 4. 2021, spojí se telefonicky s vedením školy a bude mu určen náhradní termín pro podání žádosti. Tento náhradní termín však musí být nejpozději 30. 4. 2021.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na ředitele školy Mgr. Tomáš Jůzla a to buď telefonicky 777 742 529 nebo emailem: reditel.halkova@zshumpolec.cz.

 

Budeme se na Vás těšit.

 

                                    Mgr. Tomáš Jůzl

 

 


Přidáno 16. 3. 2021, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz