Logo školy
Znak města

Informace ohledně provozu a výuky od 3. 5. 2021

Milí rodiče,

dle nařízení vlády ČR ze dne 29. 4. 2021 se výuka a provoz školy mění následovně:                                                                                                                     Informace k provozu škol – odkaz zde

V týdnu od 3. - 7. 5. budou ve škole přítomni:

 • žáci přípravné třídy 
 • žáci speciálních tříd dle § 16 odst. 9 
 • žáci 1. stupně – rotační výuka - (3. - 5. ročníky budou ve škole)

Změna: testování u těchto žáků bude již probíhat pouze jednou týdně vždy v prvním dni osobní přítomnosti žáka škole. 

 

Žáci 2. stupně v týdnu od 3. - 7. 5. pokračují distanční výukou dle online rozvrhů (distanční výuka je povinná pro všechny žáky; v případě problémů s Edookitem či Teams se obracejte na pana Brzoně (mobil: 777 742 554, e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz). Více informací o příchodu žáků 2. stupně k možné prezenční výuce od 10. 5. se dozvíte v příštím týdnu na webu školy a od třídních učitelů.

 

 

 

prezenční výuka (ve škole)

distanční výuka (doma)

týden od 12. 4. do 16. 4.

1. A,B,C,D    2. A,B,C,D

3. A,B,C,D   4. A,B,C   5. A,B,C,D

týden od 19. 4. do 23. 4.

3. A,B,C,D   4. A,B,C   5. A,B,C,D

1. A,B,C,D    2. A,B,C,D

týden od 26. 4. do 30. 4. 

1. A,B,C,D    2. A,B,C,D

3. A,B,C,D   4. A,B,C   5. A,B,C,D

týden od 3. 5. do 7. 5.

3. A,B,C,D   4. A,B,C   5. A,B,C,D

1. A,B,C,D    2. A,B,C,D

 

TŘÍDA

Lichý týden

PŘÍCHOD

SEŘADIŠTĚ

VYUČUJÍCÍ

OBĚD

OD - DO

ŠD VYCHOVATELKA

PT

7. 45

U výdejového okénka ŠJ

Topičová

11.45 Malá jídelna

Havlová

1. A

7. 35

Hřiště pod košem

Břízová

12.00 – 12.20

Prokopová

1. B

7. 35

Hřiště pod košem –

na druhé straně

Rusová

12.00 – 12.20

Kašparová

1. C

7. 55

Hřiště pod košem

Vejsadová

12.20 – 12.40

Červená

1. D

7. 55

Hřiště pod košem –

na druhé straně

Fiřtová

12.20 – 12.40

Krbcová

2. A

7. 35

1. vchod ze zahrady

Merunková

11.30 – 11.45 V

Út, čt – 12.45

Slavíková

2. B

7. 35

2. vchod ze zahrady

Sedláková

11.30 – 11.45 V

Út, čt – 12.45

Petriková

2. C

7. 55

Altán před bočním vchodem

Horká V.

11.45  – 12.00 V

Út, čt – 13.00

Bělovská

2. D

7. 55

Před skleníkem

Veselá L.

11.45  – 12.00 V

Út, čt – 13.00

Vodová

 

 

TŘÍDA

sudý týden

PŘÍCHOD

SEŘADIŠTĚ

VYUČUJÍCÍ

OBĚD

OD - DO

ŠD VYCHOVATELKA

PT

7. 45

U výdejového okénka ŠJ

Topičová

11.45 Malá jídelna

Havlová

3. A

7. 30

U výdejového okénka ŠJ

Kamešová

11.15 – 11. 35 vrací se do hodiny

Petriková

3. B

7. 30

Hřiště pod košem

Ehrlichová

11.15 – 11. 35 vrací se do hodiny

Dománková

3. C

7. 40

Hřiště pod košem –

na druhé straně

Nápravníková

11.35 – 11. 55 vrací se do hodiny

Bělovská

3. D

7. 40

Před skleníkem

Šikýřová

11.35 – 11. 55 vrací se do hodiny

Vodová

4. A

7. 50

Altán před bočním vchodem

Točík

11.55 – 12.15

vrací se do hodiny

Kašparová

4. B

7. 50

1. vchod ze zahrady

Hendrychová

11.55 – 12.15 

vrací se do hodiny

Prokopová

4. C

7. 50

2. vchod ze zahrady

Včelová

11.55 – 12.15

vrací se do hodiny

Červená

5. A

8. 00

Starý altán před

šatnami 2.st

Bernardová

12.30 – 12.50

út,čt - vrací se do hodiny

V pátek v 11.30  M

Šimanová

5. B

8. 00

Altán před ŠJ

Váňová

12.30 – 12.50

út - vrací se do hodiny

Slavíková

5. C

7. 40

Sraz před hlavním vchodem

Horká E.

12.45 – 13.05

čt – vrací se do hodiny

Bělovská

5. D

7. 50

Sraz před hlavním vchodem

Horký K.

12.45 – 13.05

čt – vrací se do hodiny

Krbcová

Testování žáků                      odkaz na metodiku k testování

 • testování bude probíhat každé pondělí hned po příchodu žáků do své třídy (test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak), k dispozici jsme dostali testy Singclean -     odkaz na instruktáž
 • testy si budou žáci dělat sami pod dohledem třídních učitelů a asistentek
 • rodič bude moci být přítomen u samotestování svého dítěte
 • žáci, kteří nebudou přítomni  v testovací dny, budou otestovány dodatečně
 • bez testu nebude možná přítomnost žáka na prezenční výuce – žák bude omluven (probraná látka či úkoly se budou posílat přes Edookit)
 • situaci ve třídě v případě pozitivních testů bude řešit KHS ve spolupráci s vedením školy, rodiče budou informováni
 • Nově: antigenní testy můžete využít i vlastní, ale musí být schváleny ministerstvem zdravotnictví ČR - seznam povolených testů (celkem je k dispozici 710 druhů testů) najdete na:
  https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
 • testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
 • testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • v případě pozitivního testu u žáka budou okamžitě informováni zákonní zástupci/vyzvednou si své dítě/kontaktují praktického lékaře

odkaz na instruktážní videa a návody

 

Ostatní pravidla pro žáky

 • povinné nošení roušek (dvě roušky, igelitový sáček)
 • mytí a dezinfekce rukou
 • větrání všech prostor
 • jsou povoleny individuální i hromadné konzultace (6 žáků)

 

Provoz školní družiny

 • abychom mohli dodržet veškeré podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví, bude provoz školní družiny nepatrně omezen:

- provozní doba bude od 5:45 - 6:30 v budově školní jídelny (modrá družina), od 6:30 do 16:00 budou mít děti družinu již ve svých třídách, ve kterých se i učí (musíme dodržet neměnné skupiny i v družině)

- družina bude vždy jen pro děti, které mají výuku ve škole

- žáci, kteří přijdou do družiny v pondělí a ve čtvrtek, budou absolvovat testování již ve školní družině

- lístečky o příchodu a vyzvedávání dítěte předat ráno třídnímu učiteli nebo paní vychovatelce

 

Provoz školní jídelny

 • v prezenční výuce budou mít děti obědy automaticky přihlášeny, na distanční výuce naopak jim budou obědy odhlášeny; pokud se rozhodnete z důvodu testování své dítě do školy neposílat, odhlaste mu obědy u vedoucí ŠJ paní Říhové (tel. 565 533 230)
 • děti budou mít stanovené přesné časy, kdy budou odcházet na oběd, tak aby zde nedocházelo k setkávání více tříd
 • cizí strávníci a žáci ze tříd, kde bude probíhat distanční výuka, mají možnost si odebrat oběd do kastrůlku od 10:30 do 11:10 a pak od 13:20 do 13:30 (cena oběda je stejná, jako kdyby byli ve škole). Oběd si ale musí přihlásit u vedoucí ŠJ paní Říhové (tel. 565 533 230)

 

Od 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně naší základní školy ve školní družině, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s pandemií. Výčet profesí, které mají nárok na péči:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

V případě jakýkoliv dotazů, kontaktujte ředitele školy: 777 742 529, reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

                                                                Mgr. Tomáš Jůzl

 

Odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:

Testovací diagram                                                                                   – odkaz zde

Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest                                      – odkaz zde

Mimořádné opatření – testování žáků                                                     – odkaz zde

Mimořádné opatření – opatření ve školách s první fází rozvolnění        – odkaz zde

 

                                                


Přidáno 8. 4. 2021, autor: Tomáš Jůzl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz